[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav přístrojové a řídicí techniky

Lidé

Odbor elektrotechniky (12114)

doc. Ing. Martin Novák, Ph.D.

doc. Ing. Martin Novák, Ph.D.

Martin.Novak (zavináč) fs.cvut.cz

člen AS - zaměstnanec / Fakulta strojní

420246003519
(22 435) 2573

místnost: 219, Roztoky, Přílepská
místnost: B1-318, Dejvice


Rozvrh a konzultace

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • SGS18/176/OHK2/3T/12  
  Vysokorychlostní elektrické stroje pro automobilové aplikace - řízení, výkonová elektronika – Novák, M. (2018-2020)
 • FV30213  
  Výzkum a vývoj trakčního systému elektrobusu s vyšší účinností – Novák, M. (2018-2020)
 • TH03010406  
  Vývoj a validace algoritmů řízení vysokorychlostního elektrického stroje – Novák, M. (2018-2020)
 • SGS15/190/OHK2/3T/12  
  Rozvoj měřicích, simulačních a řídicích metod se zaměřením na vysokorychlostní stroje – Novák, M. (2015-2017)
 • SGS12/178/OHK2/3T/12  
  Inovace a rozvoj měřicích, simulačních a experimentálních metod se zaměřením na netradiční zdroj energie – Novák, M. (2012-2014)

Článek v periodiku

2019

 • Development of Urban Electric Bus Drivetrain – Sivkov, O. - Musálek, L. - Novák, J. - Novák, M. - Chyský, J., - Novák, L., 2019

2018

 • An improved reactive power MRAS speed estimator with optimization for a hybrid electric vehicles application – Flah, A. - Novák, M., - Lassaad, S., 2018

2017

 • Designing of PLA scaffolds for bone tissue replacement fabricated by ordinary commercial 3D printer – Gregor, A. - Filová, E. - Novák, M. - Kronek, J. - Chlup, H. - Buzgo, M. - Blahnová, V. - Lukášová, V. - Bartoš, M. - Nečas, A., - Hošek, J., 2017
 • Nejčastější chyby při návrhu rozv aděčů a experimentálních zařízení z hlediska elektromagnetické kompatibility a jejich prevence – Novák, M., 2017
 • Bezkartáčové motory – Novák, M., 2017

2014

 • Online High-Speed PMSM Parameters Estimation and Stability Analysis – Novák, M. - Flah, A. - Novák, J., - Lassaad, S., 2014
 • Estimation of motor parameters for an electrical vehicle application – Flah, A. - Novák, M. - Lassaad, S., - Novák, J., 2014

2013

 • Measuring Hysteresis Loop and Optimization of the Stator Tooth Width in the Permanent Magnet Synchronous Machine – Novák, Z. - Novák, M., - Chyský, J., 2013

2011

 • Řízení vysokootáčkových synchronních strojů (2. část) – Novák, J. - Novák, M., - Chyský, J., 2011
 • Řízení vysokootáčkových synchronních strojů (1. část) – Novák, J. - Novák, M., - Chyský, J., 2011

2010

 • Experience with vapor phase soldering device – Do, M. - Novák, M., - Uhlíř, I., 2010

2009

 • Principy dotykových panelů a jejich využití v automatizaci – Novák, M., 2009
 • Měření výkonu v obvodech s pulzně řízenými zdroji napětí – Novák, J. - Novák, M., 2009

2008

 • Využití korelačních metod pro stanovení změn frekvence signálu s využitím v diagnostice – Novák, M., 2008

Stať ve sborníku

2018

 • Vývoj pohonu elektrobusu – Novák, J. - Novák, M., - Novák, Z., 2018
 • Comparison between Si IGBT and SiC MOSFET Inverters for AC Motor Drive – Sivkov, O. - Novák, M., - Novák, J., 2018
 • Design of High-Speed Permanent Magnet Synchronous Motor for Advanced and Sensorless Control Techniques Validation – Novák, Z. - Novák, M., 2018
 • Test Setup with a Permanent Magnet Synchronous Machine for Efficiency Maps of an Electric Vehicle – Novák, M. - Novák, J., 2018
 • Efficiency Mapping of a Small Permanent Magnet Synchronous Motor – Novák, M. - Novák, J., - Novák, Z., 2018

2017

 • Methodology for Efficiency Mapping of Permanent Magnet Synchronous Motors – Novák, M. - Novák, J., - Novák, Z., 2017
 • Výpočetní a experimentální vyšetřování účinnostní mapy elektromotoru – Novák, J. - Novák, M. - Novák, Z., - Chyský, J., 2017
 • Efficiency Mapping of a 100 kW PMSM for Traction Applications – Novák, M. - Novák, J. - Novák, Z. - Chyský, J., - Sivkov, O., 2017

2016

 • Implementation of a Novel Angular Hall Encoder for Field Oriented Control of High Speed and Experimental Motors – Novák, Z. - Novák, M., 2016
 • High speed permanent magnet synchronous motor with a shaft sensor – Novák, Z. - Novák, M., - Chyský, J., 2016

2015

 • An SiC Inverter for High Speed Permanent Magnet Synchronous Machines – Novák, M. - Novák, J., - Sivkov, O., 2015
 • Investigation of SiC 1200 V, 50 A Inverter with Improved Design – Sivkov, O. - Novák, M., - Novák, J., 2015
 • Frekvenční měnič s SiC MOSFET prvky pro vysokofrekvenční – Sivkov, O. - Novák, M., 2015
 • Realization of 1200 V, 50 A SiC MOSFET Inverter for Permanent Magnet Synchronous Motor – Novák, M. - Sivkov, O., - Novák, J., 2015

2014

 • High Speed Generator in a CHP Unit – Chyský, J. - Novák, J., - Novák, M., 2014
 • Implementation of SiC inverter for high frequency, medium voltage applications – Sivkov, O. - Novák, M., 2014
 • Construction of a 3kW, 250 kRPM Permanent Magnet Synchronous Machine for a Combined Heat and Power Unit – Novák, M. - Novák, Z., 2014
 • Development Of A FPGA-Based Speed Control Of Permanent Magnet Synchronous Motor – Novák, Z. - Novák, M., - Chyský, J., 2014
 • FPGA-Based V/F Control Of Permanent Magnet Synchronous Motor – Novák, Z. - Chyský, J., - Novák, M., 2014
 • Combined-Heat and Power Generator with High-Speed Permanent Magnet Synchronous Machine – Novák, M. - Novák, J., - Schmirler, M., 2014

2013

 • Měření výkonu v neharmonických sítích – Chyský, J. - Novák, J. - Kořínek, P., - Novák, M., 2013
 • Losses in Sinusoidal Filter Chokes – Chyský, J. - Novák, J., - Novák, M., 2013
 • Bezsenzorové řízení synchronních motorů s permanentními magnety – Novák, Z. - Novák, M., - Chyský, J., 2013
 • Construction of High-Speed Permanent Magnet Synchronous Machine – Novák, M. - Novák, Z., 2013
 • Stability Issues of High-Speed PMSM Feedback Control Systems – Novák, M. - Novák, Z., 2013
 • Online PMSM parameters estimation for 32000rpm – Flah, A. - Novák, M. - Lassaad, S., - Novák, J., 2013
 • Optimization of the Stator Tooth Width in a PMSM Using Lua Scripting Engine in the FEMM Software – Novák, Z. - Novák, M., - Chyský, J., 2013
 • Progress on Construction of High-Speed Permanent Magnet Synchronous Machine – Novák, M. - Novák, Z. - Novák, J., - Novák, L., 2013

2012

 • Plantograf V12 with optimal size determination sensor electrodes and its using for pressure distribution between tire and road – Volf, J. - Trinkl, A. - Bílek, J. - Prikner, P. - Neuberger, P., - Novák, M., 2012
 • Determination of Losses in Ferromagnetic Circuit of a Sinusoidal Filter Powered with Frequency Inverter – Chyský, J. - Novák, J. - Novák, M., - Novák, Z., 2012
 • Control of High-speed Permanent Magnet Synchronous Machine – Chyský, J. - Novák, J., - Novák, M., 2012
 • Experimental Verification of High-Speed Permanent Magnet Synchronous Motor Model – Novák, M. - Novák, J., - Chyský, J., 2012
 • Vapor Phase Soldering Device and Checking Solder Joints – Do, M. - Novák, M., - Uhlíř, I., 2012
 • Specifics of Modeling High-speed PM Synchronous Motor – Novák, M. - Novák, J., - Chyský, J., 2012
 • Advanced FPGA Controller for High-speed Permanent Magnet Motor – Novák, M. - Novák, J., - Chyský, J., 2012
 • FPGA Based Controller for High-Speed Permanent Magnet Synchronous Motor – Novák, M., 2012
 • Modelling of High-Speed Permanent Magnet Synchronous Motor – Novák, M., 2012
 • Experimental Micro-turbine Power Generator – Novák, M. - Novák, J., - Chyský, J., 2012

2011

 • Výzkum dynamických vlastností vysokootáčkové-ho pohonu se synchronním motorem – Novák, J. - Novák, M., 2011
 • EXPERIMENTAL SETUP WITH HIGH SPEED PMSM - RESULT ANALYSIS – Novák, M. - Novák, J. - Stanke, O., - Chyský, J., 2011
 • EXPERIMENTAL SETUP WITH HIGH SPEED PMSM - THEORETICAL ANALYSIS – Novák, M. - Novák, J. - Stanke, O., - Chyský, J., 2011
 • Dynamic Properties of High-speed Electrical Motor Supercharger – Novák, M. - Novák, J. - Čeřovský, Z., - Chyský, J., 2011
 • Experimental Research of High-speed Electrical Motor Supercharger Dynamic Properties – Novák, M. - Novák, J., - Čeřovský, Z., 2011

2010

 • Fault diagnosis of rotating machinery based on wavelet transforms and Neural Network – Roztočil, J. - Novák, M., 2010
 • Řízení malého energetického zdroje – Stanke, O. - Novák, M., - Chyský, J., 2010
 • Electric Power Splitter Pulse Rectifier Control in a Hybrid Propulsion System – Novák, M. - Novák, J. - Čeřovský, Z., - Uhlíř, I., 2010
 • High-speed Micro Turbine Power Generator – Novák, M. - Chyský, J., - Stanke, O., 2010
 • Pulse Rectifier Control for Electric Power Splitter of a Hybrid Propulsion System – Novák, M. - Novák, J., - Čeřovský, Z., 2010
 • FAULT DIAGNOSIS OF ROTATING MACHINERY BASED ON WAVELET TRANSFORMS – Roztočil, J. - Novák, M., 2010
 • VAPOR PHASE SOLDERING DEVICE – Do, M. - Novák, M., - Uhlíř, I., 2010
 • CONTROL OF AN ELECTRICAL POWER SPLITTER IN A HYBRID TRACTION PROPULSION SYSTEM – Novák, M. - Novák, J., 2010
 • MICROTURBINE POWER GENERATOR WITH HIGHSPEED PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MOTOR – Novák, M. - Chyský, J., 2010
 • Systém pro diagnostiku spalovacího motoru s využitím wavelet transformace a neuronové síťě – Roztočil, J. - Novák, M., 2010
 • Experience with Vapor Phase Soldering Device – Do, M. - Novák, M., - Uhlíř, I., 2010

