[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky

CZ  /EN

Projekty

Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky (12105)

Odbor pružnosti a pevnosti (12111)

Odbor biomechaniky (12124)

Odbor mechaniky a mechatroniky (12131)

Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky (12105)

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.


 • Studie a návrh prototypu řešení pro fůzi senzorů – Bukovský, I. (2020-2021)
 • SGS20/158/OHK2/3T/12
  Verifikace metod výpočetní únavové predikce pro komplexní vstupy – Papuga, J. (2020-2022)
 • SVK 16/20/F2
  28th Workshop of Applied Mechanics – Padovec, Z. (2020)
 • TJ04000547
  Měřicí zařízení založená na Braggovských vláknových mřížkách pro monitoring prvků stavební infrastruktury – Schmidová, N. (2020-2022)

 • Studie proveditelnosti analytického datového modulu s transferem expertních a procesních znalostí – Bukovský, I. (2019-2020)
 • GA 20-21893S
  Mechatronické tensegrity pro energeticky efektivní lehké roboty – Šika, Z. (2020-2022)
 • SGS19/157/OHK2/3T/12
  Modelování, řízení a navrhování mechanických systémů 2019 – Valášek, M. (2019-2021)
 • SGS19/156/OHK2/3T/12
  Mechatronika a adaptronika 2019 – Šika, Z. (2019-2021)
 • SGS19/155/OHK2/3T/12
  Biomechanika - sběr dat, validace a aplikace – Daniel, M. (2019-2021)
 • TJ02000252
  Vývoj integrovaných spojů kompozitních profilů – Schmidová, N. (2019-2021)
 • TN01000071
  Národní centrum kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství – Steinbauer, P. (2019-2020)
 • TH04010301
  Stavěč s integrovanou ochranou bočních dveří – Šika, Z. (2019-2021)
 • GA19-03282S
  Vliv komplexních a cyklických módů zatěžování na životnost strojních součástí vyrobených metodou 3D tisku – Španiel, M. (2019-2021)
 • SGS18/175/OHK2/3T/12
  Analýza deformací kompozitních struktur a detekce jejich poškozování – Padovec, Z. (2018-2020)
 • SGS18/174/OHK2/3T/12
  Výzkum modelů degradace kovových materiálů při komplexních stavech zatěžování – Kuželka, J. (2018-2020)
 • TH03010418
  Vývoj nové generace prostředků pro dlahovou osteosyntézu dlouhých kostí – Sedláček, R. (2018-2021)
 • VH20182021033
  Ochrana osob v blízkosti výbuchu – Vilímek, M. (2018-2021)
 • NV18-05-00379
  Vývoj a komplexní hodnocení nové injekčně aplikovatelné, resorbovatelné, porézní kostní náhrady s řízeným uvolňováním antimikrobiálních látek – Sedláček, R. (2018-2021)
 • FV30052
  Pokročilý systém nivelace a stabilizace Aktivního Plovoucího Mobilního Modulárního Systému (APMMS) určeného pro přepravu rozměrných břemen. – Vampola, T. (2018-2020)
 • FV30348
  Vývoj zdravotnických prostředků pro osteosyntézu dlouhých kostí pomocí intramedulárních hřebů – Tichý, P. (2018-2020)
 • FV30156
  Kyčelní implantát s gradientním funkčně strukturovaným průřezem pro výrazné zvýšení jeho životnosti – Sedláček, R. (2018-2021)
 • FV30033
  Konstrukční a technologický vývoj primárních leteckých dílů pokročilých tvarů z kompozitu s termoplastovou matricí – Sedláček, R. (2018-2020)
 • TH03010354
  Gradientní funkčně strukturovaný kyčelní implantát s vysokou životností – Goldmann, T. (2018-2021)
 • 764545
  TURBOmachinery REtrofits enabling FLEXible back-up capacity for the transition of the European energy system – Růžička, M. (2017-2020)
 • GA18-26041S
  Vliv podélného předepnutí na mechanickou odezvu nelineárních elastických a viskoelastických trubic – Horný, L. (2018-2020)
 • FV20230
  Modulární systém náhrad dolní končetiny umožňující rekonstrukci rozsáhlých defektů pomocí porézních augmentací i individuálních náhrad pro extrémní deformity kostních tkání – Růžička, P. (2017-2021)
 • CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002446
  Modernizace laboratorní výuky v bakalářských a magisterských studijních programech FS ČVUT v Praze – Valášek, M. (2017-2021)
 • NV17-31276A
  Všestranné preklinické zhodnocení laterální lumbální intervertebrální dézy hybridním biodegradabilním nanokompozitním porézním implantátem – Sedláček, R. (2017-2020)
 • TH02020405
  Implantáty z vysokopevnostního polymeru s bioaktivním povrchem – Růžička, P. (2017-2020)
 • TH02010454
  Vývoj nové řady průběžných CNC dřevoobráběcích center, včetně multifunkční automatické buňky. – Nečas, M. (2017-2020)
 • TH02010264
  Implementace multifyzikálních numerických analýz do procesu vývoje optomechanických soustav – Tichý, P. (2016-2020)
 • VI20162020021
  Zvýšení bezpečnosti zásahových žebříků pro hasiče – Španiel, M. (2016-2020)

Odbor pružnosti a pevnosti (12111)

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

 • TJ04000547
  Měřicí zařízení založená na Braggovských vláknových mřížkách pro monitoring prvků stavební infrastruktury – Schmidová, N. (2020-2022)
 • TJ02000252
  Vývoj integrovaných spojů kompozitních profilů – Schmidová, N. (2019-2021)
 • GA19-03282S
  Vliv komplexních a cyklických módů zatěžování na životnost strojních součástí vyrobených metodou 3D tisku – Španiel, M. (2019-2021)
 • 764545
  TURBOmachinery REtrofits enabling FLEXible back-up capacity for the transition of the European energy system – Růžička, M. (2017-2020)

Odbor biomechaniky (12124)

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Odbor mechaniky a mechatroniky (12131)

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.


 • Studie a návrh prototypu řešení pro fůzi senzorů – Bukovský, I. (2020-2021)

 • Studie proveditelnosti analytického datového modulu s transferem expertních a procesních znalostí – Bukovský, I. (2019-2020)
 • GA 20-21893S
  Mechatronické tensegrity pro energeticky efektivní lehké roboty – Šika, Z. (2020-2022)
 • TN01000071
  Národní centrum kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství – Steinbauer, P. (2019-2020)
 • TH04010301
  Stavěč s integrovanou ochranou bočních dveří – Šika, Z. (2019-2021)