[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
CZ   / EN  

Den otevřených dveří

DALŠÍ DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PROBĚHNOU V TĚCHTO TERMÍNECH:

  • 1. 2. 2023; začátek je v 9.00 hodin, přednáška o studiu začíná v 10.00 hodin. Po skončení přednášky o studiu budou následovat komentované prohlídky některých laboratoří.
  • 4. 3. 2023; začátek je v 10.00 hodin, přednáška o studiu začíná v 11.00 hodin. Po skončení přednášky o studiu budou následovat komentované prohlídky některých laboratoří.

AKTUÁLNĚ!

Připravujeme Den otevřených dveří 1. února 2023

Aktuality/12_2022/FB_ban_2023_02_01.jpgPřijít můžeš už v 9.00 hodin a seznámit se s našimi studenty z týmů, které rozvíjejí technologické novinky v různých oborech. Můžeš se také seznámit s jednotlivými profilacemi bakalářského studia.

Přednáška o studiu začíná v 10.00 hodin, v posluchárně D2-256 (2. patro).

Od 11.00 hodin si můžeš prohlédnout TYTO LABORATOŘE:

Laboratoř tribologie
Na ukázkách uvidíš hodnocení kvality povrchových úprav.

Laboratoř výuky svářečských technologií
Uvidíš robotickou buňku osazenou tavnými metodami svařování v ochranných plynech (MIG/MAG + TIG). Dále uvidíš metody svařování pod tavidlem a přivařování svorníků.

Laboratoř mechanických zkoušek

Zde provádíme experimentální vyhodnocování tvářitelnosti materiálů. V laboratoři realizujeme např. měření FLC křivek a zkoušky tahem pomocí kamerového systému ARAMIS. Také měření na univerzálním trhacím zařízení LabTest a univerzálním zkušebním zařízení BUP600. Měříme také limitní zatížení různých odlehčených 3D tisknutých struktur.

Laboratoř robotiky a výrobní techniky
Laboratoř je vybavena roboty, laserovými stroji, obráběcími stroji a systémy průmyslového řízení a komunikace. Uvidíš:

  • Robot KUKA KR-60 vč. kompletního digitálního dvojčete;
  • Kolaborativní roboty KUKA iiwa;
  • Roboty FANUC a COMAU;
  • Robotickou laserovou buňku;
  • Mikrolaserovou stanici;
  • Vybavení pro měření řezných sil a vibrací při obrábění;
  • Připojení strojů na manufacturing execution system (MES) SIDAS.

Laboratoř procesní a zpracovatelské techniky
Uvidíš laboratorní a poloprovozní zařízení pro chemický, potravinářský, spotřební průmysl a ekologii. Ukážeme ti také náš výzkum v oblasti dekarbonizace průmyslu.

Laboratoř konstruování a částí strojů

K vidění bude ukázka z kompletace zakladače pro vnitřní detektor experimentu ATLAS v CERN; experimentální stanoviště pro měření tuhosti ozubení; ukázka průmyslového designu „úsporného vozítka“. V rámci videoprojekce bude k vidění VSAKOŇ (automatická terénní souprava pro měření infiltračních parametrů); zařízení pro polo-automatizované obalování kořenového systému malých stromků; 3D tiskárnu budov atd.

Akustická laboratoř
Seznámíme tě s profesionálním měřením a hodnocením hluku strojních zařízení

Management a ekonomika na Fakultě strojní

Na strojárně není nutné ablsolvovat jen čistě technické studium. Přijď se podívat, jak je možné zkombinovat technické znalosti se znalostmi z managementu a ekonomiky a získat tak vysoce atraktivní profil pro budoucí uplatnění v praxi.

Laboratoř aditivní výroby a výpočetní tomografie
V laboratoři se seznámíš se současnými technologickými možnostmi 3D tisku. K dispozici budou vzorky a díly vyráběné z plastu i kovových materiálů.

Laboratoř Ústavu Mechaniky tekutin a termodynamiky
Uvidíš několik používaných aerodynamických tunelů. U jednoho z tunelů budou umístěny aerodynamické váhy s instalovaným modelem osobního automobilu Ford Focus a ukázkou měření odporu a vztlaku. U dalšího aerodynamického tunelu bude ukázka měření aerodynamických vlastností malých leteckých vrtulí pro bezpilotní letouny. Dále uvidíš model chladicí věže s nainstalovanými chladicími výplněmi a eliminátory úletu kapalné fáze.

Laboratoř biotribologie

Laboratoř je plně vybavena zařízeními umožňující studium biotribologických a biokorozivních vlastností komponent kloubních náhrad. V rámci experimentálních tribologických testů jsou vyhodnocovány míra a charakter poškození materiálů kontaktních dvojic. Jsou prováděny zjednodušené a realistické zkoušky nových a modifikovaných stávajících materiálů.

Laboratoř pružnosti a pevnosti
Uvidíš příklady experimentálních metod v pružnosti a pevnosti, ukázku pevnostní analýzy rámu silničního kola, kompozitní vzduchovod cvičného proudového letounu a ukázku digitální korelace obrazu.

Laboratoř CNC obrábění
Uvidíš pracoviště CNC obráběcích strojů s víceosými aplikacemi a zázemím pro přípravu obrábění.

Laboratoř elektrických pohonů

Laboratoř je vybavena celkem 6 dynamometry pro měření parametrů elektrických točivých strojů. Studenti se zde seznamují s vlastnostmi elektrických pohonů a s jejich regulací. V současné době je na jednom z dynamometrů synchronní trakční motor 30 kW pro důlní lokomotivu.

Laboratoř průmyslové automatizace
Uvidíš průmyslové řídicí systémy (PLC), dispečerské vizualizační systémy (SCADA), prostředky pro vývoj a testování operátorských a dispečerských rozhraní (HMI), systém plánování a rozvrhování výroby (MES).

Laboratoř automatického řízení

Uvidíš možnosti technické kybernetiky a automatické regulace, včetně hodnocení vizualizací pomocí trasování očních pohybů - eyetrackingu.

 


Naší fakultu můžeš také navštívit virtuálně: https://vr.fs.cvut.cz/MÁŠ OTÁZKY?

Pokud se chceš zeptat na vše, co souvisí se studiem, přijímací zkouškou nebo podmínkami pro přijetí, piš nám na helpdesk@fs.cvut.cz.
Tvoje otázka se dostane vždy do správných rukou!