2009

 • MULTI-AXES FORCE TRANSDUCER WITH SUPPORT THE ROBOTIC SYSTEM FOR ACTING PRESSURE IMAGE VISUALISATION – Volf, J. - Vítek, K. - Novák, P. - Novák, M. - Vlček, J. - Šťastný, J., - Neděla, R., 2009
 • OPTIMAL SIZE DETERMINATION OF TACTILE SENSOR PLANTOGRAF V08 AND ITS ELECTRODES – Trinkl, A. - Volf, J. - Novák, M., - Růžička, M., 2009
 • Self tuned state-feedback for keeping optimal setting of superior PI control – Šulc, B. - Novák, M., 2009
 • Regulace momentu vysokootáckového synchronního motoru – Novák, J. - Novák, M., - Čeřovský, Z., 2009
 • High Speed Synchronous Motor Control for Electrically Driven Compressors on Overcharged Gasoline or Diesel Engines – Čeřovský, Z. - Novák, J., - Novák, M., 2009
 • New Generation of Plantograf Tactile Sensor – Neděla, R. - Volf, J., - Novák, M., 2009
 • Vapour Soldering System with Peltier Heater – Do, M. - Novák, M., - Uhlíř, I., 2009
 • Electrically Driven Compressors on Turbocharged Engines with High Speed Synchronous Motors – Novák, L. - Novák, J., - Novák, M., 2009
 • Device for Vapour Phase Soldering with Peltier Heaters – Do, M. - Novák, M., 2009
 • Vektorové řízení vysokootáčkového synchronního stroje – Novák, M., 2009

2008

 • Universal Process Controller with Touchscreen – Novák, M., 2008
 • Digital Controlled High Speed Synchronous Motor – Čeřovský, Z. - Novák, J. - Novák, M., - Čambál, M., 2008
 • Digital Measurement of Power in Impulse Powered Circuits – Novák, M. - Novák, J. - Čambál, M., - Uhlíř, I., 2008
 • Correlation and Wavelet Methods in Engine Diagnostic – Novák, M., 2008
 • Měření elektrických parametrů v obvodech s PWM řízenými zdroji napětí – Novák, J. - Čambál, M., - Novák, M., 2008
 • Vysokorychlostní synchronní stroje s permanentními magnety - regulace momentu – Novák, J. - Čambál, M., - Novák, M., 2008
 • Rezistivní dotykové obrazovky a využití v universálním regulátoru – Novák, M., 2008

2007

 • Synchronous Motor Current Controler Quality Augmentation with Adaptive Control – Uhlíř, I. - Čambál, M. - Novák, M., - Novák, J., 2007
 • Transducer as Watchdog Alarm for Physiological Harmful Pressures Levels Determination – Volf, J. - Papežová, S. - Vasko, S. - Novák, M., - Vlček, J., 2007
 • Pájecí zařízení pro SMT – Uhlíř, I. - Novák, L., - Novák, M., 2007
 • Možnosti zlepšení vlastností regulace fázových proudů synchronních strojů – Novák, J. - Čambál, M., - Novák, M., 2007
 • Synchronous Motors Phase Current Adaptive Control – Čambál, M. - Novák, M., - Novák, J., 2007
 • Instantaneous frequency deviation estimation by correlation methods – Novák, M., 2007
 • Instantaneous Frequency Deviation Estimation by Correlation Methods – Novák, M., 2007
 • Adaptivní regulace momentu synchronního stroje – Novák, J. - Čambál, M., - Novák, M., 2007
 • Possibilities to Increase the Quality of Phase Current Control for Synchronous Motors – Čambál, M. - Novák, M., - Novák, J., 2007

2006

 • Fiskální modul pro PC pokladny – Chyský, J. - Novák, M., 2006
 • Application of Sinusoidal Phase Current Control for Synchronous Drives – Novák, M. - Čambál, M., - Novák, J., 2006
 • Miniaturní bezdrátový akcelerometr pro namontování na hřídel – Novák, M., 2006
 • Výzkum regulace momentu synchronního stroje – Čambál, M. - Novák, M., - Novák, J., 2006
 • Instantaneous Angular Velocity Irregularity Evaluation – Novák, M., 2006

2005

 • Using FPGA's for Sensors Signal Data Storage into a DIMM Memory – Novák, M. - Chyský, J., 2005
 • FPGA Datalogger with DIMM Memory – Novák, M., 2005
 • Study of Synchronous Motor Rotor Position Measuring Methods – Čambál, M. - Novák, M., - Novák, J., 2005
 • Vyhodnocování výstupního signálu resolveru pro určování polohy rotoru synchronního stroje – Čambál, M. - Novák, M., - Novák, J., 2005
 • Záznamník dat s FPGA a SDR DIMM paměti – Novák, M., 2005
 • Určování polohy rotoru synchronního stroje z vyhodnocování výstupního signálu resolveru – Čambál, M. - Novák, M., 2005
 • Combustion Engine's Running RoughnessMeasuring and Utilization for Fault Diagnosis – Novák, M. - Čambál, M. - Chyský, J., - Uhlíř, I., 2005

2004

 • Processing of the Signal from Inductive Sensors for Measuring Engine's Instantaneous Angular Velocity – Novák, M., 2004

?

 • SNÍMAČ ROZLOŽENÍ TLAKŮ A SMYKU VE VÍCE OSÁCH – Volf, J. - Vítek, K. - Novák, P. - Novák, M. - Šťastný, J., - Vlček, J., ?

Patent, užitný a průmyslový vzor

2018

 • 3D krokový motor – Novák, M., 2018
 • Zarízení pro rozklad vzduchu na kyslík a dusík – Novák, M., 2018

2016

 • Magnetická pružina – Novák, M., 2016

2014

 • EHlektronnaja skhema dlja analiza informacii ot datchikov peremennogo ehlektricheskogo soprotivlenija – Novák, M. - Volf, J., 2014

2013

 • Electronic Circuit for the Evaluation of Information from Variable Electric Resistance Sensors – Novák, M. - Volf, J., 2013
 • Magnetická pružina – Novák, M., 2013
 • Zařízení pro ohřev a chlazení teplovodivé kapaliny při pájení desky plošných spojů v parách – Novák, M. - Uhlíř, I. - Do, M. - Gumalay, R., - Sigalingging, A.A., 2013

2011

 • Electronic circuit for information processing from variable resistance sensor – Novák, M. - Volf, J., 2011
 • Electronic circuit for information processing from variable resistance sensor – Novák, M. - Volf, J., 2011
 • Kogenerační zdroj – Novák, M. - Chyský, J. - Stanke, O., - Novák, J., 2011

2010

 • Kogenerační zdroj – Novák, M. - Chyský, J. - Stanke, O., - Novák, J., 2010
 • Zařízení na snímání taktilní informace – Volf, J. - Novák, M. - Vlček, J., - Trinkl, A., 2010
 • Elektronický obvod pro vyhodnocení informací ze senzorů s variabilním elektrickým odporem – Novák, M. - Volf, J., 2010

2009

 • Zařízení na snímání taktilní informace – Volf, J. - Novák, M. - Vlček, J., - Trinkl, A., 2009
 • Zařízení na snímání taktilní informace – Volf, J. - Novák, M. - Vlček, J., - Trinkl, A., 2009
 • Zařízení na snímání taktilní informace – Volf, J. - Novák, M. - Vlček, J., - Trinkl, A., 2009
 • Elektronický obvod pro vyhodnocení informací ze senzorů s variabilním elektrickým odporem – Novák, M. - Volf, J., 2009
 • Elektronický obvod pro vyhodnocení informací ze senzorů s variabilním elektrickým odporem – Novák, M. - Volf, J., 2009
 • Elektronický obvod pro vyhodnocení informací ze senzorů s variabilním elektrickým odporem – Novák, M. - Volf, J., 2009
 • Zařízení pro pájení v parách – Novák, M. - Uhlíř, I. - Do, M.L. - Gumalay, R., - Sigalingging, A.A., 2009

2008

 • Zařízení pro pájení v parách – Novák, M. - Uhlíř, I. - Do, M.L. - Gumalay, R., - Sigalingging, A.A., 2008

Prototyp, funkční vzorek

2018

 • Střídač s GaN tranzistory – Novák, M., 2018

2015

 • Frekvenční měnič s SiC prvky v2 – Novák, M. - Novák, J., - Sivkov, O., 2015
 • Frekvenční měnič s SiC prvky – Novák, M. - Novák, J., - Sivkov, O., 2015

2013

 • Vysokorychlostní synchronní motor s permanentními magnety s malým výkonem – Novák, M. - Novák, Z., 2013

2012

 • Vývojová deska C8051F12x – Novák, M., 2012
 • Datalogger pro dlouhodobý záznam analogových a digitálních vstupů – Kavale, L. - Novák, M., 2012

2011

 • Komunikační a řídicí jednotka pro inteligentní instalace – Novák, M., 2011
 • Vícekanálový měřič EKG – Novák, M. - Uhlíř, I., 2011
 • Vývojová deska C8051F04x – Novák, M., 2011

2010

 • Plantograf V09 – Volf, J. - Novák, M. - Vlček, J. - Trinkl, A. - Neděla, R., - Novák, P., 2010

2009

 • Interfejsová karta k pulsnímu usměrňovači – Novák, M. - Novák, J., 2009
 • Plantograf V08 – Volf, J. - Papežová, S. - Novák, P. - Novák, M. - Šťastný, J. - Vlček, J. - Trinkl, A., - Neděla, R., 2009
 • Ovládací Zigbee modul – Novák, M. - Kokeš, J., 2009
 • Komplexní Zigbee modul – Novák, M. - Kokeš, J., 2009
 • Řídící modul pro síť Zigbee – Novák, M. - Kokeš, J., 2009
 • Miniaturní modul Zigbee – Novák, M. - Kokeš, J., 2009
 • Výkonnový modul pro testování algoritmů řízení frekvenčních měničů – Novák, M., 2009

2008

 • Plantograf V08 elektronika beta verze – Novák, M. - Volf, J., 2008
 • Plošné elektrody – Vlček, J. - Novák, M. - Volf, J., - Neděla, R., 2008
 • Plantograf V08 – Novák, M., 2008
 • Modul pro přenos dat po Wifi rozhraní – Novák, M. - Volf, J., 2008
 • Universální regulátor MReg – Novák, M., 2008
 • Modul elektronického wattmetru – Novák, M., 2008
 • Měřící karta polohy pro vysokorychlostní pohony – Novák, J. - Novák, M., 2008
 • Frekvenční měnič pro vysokorychlostní pohony – Novák, J. - Novák, M., 2008

2007

 • Universal control panel for dynamometer – Chyský, J. - Novák, J. - Novák, L. - Novák, M., - Uhlíř, I., 2007
 • Pájecí zařízení pro SMT s inertními parami – Uhlíř, I. - Novák, M., - Novák, L., 2007

2006

 • Fiskální jednotka – Novák, M. - Chyský, J., 2006

Software

2015

 • Model frekvenčního měniče s SiC prvky – Novák, M., 2015

2011

 • Programové vybavení pro řízení vysokorychlostního synchronního stroje s využitím FPGA – Novák, M. - Novák, J., 2011

2009

 • Programové vybavení pro řízení pulsního usměrňovače s napájením z elektrického děliče výkonu – Čeřovský, Z. - Novák, M., 2009

2008

 • Programové vybavení pro vektorovou regulaci momentu vysokootáčkového synchronního stroje – Novák, J. - Novák, M., 2008

Zpráva

2016

 • Návrh a optimalizace bateriových elektrických vozidel se zvýšenou operabilitou – Mindl, P. - Novák, M., 2016
 • WP19 Návrh a optimalizace bateriových elektrických vozidel se zvýšenou operabilitou – Mindl, P. - Novák, M., 2016

2014

 • Inteligentní microventil (IMV) – Andruš, J. - Novák, M. - Lebduška, J., - Dynybyl, V., 2014

2008

 • Studie elektrovýzbroje pro hybridní mulčovač VARI F-700 HYBRID – Novák, M. - Čambál, M. - Novák, J. - Šťastný, J., - Uhlíř, I., 2008

Kvalifikační zpráva

2012

 • Stability issues of electromechanical systems with high-speed permanent magnet machines – Novák, M., 2012
 • Research Setup for Special Purpose Permanent Magnet Synchronous Machines – Novák, M., 2012

2008

 • Nové metody pro určření okamžité úhlové rychlosti zpracováním analogového signálu – Novák, M., 2008

2004

 • Vyhodnocení nerovnoměrnosti úhlové rychlosti ze signálů indukčních snímačů – Novák, M., 2004

