[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
[pracoviste/12135/12135_logo.png]
CZ   / EN  

Bakalářské

Bakalářské

 • Zpřesnění měřící soustavy a posouzení různých metod měření teplotních deformací obráběcích strojů - více
  2301R000 - bez oboru, Otakar Horejš, rezervované téma
 • Implementace normy ISO 9283 pro měření přesnosti průmyslových robotů - více
  2301R000 - bez oboru, Štěpán Chládek, rezervované téma
 • Určení emise hluku obráběcího stroje dle ČSN ISO 230-5 - více
  2301R000 - bez oboru, Miroslav Janota, téma k dispozici
 • Stavba modelů teplotních chyb obráběcích strojů na základě metody vícenásobné lineární regrese s proměnným časovým zpožděním vstupních veličin - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Mareš, téma k dispozici
 • MODELOVÁNÍ KINEMATIKY POHYBOVÝCH OS VÝROBNÍCH STROJŮ V MATLAB SIMULINK-SIMSCAPE - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Moravec, téma k dispozici
 • Zatížení pohonu vřetene obráběcího stroje při závitování - více
  2301R000 - bez oboru, Michal Stejskal, téma k dispozici
 • Vizualizace dráhy nástroje při aktivaci kinematických funkcí v NC programu - více
  2301R000 - bez oboru, Michal Stejskal, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12135/temata_ZP

vygenerováno z KOS - 2023-02-03 (05:44)