[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky

Zájemci o studium

Jak se stát špičkovým inženýrem ve strojírenských oborech?

Vybuduj pevné teoretické základy: zvol si bakalářský studijní program TZSI.
Prohlub znalosti v návazujícím magisterském studiu: studijní program Strojní inženýrství, obory Aplikovaná mechanika, Biomechanika a lékařské přístroje nebo Mechatronika.

Obor Aplikovaná mechanika ti umožní:

  • zvolit si diplomovou práci spojenou s tématy jiných magisterských kateder,
  • zvolit si diplomovou práci spojenou s projekty ústavu nebo s konkrétním podnikem,
  • pracovat ve vývoji a výzkumu i prakticky v kterémkoli oboru strojírenské praxe.

Obor Biomechanika a lékařské přístroje ti posktyne příležitost:

  • zvolit si diplomovou práci spojenou s tématy jiných univerzit nebo s konkrétním podnikem,
  • pracovat jako vývojový pracovník, konstruktér lékařských přístrojů, rehabilitačních pomůcek,
  • nebo náhrad orgánů, nebo být platným technickým spolupracovníkem lékařských a rehabilitačních týmů.

Obor Mechatronika ti umožní:

  • řešit náročné stacionární i nestacionární vnitřní i vnější úlohy mechaniky nestlačitelných a stlačitelných tekutin, teorie tepelných výpočtů strojů a zařízení,
  • získate poznatky v interdisciplinárních oborech, jako je mechatronika, biomechanika, matematické modelování a aerodynamika atmosfér,
  • pracovat s kvalifikovanými odborníky výzkumu, vývoje a praxe všech strojírenských oborů při uplatnění mechatroniky jako synergie strojů s elektronikou a inteligentním počítačovým řízením.

Chci být inženýrem se zaměřením na teoretické disciplíny a jejich aplikace ve strojírenství!
Chci být inženýrem se zaměřením na oblast mechaniky lidského těla a lékařské techniky!
Chci být inženýrem se zaměřením na konstrukci výrobních linek a robotů v průmyslu!