[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav letadlové techniky

Výsledky

Navigace

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2018

 • Experience with the design of ultralight airplane with unconventional powerplant – Theiner, R. - Brabec, J., Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G; Journal of Aerospace Engineering. 2018, 232(14), 2721-2733. ISSN 0954-4100.

Stať ve sborníku

2019

 • Flutter problems of electrically powered aircraft – Kratochvíl, A., In: PROCEEDINGS OF COMPUTATIONAL MECHANICS 2019. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd, 2019. p. 95-98. ISBN 978-80-261-0889-4.

2018

 • Design of the Propeller for Tilt-Rotor UAV – Klesa, J., In: 20th International Conference APPLIED MECHANICS 2018 CONFERENCE PROCEEDINGS. Plzeň: Západočeská universita, 2018. p. 45-48. ISBN 978-80-261-0766-8.
 • Influence of the Cooling Bypass on the Aircraft Nozzle Outflow – Klesa, J. - Hejna, J. - LeNours, V., - Čenský, T., In: 34th conference with international participation Computational Mechanics - Book of Extended Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2018. p. 37-38. ISBN 978-80-261-0819-1.
 • Numerická stabilita řešení rovnic nelineárního nosníku – Klesa, J., In: PANM 19 - ABSTRAKTY. Praha: Matematický ústav AV ČR, v. v. i., 2018.
 • Wing and propeller aerodynamic interaction through nonlinear lifting line theory and blade element momentum theory – Hospodář, P. - Klesa, J., - Žižkovský, N., In: 8th EASN-CEAS International Workshop on Manufacturing for Growth & Innovation. MATEC, 2018. ISSN 2261-236X.
 • Influence of the pilot on the modal parameters of the control system lightweight aircraft – Sommer, T. - Steinbauer, P. - Vilímek, M. - Slavík, S., - Kratochvíl, A., In: 34th conference with international participation Computational Mechanics - Book of Extended Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2018. p. 109-110. ISBN 978-80-261-0819-1.
 • Optical Measurement Methods for Attitude Determination of Unmanned Aerial Systems – Pačes, P. - Yu, W.K., - Klesa, J., In: 2018 IEEE/AIAA 37th Digital Avionics Systems Conference (DASC). IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 2018. p. 1287-1293. ISSN 2155-7195. ISBN 978-1-5386-4112-5.

Patent, užitný a průmyslový vzor

2018

 • Aerodynamický profil křídla s klapkou a slotem – Čenský, T., Czech Republic. Utility Model CZ 32156. 2018-10-09.
 • Chladicí systém ve výstupním kanálu s minimalizovanou tlakovou ztrátou – Klesa, J. - Helmich, M. - Sommer, T., - Theiner, R., Czech Republic. Utility Model Application., 2018

Prototyp, funkční vzorek

2019

 • Experimentální zařízení pro automatizované stanovení tlumení kompozitních konstrukcí – Barák, K., [Functional Sample] 2019.

2018

 • Přípravek pro uchycení a experimentální měření tlakové ztráty vodního chladiče – Helmich, M. - Sommer, T., [Functional Sample] 2018.
 • Aerodynamická šesti komponentní váha – Žižkovský, N. - Slavík, S., [Functional Sample] 2018.
 • Systém pro defektoskopii pomocí ultrazvukem buzené aktivní termografie – Kostroun, T., [Functional Sample] 2018.
 • Demonstrátor vlivu plazmatu na obtékání aerodynamického profilu – Kučera, J., [Functional Sample] 2018.
 • Výfukové svody letounu UL-39 Albi II – Helmich, M. - Horký, J., - Sommer, T., [Functional Sample] 2018.

Zpráva

2019

 • FLUTTER ANALYSIS OF THE TWIN SHARK WITHOUT PROPELER UNIT – Kratochvíl, A. - Slavík, S., [Technical Report] ČVUT v Praze, Fakulta strojní, 2019. Report no. TZP/ULT/38/2019.
 • FLUTTER ANALYSIS OF THE H55 AIRPLANE – Kratochvíl, A., [Research Report] Praha: Fakulta strojní ČVUT, 2019. Report no. VZP/ULT/8/2019.
 • REVISION OF FLUTTER ANALYSIS OF THE NG5 AIRPLANE – Kratochvíl, A. - Slavík, S., [Technical Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2019. Report no. TZP/ULT/37/2019.
 • FLUTTER ANALYSIS OF THE BRISTELL B23 AIRPLANE – Kratochvíl, A. - Slavík, S., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Aerospace Engineering, 2019. Report no. VZP/ULT/7/2019.

2018

 • Soubor výsledků testů spojů – Kostroun, T., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Aerospace Engineering, 2018. Report no. VZP/ULT/25/2018.
 • Soubor výsledků statických zkoušek mechanických materiálových vlastností za podmínek ETW 90°C – Kostroun, T., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Aerospace Engineering, 2018. Report no. TZP/ULT/24/2018.
 • Materiálové podklady - ROKO – Barák, K., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Aerospace Engineering, 2018. Report no. TZP/ULT/8/2018.
 • Typový návrh letounu NG-6 PF – Brabec, J. - Theiner, R., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Aerospace Engineering, 2018. Report no. TZP/ULT/26/2018.
 • Předběžný hmotový rozbor letounu DS-1 – Brabec, J., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Aerospace Engineering, 2018. Report no. TZP/ULT/30/2018.
 • Zatížení ocasních ploch letounu DS-1 – Brabec, J., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Aerospace Engineering, 2018. Report no. TZP/ULT/16/2018.
 • Geoemtrické podklady k letounu DS-1 – Brabec, J., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Aerospace Engineering, 2018. Report no. TZP/ULT/15/2018.
 • Zatížení křídla letounu DS-1 – Brabec, J., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Aerospace Engineering, 2018. Report no. TZP/ULT/12/2018.
 • Geometrické podklady k letounu NG-6 PF – Brabec, J., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Aerospace Engineering, 2018. Report no. TZP/ULT/09/2018.
 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledků za rok 2018 – Brabec, J. - Kostroun, T. - Helmich, M. - Sommer, T. - Barák, K. - Kalný, J., - Šponer, J., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Aerospace Engineering, 2018. Report no. TZP/ULT/23/2018.
 • Pevnostní kontrola – Kostroun, T. - Barák, K., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Aerospace Engineering, 2018. Report no. TZP/ULT/22/2018.
 • Konstrukce letounu – Brabec, J. - Sommer, T. - Helmich, M., - Barák, K., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Aerospace Engineering, 2018. Report no. TZP/ULT/21/2018.
 • Zatížení motorového lože letounu DS-1 motorem Rotax 912 – Helmich, M., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Aerospace Engineering, 2018. Report no. TZP/ULT/10/2018.
 • FLUTTEROVÁ ANALÝZA LETOUNU JA-600 – Kratochvíl, A. - Slavík, S., [Research Report] Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2018. Report no. VZP/ULT/6/2018.
 • FLUTTER ANALYSIS OF THE TWIN SHARK 304 TS SAILPLANE – Kratochvíl, A. - Slavík, S., [Research Report] Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2018. Report no. TZP/ULT/1/2018.