[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav letadlové techniky

Výsledky

Navigace

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Stať ve sborníku

2017

 • Method for the Preliminary Design of the Fan Propulsion System – Klesa, J. - Piksa, Š., In: 33rd conference with international participation Computational Mechanics 2017 - Extended Abstracts. 33rd CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION Computational Mechanics 2017. Špičák, Železná Ruda, 06.11.2017 - 08.11.2017. Pilsen: University of West Bohemia. 2017, ISBN 978-80-261-0748-4.
 • Flutter analysis of 28m wingspan sailplane – Kratochvíl, A. - Sommer, T., - Slavík, S., In: 33rd conference with international participation Computational Mechanics 2017 - Extended Abstracts. 33rd CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION Computational Mechanics 2017. Špičák, Železná Ruda, 06.11.2017 - 08.11.2017. Pilsen: University of West Bohemia. 2017, s. 59-60. ISBN 978-80-261-0748-4.
 • A Precise Altitude Difference Measurement System for Terrain Mapping and Application in a Ducted-Fan Powered Airplane – Pačes, P. - Theiner, R., - Brabec, J., In: 2017 IEEE/AIAA 36th Digital Avionics Systems Conference (DASC). 2017 IEEE/AIAA 36th Digital Avionics Systems Conference (DASC). St.Petersburg, Florida, 17.09.2017 - 21.09.2017. New York: IEEE. 2017, Advancing Technology for Humanity. ISSN 2155-7195. ISBN 978-1-5386-0365-9.

Prototyp, funkční vzorek

2017

 • Systém pro defektoskopii pomocí Laserem buzené aktivní termografie – Kostroun, T., [Funkční vzorek]. 2017
 • Experimentální zařízení pro vizualizaci proudění – Kučera, J., [Funkční vzorek]. 2017
 • Experimentální zařízení pro stanovení tlumení kompozitních konstrukcí – Barák, K., [Funkční vzorek]. 2017
 • Přípravek pro zkoušku motorového lože motoru Rotax 1503 XHO – Sommer, T. - Helmich, M., [Funkční vzorek]. 2017
 • Náhrada bloku motoru Rotax 1503 XHO pro ustavení do trupu letounu – Helmich, M. - Sommer, T., - Čenský, T., [Funkční vzorek]. 2017

