[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
[pracoviste/12135/12135_logo.png]
CZ   / EN  

Zájemci o studium

Jak se stát špičkovým inženýrem ve strojírenských oborech?


Vybuduj pevné teoretické základy: zvol si bakalářský studijní program STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ.


Prohlub znalosti v navazujícím magisterském studijním programu Robotika a výrobní technika ve specializaci VÝROBNÍ TECHNIKA.

 

Při studiu specialiizace Výrobní technika je kladen velký důraz na výklad a pochopení vazby mezi hlavními užitnými vlastnostmi výrobních strojů a zařízení a mezi technickými a technologickými nástroji, kterými můžeme tyto užitné vlastnosti, jako strojní inženýři, ovlivňovat.

Studium je zaměřeno na přípravu strojních inženýrů pro konstrukci a provoz výrobních strojů a zařízení a jejich systémů. Jde především o obráběcí a tvářecí stroje a automatizační prostředky, například průmyslové manipulátory a roboty. Počáteční společná část výuky je věnována základům stavby výrobních strojů a zařízení. Studenti získávají znalosti z navrhování pohonů, základů automatizace strojů, hydraulických a pneumatických mechanismů, měření parametrů komponent i celých strojů.

Výuka projektování strojů se uskutečňuje s výrazným uplatněním výpočetní techniky, velká pozornost je věnována praktické výuce programování číslicově řízených strojů. Experimentální cvičení probíhá v moderních laboratořích na konvenčních a číslicově řízených strojích. Absolventi se uplatňují jako projektanti, konstruktéři a pracovníci ve vývoji, inženýři v provozu a v podnikových zkušebnách. Mají velmi dobré předpoklady i pro činnost v obchodních společnostech, jako podnikatelé, popřípadě i jako učitelé technických předmětů na všech typech škol.

 

Chci být inženýrem se zaměřením na koncepci „Průmysl 4.0“ a její aplikaci ve strojírenském podniku.

Absolventi mohou dále pokračovat v doktorském studijním programu oboru Konstrukční inženýrství a mechatronika v sekci Výrobní stroje a zařízení.