[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN
[pracoviste/12135/12135_logo.png]

Zájemci o studium

Jak se stát špičkovým inženýrem ve strojírenských oborech?

Vybuduj pevné teoretické základy: zvol si bakalářský studijní program TZSI.
Prohlub své znalosti ve studijním programu navazujícího magisterského studia Strojní inženýrství, obor Výrobní stroje a zařízení.

Obor Výrobní stroje a zařízení ti umožní:

  • ovládat teoretické a experimentální metody navrhování výrobních strojů a manipulačních zařízení a způsoby zajišťování jejich provozu,
  • prohloubit si své znalosti z teoretické a aplikované mechaniky a dále také ze strojírenské technologie,
  • získat znalosti o koncepcích konvenčních a číslicově řízených výrobních strojů, manipulátorů a robotů v souvislosti s jejich uplatněním v různých technologických dispozicích strojírenské výroby,
  • nalézt uplatnění jako projektant, konstruktér, pracovník ve vývoji nebo jako inženýr v provozu a v podnikových zkušebnách,
  • zabývat se obchodní činností jako podnikatel se zaměřením na segment výrobních strojů a zařízení.

Chci být inženýrem se zaměřením na konstrukci výrobních linek a robotů v průmyslu!