Zpráva

2017

 • Záchranný systém letounu UL-39 Albi II – Sommer, T., Technická 4 166 07 Praha 6: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. 2017, TZP/ULT/50/2017.
 • Konstrukce a zatížení motorového lože letounu UL-39 Albi II – Sommer, T., Technická 4 166 07 Praha 6: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. 2017, TZP/ULT/32/2017.
 • Tunelové zkoušky propulzního systému – Helmich, M. - Sommer, T., Technická 4 166 07 Praha 6: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. 2017, TZP/ULT/78/2017.
 • Zkoušky funkčnosti motorových systémů – Helmich, M. - Sommer, T., Technická 4 166 07 Praha 6: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. 2017, TZP/ULT/77/2017.
 • Určení statických výkonových parametrů propulzního systému – Helmich, M. - Sommer, T., Technická 4 166 07 Praha 6: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. 2017, TZP/ULT/75/2017.
 • Zkoušky funkčnosti motoru a jeho výkonových parametrů – Helmich, M. - Sommer, T., Technická 4 166 07 Praha 6: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. 2017, TZP/ULT/76/2017.
 • Dynamické vyvážení rotorového kola – Helmich, M. - Sommer, T., - Brabec, J., Technická 4 166 07 Praha 6: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. 2017, TZP/ULT/74/2017.
 • Tahová zkouška rotorové lopatky – Helmich, M. - Barák, K., Technická 4 166 07 Praha 6: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. 2017, TZP/ULT/35/2073.
 • Zatížení upínacích pasů a sedaček letounu UL-39 Albi II – Helmich, M., Technická 4 166 07 Praha 6: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. 2017, TZP/ULT/69/2017.
 • Konstrukce výstupního kanálu s chladícím obtokem a tryskou – Helmich, M. - Klesa, J., - Koreň, M., Technická 4 166 07 Praha 6: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. 2017, TZP/ULT/36/2017.
 • Adaptace motoru, hnacího hřídele a jeho uložení pro instalaci do nového trupu – Helmich, M. - Sommer, T., Technická 4 166 07 Praha 6: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. 2017, TZP/ULT/35/2017.
 • Konstrukce vstupního kanálu s řezači mezní vrstvy – Helmich, M. - Barák, K., - Koreň, M., Technická 4 166 07 Praha 6: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. 2017, TZP/ULT/34/2017.
 • Konstrukce ventilátorového stupně – Helmich, M. - Klesa, J., Technická 4 166 07 Praha 6: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. 2017, TZP/ULT/33/2017.
 • Tests of the engine mount on the JA-400 aircraft according to ASTM – Helmich, M., Znojemská 826/64, 58601 Jihlava: JIHLAVAN airplanes s.r.o.. 2017, TZP/ULT/6/2017.
 • Tests of the engine mount on the JA-400 aircraft according to UL-2 and LTF-UL – Helmich, M., Znojemská 826/64, 58601 Jihlava: JIHLAVAN airplanes s.r.o.. 2017, TZP/ULT/6/2017.
 • Zkoušky motorového lože letounu JA-400 dle UL-2 a LTF-UL – Helmich, M., Znojemská 826/64, 58601 Jihlava: JIHLAVAN airplanes s.r.o.. 2017, TZP/ULT/5/2017.
 • Tests of the safety belts on the JA-400 aircraft according to UL-2, LTF-UL and ASTM – Helmich, M., Znojemská 826/64, 58601 Jihlava: JIHLAVAN airplanes s.r.o.. 2017, TZP/ULT/4/2017.
 • Zkoušky bezpečnostních pasů letounu JA-400 dle UL-2, LTF-UL a ASTM – Helmich, M., Znojemská 826/64, 58601 Jihlava: JIHLAVAN airplanes s.r.o.. 2017, TZP/ULT/3/2017.
 • Konstrukce motorových systémů – Helmich, M. - Sommer, T., Technická 4 166 07 Praha 6: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. 2017, TZP/ULT/37/2017.
 • Load for Testing of Towing Device of the JA-400 Aircraft by Regulations ASTM 2245 – Sommer, T., Znojemská 826/64, 58601 Jihlava: JIHLAVAN airplanes s.r.o.. 2017, TZP/ULT/47/2016_r01.
 • Load for Testing of Towing Device of the JA-400 Aircraft by Regulations UL-2 and LTF-UL – Sommer, T., Znojemská 826/64, 58601 Jihlava: JIHLAVAN airplanes s.r.o.. 2017, TZP/ULT/46/2016_r01.
 • Zatížení pro zkoušky vlečného rařízení letounu JA-400 dle UL-2 a LTF-UL – Sommer, T., Znojemská 826/64, 58601 Jihlava: JIHLAVAN airplanes s.r.o.. 2017, TZP/ULT/45/2016_r01.
 • Towing Device of the JA-400 Aircraft Load by Regulations UL-2 and LTF-UL – Sommer, T., Znojemská 826/64, 58601 Jihlava: JIHLAVAN airplanes s.r.o.. 2017, TZP/ULT/23/2016_r01.
 • Towing Device of the JA-400 Aircraft Load by Regulation ASTM 2245 – Sommer, T., Znojemská 826/64, 58601 Jihlava: JIHLAVAN airplanes s.r.o.. 2017, TZP/ULT/15/2016_r01.
 • Zatížení vlečného zařízení letounu JA-400 dle UL-2 a LTF-UL – Sommer, T., Znojemská 826/64, 58601 Jihlava: JIHLAVAN airplanes s.r.o.. 2017, TZP/ULT/14/2016_r01.
 • Zkoušky vlečného zařízení letounu JA-400 – Sommer, T., Znojemská 826/64, 58601 Jihlava: JIHLAVAN airplanes s.r.o.. 2017, TZP/ULT/17/2017.
 • Towing Device Tests of JA 400 Aircraft by Regulations UL 2, LTF-UL, ASTM 2245 – Sommer, T., Znojemská 826/64, 58601 Jihlava: JIHLAVAN airplanes s.r.o.. 2017, TZP/ULT/18/2017.
 • Ballistic Recovery System Tests of JA-40 by UL 2, LTF-UL, ASTM Regulations – Sommer, T., Znojemská 826/64, 58601 Jihlava: JIHLAVAN airplanes s.r.o.. 2017, TZP/ULT/10/2017.
 • Zkoušky záchranného systému letounu JA-400 dle předpisů UL 2 LTF-UL a ASTM – Sommer, T., Znojemská 826/64, 58601 Jihlava: JIHLAVAN airplanes s.r.o.. 2017, TZP/ULT/09/2017.

Kvalifikační zpráva

2017

 • AKTIVNÍ TLUMENÍ DYNAMICKÉ AEROELASTICKÉ ODEZVY ULTRALEHKÉ LETECKÉ KONSTRUKCE – Kratochvíl, A., 2017. Doktorská práce (Ph.D.). Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT.