[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav letadlové techniky

Bakalářské

Bakalářské

 • Metodiky provádění statických pevnostních zkoušek draku letounu - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Brabec, téma k dispozici
 • Konstrukce přípravku pro motorizaci ostření objektivu pro PIV - více
  2301R000 - bez oboru, Tomáš Čenský, téma k dispozici
 • Návrh a konstrukce siloměrného členu pro vrtulový stand - více
  2301R000 - bez oboru, Tomáš Čenský, téma k dispozici
 • Využití akustické emise pro materiálové zkoušky - více
  2301R000 - bez oboru, Tomáš Kostroun, téma k dispozici
 • Kalibrátor pro dvouosý extenzometr pro materiálové zkoušky - více
  2301R000 - bez oboru, Tomáš Kostroun, téma k dispozici
 • Výskyt flutteru na letecké konstrukci - více
  2301R000 - bez oboru, Aleš Kratochvíl, téma k dispozici
 • Možnosti potlačení vzniku flutteru na letounu - více
  2301R000 - bez oboru, Aleš Kratochvíl, téma k dispozici
 • Metody určení kritické rychlosti flutteru letounu - více
  2301R000 - bez oboru, Aleš Kratochvíl, téma k dispozici
 • Požadavky předpisů na prokázání aeroelastické odolnosti letounu - více
  2301R000 - bez oboru, Aleš Kratochvíl, téma k dispozici
 • Požadavky předpisů na prokázání aeroelastické odolnosti letounu - více
  2301R000 - bez oboru, Aleš Kratochvíl, téma k dispozici
 • Analýza bezpečnosti trupu letounu kategorie CS-23 při oddělení listu vrtule - více
  2301R000 - bez oboru, Zdeněk Pátek, téma k dispozici
 • EXPERIMENTÁLNÍ STANOVENÍ ZMĚNY VLASTNÍCH FREKVENCÍ NA LABORATORNÍM VZORKU ŘÍZENÍ UL LETOUNU - více
  2301R000 - bez oboru, Tomáš Sommer, téma k dispozici
 • KONSTRUKČNÍ NÁVRH FREKVENČNĚ LADITELNÉHO PODPŮRNÉHO SYSTÉMU PRO POTŘEBY FREKVENČNÍCH ZKOUŠEK - více
  2301R000 - bez oboru, Tomáš Sommer, téma k dispozici
 • Návrh přípravku pro statickou pevnostní zkoušku trupu ultralehkého letounu - více
  2301R000 - bez oboru, Robert Theiner, téma k dispozici
 • Rekonstrukce příčného řízení ultralehkého letounu - více
  2301R000 - bez oboru, Robert Theiner, téma k dispozici
 • Návrh směrového kormidla sportovního letounu - více
  3901R051 - Konstruování podporované počítačem, Jiří Brabec, rezervované téma
 • Návrh stabilizátoru rychlostního letounu - více
  3901R051 - Konstruování podporované počítačem, Jiří Brabec, rezervované téma
 • Návrh výškového kormidla rychlostního letounu - více
  3901R051 - Konstruování podporované počítačem, Jiří Brabec, rezervované téma

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12122/temata_ZP