[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
CZ   / EN  

Den otevřených dveří

Poslední Dny otevřených dveří proběhly 26. a 30. března 2022. 
Další Dny otevřených dveří proběhnou na podzim 2022 – podrobnosti ZDE!
 

Stále však můžeš naší fakultu navštívit virtuálně: https://vr.fs.cvut.cz/
…nebo se můžeš podívat na záznam Dne otevřených dveří ONLINE:

 

A co jsme během Dnů otevřených dveří ukázali?

 • Laboratoř pružnosti a pevnosti:
  uvidíte příklady experimentálních metod v pružnosti a pevnosti, ukázku pevnostní analýzy rámu silničního kola, kompozitní vzduchovod cvičného proudového letounu a ukázku digitální korelace obrazu.

 • Laboratoř biomechaniky:
  uvidíte ukázky použití 3D tisku v biomechanice, příklady implantátů a měření explantovaných kloubů.

 • Cyber Physical Factory:
  uvidíte kyberfyzikální systém výrobní linky fy Siemens, využívaný pro výuku Průmyslu 4.0

 • Laboratoř automatického řízení a laboratoř programovatelných automatů:
  uvidíte průmyslové řídicí systémy (PLC), dispečerské vizualizační systémy (SCADA), prostředky pro vývoj a testování operátorských a dispečerských rozhraní (HMI), systém plánování a rozvrhování výroby (MES) a ukázky prostředků automatického řízení.

 • Laboratoř elektrických pohonů:
  ukážeme vám elektrické stroje a pohony pro trakční aplikace, pohony jeřábů, serva a dynamometry.

 • Laboratoř ústavu mechaniky tekutin a termodynamiky:
  uvidíte několik používaných aerodynamických tunelů. U jednoho z tunelů budou nainstalovány aerodynamické váhy s umístěným modelem osobního automobilu Ford Focus a ukázkou měření odporu a vztlaku. Dále uvidíte model chladicí věže s nainstalovanými chladicími výplněmi a eliminátory kapalné fáze.

 • Laboratoř ústavu techniky prostředí:
  ukázky experimentálních metod v technice prostředí, zpětného získávání tepla z odpadní vody a z odpadního vzduchu, větrací jednotky pro residenční aplikace, úpravy vzduchu v klimatizačním zařízení pro klimatickou komoru.

 • Laboratoř procesní a zpracovatelské techniky:
  uvidíte modelové aparáty a stroje pro chemický průmysl, potravinářský průmysl, čištění odpadních vod a plynů, zpracování plastů včetně zařízení pro výrobu pokročilých biopaliv a zelených chemikálií.

 • Dílna studentské formule CTU CarTech:
  místo, kde taví své závodní vozy náš studentský tým. Můžete se studentů zeptat na vše, od návrhu, přes stavbu formule, až po mezinárodní závody, kterých se tým našich studentů každoročně účastní.

 • Laboratoře strojírenské technologie:
  ukázky různých technologií svařování a ukázka výroby odlitků z hliníkových slitin.

 • Laboratoř CNC obrábění:
  uvidíte pracoviště CNC obráběcích strojů s víceosými aplikacemi a zázemím pro přípravu obrábění. Dále uvidíte ukázky virtuální reality pro optimalizaci výroby, kolaborativního robota YuMi a celotělový systém Motion Capture se soustavou pohybových i tlakových senzorů, který pomáhá lépe analyzovat jednotlivé pracovní operace.

 • Robotická laboratoř (Advanced robotic laboratory)

 • Prezentace možností studia techniky a ekonomiky:
  připravujeme také odborníky na pozice středního a vrcholového managementu strojírenských a průmyslových podniků a ukážeme vám, jak můžete studium techniky a ekonomiky kombinovat.

 • Nejnovější laboratoř virtuální reality v ČR s 3D CAVE:
  laboratoř je tvořená dvojicí učeben PC učebna (školící část) a učebna s 3D CAVE (praktická část) a slouží pro přípravu budoucích inženýrů pomocí virtuální reality. Uvidíte moderní technologie pro návrh konstrukcí a jejich analýzu ve virtuální realitě. Budete si moci vyzkoušet připojení do 3D světa a uvidíte technologii 3D scanování a 3D tisku.

 • Laboratoř letadlové techniky:
  uvidíte vahadlový stand sloužící k provádění pevnostní kontroly křídel, cirkulační aerodynamický tunel, který je slouží studentům k měření prováděných v rámci závěrečných prací i pro jednodušší měření prováděných v rámci výzkumu a vývoje. Dále uvidíte laminovací a obráběcí dílnu pro letecké součástky.

 • Laboratoře mikroskopie:
  uvidíte přípravu vzorků pro makro a mikroskopické pozorování jak na světelném, tak na elektronovém mikroskopu. Prohlédnete si světelné mikroskopy – digitální optický mikroskop Olympus DSX1000, stereomikroskop Nikon SMZ 1500, metalografický mikroskop Neophot 32. Uvidíte i elektronový mikroskop - řádkovací elektronový mikroskop JSM 7600F s EDX analyzátorem Oxford Inca.

 • Laboratoře povlakování a tribologie:
  ukázka metody povlakování a duplexního povlakování, která slouží k přípravě vrstev a povlaků na bázi kovů a keramiky pomocí plazmové nitridace s možnou kombinací magnetronového naprašování (PVD, PACVD). Uvidíte povlakovací zařízení Flexicoat 850 Hauzer a povalkovací zařízení HVM Flexicoat 3.
  Dále si prohlédnete laboratoř tribologie, která umožňuje komplexní měření vlastností vrstev a povlaků jako jsou třecí vlastnosti a odolnost proti otěru, drsnost a tloušťka. Zde uvidíte vysokoteplotní tribometr pin-on-disk HTT CSM Instruments, scratch tester Revetest Scratch Xpress+ CSM Instruments, zařízení Calotest CSM Instruments, drsnoměr Hommel Tester T1000 a nanotvrdoměr NanoTest.

 • Prezentace možností technické matematiky:
  ukážeme vám, co dělají matematici na strojárně a jak důležité je MATEMATICKÉ MODELOVANÍ v současném strojírenství. Dozvíte se co má společného stíhačka s ekologickým zemědělstvím, jak kmitá křídlo letadla nebo jak se tvoří zvuk v hlasivkách. Uvidíte výsledky simulací turbín pro Doosan Škodu Power, výboje blesku, proudění kolem křídla letadla nebo modelovaní znečistění z hnědouhelného dolu.

MÁŠ OTÁZKY?

Pokud se chcete zeptat na vše, co souvisí se studiem, přijímací zkouškou nebo podmínkami pro přijetí, pište nám na helpdesk@fs.cvut.cz.
Vaše otázka se dostane vždy do správných rukou!

DALŠÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Další Dny otevřených dveří proběhnou na podzim 2022 v těchto termínech:

 • 10. 11. 2022; přednáška o studiu začíná v 10:00 hodin – po přednášce proběhnou komentované prohlídky laboratoří fakulty.
 • 3. 12. 2022; přednáška o studiu začíná v 11:00 hodin – fakulta bude otevřená již od 10:00 s možností prohlídky některých laboratoří, které budou pokračovat po skončení přednášky o studiu.
   

studenti/ESC/20170629_064_CVUT-VIC-Ryszawy_w.jpg