[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
[pracoviste/12135/12135_logo.png]
CZ   / EN  

Bakalářské

Bakalářské

  • Vliv mazání valivých ložisek na vibrace a přesnost chodu zkušebního vřetena - více
    2301R000 - bez oboru, David Burian, téma k dispozici
  • Vliv okrajových podmínek na modální parametry - více
    2301R000 - bez oboru, Miroslav Janota, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12135/temata_ZP

vygenerováno z KOS - 2022-05-17 (10:45)