[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN
[pracoviste/12135/12135_logo.png]
CZ  /EN

Vybavení

pracoviste/12135/IMG_3245.jpgÚstav výrobních strojů a zařízení sídlící na Albertově disponuje nově zrekonstruovanými a technikou vybavenými učebnami a laboratořemi.

Laboratoř měření a diagnostiky

Laboratoř slouží k výuce měřících metod využívaných pro měření výrobních strojů.

Laboratoř hydraulických a pneumatických mechanizmů

Laboratoř slouží k výuce tekutinových mechanizmů, kdy na didaktických standech si studenti sami vyzkoušejí funkční zapojení dané úlohy.

Laboratoř pohonů a elektrotechniky

Laboratoř slouží k výuce elektrotechniky a laboratorních úloh nastavení pohonů výrobních strojů.

Laboratoř NC řízení a automatizace

Učebna slouží pro výuku NC systému a NC řízení, ISO programování a výuku pružného výrobního systému.

Učebna projektů a CAD/CAM systémů

Učebna slouží k výuce odborných konstrukčních předmětů a projektů a k výuce CAD a CAM programů včetně vlastního projektování v těchto programech.

Hala výrobních strojů

Laboratoř CNC strojů slouží především k ukázkám práce na reálných CNC strojích a k provádění laboratorních úloh na strojích.

Laboratoř mechatroniky