CZ / EN

Výzkum a vývoj trakčního systému elektrobusu s vyšší účinností

Na konci roku 2020 byl ukončen tříletý projekt zaměřený na zvyšování účinnosti elektrických autobusů. Projekt byl podporovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu z programu TRIO. Na projektu pracovaly firmy SOR Libchavy a Rail Electronics společně s Fakultou strojní ČVUT v Praze.

Firma SOR Libchavy s.r.o. je dlouholetým výrobcem elektrobusů a průkopníkem nových inovativních řešení i v elektromobilitě. Tlak na snižování emisí CO2 a škodlivých látek si vyžaduje další vývoj ve zvyšování účinností elektrických pohonů. Pro maximální účinnost elektromotorů je nutné tyto motory provozovat v ideální oblasti s nižšími proudy ve vinutí. Dosažení tohoto stavu je možné předimenzováním drahého elektromotoru nebo použitím převodu.

pracoviste/12921/projekty/12110/SOR2020/image1.jpegTým na Fakultě strojní ČVUT v Praze byl pod vedením doc. M. Nováka složený z odborníků z Ústavu přístrojové a řídicí techniky a z Centra vozidel udržitelné mobility (CVUM). V projektu byly hledány možnosti zvýšení účinnosti pohonu s použitím řaditelné převodovky. Simulační výpočty a provedené experimenty ukázaly, že je možné tímto způsobem zvýšit účinnost pohonu, snížit ztráty a zvýšit dojezd elektrického autobusu. Při výpočtech byla uvažována celá řada variant pohonu, založených na matematicko-fyzikálním popisu vozidla, elektromotoru a výkonové elektroniky. Finální pohon se skládá z elektromotoru DANA TM4 160kW s permanentními magnety a čtyřstupňové převodovky od firmy Eaton. Systém jako celek je od firmy ENCA, která zajišťuje řídicí a komunikační systém mezi elektromotorem a převodovkou. Protože na zkušebně není k dispozici dostatečně výkonný bateriový simulátor, SOR Libchavy přistavil před laboratoře CVUM ve VTP Roztoky elektrobus, který soužil jako napájecí zdroj.

Během projektu účastníci projektu úzce spolupracovali, v SOR Lichavy se věnovali konstrukci autobusu, Rail Electronics elektrické výzbroji a Fakulta strojní měla na starosti výpočty parametrů elektromotoru, jízdních cyklů a měření vlastností pohonné jednotky.

Úspory se pohybují v řádu jednotek procent ušetřené elektrické energie a tím zvýšení dojezdu.
V současné době probíhá v SOR dostavba prototypu autobusu, který bude dokončen v řádu několika měsíců.

Informace o projektu z databáze TAČR Starfos najdete zde.

pracoviste/12921/projekty/12110/SOR2020/image2w.jpgpracoviste/12921/projekty/12110/SOR2020/image3.png

pracoviste/12921/projekty/12110/SOR2020/image4.pngpracoviste/12921/projekty/12110/SOR2020/image5w.jpg


Fotogalerie projektu