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2018

 • Technická měření – Novák, M., 2018

2017

 • Collection of examples from electronics, electrical machines and drives – Novák, M., 2017
 • Sbírka příkladů z elektrotechniky, elektroniky a elektrických strojů a pohonů – Novák, M. - Chyský, J. - Uhlíř, I., - Novák, L., 2017

2010

 • Sbírka příkladů z elektrotechniky, elektroniky a elektrických strojů a pohonů – Novák, M. - Chyský, J. - Uhlíř, I., - Novák, L., 2010

Kapitola v knize

2011

 • Microturbine Power Generator – Novák, M. - Novák, J. - Stanke, O., - Chyský, J., 2011

Sborník

2012

 • Proceedings of the annular meeting New Methods and Procedures in Automatic Control, Instrumentation and Informatics – Novák, M. ed., 2012

2006

 • Sborník odborného semináře Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky – Novák, M. ed. - Petrová, R. ed., - Hošek, J. ed., 2006

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2016

 • Test setup with a permanent magnet synchronous traction drive – Novák, M. - Novák, J. - Novák, Z. - Sivkov, O., - Chyský, J., 2016
 • Využití 3D tisku ve výuce robotiky – Novák, M., 2016

2015

 • Electronic circuits and controllers for high speed motors – Novák, M., 2015

2014

 • Vývoj vysokootáčkového generátoru a výkonové elektroniky – Novák, M., 2014

2013

 • Vývoj elektročásti mikroturbín na ČVUT – Novák, M., 2013
 • Vývoj elektročásti mikroturbín na ČVUT – Novák, M., 2013

2005

 • Utilisation du réseau logique programmable pour le stockage en mémoire des données d'un capteur avec une haute fréquence d`échantillonnage – Novák, M., 2005

2004

 • Simplified Simulation Model of Internal Combustion Engine for Emerging Fault Influence Assessment to the Instantaneous Angular Velocity – Novák, M., 2004
 • Le traitement numérique du signal pour déterminer la inégalité de la marche d'un moteur a combustion interne – Novák, M., 2004

Odbor přesné mechaniky (12136)

doc. Ing. Martin Novák, Ph.D.

doc. Ing. Martin Novák, Ph.D.

Martin.Novak (zavináč) fs.cvut.cz

člen AS - zaměstnanec / Fakulta strojní

420246003519
(22 435) 2573

místnost: 219, Roztoky, Přílepská
místnost: B1-318, Dejvice


Rozvrh a konzultace

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • SGS18/176/OHK2/3T/12  
  Vysokorychlostní elektrické stroje pro automobilové aplikace - řízení, výkonová elektronika – Novák, M. (2018-2020)
 • FV30213  
  Výzkum a vývoj trakčního systému elektrobusu s vyšší účinností – Novák, M. (2018-2020)
 • TH03010406  
  Vývoj a validace algoritmů řízení vysokorychlostního elektrického stroje – Novák, M. (2018-2020)
 • SGS15/190/OHK2/3T/12  
  Rozvoj měřicích, simulačních a řídicích metod se zaměřením na vysokorychlostní stroje – Novák, M. (2015-2017)
 • SGS12/178/OHK2/3T/12  
  Inovace a rozvoj měřicích, simulačních a experimentálních metod se zaměřením na netradiční zdroj energie – Novák, M. (2012-2014)

Článek v periodiku

2019

 • Development of Urban Electric Bus Drivetrain – Sivkov, O. - Musálek, L. - Novák, J. - Novák, M. - Chyský, J., - Novák, L., 2019

2018

 • An improved reactive power MRAS speed estimator with optimization for a hybrid electric vehicles application – Flah, A. - Novák, M., - Lassaad, S., 2018

2017

 • Designing of PLA scaffolds for bone tissue replacement fabricated by ordinary commercial 3D printer – Gregor, A. - Filová, E. - Novák, M. - Kronek, J. - Chlup, H. - Buzgo, M. - Blahnová, V. - Lukášová, V. - Bartoš, M. - Nečas, A., - Hošek, J., 2017
 • Nejčastější chyby při návrhu rozv aděčů a experimentálních zařízení z hlediska elektromagnetické kompatibility a jejich prevence – Novák, M., 2017
 • Bezkartáčové motory – Novák, M., 2017

2014

 • Online High-Speed PMSM Parameters Estimation and Stability Analysis – Novák, M. - Flah, A. - Novák, J., - Lassaad, S., 2014
 • Estimation of motor parameters for an electrical vehicle application – Flah, A. - Novák, M. - Lassaad, S., - Novák, J., 2014

2013

 • Measuring Hysteresis Loop and Optimization of the Stator Tooth Width in the Permanent Magnet Synchronous Machine – Novák, Z. - Novák, M., - Chyský, J., 2013

2011

 • Řízení vysokootáčkových synchronních strojů (2. část) – Novák, J. - Novák, M., - Chyský, J., 2011
 • Řízení vysokootáčkových synchronních strojů (1. část) – Novák, J. - Novák, M., - Chyský, J., 2011

2010

 • Experience with vapor phase soldering device – Do, M. - Novák, M., - Uhlíř, I., 2010

2009

 • Principy dotykových panelů a jejich využití v automatizaci – Novák, M., 2009
 • Měření výkonu v obvodech s pulzně řízenými zdroji napětí – Novák, J. - Novák, M., 2009

2008

 • Využití korelačních metod pro stanovení změn frekvence signálu s využitím v diagnostice – Novák, M., 2008

Stať ve sborníku

2018

 • Vývoj pohonu elektrobusu – Novák, J. - Novák, M., - Novák, Z., 2018
 • Comparison between Si IGBT and SiC MOSFET Inverters for AC Motor Drive – Sivkov, O. - Novák, M., - Novák, J., 2018
 • Design of High-Speed Permanent Magnet Synchronous Motor for Advanced and Sensorless Control Techniques Validation – Novák, Z. - Novák, M., 2018
 • Test Setup with a Permanent Magnet Synchronous Machine for Efficiency Maps of an Electric Vehicle – Novák, M. - Novák, J., 2018
 • Efficiency Mapping of a Small Permanent Magnet Synchronous Motor – Novák, M. - Novák, J., - Novák, Z., 2018

2017

 • Methodology for Efficiency Mapping of Permanent Magnet Synchronous Motors – Novák, M. - Novák, J., - Novák, Z., 2017
 • Výpočetní a experimentální vyšetřování účinnostní mapy elektromotoru – Novák, J. - Novák, M. - Novák, Z., - Chyský, J., 2017
 • Efficiency Mapping of a 100 kW PMSM for Traction Applications – Novák, M. - Novák, J. - Novák, Z. - Chyský, J., - Sivkov, O., 2017

2016

 • Implementation of a Novel Angular Hall Encoder for Field Oriented Control of High Speed and Experimental Motors – Novák, Z. - Novák, M., 2016
 • High speed permanent magnet synchronous motor with a shaft sensor – Novák, Z. - Novák, M., - Chyský, J., 2016

2015

 • An SiC Inverter for High Speed Permanent Magnet Synchronous Machines – Novák, M. - Novák, J., - Sivkov, O., 2015
 • Investigation of SiC 1200 V, 50 A Inverter with Improved Design – Sivkov, O. - Novák, M., - Novák, J., 2015
 • Frekvenční měnič s SiC MOSFET prvky pro vysokofrekvenční – Sivkov, O. - Novák, M., 2015
 • Realization of 1200 V, 50 A SiC MOSFET Inverter for Permanent Magnet Synchronous Motor – Novák, M. - Sivkov, O., - Novák, J., 2015

2014

 • High Speed Generator in a CHP Unit – Chyský, J. - Novák, J., - Novák, M., 2014
 • Implementation of SiC inverter for high frequency, medium voltage applications – Sivkov, O. - Novák, M., 2014
 • Construction of a 3kW, 250 kRPM Permanent Magnet Synchronous Machine for a Combined Heat and Power Unit – Novák, M. - Novák, Z., 2014
 • Development Of A FPGA-Based Speed Control Of Permanent Magnet Synchronous Motor – Novák, Z. - Novák, M., - Chyský, J., 2014
 • FPGA-Based V/F Control Of Permanent Magnet Synchronous Motor – Novák, Z. - Chyský, J., - Novák, M., 2014
 • Combined-Heat and Power Generator with High-Speed Permanent Magnet Synchronous Machine – Novák, M. - Novák, J., - Schmirler, M., 2014

2013

 • Měření výkonu v neharmonických sítích – Chyský, J. - Novák, J. - Kořínek, P., - Novák, M., 2013
 • Losses in Sinusoidal Filter Chokes – Chyský, J. - Novák, J., - Novák, M., 2013
 • Bezsenzorové řízení synchronních motorů s permanentními magnety – Novák, Z. - Novák, M., - Chyský, J., 2013
 • Construction of High-Speed Permanent Magnet Synchronous Machine – Novák, M. - Novák, Z., 2013
 • Stability Issues of High-Speed PMSM Feedback Control Systems – Novák, M. - Novák, Z., 2013
 • Online PMSM parameters estimation for 32000rpm – Flah, A. - Novák, M. - Lassaad, S., - Novák, J., 2013
 • Optimization of the Stator Tooth Width in a PMSM Using Lua Scripting Engine in the FEMM Software – Novák, Z. - Novák, M., - Chyský, J., 2013
 • Progress on Construction of High-Speed Permanent Magnet Synchronous Machine – Novák, M. - Novák, Z. - Novák, J., - Novák, L., 2013

2012

 • Plantograf V12 with optimal size determination sensor electrodes and its using for pressure distribution between tire and road – Volf, J. - Trinkl, A. - Bílek, J. - Prikner, P. - Neuberger, P., - Novák, M., 2012
 • Determination of Losses in Ferromagnetic Circuit of a Sinusoidal Filter Powered with Frequency Inverter – Chyský, J. - Novák, J. - Novák, M., - Novák, Z., 2012
 • Control of High-speed Permanent Magnet Synchronous Machine – Chyský, J. - Novák, J., - Novák, M., 2012
 • Experimental Verification of High-Speed Permanent Magnet Synchronous Motor Model – Novák, M. - Novák, J., - Chyský, J., 2012
 • Vapor Phase Soldering Device and Checking Solder Joints – Do, M. - Novák, M., - Uhlíř, I., 2012
 • Specifics of Modeling High-speed PM Synchronous Motor – Novák, M. - Novák, J., - Chyský, J., 2012
 • Advanced FPGA Controller for High-speed Permanent Magnet Motor – Novák, M. - Novák, J., - Chyský, J., 2012
 • FPGA Based Controller for High-Speed Permanent Magnet Synchronous Motor – Novák, M., 2012
 • Modelling of High-Speed Permanent Magnet Synchronous Motor – Novák, M., 2012
 • Experimental Micro-turbine Power Generator – Novák, M. - Novák, J., - Chyský, J., 2012

2011

 • Výzkum dynamických vlastností vysokootáčkové-ho pohonu se synchronním motorem – Novák, J. - Novák, M., 2011
 • EXPERIMENTAL SETUP WITH HIGH SPEED PMSM - RESULT ANALYSIS – Novák, M. - Novák, J. - Stanke, O., - Chyský, J., 2011
 • EXPERIMENTAL SETUP WITH HIGH SPEED PMSM - THEORETICAL ANALYSIS – Novák, M. - Novák, J. - Stanke, O., - Chyský, J., 2011
 • Dynamic Properties of High-speed Electrical Motor Supercharger – Novák, M. - Novák, J. - Čeřovský, Z., - Chyský, J., 2011
 • Experimental Research of High-speed Electrical Motor Supercharger Dynamic Properties – Novák, M. - Novák, J., - Čeřovský, Z., 2011

