CZ / EN

Bakalářské programy

studenti/obecne/studenti_04_1.jpg

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM = Kratší forma vysokoškolského vzdělání, orientovaná jak na praktičtější odborný profil absolventů, tak na přípravu studentů k postupu do navazujícího magisterského studia.

Bakalářské studijní programy jsou jak v prezenční tak v kombinované (bývalé dálkové) formě studia.

Po úspěšném vykonání státní bakalářské zkoušky a obhajobě bakalářské diplomové práce absolventi získají titul „bakalář“ (zkráceně „Bc.“ – psáno před jménem), který je celosvětově uznávaný.

Absolventi bakalářského studijního programu mohou pokračovat ve studiu v jednom z navazujících magisterských studijních programech, musí však vykonat přijímací zkoušku.

Absolventi bakalářského studijního programu „Strojní inženýrství“ přijímací zkoušku vykonávat nemusí.