CZ / EN

Robotika a výrobní technika

Kód studijního programu: N0714A270009

Garant studijního programu: prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.

Specializace

Výrobní technika

Robotika

Ústavy fakulty, které zajišťují výuku
Ústav Závěrečné práce

Team pro komunikaci
během Oborového dne ONLINE
26. 4. 2021 od 9.00 hodin

Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky (12105)

Vypsaná témata bakalářských prací 12105 Team – 12131 Oborový den
Kód týmu v MS Teams: thnu1ul
Vypsaná témata diplomových prací 12105
Publikované závěrečné práce 12105
Ústav výrobních strojů a zařízení (12135) Vypsaná témata bakalářských prací 12135 Team – 12135 Oborový den
Kód týmu v MS Teams: 2act2aj
Vypsaná témata diplomových prací 12135
Publikované závěrečné práce 12135

st_programy/rvt/rvt02.jpgCílem studijního programu Robotika a výrobní technika je příprava špičkových odborníků pro moderní výrobu uplatnitelných prakticky ve všech strojírenských oborech. Absolventi jsou schopni aplikovat základní i složitější matematické a fyzikální modely a postupy pro řešení úloh technické praxe. Studijní program má dvě specializace: Robotika (ROB) a Výrobní technika (VT). Nejdůležitější součástí studijního programu jsou předměty společného základu, jejichž cílem je, aby posluchač získal profilující teoretické znalosti a poznatky pro nezbytné inženýrské činnosti a kvalifikoval se jak v teoretických, tak v mezioborových i  aplikačních disciplínách. Specializace umožňují studentům detailní zvládnutí užšího oboru podle jejich zájmu a profesních preferencí. Cílem specializací je naučit studenty metodám inženýrské i vědecko-výzkumné práce v užším oborovém i mezioborovém kontextu, předat specifické znalosti ze svých oborů a v neposlední řadě rozvíjet schopnost samostatné práce studentů při řešení komplexních problémů.

st_programy/rvt/rvt04.jpgZaměření specializace Výrobní technika je na teoretické a experimentální metody navrhování výrobních strojů a manipulačních zařízení a způsoby zajišťování jejich provozu. Nedílnou součástí výuky oboru tedy je prohloubení znalostí z oblastí aplikované mechaniky a dále i strojírenské technologie.

Specializace Robotika se zaměřuje na metody návrhu, analýzy a řízení činnosti robotů různého typu pro rozdílné cílové použití. Důraz je položen na znalosti pokročilého multifyzikálního modelování robotů a na návrh řízení jejich pohybu a činnosti. Přitom jsou prohlubovány znalosti z mechatroniky, umělé inteligence, automatizace a inženýrského experimentu v kontextu robotických aplikací.

PROFIL ABSOLVENTA

st_programy/rvt/rvt01.jpgProfil absolventa odpovídá zaměření programu na přípravu vysoce kvalifikovaných odborníků pro nejnáročnější disciplíny technické praxe a též pro výzkum a vývoj. I když se studijní program částečně realizuje ve zvolené specializaci (ROB) nebo (VT), společný základ garantuje takovou univerzalitu profilu absolventa, že umožňuje uplatnění nejen prakticky ve všech strojírenských oborech, ale i v souvisejících mezioborových disciplínách. Absolventi budou po získání praktických zkušeností schopni řešit nejnáročnější technické problémy i vést a řídit projekty ve strojírenské praxi. Je kladen důraz na schopnost využívat při tom simulačních matematických, mechanických i mechatronických modelů reálných soustav včetně provádění experimentů pro identifikaci jejich parametrů a verifikaci.

Absolventi zaměření Robotika ovládají teoretickou i aplikovanou matematiku, mechaniku soustav těles, mechaniku kontinua, modelování mechatronických soustav a numerické metody pro komplexní simulace robotů. Znají metody provádění experimentů a mají praktické zkušenosti z laboratorního testování robotů. Dále mají znalosti z metod řízení vhodných pro roboty, umělé inteligence a z praktické implementace algortmů do řídicích systémů robotů. Získají také znalosti v oblasti optimalizace a návrhu robotů a použití senzorů různého typu při jejich ladění, kalibraci a vlastní činnosti.

Absolventi zaměření Výrobní technika ovládají znalosti z oblasti konstrukce a provozu výrobních strojů a zařízení a jejich systémů. Jde především o obráběcí a tvářecí stroje a automatizační prostředky. Výuka v rámci zaměření proto obsahuje předání znalostí základů stavby výrobních strojů a zařízení. Návazně studenti získávají informace o navrhování pohonů, automatizaci strojů, hydraulických a pneumatických mechanismů, měření parametrů komponent i celých strojů. Výuka se uskutečňuje s výraznou podporou inženýrských SW nástrojů (CAD, CAM, MKP). Velká pozornost je věnována praktické výuce řízení strojů na úrovni CNC a PLC. Experimentální cvičení probíhá v moderních laboratořích na konvenčních a číslicově řízených strojích a průmyslových robotech. 

PŘIJETÍ KE STUDIU

Důležité odkazy pro úspěšné přijetí ke studiu

Podmínky pro přijetí ke studiu

Informace o přijímacím řízení

Přehled okruhů pro přijímací zkoušky

Důležité termíny

LABORATOŘE PROGRAMU A SOUVISEJÍCÍ VÝZKUM

 • Hybrid Manufacturing / CNC hybridní stroj / Aditivní výroba / Navařování / Hybridní výroba / WAAM / 5osé obrábění / Inconelové slitiny

  CNC hybridní stroj Bridgeport VMC 500 XP

 • Hydraulika / Programování / Úspora energie / Obráběcí stroje / Vyvažování / Servomotor / Rotační hydromotor / Regulace

  Vyvažování vertikálně se pohybujících hmot

 • Digitální dvojče / 5osé obrábění / Simulace procesů / Programování CNC strojů / Optimalizace výroby

  Laboratoř Ústavu výrobních strojů a zařízení I.

 • Programování PLC / Výrobní linky / Virtuální zprovoznění / Senzory / simulace výroby v počítači / Automatizace

  Laboratoř Ústavu výrobních strojů a zařízení II.

 • Kolaborativní robot / Ergonomie / Projektování výroby / Programování / 3D tisk

  Laboratoř projektování – robot YuMi

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA LABORATOŘÍ