2010

 • Fault diagnosis of rotating machinery based on wavelet transforms and Neural Network – Roztočil, J. - Novák, M., 2010
 • Řízení malého energetického zdroje – Stanke, O. - Novák, M., - Chyský, J., 2010
 • Electric Power Splitter Pulse Rectifier Control in a Hybrid Propulsion System – Novák, M. - Novák, J. - Čeřovský, Z., - Uhlíř, I., 2010
 • High-speed Micro Turbine Power Generator – Novák, M. - Chyský, J., - Stanke, O., 2010
 • Pulse Rectifier Control for Electric Power Splitter of a Hybrid Propulsion System – Novák, M. - Novák, J., - Čeřovský, Z., 2010
 • FAULT DIAGNOSIS OF ROTATING MACHINERY BASED ON WAVELET TRANSFORMS – Roztočil, J. - Novák, M., 2010
 • VAPOR PHASE SOLDERING DEVICE – Do, M. - Novák, M., - Uhlíř, I., 2010
 • CONTROL OF AN ELECTRICAL POWER SPLITTER IN A HYBRID TRACTION PROPULSION SYSTEM – Novák, M. - Novák, J., 2010
 • MICROTURBINE POWER GENERATOR WITH HIGHSPEED PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MOTOR – Novák, M. - Chyský, J., 2010
 • Systém pro diagnostiku spalovacího motoru s využitím wavelet transformace a neuronové síťě – Roztočil, J. - Novák, M., 2010
 • Experience with Vapor Phase Soldering Device – Do, M. - Novák, M., - Uhlíř, I., 2010

2009

 • MULTI-AXES FORCE TRANSDUCER WITH SUPPORT THE ROBOTIC SYSTEM FOR ACTING PRESSURE IMAGE VISUALISATION – Volf, J. - Vítek, K. - Novák, P. - Novák, M. - Vlček, J. - Šťastný, J., - Neděla, R., 2009
 • OPTIMAL SIZE DETERMINATION OF TACTILE SENSOR PLANTOGRAF V08 AND ITS ELECTRODES – Trinkl, A. - Volf, J. - Novák, M., - Růžička, M., 2009
 • Self tuned state-feedback for keeping optimal setting of superior PI control – Šulc, B. - Novák, M., 2009
 • Regulace momentu vysokootáckového synchronního motoru – Novák, J. - Novák, M., - Čeřovský, Z., 2009
 • High Speed Synchronous Motor Control for Electrically Driven Compressors on Overcharged Gasoline or Diesel Engines – Čeřovský, Z. - Novák, J., - Novák, M., 2009
 • New Generation of Plantograf Tactile Sensor – Neděla, R. - Volf, J., - Novák, M., 2009
 • Vapour Soldering System with Peltier Heater – Do, M. - Novák, M., - Uhlíř, I., 2009
 • Electrically Driven Compressors on Turbocharged Engines with High Speed Synchronous Motors – Novák, L. - Novák, J., - Novák, M., 2009
 • Device for Vapour Phase Soldering with Peltier Heaters – Do, M. - Novák, M., 2009
 • Vektorové řízení vysokootáčkového synchronního stroje – Novák, M., 2009

2008

 • Universal Process Controller with Touchscreen – Novák, M., 2008
 • Digital Controlled High Speed Synchronous Motor – Čeřovský, Z. - Novák, J. - Novák, M., - Čambál, M., 2008
 • Digital Measurement of Power in Impulse Powered Circuits – Novák, M. - Novák, J. - Čambál, M., - Uhlíř, I., 2008
 • Correlation and Wavelet Methods in Engine Diagnostic – Novák, M., 2008
 • Měření elektrických parametrů v obvodech s PWM řízenými zdroji napětí – Novák, J. - Čambál, M., - Novák, M., 2008
 • Vysokorychlostní synchronní stroje s permanentními magnety - regulace momentu – Novák, J. - Čambál, M., - Novák, M., 2008
 • Rezistivní dotykové obrazovky a využití v universálním regulátoru – Novák, M., 2008

2007

 • Synchronous Motor Current Controler Quality Augmentation with Adaptive Control – Uhlíř, I. - Čambál, M. - Novák, M., - Novák, J., 2007
 • Transducer as Watchdog Alarm for Physiological Harmful Pressures Levels Determination – Volf, J. - Papežová, S. - Vasko, S. - Novák, M., - Vlček, J., 2007
 • Pájecí zařízení pro SMT – Uhlíř, I. - Novák, L., - Novák, M., 2007
 • Možnosti zlepšení vlastností regulace fázových proudů synchronních strojů – Novák, J. - Čambál, M., - Novák, M., 2007
 • Synchronous Motors Phase Current Adaptive Control – Čambál, M. - Novák, M., - Novák, J., 2007
 • Instantaneous frequency deviation estimation by correlation methods – Novák, M., 2007
 • Instantaneous Frequency Deviation Estimation by Correlation Methods – Novák, M., 2007
 • Adaptivní regulace momentu synchronního stroje – Novák, J. - Čambál, M., - Novák, M., 2007
 • Possibilities to Increase the Quality of Phase Current Control for Synchronous Motors – Čambál, M. - Novák, M., - Novák, J., 2007

2006

 • Fiskální modul pro PC pokladny – Chyský, J. - Novák, M., 2006
 • Application of Sinusoidal Phase Current Control for Synchronous Drives – Novák, M. - Čambál, M., - Novák, J., 2006
 • Miniaturní bezdrátový akcelerometr pro namontování na hřídel – Novák, M., 2006
 • Výzkum regulace momentu synchronního stroje – Čambál, M. - Novák, M., - Novák, J., 2006
 • Instantaneous Angular Velocity Irregularity Evaluation – Novák, M., 2006

2005

 • Using FPGA's for Sensors Signal Data Storage into a DIMM Memory – Novák, M. - Chyský, J., 2005
 • FPGA Datalogger with DIMM Memory – Novák, M., 2005
 • Study of Synchronous Motor Rotor Position Measuring Methods – Čambál, M. - Novák, M., - Novák, J., 2005
 • Vyhodnocování výstupního signálu resolveru pro určování polohy rotoru synchronního stroje – Čambál, M. - Novák, M., - Novák, J., 2005
 • Záznamník dat s FPGA a SDR DIMM paměti – Novák, M., 2005
 • Určování polohy rotoru synchronního stroje z vyhodnocování výstupního signálu resolveru – Čambál, M. - Novák, M., 2005
 • Combustion Engine's Running RoughnessMeasuring and Utilization for Fault Diagnosis – Novák, M. - Čambál, M. - Chyský, J., - Uhlíř, I., 2005

2004

 • Processing of the Signal from Inductive Sensors for Measuring Engine's Instantaneous Angular Velocity – Novák, M., 2004

?

 • SNÍMAČ ROZLOŽENÍ TLAKŮ A SMYKU VE VÍCE OSÁCH – Volf, J. - Vítek, K. - Novák, P. - Novák, M. - Šťastný, J., - Vlček, J., ?

Patent, užitný a průmyslový vzor

2018

 • 3D krokový motor – Novák, M., 2018
 • Zarízení pro rozklad vzduchu na kyslík a dusík – Novák, M., 2018

2016

 • Magnetická pružina – Novák, M., 2016

2014

 • EHlektronnaja skhema dlja analiza informacii ot datchikov peremennogo ehlektricheskogo soprotivlenija – Novák, M. - Volf, J., 2014

2013

 • Electronic Circuit for the Evaluation of Information from Variable Electric Resistance Sensors – Novák, M. - Volf, J., 2013
 • Magnetická pružina – Novák, M., 2013
 • Zařízení pro ohřev a chlazení teplovodivé kapaliny při pájení desky plošných spojů v parách – Novák, M. - Uhlíř, I. - Do, M. - Gumalay, R., - Sigalingging, A.A., 2013

2011

 • Electronic circuit for information processing from variable resistance sensor – Novák, M. - Volf, J., 2011
 • Electronic circuit for information processing from variable resistance sensor – Novák, M. - Volf, J., 2011
 • Kogenerační zdroj – Novák, M. - Chyský, J. - Stanke, O., - Novák, J., 2011

2010

 • Kogenerační zdroj – Novák, M. - Chyský, J. - Stanke, O., - Novák, J., 2010
 • Zařízení na snímání taktilní informace – Volf, J. - Novák, M. - Vlček, J., - Trinkl, A., 2010
 • Elektronický obvod pro vyhodnocení informací ze senzorů s variabilním elektrickým odporem – Novák, M. - Volf, J., 2010

2009

 • Zařízení na snímání taktilní informace – Volf, J. - Novák, M. - Vlček, J., - Trinkl, A., 2009
 • Zařízení na snímání taktilní informace – Volf, J. - Novák, M. - Vlček, J., - Trinkl, A., 2009
 • Zařízení na snímání taktilní informace – Volf, J. - Novák, M. - Vlček, J., - Trinkl, A., 2009
 • Elektronický obvod pro vyhodnocení informací ze senzorů s variabilním elektrickým odporem – Novák, M. - Volf, J., 2009
 • Elektronický obvod pro vyhodnocení informací ze senzorů s variabilním elektrickým odporem – Novák, M. - Volf, J., 2009
 • Elektronický obvod pro vyhodnocení informací ze senzorů s variabilním elektrickým odporem – Novák, M. - Volf, J., 2009
 • Zařízení pro pájení v parách – Novák, M. - Uhlíř, I. - Do, M.L. - Gumalay, R., - Sigalingging, A.A., 2009

2008

 • Zařízení pro pájení v parách – Novák, M. - Uhlíř, I. - Do, M.L. - Gumalay, R., - Sigalingging, A.A., 2008

Prototyp, funkční vzorek

2018

 • Střídač s GaN tranzistory – Novák, M., 2018

2015

 • Frekvenční měnič s SiC prvky v2 – Novák, M. - Novák, J., - Sivkov, O., 2015
 • Frekvenční měnič s SiC prvky – Novák, M. - Novák, J., - Sivkov, O., 2015

2013

 • Vysokorychlostní synchronní motor s permanentními magnety s malým výkonem – Novák, M. - Novák, Z., 2013

2012

 • Vývojová deska C8051F12x – Novák, M., 2012
 • Datalogger pro dlouhodobý záznam analogových a digitálních vstupů – Kavale, L. - Novák, M., 2012

2011

 • Komunikační a řídicí jednotka pro inteligentní instalace – Novák, M., 2011
 • Vícekanálový měřič EKG – Novák, M. - Uhlíř, I., 2011
 • Vývojová deska C8051F04x – Novák, M., 2011

2010

 • Plantograf V09 – Volf, J. - Novák, M. - Vlček, J. - Trinkl, A. - Neděla, R., - Novák, P., 2010

2009

 • Interfejsová karta k pulsnímu usměrňovači – Novák, M. - Novák, J., 2009
 • Plantograf V08 – Volf, J. - Papežová, S. - Novák, P. - Novák, M. - Šťastný, J. - Vlček, J. - Trinkl, A., - Neděla, R., 2009
 • Ovládací Zigbee modul – Novák, M. - Kokeš, J., 2009
 • Komplexní Zigbee modul – Novák, M. - Kokeš, J., 2009
 • Řídící modul pro síť Zigbee – Novák, M. - Kokeš, J., 2009
 • Miniaturní modul Zigbee – Novák, M. - Kokeš, J., 2009
 • Výkonnový modul pro testování algoritmů řízení frekvenčních měničů – Novák, M., 2009

2008

 • Plantograf V08 elektronika beta verze – Novák, M. - Volf, J., 2008
 • Plošné elektrody – Vlček, J. - Novák, M. - Volf, J., - Neděla, R., 2008
 • Plantograf V08 – Novák, M., 2008
 • Modul pro přenos dat po Wifi rozhraní – Novák, M. - Volf, J., 2008
 • Universální regulátor MReg – Novák, M., 2008
 • Modul elektronického wattmetru – Novák, M., 2008
 • Měřící karta polohy pro vysokorychlostní pohony – Novák, J. - Novák, M., 2008
 • Frekvenční měnič pro vysokorychlostní pohony – Novák, J. - Novák, M., 2008

