[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
[pracoviste/12135/12135_logo.png]
CZ   / EN  

Odborná činnost

Výzkumné aktivity Ústavu výrobních strojů a zařízení | RCMT

Naše pracoviště je vysoce profesionální a velmi dobře vybavenou výzkumnou a vzdělávací institucí poskytující své služby pro průmysl obráběcích a tvářecích strojů. Je hlavní výzkumnou základnou oboru výrobní techniky a technologie v ČR.
Výzkumný program RCMT sleduje tři hlavní oblasti zájmu komplexně pojímající problematiku výrobních strojů a zařízení od vývoje přesných, hospodárných a spolehlivých obráběcích strojů přes řešení týkající se výrobních procesů, automatizace a robotizace až po vývoj produktivních technologií respektujících životní prostředí.
Výzkumné aktivity si kladou za cíl zvyšovat konkurenceschopnost oboru výrobních strojů a technologií a podporovat spolupráci mezi vědou, výzkumem a průmyslem. Výzkumná témata se zaměřují na zdokonalování hlavních užitných vlastností strojů a technologií v různých životních fázích stroje a na zdokonalování poskytovaných služeb a podpory.
Výzkum realizujeme ve spolupráci s průmyslem ve formě grantových projektů národních i mezinárodních, smluvního výzkumu i přímé komerční spolupráce.

Klíčová témata výzkumného programu

Výzkum produktivních, spolehlivých, přesných obráběcích strojů

 • nosné struktury obráběcích strojů
 • pohony a řídicí systémy
 • virtuální prototypování a simulace
 • digitální dvojčata strojů a procesů
 • simulace a měření vlastností strojů, provozní diagnostika
 • výrobní výkonnost a interakce stroje s procesem
 • teplotní stabilita strojů

Výzkum automatizace a robotických aplikací ve výrobních procesech

 • automatizační řešení
 • obrábění roboty
 • spolupráce robotů a strojů
 • inteligentní komponenty výrobních strojů
 • komunikace mezi stroji
 • integrace do MES a ERP

Výzkum produktivních a ekologických technologií

 • CAD/CAM
 • tvrdé obrábění
 • ekologické obrábění
 • vysokorychlostní obrábění
 • obrábění kompozitů
 • mikrofrézování
 • laserové technologie
 • snižování výrobních nákladů
 • aditivní a hybridní procesy
 

Více o tématech řešených na Ústavu výrobních strojů a zařízení | RCMT