[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky

CZ   / EN  

Projekty

Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky (12105)

Odbor pružnosti a pevnosti (12111)

Odbor biomechaniky (12124)

Odbor mechaniky a mechatroniky (12131)

Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky (12105)

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

 • SVK 20/23/F2
  WAM - Workshop of Applied Mechanics 2023 – Pelikán, J. (2023)
 • SVK 19/23/F2
  32nd Workshop of Applied Mechanics – Padovec, Z. (2023)
 • SGS23/156/OHK2/3T/12
  Současné trendy v odhadu únavové životnosti – Papuga, J. (2023-2025)

 • FS - Safiullah Timorian – Timorian, S. (2022-2023)

 • FS - Julian Marcell Enzveiler Marques – Enzveiler Marques, J. (2022-2023)
 • CZ.02.01.01/00/22_008/0004634
  Mechanical engineering of biological and bio-inspired systems – Valášek, M. (2023-2028)
 • FW06010215
  Výzkum a vývoj stabilizačních kotvících systémů pro zajištěnou intramedulární osteosyntézu – Sedláček, R. (2023-2026)

 • Aplikace smart funkce v individuálních náhradách velkých kloubů – Daniel, M. (2021-2023)
 • SVK 20/22/F2
  Applied Mechanics 2022 – Sedláček, R. (2022)
 • SVK 19/22/F2
  WAM - Workshop of Applied Mechanics 2022 – Pelikán, J. (2022)
 • SVK 18/22/F2
  30th Workshop of Applied Mechanics – Padovec, Z. (2022)
 • SVK 17/22/F2
  60. EAN 2022 – Doubrava, K. (2022)
 • SGS22/151/OHK2/3T/12
  Modelování, řízení a navrhování mechanických systémů 2022 – Valášek, M. (2022-2024)
 • SGS22/150/OHK2/3T/12
  Mechatronika a adaptronika 2022 – Šika, Z. (2022-2024)
 • SGS22/149/OHK2/3T/12
  Výzkum a vývoj metod a aplikací pro diagnostickou a terapeutickou biomechaniku – Daniel, M. (2022-2024)
 • GA23-07280S
  Identification and compensation of imperfections and friction effects in joints of mechatronic systems – Šika, Z. (2023-2025)
 • GF23-06130K
  Procedura pro odhad únavy v kontaktech: Lokální multiaxiální analýza napěťových a tribologických vlivů – Papuga, J. (2023-2026)
 • GA23-06920S
  Funkčně biomimetický exoskelet lidské horní končetiny pro selektivní podporu svalů – Šika, Z. (2023-2025)
 • GA23-05338S
  Mechanické a strukturní vlastnosti 3D tištěné slitiny AlSi10Mg v závislosti na míře recyklace prášku – Papuga, J. (2023-2025)
 • LUABA22071
  Odhad únavové životnosti z teplotního měření aditivně vyrobených vzorků s použitím umělé inteligence za účelem snížení nákladů – Papuga, J. (2022-2024)
 • LUASK22174
  Bioresorbovatelné materiály pro aditivní výrobu cévních náhrad a jejich biomechanická charakterizace – Horný, L. (2022-2025)
 • TM03000030
  SPD processed Beta-titanium alloys – Chlup, H. (2022-2024)
 • SGS21/151/OHK2/3T/12
  Optimalizace kompozitních struktur a detekce a modelování jejich poškozování – Padovec, Z. (2021-2023)
 • SGS21/150/OHK2/3T/12
  Výzkum modelů mechanické a teplotní degradace kovových materiálů při cyklickém a monotónním víceosém zatěžování – Kuželka, J. (2021-2023)
 • TM02000060
  Aplikovaný výzkum konstrukčních principů a vývoj aditivní výroby multimateriálových zdravotnických prostředků – Daniel, M. (2021-2024)
 • TM02000084
  Aplikovaný výzkum a vývoj náhrad malých kloubů s dlouhou životností využitím přímého 3D tisku titanové slitiny – Daniel, M. (2021-2023)
 • FW03010233
  Chytrý automatický sklad včetně optimalizace CNC obráběcích center – Nečas, M. (2021-2024)
 • NU21-06-00356
  Changes in vascular density, physical and histopathobiochemical properties of ligamentum flavum in lumbar spine based on spinal segment levels and anatomical localization and presence of lumbar spinal stenosis – Šepitka, J. (2021-2024)
 • GA21-06645S
  Výzkum životnosti strojních součástí při víceosém teplotně-mechanickém zatěžování s proměnnou amplitudou – Španiel, M. (2021-2023)
 • SGS20/158/OHK2/3T/12
  Verifikace metod výpočetní únavové predikce pro komplexní vstupy – Papuga, J. (2020-2022)
 • TJ04000547
  Měřicí zařízení založená na Braggovských vláknových mřížkách pro monitoring prvků stavební infrastruktury – Schmidová, N. (2020-2022)
 • TM01000063
  Výzkum a vývoj elektroformovaných kompozitních biomimetických struktur polymer-kov pro inteligentní aditivní výrobu – Králík, V. (2020-2022)
 • TM01000061
  Vývoj individuálních implantátů z beta slitin titanu vyráběných pomocí aditivních technologií – Růžička, P. (2020-2022)
 • FW01010450
  Vývoj kompozitových táhel se závitovými koncovkami – Dvořák, M. (2020-2022)
 • NU20-02-00368
  Biomechanicky definované vstřebatelné materiály pro kardiovaskulární chirurgii – Horný, L. (2020-2023)
 • GA20-21893S
  Mechatronické tensegrity pro energeticky efektivní lehké roboty – Šika, Z. (2020-2022)
 • GA20-11186S
  Mechanika tepenné delaminace a šíření trhliny – Horný, L. (2020-2022)
 • TN01000071
  Národní centrum kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství – Steinbauer, P. (2019-2022)