2007

 • Universal control panel for dynamometer – Chyský, J. - Novák, J. - Novák, L. - Novák, M., - Uhlíř, I., 2007
 • Pájecí zařízení pro SMT s inertními parami – Uhlíř, I. - Novák, M., - Novák, L., 2007

2006

 • Fiskální jednotka – Novák, M. - Chyský, J., 2006

Software

2015

 • Model frekvenčního měniče s SiC prvky – Novák, M., 2015

2011

 • Programové vybavení pro řízení vysokorychlostního synchronního stroje s využitím FPGA – Novák, M. - Novák, J., 2011

2009

 • Programové vybavení pro řízení pulsního usměrňovače s napájením z elektrického děliče výkonu – Čeřovský, Z. - Novák, M., 2009

2008

 • Programové vybavení pro vektorovou regulaci momentu vysokootáčkového synchronního stroje – Novák, J. - Novák, M., 2008

Zpráva

2016

 • Návrh a optimalizace bateriových elektrických vozidel se zvýšenou operabilitou – Mindl, P. - Novák, M., 2016
 • WP19 Návrh a optimalizace bateriových elektrických vozidel se zvýšenou operabilitou – Mindl, P. - Novák, M., 2016

2014

 • Inteligentní microventil (IMV) – Andruš, J. - Novák, M. - Lebduška, J., - Dynybyl, V., 2014

2008

 • Studie elektrovýzbroje pro hybridní mulčovač VARI F-700 HYBRID – Novák, M. - Čambál, M. - Novák, J. - Šťastný, J., - Uhlíř, I., 2008

Kvalifikační zpráva

2012

 • Stability issues of electromechanical systems with high-speed permanent magnet machines – Novák, M., 2012
 • Research Setup for Special Purpose Permanent Magnet Synchronous Machines – Novák, M., 2012

2008

 • Nové metody pro určření okamžité úhlové rychlosti zpracováním analogového signálu – Novák, M., 2008

2004

 • Vyhodnocení nerovnoměrnosti úhlové rychlosti ze signálů indukčních snímačů – Novák, M., 2004

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2018

 • Technická měření – Novák, M., 2018

2017

 • Collection of examples from electronics, electrical machines and drives – Novák, M., 2017
 • Sbírka příkladů z elektrotechniky, elektroniky a elektrických strojů a pohonů – Novák, M. - Chyský, J. - Uhlíř, I., - Novák, L., 2017

2010

 • Sbírka příkladů z elektrotechniky, elektroniky a elektrických strojů a pohonů – Novák, M. - Chyský, J. - Uhlíř, I., - Novák, L., 2010

Kapitola v knize

2011

 • Microturbine Power Generator – Novák, M. - Novák, J. - Stanke, O., - Chyský, J., 2011

Sborník

2012

 • Proceedings of the annular meeting New Methods and Procedures in Automatic Control, Instrumentation and Informatics – Novák, M. ed., 2012

2006

 • Sborník odborného semináře Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky – Novák, M. ed. - Petrová, R. ed., - Hošek, J. ed., 2006

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2016

 • Test setup with a permanent magnet synchronous traction drive – Novák, M. - Novák, J. - Novák, Z. - Sivkov, O., - Chyský, J., 2016
 • Využití 3D tisku ve výuce robotiky – Novák, M., 2016

2015

 • Electronic circuits and controllers for high speed motors – Novák, M., 2015

2014

 • Vývoj vysokootáčkového generátoru a výkonové elektroniky – Novák, M., 2014

2013

 • Vývoj elektročásti mikroturbín na ČVUT – Novák, M., 2013
 • Vývoj elektročásti mikroturbín na ČVUT – Novák, M., 2013

2005

 • Utilisation du réseau logique programmable pour le stockage en mémoire des données d'un capteur avec une haute fréquence d`échantillonnage – Novák, M., 2005

2004

 • Simplified Simulation Model of Internal Combustion Engine for Emerging Fault Influence Assessment to the Instantaneous Angular Velocity – Novák, M., 2004
 • Le traitement numérique du signal pour déterminer la inégalité de la marche d'un moteur a combustion interne – Novák, M., 2004

Odbor automatického řízení (12137)

doc. Ing. Martin Novák, Ph.D.

doc. Ing. Martin Novák, Ph.D.

Martin.Novak (zavináč) fs.cvut.cz

člen AS - zaměstnanec / Fakulta strojní

420246003519
(22 435) 2573

místnost: 219, Roztoky, Přílepská
místnost: B1-318, Dejvice


Rozvrh a konzultace

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • SGS18/176/OHK2/3T/12  
  Vysokorychlostní elektrické stroje pro automobilové aplikace - řízení, výkonová elektronika – Novák, M. (2018-2020)
 • FV30213  
  Výzkum a vývoj trakčního systému elektrobusu s vyšší účinností – Novák, M. (2018-2020)
 • TH03010406  
  Vývoj a validace algoritmů řízení vysokorychlostního elektrického stroje – Novák, M. (2018-2020)
 • SGS15/190/OHK2/3T/12  
  Rozvoj měřicích, simulačních a řídicích metod se zaměřením na vysokorychlostní stroje – Novák, M. (2015-2017)
 • SGS12/178/OHK2/3T/12  
  Inovace a rozvoj měřicích, simulačních a experimentálních metod se zaměřením na netradiční zdroj energie – Novák, M. (2012-2014)

Článek v periodiku

2019

 • Development of Urban Electric Bus Drivetrain – Sivkov, O. - Musálek, L. - Novák, J. - Novák, M. - Chyský, J., - Novák, L., 2019

2018

 • An improved reactive power MRAS speed estimator with optimization for a hybrid electric vehicles application – Flah, A. - Novák, M., - Lassaad, S., 2018

2017

 • Designing of PLA scaffolds for bone tissue replacement fabricated by ordinary commercial 3D printer – Gregor, A. - Filová, E. - Novák, M. - Kronek, J. - Chlup, H. - Buzgo, M. - Blahnová, V. - Lukášová, V. - Bartoš, M. - Nečas, A., - Hošek, J., 2017
 • Nejčastější chyby při návrhu rozv aděčů a experimentálních zařízení z hlediska elektromagnetické kompatibility a jejich prevence – Novák, M., 2017
 • Bezkartáčové motory – Novák, M., 2017

2014

 • Online High-Speed PMSM Parameters Estimation and Stability Analysis – Novák, M. - Flah, A. - Novák, J., - Lassaad, S., 2014
 • Estimation of motor parameters for an electrical vehicle application – Flah, A. - Novák, M. - Lassaad, S., - Novák, J., 2014

2013

 • Measuring Hysteresis Loop and Optimization of the Stator Tooth Width in the Permanent Magnet Synchronous Machine – Novák, Z. - Novák, M., - Chyský, J., 2013

2011

 • Řízení vysokootáčkových synchronních strojů (2. část) – Novák, J. - Novák, M., - Chyský, J., 2011
 • Řízení vysokootáčkových synchronních strojů (1. část) – Novák, J. - Novák, M., - Chyský, J., 2011

2010

 • Experience with vapor phase soldering device – Do, M. - Novák, M., - Uhlíř, I., 2010

2009

 • Principy dotykových panelů a jejich využití v automatizaci – Novák, M., 2009
 • Měření výkonu v obvodech s pulzně řízenými zdroji napětí – Novák, J. - Novák, M., 2009

2008

 • Využití korelačních metod pro stanovení změn frekvence signálu s využitím v diagnostice – Novák, M., 2008

Stať ve sborníku

2018

 • Vývoj pohonu elektrobusu – Novák, J. - Novák, M., - Novák, Z., 2018
 • Comparison between Si IGBT and SiC MOSFET Inverters for AC Motor Drive – Sivkov, O. - Novák, M., - Novák, J., 2018
 • Design of High-Speed Permanent Magnet Synchronous Motor for Advanced and Sensorless Control Techniques Validation – Novák, Z. - Novák, M., 2018
 • Test Setup with a Permanent Magnet Synchronous Machine for Efficiency Maps of an Electric Vehicle – Novák, M. - Novák, J., 2018
 • Efficiency Mapping of a Small Permanent Magnet Synchronous Motor – Novák, M. - Novák, J., - Novák, Z., 2018

2017

 • Methodology for Efficiency Mapping of Permanent Magnet Synchronous Motors – Novák, M. - Novák, J., - Novák, Z., 2017
 • Výpočetní a experimentální vyšetřování účinnostní mapy elektromotoru – Novák, J. - Novák, M. - Novák, Z., - Chyský, J., 2017
 • Efficiency Mapping of a 100 kW PMSM for Traction Applications – Novák, M. - Novák, J. - Novák, Z. - Chyský, J., - Sivkov, O., 2017

2016

 • Implementation of a Novel Angular Hall Encoder for Field Oriented Control of High Speed and Experimental Motors – Novák, Z. - Novák, M., 2016
 • High speed permanent magnet synchronous motor with a shaft sensor – Novák, Z. - Novák, M., - Chyský, J., 2016

2015

 • An SiC Inverter for High Speed Permanent Magnet Synchronous Machines – Novák, M. - Novák, J., - Sivkov, O., 2015
 • Investigation of SiC 1200 V, 50 A Inverter with Improved Design – Sivkov, O. - Novák, M., - Novák, J., 2015
 • Frekvenční měnič s SiC MOSFET prvky pro vysokofrekvenční – Sivkov, O. - Novák, M., 2015
 • Realization of 1200 V, 50 A SiC MOSFET Inverter for Permanent Magnet Synchronous Motor – Novák, M. - Sivkov, O., - Novák, J., 2015

2014

 • High Speed Generator in a CHP Unit – Chyský, J. - Novák, J., - Novák, M., 2014
 • Implementation of SiC inverter for high frequency, medium voltage applications – Sivkov, O. - Novák, M., 2014
 • Construction of a 3kW, 250 kRPM Permanent Magnet Synchronous Machine for a Combined Heat and Power Unit – Novák, M. - Novák, Z., 2014
 • Development Of A FPGA-Based Speed Control Of Permanent Magnet Synchronous Motor – Novák, Z. - Novák, M., - Chyský, J., 2014
 • FPGA-Based V/F Control Of Permanent Magnet Synchronous Motor – Novák, Z. - Chyský, J., - Novák, M., 2014
 • Combined-Heat and Power Generator with High-Speed Permanent Magnet Synchronous Machine – Novák, M. - Novák, J., - Schmirler, M., 2014

2013

 • Měření výkonu v neharmonických sítích – Chyský, J. - Novák, J. - Kořínek, P., - Novák, M., 2013
 • Losses in Sinusoidal Filter Chokes – Chyský, J. - Novák, J., - Novák, M., 2013
 • Bezsenzorové řízení synchronních motorů s permanentními magnety – Novák, Z. - Novák, M., - Chyský, J., 2013
 • Construction of High-Speed Permanent Magnet Synchronous Machine – Novák, M. - Novák, Z., 2013
 • Stability Issues of High-Speed PMSM Feedback Control Systems – Novák, M. - Novák, Z., 2013
 • Online PMSM parameters estimation for 32000rpm – Flah, A. - Novák, M. - Lassaad, S., - Novák, J., 2013
 • Optimization of the Stator Tooth Width in a PMSM Using Lua Scripting Engine in the FEMM Software – Novák, Z. - Novák, M., - Chyský, J., 2013
 • Progress on Construction of High-Speed Permanent Magnet Synchronous Machine – Novák, M. - Novák, Z. - Novák, J., - Novák, L., 2013

