[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky

CZ   / EN  

Projekty

Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky (12105)

Odbor pružnosti a pevnosti (12111)

Odbor biomechaniky (12124)

Odbor mechaniky a mechatroniky (12131)

Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky (12105)

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

 • SVK 20/22/F2
  Applied Mechanics 2022 – Sedláček, R. (2022)
 • SVK 19/22/F2
  WAM - Workshop of Applied Mechanics 2022 – Pelikán, J. (2022)
 • SVK 18/22/F2
  30th Workshop of Applied Mechanics – Padovec, Z. (2022)
 • SVK 17/22/F2
  60. EAN 2022 – Doubrava, K. (2022)
 • SGS22/151/OHK2/3T/12
  Modelování, řízení a navrhování mechanických systémů 2022 – Valášek, M. (2022-2024)
 • SGS22/150/OHK2/3T/12
  Mechatronika a adaptronika 2022 – Šika, Z. (2022-2024)
 • SGS22/149/OHK2/3T/12
  Výzkum a vývoj metod a aplikací pro diagnostickou a terapeutickou biomechaniku – Daniel, M. (2022-2024)
 • LUASK22174
  Bioresorbovatelné materiály pro aditivní výrobu cévních náhrad a jejich biomechanická charakterizace – Horný, L. (2022-2025)
 • TM03000030
  SPD processed Beta-titanium alloys – Chlup, H. (2022-2024)
 • SVK 16/21/F2
  29th Workshop of Applied Mechanics – Padovec, Z. (2021)
 • SGS21/151/OHK2/3T/12
  Optimalizace kompozitních struktur a detekce a modelování jejich poškozování – Padovec, Z. (2021-2023)
 • SGS21/150/OHK2/3T/12
  Výzkum modelů mechanické a teplotní degradace kovových materiálů při cyklickém a monotónním víceosém zatěžování – Kuželka, J. (2021-2023)

 • Einfluss der Probengeometrie auf die Qualität der Temperaturerfassung bei dynamischen Belastungen – Papuga, J. (2021)
 • TM02000060
  Aplikovaný výzkum konstrukčních principů a vývoj aditivní výroby multimateriálových zdravotnických prostředků – Daniel, M. (2021-2024)
 • TM02000084
  Aplikovaný výzkum a vývoj náhrad malých kloubů s dlouhou životností využitím přímého 3D tisku titanové slitiny – Daniel, M. (2021-2023)
 • FW03010233
  Chytrý automatický sklad včetně optimalizace CNC obráběcích center – Nečas, M. (2021-2024)
 • NU21-06-00356
  Changes in vascular density, physical and histopathobiochemical properties of ligamentum flavum in lumbar spine based on spinal segment levels and anatomical localization and presence of lumbar spinal stenosis – Šepitka, J. (2021-2024)

