CZ/EN

Bakalářské programy

studenti/obecne/studenti_04_1.jpg

Kratší forma vysokoškolského vzdělání orientovaná jak na praktičtější odborný profil absolventů
tak na přípravu studentů k postupu do navazujícího magisterského studijního programu.
 

Teoretický základ strojního inženýrství

(3letý; 6semestrový)

Program je bezoborový


Studijní programy jsou jak v prezenční tak v kombinované formě studia.

Po úspěšném vykonání státní bakalářské zkoušky a obhajobě bakalářské diplomové práce absolventi získají titul „bakalář“ (zkráceně „Bc.“ – psáno před jménem), který je celosvětově uznávaný.

Absolventi bakalářského studijního programu mohou pokračovat ve studiu v jednom z navazujících magisterských studijních programech, musejí však vykonat přijímací zkoušku. Absolventi bakalářského studijního programu „Teoretický základ strojního inženýrství“ přijímací zkoušku vykonávat nemusejí.