2012

 • Plantograf V12 with optimal size determination sensor electrodes and its using for pressure distribution between tire and road – Volf, J. - Trinkl, A. - Bílek, J. - Prikner, P. - Neuberger, P., - Novák, M., 2012
 • Determination of Losses in Ferromagnetic Circuit of a Sinusoidal Filter Powered with Frequency Inverter – Chyský, J. - Novák, J. - Novák, M., - Novák, Z., 2012
 • Control of High-speed Permanent Magnet Synchronous Machine – Chyský, J. - Novák, J., - Novák, M., 2012
 • Experimental Verification of High-Speed Permanent Magnet Synchronous Motor Model – Novák, M. - Novák, J., - Chyský, J., 2012
 • Vapor Phase Soldering Device and Checking Solder Joints – Do, M. - Novák, M., - Uhlíř, I., 2012
 • Specifics of Modeling High-speed PM Synchronous Motor – Novák, M. - Novák, J., - Chyský, J., 2012
 • Advanced FPGA Controller for High-speed Permanent Magnet Motor – Novák, M. - Novák, J., - Chyský, J., 2012
 • FPGA Based Controller for High-Speed Permanent Magnet Synchronous Motor – Novák, M., 2012
 • Modelling of High-Speed Permanent Magnet Synchronous Motor – Novák, M., 2012
 • Experimental Micro-turbine Power Generator – Novák, M. - Novák, J., - Chyský, J., 2012

2011

 • Výzkum dynamických vlastností vysokootáčkové-ho pohonu se synchronním motorem – Novák, J. - Novák, M., 2011
 • EXPERIMENTAL SETUP WITH HIGH SPEED PMSM - RESULT ANALYSIS – Novák, M. - Novák, J. - Stanke, O., - Chyský, J., 2011
 • EXPERIMENTAL SETUP WITH HIGH SPEED PMSM - THEORETICAL ANALYSIS – Novák, M. - Novák, J. - Stanke, O., - Chyský, J., 2011
 • Dynamic Properties of High-speed Electrical Motor Supercharger – Novák, M. - Novák, J. - Čeřovský, Z., - Chyský, J., 2011
 • Experimental Research of High-speed Electrical Motor Supercharger Dynamic Properties – Novák, M. - Novák, J., - Čeřovský, Z., 2011

2010

 • Fault diagnosis of rotating machinery based on wavelet transforms and Neural Network – Roztočil, J. - Novák, M., 2010
 • Řízení malého energetického zdroje – Stanke, O. - Novák, M., - Chyský, J., 2010
 • Electric Power Splitter Pulse Rectifier Control in a Hybrid Propulsion System – Novák, M. - Novák, J. - Čeřovský, Z., - Uhlíř, I., 2010
 • High-speed Micro Turbine Power Generator – Novák, M. - Chyský, J., - Stanke, O., 2010
 • Pulse Rectifier Control for Electric Power Splitter of a Hybrid Propulsion System – Novák, M. - Novák, J., - Čeřovský, Z., 2010
 • FAULT DIAGNOSIS OF ROTATING MACHINERY BASED ON WAVELET TRANSFORMS – Roztočil, J. - Novák, M., 2010
 • VAPOR PHASE SOLDERING DEVICE – Do, M. - Novák, M., - Uhlíř, I., 2010
 • CONTROL OF AN ELECTRICAL POWER SPLITTER IN A HYBRID TRACTION PROPULSION SYSTEM – Novák, M. - Novák, J., 2010
 • MICROTURBINE POWER GENERATOR WITH HIGHSPEED PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MOTOR – Novák, M. - Chyský, J., 2010
 • Systém pro diagnostiku spalovacího motoru s využitím wavelet transformace a neuronové síťě – Roztočil, J. - Novák, M., 2010
 • Experience with Vapor Phase Soldering Device – Do, M. - Novák, M., - Uhlíř, I., 2010

2009

 • MULTI-AXES FORCE TRANSDUCER WITH SUPPORT THE ROBOTIC SYSTEM FOR ACTING PRESSURE IMAGE VISUALISATION – Volf, J. - Vítek, K. - Novák, P. - Novák, M. - Vlček, J. - Šťastný, J., - Neděla, R., 2009
 • OPTIMAL SIZE DETERMINATION OF TACTILE SENSOR PLANTOGRAF V08 AND ITS ELECTRODES – Trinkl, A. - Volf, J. - Novák, M., - Růžička, M., 2009
 • Self tuned state-feedback for keeping optimal setting of superior PI control – Šulc, B. - Novák, M., 2009
 • Regulace momentu vysokootáckového synchronního motoru – Novák, J. - Novák, M., - Čeřovský, Z., 2009
 • High Speed Synchronous Motor Control for Electrically Driven Compressors on Overcharged Gasoline or Diesel Engines – Čeřovský, Z. - Novák, J., - Novák, M., 2009
 • New Generation of Plantograf Tactile Sensor – Neděla, R. - Volf, J., - Novák, M., 2009
 • Vapour Soldering System with Peltier Heater – Do, M. - Novák, M., - Uhlíř, I., 2009
 • Electrically Driven Compressors on Turbocharged Engines with High Speed Synchronous Motors – Novák, L. - Novák, J., - Novák, M., 2009
 • Device for Vapour Phase Soldering with Peltier Heaters – Do, M. - Novák, M., 2009
 • Vektorové řízení vysokootáčkového synchronního stroje – Novák, M., 2009

2008

 • Universal Process Controller with Touchscreen – Novák, M., 2008
 • Digital Controlled High Speed Synchronous Motor – Čeřovský, Z. - Novák, J. - Novák, M., - Čambál, M., 2008
 • Digital Measurement of Power in Impulse Powered Circuits – Novák, M. - Novák, J. - Čambál, M., - Uhlíř, I., 2008
 • Correlation and Wavelet Methods in Engine Diagnostic – Novák, M., 2008
 • Měření elektrických parametrů v obvodech s PWM řízenými zdroji napětí – Novák, J. - Čambál, M., - Novák, M., 2008
 • Vysokorychlostní synchronní stroje s permanentními magnety - regulace momentu – Novák, J. - Čambál, M., - Novák, M., 2008
 • Rezistivní dotykové obrazovky a využití v universálním regulátoru – Novák, M., 2008

2007

 • Synchronous Motor Current Controler Quality Augmentation with Adaptive Control – Uhlíř, I. - Čambál, M. - Novák, M., - Novák, J., 2007
 • Transducer as Watchdog Alarm for Physiological Harmful Pressures Levels Determination – Volf, J. - Papežová, S. - Vasko, S. - Novák, M., - Vlček, J., 2007
 • Pájecí zařízení pro SMT – Uhlíř, I. - Novák, L., - Novák, M., 2007
 • Možnosti zlepšení vlastností regulace fázových proudů synchronních strojů – Novák, J. - Čambál, M., - Novák, M., 2007
 • Synchronous Motors Phase Current Adaptive Control – Čambál, M. - Novák, M., - Novák, J., 2007
 • Instantaneous frequency deviation estimation by correlation methods – Novák, M., 2007
 • Instantaneous Frequency Deviation Estimation by Correlation Methods – Novák, M., 2007
 • Adaptivní regulace momentu synchronního stroje – Novák, J. - Čambál, M., - Novák, M., 2007
 • Possibilities to Increase the Quality of Phase Current Control for Synchronous Motors – Čambál, M. - Novák, M., - Novák, J., 2007

2006

 • Fiskální modul pro PC pokladny – Chyský, J. - Novák, M., 2006
 • Application of Sinusoidal Phase Current Control for Synchronous Drives – Novák, M. - Čambál, M., - Novák, J., 2006
 • Miniaturní bezdrátový akcelerometr pro namontování na hřídel – Novák, M., 2006
 • Výzkum regulace momentu synchronního stroje – Čambál, M. - Novák, M., - Novák, J., 2006
 • Instantaneous Angular Velocity Irregularity Evaluation – Novák, M., 2006

2005

 • Using FPGA's for Sensors Signal Data Storage into a DIMM Memory – Novák, M. - Chyský, J., 2005
 • FPGA Datalogger with DIMM Memory – Novák, M., 2005
 • Study of Synchronous Motor Rotor Position Measuring Methods – Čambál, M. - Novák, M., - Novák, J., 2005
 • Vyhodnocování výstupního signálu resolveru pro určování polohy rotoru synchronního stroje – Čambál, M. - Novák, M., - Novák, J., 2005
 • Záznamník dat s FPGA a SDR DIMM paměti – Novák, M., 2005
 • Určování polohy rotoru synchronního stroje z vyhodnocování výstupního signálu resolveru – Čambál, M. - Novák, M., 2005
 • Combustion Engine's Running RoughnessMeasuring and Utilization for Fault Diagnosis – Novák, M. - Čambál, M. - Chyský, J., - Uhlíř, I., 2005

2004

 • Processing of the Signal from Inductive Sensors for Measuring Engine's Instantaneous Angular Velocity – Novák, M., 2004

?

 • SNÍMAČ ROZLOŽENÍ TLAKŮ A SMYKU VE VÍCE OSÁCH – Volf, J. - Vítek, K. - Novák, P. - Novák, M. - Šťastný, J., - Vlček, J., ?

Patent, užitný a průmyslový vzor

2018

 • 3D krokový motor – Novák, M., 2018
 • Zarízení pro rozklad vzduchu na kyslík a dusík – Novák, M., 2018

2016

 • Magnetická pružina – Novák, M., 2016

2014

 • EHlektronnaja skhema dlja analiza informacii ot datchikov peremennogo ehlektricheskogo soprotivlenija – Novák, M. - Volf, J., 2014

2013

 • Electronic Circuit for the Evaluation of Information from Variable Electric Resistance Sensors – Novák, M. - Volf, J., 2013
 • Magnetická pružina – Novák, M., 2013
 • Zařízení pro ohřev a chlazení teplovodivé kapaliny při pájení desky plošných spojů v parách – Novák, M. - Uhlíř, I. - Do, M. - Gumalay, R., - Sigalingging, A.A., 2013

2011

 • Electronic circuit for information processing from variable resistance sensor – Novák, M. - Volf, J., 2011
 • Electronic circuit for information processing from variable resistance sensor – Novák, M. - Volf, J., 2011
 • Kogenerační zdroj – Novák, M. - Chyský, J. - Stanke, O., - Novák, J., 2011

2010

 • Kogenerační zdroj – Novák, M. - Chyský, J. - Stanke, O., - Novák, J., 2010
 • Zařízení na snímání taktilní informace – Volf, J. - Novák, M. - Vlček, J., - Trinkl, A., 2010
 • Elektronický obvod pro vyhodnocení informací ze senzorů s variabilním elektrickým odporem – Novák, M. - Volf, J., 2010

2009

 • Zařízení na snímání taktilní informace – Volf, J. - Novák, M. - Vlček, J., - Trinkl, A., 2009
 • Zařízení na snímání taktilní informace – Volf, J. - Novák, M. - Vlček, J., - Trinkl, A., 2009
 • Zařízení na snímání taktilní informace – Volf, J. - Novák, M. - Vlček, J., - Trinkl, A., 2009
 • Elektronický obvod pro vyhodnocení informací ze senzorů s variabilním elektrickým odporem – Novák, M. - Volf, J., 2009
 • Elektronický obvod pro vyhodnocení informací ze senzorů s variabilním elektrickým odporem – Novák, M. - Volf, J., 2009
 • Elektronický obvod pro vyhodnocení informací ze senzorů s variabilním elektrickým odporem – Novák, M. - Volf, J., 2009
 • Zařízení pro pájení v parách – Novák, M. - Uhlíř, I. - Do, M.L. - Gumalay, R., - Sigalingging, A.A., 2009

2008

 • Zařízení pro pájení v parách – Novák, M. - Uhlíř, I. - Do, M.L. - Gumalay, R., - Sigalingging, A.A., 2008

Prototyp, funkční vzorek

2018

 • Střídač s GaN tranzistory – Novák, M., 2018

2015

 • Frekvenční měnič s SiC prvky v2 – Novák, M. - Novák, J., - Sivkov, O., 2015
 • Frekvenční měnič s SiC prvky – Novák, M. - Novák, J., - Sivkov, O., 2015

2013

 • Vysokorychlostní synchronní motor s permanentními magnety s malým výkonem – Novák, M. - Novák, Z., 2013