 • Studie a návrh prototypu řešení pro fůzi senzorů – Bukovský, I. (2020-2021)
 • GA21-06645S
  Výzkum životnosti strojních součástí při víceosém teplotně-mechanickém zatěžování s proměnnou amplitudou – Španiel, M. (2021-2023)
 • SGS20/158/OHK2/3T/12
  Verifikace metod výpočetní únavové predikce pro komplexní vstupy – Papuga, J. (2020-2022)
 • TJ04000547
  Měřicí zařízení založená na Braggovských vláknových mřížkách pro monitoring prvků stavební infrastruktury – Schmidová, N. (2020-2022)
 • TM01000063
  Výzkum a vývoj elektroformovaných kompozitních biomimetických struktur polymer-kov pro inteligentní aditivní výrobu – Králík, V. (2020-2022)
 • TM01000061
  Vývoj individuálních implantátů z beta slitin titanu vyráběných pomocí aditivních technologií – Růžička, P. (2020-2022)
 • FW01010450
  Vývoj kompozitových táhel se závitovými koncovkami – Dvořák, M. (2020-2022)
 • NU20-02-00368
  Biomechanicky definované vstřebatelné materiály pro kardiovaskulární chirurgii – Horný, L. (2020-2023)
 • GA20-21893S
  Mechatronické tensegrity pro energeticky efektivní lehké roboty – Šika, Z. (2020-2022)
 • GA20-11186S
  Mechanika tepenné delaminace a šíření trhliny – Horný, L. (2020-2022)
 • SGS19/157/OHK2/3T/12
  Modelování, řízení a navrhování mechanických systémů 2019 – Valášek, M. (2019-2021)
 • SGS19/156/OHK2/3T/12
  Mechatronika a adaptronika 2019 – Šika, Z. (2019-2021)
 • SGS19/155/OHK2/3T/12
  Biomechanika - sběr dat, validace a aplikace – Daniel, M. (2019-2021)
 • TJ02000252
  Vývoj integrovaných spojů kompozitních profilů – Schmidová, N. (2019-2021)
 • TN01000071
  Národní centrum kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství – Steinbauer, P. (2019-2022)
 • TH04010301
  Stavěč s integrovanou ochranou bočních dveří – Šika, Z. (2019-2021)
 • GA19-03282S
  Vliv komplexních a cyklických módů zatěžování na životnost strojních součástí vyrobených metodou 3D tisku – Španiel, M. (2019-2021)
 • TH03010418
  Vývoj nové generace prostředků pro dlahovou osteosyntézu dlouhých kostí – Sedláček, R. (2018-2021)
 • VH20182021033
  Ochrana osob v blízkosti výbuchu – Vilímek, M. (2018-2021)
 • NV18-05-00379
  Vývoj a komplexní hodnocení nové injekčně aplikovatelné, resorbovatelné, porézní kostní náhrady s řízeným uvolňováním antimikrobiálních látek – Sedláček, R. (2018-2021)
 • FV30156
  Kyčelní implantát s gradientním funkčně strukturovaným průřezem pro výrazné zvýšení jeho životnosti – Sedláček, R. (2018-2021)
 • TH03010354
  Gradientní funkčně strukturovaný kyčelní implantát s vysokou životností – Goldmann, T. (2018-2021)
 • FV20230
  Modulární systém náhrad dolní končetiny umožňující rekonstrukci rozsáhlých defektů pomocí porézních augmentací i individuálních náhrad pro extrémní deformity kostních tkání – Růžička, P. (2017-2021)
 • CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002446
  Modernizace laboratorní výuky v bakalářských a magisterských studijních programech FS ČVUT v Praze – Valášek, M. (2017-2021)

Odbor pružnosti a pevnosti (12111)

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.


 • Einfluss der Probengeometrie auf die Qualität der Temperaturerfassung bei dynamischen Belastungen – Papuga, J. (2021)
 • GA21-06645S
  Výzkum životnosti strojních součástí při víceosém teplotně-mechanickém zatěžování s proměnnou amplitudou – Španiel, M. (2021-2023)
 • TJ04000547
  Měřicí zařízení založená na Braggovských vláknových mřížkách pro monitoring prvků stavební infrastruktury – Schmidová, N. (2020-2022)
 • FW01010450
  Vývoj kompozitových táhel se závitovými koncovkami – Dvořák, M. (2020-2022)
 • TJ02000252
  Vývoj integrovaných spojů kompozitních profilů – Schmidová, N. (2019-2021)
 • GA19-03282S
  Vliv komplexních a cyklických módů zatěžování na životnost strojních součástí vyrobených metodou 3D tisku – Španiel, M. (2019-2021)

Odbor biomechaniky (12124)

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

 • TM03000030
  SPD processed Beta-titanium alloys – Chlup, H. (2022-2024)
 • TM02000060
  Aplikovaný výzkum konstrukčních principů a vývoj aditivní výroby multimateriálových zdravotnických prostředků – Daniel, M. (2021-2024)
 • TM02000084
  Aplikovaný výzkum a vývoj náhrad malých kloubů s dlouhou životností využitím přímého 3D tisku titanové slitiny – Daniel, M. (2021-2023)
 • TM01000063
  Výzkum a vývoj elektroformovaných kompozitních biomimetických struktur polymer-kov pro inteligentní aditivní výrobu – Králík, V. (2020-2022)
 • TM01000061
  Vývoj individuálních implantátů z beta slitin titanu vyráběných pomocí aditivních technologií – Růžička, P. (2020-2022)
 • NU20-02-00368
  Biomechanicky definované vstřebatelné materiály pro kardiovaskulární chirurgii – Horný, L. (2020-2023)
 • GA20-11186S
  Mechanika tepenné delaminace a šíření trhliny – Horný, L. (2020-2022)

Odbor mechaniky a mechatroniky (12131)

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

 • FW03010233
  Chytrý automatický sklad včetně optimalizace CNC obráběcích center – Nečas, M. (2021-2024)

 • Studie a návrh prototypu řešení pro fůzi senzorů – Bukovský, I. (2020-2021)
 • GA20-21893S
  Mechatronické tensegrity pro energeticky efektivní lehké roboty – Šika, Z. (2020-2022)
 • TN01000071
  Národní centrum kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství – Steinbauer, P. (2019-2022)
 • TH04010301
  Stavěč s integrovanou ochranou bočních dveří – Šika, Z. (2019-2021)