[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky

CZ  /EN

Vybavení

album/12105/Pruznost/pruznost_19.jpgOdbor pružnosti a pevnosti disponuje vybavením potřebným pro početní řešení problémů analytickými či numerickými postupy, a experimentálnímu zjišťování vlastností zkoumaných materiálů a konstrukcí.