[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
CZ   / EN  

Studijní programy

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM (Bc.)

V prezenční i kombinované (bývalé dálkové studium) formě studia

Pro absolventy středních škol

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM (Ing.)

V prezenční a většina i v kombinované (bývalé dálkové studium) formě studia

Staň se inženýrem a špičkovým odborníkem

DOKTORSKÉ STUDIUM (PhD.)

Podílej se na vědecké práci

FORMY STUDIA

Studium na naší fakultě je strukturované, třístupňové

PREZENČNÍ STUDIUM
(dříve též „denní studium“)
KOMBINOVANÉ STUDIUM
(obdoba „dálkového studia“)

Výuka probíhá během semestru v areálech fakulty podle každodenního rozvrhu, v pondělí až pátek.

Ve zkouškovém období zde získávají zápočty a skládají zkoušky.

Výuka je soustředěna během semestru do jednoho dne v týdnu.

Studenti uloženou látku studují individuálním způsobem. Na fakultě si mohou vyžádat konzultace.

Ve zkouškovém období zde získávají zápočty a skládají zkoušky.

slider/bg9.png