[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav letadlové techniky

Magisterské

Magisterské

 • Konstrukční návrh podvozku nekonvenčního UL letounu - více
  3906T008 - Letadlová a kosmická technika, Karel Barák, téma k dispozici
 • Motorová instalace rychlostního letounu - více
  3906T008 - Letadlová a kosmická technika, Jiří Brabec, téma k dispozici
 • Aerodynamická analýza rychlostního letounu - více
  3906T008 - Letadlová a kosmická technika, Jiří Brabec, rezervované téma
 • Návrh úpravy mechanizace křídla malého sportovního letounu - více
  3906T008 - Letadlová a kosmická technika, Jiří Brabec, téma k dispozici
 • Návrh automatické vztlakové mechanizace - více
  3906T008 - Letadlová a kosmická technika, Jiří Brabec, téma k dispozici
 • Návrh motorové instalace rychlostního letounu - více
  3906T008 - Letadlová a kosmická technika, Jiří Brabec, téma k dispozici
 • Návrh trupu rychlostního letounu - více
  3906T008 - Letadlová a kosmická technika, Jiří Brabec, téma k dispozici
 • Návrh křídla rychlostního letounu - více
  3906T008 - Letadlová a kosmická technika, Jiří Brabec, téma k dispozici
 • PIV analýza srázového úhlu - více
  3906T008 - Letadlová a kosmická technika, Tomáš Čenský, téma k dispozici
 • Srovnání modelových výpočtů v různých cfd systémech - více
  3906T008 - Letadlová a kosmická technika, Tomáš Čenský, rezervované téma
 • Evoluční algoritmy v aerodynamický optimalizacích - více
  3906T008 - Letadlová a kosmická technika, Tomáš Čenský, téma k dispozici
 • Zařízení pro kalibraci vícekomponentní tenzometrické váhy - více
  3906T008 - Letadlová a kosmická technika, Tomáš Čenský, téma k dispozici
 • Zařízení pro kalibraci vícekomponentní tenzometrické váhy - více
  3906T008 - Letadlová a kosmická technika, Tomáš Čenský, téma k dispozici
 • Porovnání optimalizačních algoritmů pro účely aerodynamiky - více
  3906T008 - Letadlová a kosmická technika, Pavel Hospodář, téma k dispozici
 • Stavba kolmo startujícího samokřídla - více
  3906T008 - Letadlová a kosmická technika, Pavel Hospodář, téma k dispozici
 • Návrh zkušebního zařízení pro měření modelových osových kompresorů - více
  3906T008 - Letadlová a kosmická technika, Jan Klesa, téma k dispozici
 • Návrh vrtule pro rychlostní letoun - více
  3906T008 - Letadlová a kosmická technika, Jan Klesa, téma k dispozici
 • Aerodynamické měření rotoru vrtulníku - více
  3906T008 - Letadlová a kosmická technika, Jan Klesa, téma k dispozici
 • Aerodynamický návrh vrtule - více
  3906T008 - Letadlová a kosmická technika, Jan Klesa, téma k dispozici
 • Aerodynamické charakteristiky prstencového křídla - více
  3906T008 - Letadlová a kosmická technika, Jan Klesa, téma k dispozici
 • Návrh Stirlingova motoru pro družici typu cubesat - více
  3906T008 - Letadlová a kosmická technika, Jan Klesa, téma k dispozici
 • Damage tolerance pro kompozitový vzduchovod a návrh NDT zkoušek - více
  3906T008 - Letadlová a kosmická technika, Tomáš Kostroun, téma k dispozici
 • Vysychání kapalin ve zvýšené tíži - více
  3906T008 - Letadlová a kosmická technika, Jaroslav Kousal, téma k dispozici
 • Kosmická technika - téma dle dohody / Space technology - free topic - více
  3906T008 - Letadlová a kosmická technika, Jaroslav Kousal, téma k dispozici
 • Flutterová analýza sportovního letounu s vlivem porušení konstrukce - více
  3906T008 - Letadlová a kosmická technika, Aleš Kratochvíl, téma k dispozici
 • Aeroelastická analýza sportovního letounu - více
  3906T008 - Letadlová a kosmická technika, Aleš Kratochvíl, téma k dispozici
 • Analytická studie flutteru - více
  3906T008 - Letadlová a kosmická technika, Aleš Kratochvíl, téma k dispozici
 • Aktivní tlumení dynamické odezvy letounu - více
  3906T008 - Letadlová a kosmická technika, Aleš Kratochvíl, téma k dispozici
 • Aktivní tlumení fluttteru - experiment - více
  3906T008 - Letadlová a kosmická technika, Aleš Kratochvíl, téma k dispozici
 • Aktivní tlumení fluttteru - více
  3906T008 - Letadlová a kosmická technika, Aleš Kratochvíl, téma k dispozici
 • Analýza motorového flutteru Whirl flutter - více
  3906T008 - Letadlová a kosmická technika, Aleš Kratochvíl, téma k dispozici
 • Návrh Low-Cost letounu kategorie UL - více
  3906T008 - Letadlová a kosmická technika, Jaromír Kučera, téma k dispozici
 • Návrh Low-Cost letounu kategorie UL - více
  3906T008 - Letadlová a kosmická technika, Jaromír Kučera, rezervované téma
 • VLEČNÉ ZAŘÍZENÍ UL LETOUNU - více
  3906T008 - Letadlová a kosmická technika, Tomáš Sommer, téma k dispozici
 • KONSTRUKČNÍ NÁVRH FREKVENČNĚ LADITELNÉHO PODPŮRNÉHO SYSTÉMU PRO POTŘEBY FREKVENČNÍCH ZKOUŠEK - více
  3906T008 - Letadlová a kosmická technika, Tomáš Sommer, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12122/temata_ZP