[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky

CZ  /EN

Magisterské

Magisterské

 • Mechanický model umělé buňky - více
  N071TBIO - Biomechanika, Matej Daniel, téma k dispozici
 • Nanotribologie tenkých vrstev - více
  N071TBIO - Biomechanika, Josef Šepitka, téma k dispozici
 • Způsoby posuvu opto-mechanických podsestav v axiálním směru - více
  N071TBIO - Biomechanika, Petr Tichý, téma k dispozici
 • Justáž rotačních optických prvků v opto-mechanické podsestavě - více
  N071TBIO - Biomechanika, Petr Tichý, téma k dispozici
 • Uložení rotačních optických prvků s aktivním ofukováním optických ploch - více
  N071TBIO - Biomechanika, Petr Tichý, téma k dispozici
 • Uložení rotačních optických elementů do mechanické sestavy - více
  N071TBIO - Biomechanika, Petr Tichý, téma k dispozici
 • Řízení dopravníku v systému automatického rozvrhování výroby - více
  2301T034 - Přístrojová a řídicí technika, Jakub Jura, téma k dispozici
 • Optimalizace skladby vláknových kompozitů - více
  3901T003 - Aplikovaná mechanika, Tomáš Mareš, téma k dispozici
 • Výpočetní modelování únavových zkoušek v podmínkách frettingu - více
  3901T003 - Aplikovaná mechanika, Martin Nesládek, téma k dispozici
 • ZPRACOVÁNÍ ZÁTĚŽNÉ CESTY PŘI MULTIAXIÁLNÍM ZATĚŽOVÁNÍ - více
  3901T003 - Aplikovaná mechanika, Jan Papuga, téma k dispozici
 • KRITICKÁ ROVINA PŘI ÚNAVOVÉM POŠKOZOVÁNÍ - více
  3901T003 - Aplikovaná mechanika, Jan Papuga, téma k dispozici
 • Únava tenkostěnných svařovaných konstrukcí - více
  3901T003 - Aplikovaná mechanika, Jan Papuga, téma k dispozici
 • DRUHOTNÉ EFEKTY OVLIVŇUJÍCÍ ÚNAVOVOU ŽIVOTNOST - více
  3901T003 - Aplikovaná mechanika, Jan Papuga, téma k dispozici
 • KUMULACE ÚNAVOVÉHO POŠKOZENÍ - více
  3901T003 - Aplikovaná mechanika, Jan Papuga, téma k dispozici
 • Zvyšování tuhosti mechanických struktur pomocí lanových mechanismů - více
  3906T001 - Mechatronika, Jan Pelikán, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12105/temata_ZP

vygenerováno z KOS - 2021-10-24 (05:57)