Odbor pružnosti a pevnosti (12111)

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.


 • FS - Julian Marcell Enzveiler Marques – Enzveiler Marques, J. (2022-2023)
 • GF23-06130K
  Procedura pro odhad únavy v kontaktech: Lokální multiaxiální analýza napěťových a tribologických vlivů – Papuga, J. (2023-2026)
 • GA23-05338S
  Mechanické a strukturní vlastnosti 3D tištěné slitiny AlSi10Mg v závislosti na míře recyklace prášku – Papuga, J. (2023-2025)
 • LUABA22071
  Odhad únavové životnosti z teplotního měření aditivně vyrobených vzorků s použitím umělé inteligence za účelem snížení nákladů – Papuga, J. (2022-2024)
 • GA21-06645S
  Výzkum životnosti strojních součástí při víceosém teplotně-mechanickém zatěžování s proměnnou amplitudou – Španiel, M. (2021-2023)
 • TJ04000547
  Měřicí zařízení založená na Braggovských vláknových mřížkách pro monitoring prvků stavební infrastruktury – Schmidová, N. (2020-2022)
 • FW01010450
  Vývoj kompozitových táhel se závitovými koncovkami – Dvořák, M. (2020-2022)

Odbor biomechaniky (12124)

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

 • FW06010215
  Výzkum a vývoj stabilizačních kotvících systémů pro zajištěnou intramedulární osteosyntézu – Sedláček, R. (2023-2026)

 • Aplikace smart funkce v individuálních náhradách velkých kloubů – Daniel, M. (2021-2023)
 • TM03000030
  SPD processed Beta-titanium alloys – Chlup, H. (2022-2024)
 • TM02000060
  Aplikovaný výzkum konstrukčních principů a vývoj aditivní výroby multimateriálových zdravotnických prostředků – Daniel, M. (2021-2024)
 • TM02000084
  Aplikovaný výzkum a vývoj náhrad malých kloubů s dlouhou životností využitím přímého 3D tisku titanové slitiny – Daniel, M. (2021-2023)
 • TM01000063
  Výzkum a vývoj elektroformovaných kompozitních biomimetických struktur polymer-kov pro inteligentní aditivní výrobu – Králík, V. (2020-2022)
 • TM01000061
  Vývoj individuálních implantátů z beta slitin titanu vyráběných pomocí aditivních technologií – Růžička, P. (2020-2022)
 • NU20-02-00368
  Biomechanicky definované vstřebatelné materiály pro kardiovaskulární chirurgii – Horný, L. (2020-2023)
 • GA20-11186S
  Mechanika tepenné delaminace a šíření trhliny – Horný, L. (2020-2022)

Odbor mechaniky a mechatroniky (12131)

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.


 • FS - Safiullah Timorian – Timorian, S. (2022-2023)
 • GA23-07280S
  Identification and compensation of imperfections and friction effects in joints of mechatronic systems – Šika, Z. (2023-2025)
 • GA23-06920S
  Funkčně biomimetický exoskelet lidské horní končetiny pro selektivní podporu svalů – Šika, Z. (2023-2025)
 • FW03010233
  Chytrý automatický sklad včetně optimalizace CNC obráběcích center – Nečas, M. (2021-2024)
 • GA20-21893S
  Mechatronické tensegrity pro energeticky efektivní lehké roboty – Šika, Z. (2020-2022)
 • TN01000071
  Národní centrum kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství – Steinbauer, P. (2019-2022)