2012

 • Vývojová deska C8051F12x – Novák, M., 2012
 • Datalogger pro dlouhodobý záznam analogových a digitálních vstupů – Kavale, L. - Novák, M., 2012

2011

 • Komunikační a řídicí jednotka pro inteligentní instalace – Novák, M., 2011
 • Vícekanálový měřič EKG – Novák, M. - Uhlíř, I., 2011
 • Vývojová deska C8051F04x – Novák, M., 2011

2010

 • Plantograf V09 – Volf, J. - Novák, M. - Vlček, J. - Trinkl, A. - Neděla, R., - Novák, P., 2010

2009

 • Interfejsová karta k pulsnímu usměrňovači – Novák, M. - Novák, J., 2009
 • Plantograf V08 – Volf, J. - Papežová, S. - Novák, P. - Novák, M. - Šťastný, J. - Vlček, J. - Trinkl, A., - Neděla, R., 2009
 • Ovládací Zigbee modul – Novák, M. - Kokeš, J., 2009
 • Komplexní Zigbee modul – Novák, M. - Kokeš, J., 2009
 • Řídící modul pro síť Zigbee – Novák, M. - Kokeš, J., 2009
 • Miniaturní modul Zigbee – Novák, M. - Kokeš, J., 2009
 • Výkonnový modul pro testování algoritmů řízení frekvenčních měničů – Novák, M., 2009

2008

 • Plantograf V08 elektronika beta verze – Novák, M. - Volf, J., 2008
 • Plošné elektrody – Vlček, J. - Novák, M. - Volf, J., - Neděla, R., 2008
 • Plantograf V08 – Novák, M., 2008
 • Modul pro přenos dat po Wifi rozhraní – Novák, M. - Volf, J., 2008
 • Universální regulátor MReg – Novák, M., 2008
 • Modul elektronického wattmetru – Novák, M., 2008
 • Měřící karta polohy pro vysokorychlostní pohony – Novák, J. - Novák, M., 2008
 • Frekvenční měnič pro vysokorychlostní pohony – Novák, J. - Novák, M., 2008

2007

 • Universal control panel for dynamometer – Chyský, J. - Novák, J. - Novák, L. - Novák, M., - Uhlíř, I., 2007
 • Pájecí zařízení pro SMT s inertními parami – Uhlíř, I. - Novák, M., - Novák, L., 2007

2006

 • Fiskální jednotka – Novák, M. - Chyský, J., 2006

Software

2015

 • Model frekvenčního měniče s SiC prvky – Novák, M., 2015

2011

 • Programové vybavení pro řízení vysokorychlostního synchronního stroje s využitím FPGA – Novák, M. - Novák, J., 2011

2009

 • Programové vybavení pro řízení pulsního usměrňovače s napájením z elektrického děliče výkonu – Čeřovský, Z. - Novák, M., 2009

2008

 • Programové vybavení pro vektorovou regulaci momentu vysokootáčkového synchronního stroje – Novák, J. - Novák, M., 2008

Zpráva

2016

 • Návrh a optimalizace bateriových elektrických vozidel se zvýšenou operabilitou – Mindl, P. - Novák, M., 2016
 • WP19 Návrh a optimalizace bateriových elektrických vozidel se zvýšenou operabilitou – Mindl, P. - Novák, M., 2016

2014

 • Inteligentní microventil (IMV) – Andruš, J. - Novák, M. - Lebduška, J., - Dynybyl, V., 2014

2008

 • Studie elektrovýzbroje pro hybridní mulčovač VARI F-700 HYBRID – Novák, M. - Čambál, M. - Novák, J. - Šťastný, J., - Uhlíř, I., 2008

Kvalifikační zpráva

2012

 • Stability issues of electromechanical systems with high-speed permanent magnet machines – Novák, M., 2012
 • Research Setup for Special Purpose Permanent Magnet Synchronous Machines – Novák, M., 2012

2008

 • Nové metody pro určření okamžité úhlové rychlosti zpracováním analogového signálu – Novák, M., 2008

2004

 • Vyhodnocení nerovnoměrnosti úhlové rychlosti ze signálů indukčních snímačů – Novák, M., 2004

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2018

 • Technická měření – Novák, M., 2018

2017

 • Collection of examples from electronics, electrical machines and drives – Novák, M., 2017
 • Sbírka příkladů z elektrotechniky, elektroniky a elektrických strojů a pohonů – Novák, M. - Chyský, J. - Uhlíř, I., - Novák, L., 2017

2010

 • Sbírka příkladů z elektrotechniky, elektroniky a elektrických strojů a pohonů – Novák, M. - Chyský, J. - Uhlíř, I., - Novák, L., 2010

Kapitola v knize

2011

 • Microturbine Power Generator – Novák, M. - Novák, J. - Stanke, O., - Chyský, J., 2011

Sborník

2012

 • Proceedings of the annular meeting New Methods and Procedures in Automatic Control, Instrumentation and Informatics – Novák, M. ed., 2012

2006

 • Sborník odborného semináře Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky – Novák, M. ed. - Petrová, R. ed., - Hošek, J. ed., 2006

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2016

 • Test setup with a permanent magnet synchronous traction drive – Novák, M. - Novák, J. - Novák, Z. - Sivkov, O., - Chyský, J., 2016
 • Využití 3D tisku ve výuce robotiky – Novák, M., 2016

2015

 • Electronic circuits and controllers for high speed motors – Novák, M., 2015

2014

 • Vývoj vysokootáčkového generátoru a výkonové elektroniky – Novák, M., 2014

2013

 • Vývoj elektročásti mikroturbín na ČVUT – Novák, M., 2013
 • Vývoj elektročásti mikroturbín na ČVUT – Novák, M., 2013

2005

 • Utilisation du réseau logique programmable pour le stockage en mémoire des données d'un capteur avec une haute fréquence d`échantillonnage – Novák, M., 2005

2004

 • Simplified Simulation Model of Internal Combustion Engine for Emerging Fault Influence Assessment to the Instantaneous Angular Velocity – Novák, M., 2004
 • Le traitement numérique du signal pour déterminer la inégalité de la marche d'un moteur a combustion interne – Novák, M., 2004

Ústav přístrojové a řídící techniky (12110)

doc. Ing. Martin Novák, Ph.D.

doc. Ing. Martin Novák, Ph.D.

Martin.Novak (zavináč) fs.cvut.cz

člen AS - zaměstnanec / Fakulta strojní

420246003519
(22 435) 2573

místnost: 219, Roztoky, Přílepská
místnost: B1-318, Dejvice


Rozvrh a konzultace

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • SGS18/176/OHK2/3T/12  
  Vysokorychlostní elektrické stroje pro automobilové aplikace - řízení, výkonová elektronika – Novák, M. (2018-2020)
 • FV30213  
  Výzkum a vývoj trakčního systému elektrobusu s vyšší účinností – Novák, M. (2018-2020)
 • TH03010406  
  Vývoj a validace algoritmů řízení vysokorychlostního elektrického stroje – Novák, M. (2018-2020)
 • SGS15/190/OHK2/3T/12  
  Rozvoj měřicích, simulačních a řídicích metod se zaměřením na vysokorychlostní stroje – Novák, M. (2015-2017)
 • SGS12/178/OHK2/3T/12  
  Inovace a rozvoj měřicích, simulačních a experimentálních metod se zaměřením na netradiční zdroj energie – Novák, M. (2012-2014)

Článek v periodiku

2019

 • Development of Urban Electric Bus Drivetrain – Sivkov, O. - Musálek, L. - Novák, J. - Novák, M. - Chyský, J., - Novák, L., 2019

2018

 • An improved reactive power MRAS speed estimator with optimization for a hybrid electric vehicles application – Flah, A. - Novák, M., - Lassaad, S., 2018

2017

 • Designing of PLA scaffolds for bone tissue replacement fabricated by ordinary commercial 3D printer – Gregor, A. - Filová, E. - Novák, M. - Kronek, J. - Chlup, H. - Buzgo, M. - Blahnová, V. - Lukášová, V. - Bartoš, M. - Nečas, A., - Hošek, J., 2017
 • Nejčastější chyby při návrhu rozv aděčů a experimentálních zařízení z hlediska elektromagnetické kompatibility a jejich prevence – Novák, M., 2017
 • Bezkartáčové motory – Novák, M., 2017

2014

 • Online High-Speed PMSM Parameters Estimation and Stability Analysis – Novák, M. - Flah, A. - Novák, J., - Lassaad, S., 2014
 • Estimation of motor parameters for an electrical vehicle application – Flah, A. - Novák, M. - Lassaad, S., - Novák, J., 2014

2013

 • Measuring Hysteresis Loop and Optimization of the Stator Tooth Width in the Permanent Magnet Synchronous Machine – Novák, Z. - Novák, M., - Chyský, J., 2013

2011

 • Řízení vysokootáčkových synchronních strojů (2. část) – Novák, J. - Novák, M., - Chyský, J., 2011
 • Řízení vysokootáčkových synchronních strojů (1. část) – Novák, J. - Novák, M., - Chyský, J., 2011

2010

 • Experience with vapor phase soldering device – Do, M. - Novák, M., - Uhlíř, I., 2010

2009

 • Principy dotykových panelů a jejich využití v automatizaci – Novák, M., 2009
 • Měření výkonu v obvodech s pulzně řízenými zdroji napětí – Novák, J. - Novák, M., 2009

2008

 • Využití korelačních metod pro stanovení změn frekvence signálu s využitím v diagnostice – Novák, M., 2008

Stať ve sborníku

2018

 • Vývoj pohonu elektrobusu – Novák, J. - Novák, M., - Novák, Z., 2018
 • Comparison between Si IGBT and SiC MOSFET Inverters for AC Motor Drive – Sivkov, O. - Novák, M., - Novák, J., 2018
 • Design of High-Speed Permanent Magnet Synchronous Motor for Advanced and Sensorless Control Techniques Validation – Novák, Z. - Novák, M., 2018
 • Test Setup with a Permanent Magnet Synchronous Machine for Efficiency Maps of an Electric Vehicle – Novák, M. - Novák, J., 2018
 • Efficiency Mapping of a Small Permanent Magnet Synchronous Motor – Novák, M. - Novák, J., - Novák, Z., 2018

2017

 • Methodology for Efficiency Mapping of Permanent Magnet Synchronous Motors – Novák, M. - Novák, J., - Novák, Z., 2017
 • Výpočetní a experimentální vyšetřování účinnostní mapy elektromotoru – Novák, J. - Novák, M. - Novák, Z., - Chyský, J., 2017
 • Efficiency Mapping of a 100 kW PMSM for Traction Applications – Novák, M. - Novák, J. - Novák, Z. - Chyský, J., - Sivkov, O., 2017

2016

 • Implementation of a Novel Angular Hall Encoder for Field Oriented Control of High Speed and Experimental Motors – Novák, Z. - Novák, M., 2016
 • High speed permanent magnet synchronous motor with a shaft sensor – Novák, Z. - Novák, M., - Chyský, J., 2016

2015

 • An SiC Inverter for High Speed Permanent Magnet Synchronous Machines – Novák, M. - Novák, J., - Sivkov, O., 2015
 • Investigation of SiC 1200 V, 50 A Inverter with Improved Design – Sivkov, O. - Novák, M., - Novák, J., 2015
 • Frekvenční měnič s SiC MOSFET prvky pro vysokofrekvenční – Sivkov, O. - Novák, M., 2015
 • Realization of 1200 V, 50 A SiC MOSFET Inverter for Permanent Magnet Synchronous Motor – Novák, M. - Sivkov, O., - Novák, J., 2015

2014

 • High Speed Generator in a CHP Unit – Chyský, J. - Novák, J., - Novák, M., 2014
 • Implementation of SiC inverter for high frequency, medium voltage applications – Sivkov, O. - Novák, M., 2014
 • Construction of a 3kW, 250 kRPM Permanent Magnet Synchronous Machine for a Combined Heat and Power Unit – Novák, M. - Novák, Z., 2014
 • Development Of A FPGA-Based Speed Control Of Permanent Magnet Synchronous Motor – Novák, Z. - Novák, M., - Chyský, J., 2014
 • FPGA-Based V/F Control Of Permanent Magnet Synchronous Motor – Novák, Z. - Chyský, J., - Novák, M., 2014
 • Combined-Heat and Power Generator with High-Speed Permanent Magnet Synchronous Machine – Novák, M. - Novák, J., - Schmirler, M., 2014

