CZ/EN

Aplikace koncepce „Průmysl 4.0“ ve strojírenském podniku

Průběh studia

1. KROK

Podání elektronické přihlášky ke studiu, podle podmínek pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu , v bakalářském studijním programu VES nebo v bakalářském studijním programu .

2. KROK

Společný 1. ročník bakalářského studia pro všechny bakalářské studijní programy.

3. KROK – má tři varianty!

 1. varianta    
  Bakalářský studijní program TZSI – Teoretický základ strojního inženýrství (3-letý), který je bez oboru.
  Při pokračování studia v navazujícím magisterském studiu na FS ČVUT v Praze, nemusíte absolvovat přijímací zkoušku.

 2. varianta
  Bakalářský studijní program  VES – Výroba a ekonomika ve strojírenství (3-letý), obor TMES – Technologie, materiály a ekonomika strojírenství.
  Při pokračování studia v navazujícím magisterském studiu na FS ČVUT v Praze, musíte absolvovat přijímací zkoušku..

 3. varianta
  Bakalářský studijní program STR – Strojírenství (4-letý), obor KPP – Konstruování podporované počítačem a obor IAT – Informační a automatizační technika.
  Při pokračování studia v navazujícím magisterském studiu na FS ČVUT v Praze, musíte absolvovat přijímací zkoušku.

4. KROK  

Studijní program navazujícího magisterského studia PR40 – Průmysl 4.0 (2-letý).

Zaměření studia

 • Návrh a optimalizace průmyslových výrobních procesů s využitím internetu věcí (IoT);

 • Návrh automatizace výrobních strojů a zařízení s užitím informačních technologií, kyberneticko-fyzických systémů a systémů umělé inteligence;

 • Návrh informačních systémů pro podnikání a výrobu;

 • Modelování a optimalizace standardní i pokročilé výrobní technologie, automatizačních systémů, mechatronických zařízení a robotických systémů.

K vašim profilujícím předmětům budou patřit simulace výrobních procesů, projektování informačních systémů, průmyslové roboty a manipulátory a dále pak předměty prohlubující znalosti strojírenské technologie a organizace výroby, modelování systémů v mechanice kontinua, jejich automatického řízení, automatizační a měřicí techniky, programování počítačů a informatiky.

Po absolvování budete připraveni zavádět informační technologie, kyberneticko-fyzické systémy a systémy umělé inteligence do výroby, služeb a všech odvětví hospodářství, tvořících jádro čtvrté průmyslové revoluce.