2013

 • Měření výkonu v neharmonických sítích – Chyský, J. - Novák, J. - Kořínek, P., - Novák, M., 2013
 • Losses in Sinusoidal Filter Chokes – Chyský, J. - Novák, J., - Novák, M., 2013
 • Bezsenzorové řízení synchronních motorů s permanentními magnety – Novák, Z. - Novák, M., - Chyský, J., 2013
 • Construction of High-Speed Permanent Magnet Synchronous Machine – Novák, M. - Novák, Z., 2013
 • Stability Issues of High-Speed PMSM Feedback Control Systems – Novák, M. - Novák, Z., 2013
 • Online PMSM parameters estimation for 32000rpm – Flah, A. - Novák, M. - Lassaad, S., - Novák, J., 2013
 • Optimization of the Stator Tooth Width in a PMSM Using Lua Scripting Engine in the FEMM Software – Novák, Z. - Novák, M., - Chyský, J., 2013
 • Progress on Construction of High-Speed Permanent Magnet Synchronous Machine – Novák, M. - Novák, Z. - Novák, J., - Novák, L., 2013

2012

 • Plantograf V12 with optimal size determination sensor electrodes and its using for pressure distribution between tire and road – Volf, J. - Trinkl, A. - Bílek, J. - Prikner, P. - Neuberger, P., - Novák, M., 2012
 • Determination of Losses in Ferromagnetic Circuit of a Sinusoidal Filter Powered with Frequency Inverter – Chyský, J. - Novák, J. - Novák, M., - Novák, Z., 2012
 • Control of High-speed Permanent Magnet Synchronous Machine – Chyský, J. - Novák, J., - Novák, M., 2012
 • Experimental Verification of High-Speed Permanent Magnet Synchronous Motor Model – Novák, M. - Novák, J., - Chyský, J., 2012
 • Vapor Phase Soldering Device and Checking Solder Joints – Do, M. - Novák, M., - Uhlíř, I., 2012
 • Specifics of Modeling High-speed PM Synchronous Motor – Novák, M. - Novák, J., - Chyský, J., 2012
 • Advanced FPGA Controller for High-speed Permanent Magnet Motor – Novák, M. - Novák, J., - Chyský, J., 2012
 • FPGA Based Controller for High-Speed Permanent Magnet Synchronous Motor – Novák, M., 2012
 • Modelling of High-Speed Permanent Magnet Synchronous Motor – Novák, M., 2012
 • Experimental Micro-turbine Power Generator – Novák, M. - Novák, J., - Chyský, J., 2012

2011

 • Výzkum dynamických vlastností vysokootáčkové-ho pohonu se synchronním motorem – Novák, J. - Novák, M., 2011
 • EXPERIMENTAL SETUP WITH HIGH SPEED PMSM - RESULT ANALYSIS – Novák, M. - Novák, J. - Stanke, O., - Chyský, J., 2011
 • EXPERIMENTAL SETUP WITH HIGH SPEED PMSM - THEORETICAL ANALYSIS – Novák, M. - Novák, J. - Stanke, O., - Chyský, J., 2011
 • Dynamic Properties of High-speed Electrical Motor Supercharger – Novák, M. - Novák, J. - Čeřovský, Z., - Chyský, J., 2011
 • Experimental Research of High-speed Electrical Motor Supercharger Dynamic Properties – Novák, M. - Novák, J., - Čeřovský, Z., 2011

2010

 • Fault diagnosis of rotating machinery based on wavelet transforms and Neural Network – Roztočil, J. - Novák, M., 2010
 • Řízení malého energetického zdroje – Stanke, O. - Novák, M., - Chyský, J., 2010
 • Electric Power Splitter Pulse Rectifier Control in a Hybrid Propulsion System – Novák, M. - Novák, J. - Čeřovský, Z., - Uhlíř, I., 2010
 • High-speed Micro Turbine Power Generator – Novák, M. - Chyský, J., - Stanke, O., 2010
 • Pulse Rectifier Control for Electric Power Splitter of a Hybrid Propulsion System – Novák, M. - Novák, J., - Čeřovský, Z., 2010
 • FAULT DIAGNOSIS OF ROTATING MACHINERY BASED ON WAVELET TRANSFORMS – Roztočil, J. - Novák, M., 2010
 • VAPOR PHASE SOLDERING DEVICE – Do, M. - Novák, M., - Uhlíř, I., 2010
 • CONTROL OF AN ELECTRICAL POWER SPLITTER IN A HYBRID TRACTION PROPULSION SYSTEM – Novák, M. - Novák, J., 2010
 • MICROTURBINE POWER GENERATOR WITH HIGHSPEED PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MOTOR – Novák, M. - Chyský, J., 2010
 • Systém pro diagnostiku spalovacího motoru s využitím wavelet transformace a neuronové síťě – Roztočil, J. - Novák, M., 2010
 • Experience with Vapor Phase Soldering Device – Do, M. - Novák, M., - Uhlíř, I., 2010

2009

 • MULTI-AXES FORCE TRANSDUCER WITH SUPPORT THE ROBOTIC SYSTEM FOR ACTING PRESSURE IMAGE VISUALISATION – Volf, J. - Vítek, K. - Novák, P. - Novák, M. - Vlček, J. - Šťastný, J., - Neděla, R., 2009
 • OPTIMAL SIZE DETERMINATION OF TACTILE SENSOR PLANTOGRAF V08 AND ITS ELECTRODES – Trinkl, A. - Volf, J. - Novák, M., - Růžička, M., 2009
 • Self tuned state-feedback for keeping optimal setting of superior PI control – Šulc, B. - Novák, M., 2009
 • Regulace momentu vysokootáckového synchronního motoru – Novák, J. - Novák, M., - Čeřovský, Z., 2009
 • High Speed Synchronous Motor Control for Electrically Driven Compressors on Overcharged Gasoline or Diesel Engines – Čeřovský, Z. - Novák, J., - Novák, M., 2009
 • New Generation of Plantograf Tactile Sensor – Neděla, R. - Volf, J., - Novák, M., 2009
 • Vapour Soldering System with Peltier Heater – Do, M. - Novák, M., - Uhlíř, I., 2009
 • Electrically Driven Compressors on Turbocharged Engines with High Speed Synchronous Motors – Novák, L. - Novák, J., - Novák, M., 2009
 • Device for Vapour Phase Soldering with Peltier Heaters – Do, M. - Novák, M., 2009
 • Vektorové řízení vysokootáčkového synchronního stroje – Novák, M., 2009

2008

 • Universal Process Controller with Touchscreen – Novák, M., 2008
 • Digital Controlled High Speed Synchronous Motor – Čeřovský, Z. - Novák, J. - Novák, M., - Čambál, M., 2008
 • Digital Measurement of Power in Impulse Powered Circuits – Novák, M. - Novák, J. - Čambál, M., - Uhlíř, I., 2008
 • Correlation and Wavelet Methods in Engine Diagnostic – Novák, M., 2008
 • Měření elektrických parametrů v obvodech s PWM řízenými zdroji napětí – Novák, J. - Čambál, M., - Novák, M., 2008
 • Vysokorychlostní synchronní stroje s permanentními magnety - regulace momentu – Novák, J. - Čambál, M., - Novák, M., 2008
 • Rezistivní dotykové obrazovky a využití v universálním regulátoru – Novák, M., 2008

2007

 • Synchronous Motor Current Controler Quality Augmentation with Adaptive Control – Uhlíř, I. - Čambál, M. - Novák, M., - Novák, J., 2007
 • Transducer as Watchdog Alarm for Physiological Harmful Pressures Levels Determination – Volf, J. - Papežová, S. - Vasko, S. - Novák, M., - Vlček, J., 2007
 • Pájecí zařízení pro SMT – Uhlíř, I. - Novák, L., - Novák, M., 2007
 • Možnosti zlepšení vlastností regulace fázových proudů synchronních strojů – Novák, J. - Čambál, M., - Novák, M., 2007
 • Synchronous Motors Phase Current Adaptive Control – Čambál, M. - Novák, M., - Novák, J., 2007
 • Instantaneous frequency deviation estimation by correlation methods – Novák, M., 2007
 • Instantaneous Frequency Deviation Estimation by Correlation Methods – Novák, M., 2007
 • Adaptivní regulace momentu synchronního stroje – Novák, J. - Čambál, M., - Novák, M., 2007
 • Possibilities to Increase the Quality of Phase Current Control for Synchronous Motors – Čambál, M. - Novák, M., - Novák, J., 2007

2006

 • Fiskální modul pro PC pokladny – Chyský, J. - Novák, M., 2006
 • Application of Sinusoidal Phase Current Control for Synchronous Drives – Novák, M. - Čambál, M., - Novák, J., 2006
 • Miniaturní bezdrátový akcelerometr pro namontování na hřídel – Novák, M., 2006
 • Výzkum regulace momentu synchronního stroje – Čambál, M. - Novák, M., - Novák, J., 2006
 • Instantaneous Angular Velocity Irregularity Evaluation – Novák, M., 2006

2005

 • Using FPGA's for Sensors Signal Data Storage into a DIMM Memory – Novák, M. - Chyský, J., 2005
 • FPGA Datalogger with DIMM Memory – Novák, M., 2005
 • Study of Synchronous Motor Rotor Position Measuring Methods – Čambál, M. - Novák, M., - Novák, J., 2005
 • Vyhodnocování výstupního signálu resolveru pro určování polohy rotoru synchronního stroje – Čambál, M. - Novák, M., - Novák, J., 2005
 • Záznamník dat s FPGA a SDR DIMM paměti – Novák, M., 2005
 • Určování polohy rotoru synchronního stroje z vyhodnocování výstupního signálu resolveru – Čambál, M. - Novák, M., 2005
 • Combustion Engine's Running RoughnessMeasuring and Utilization for Fault Diagnosis – Novák, M. - Čambál, M. - Chyský, J., - Uhlíř, I., 2005

2004

 • Processing of the Signal from Inductive Sensors for Measuring Engine's Instantaneous Angular Velocity – Novák, M., 2004

?

 • SNÍMAČ ROZLOŽENÍ TLAKŮ A SMYKU VE VÍCE OSÁCH – Volf, J. - Vítek, K. - Novák, P. - Novák, M. - Šťastný, J., - Vlček, J., ?

Patent, užitný a průmyslový vzor

2018

 • 3D krokový motor – Novák, M., 2018
 • Zarízení pro rozklad vzduchu na kyslík a dusík – Novák, M., 2018

2016

 • Magnetická pružina – Novák, M., 2016

2014

 • EHlektronnaja skhema dlja analiza informacii ot datchikov peremennogo ehlektricheskogo soprotivlenija – Novák, M. - Volf, J., 2014

2013

 • Electronic Circuit for the Evaluation of Information from Variable Electric Resistance Sensors – Novák, M. - Volf, J., 2013
 • Magnetická pružina – Novák, M., 2013
 • Zařízení pro ohřev a chlazení teplovodivé kapaliny při pájení desky plošných spojů v parách – Novák, M. - Uhlíř, I. - Do, M. - Gumalay, R., - Sigalingging, A.A., 2013

2011

 • Electronic circuit for information processing from variable resistance sensor – Novák, M. - Volf, J., 2011
 • Electronic circuit for information processing from variable resistance sensor – Novák, M. - Volf, J., 2011
 • Kogenerační zdroj – Novák, M. - Chyský, J. - Stanke, O., - Novák, J., 2011

2010

 • Kogenerační zdroj – Novák, M. - Chyský, J. - Stanke, O., - Novák, J., 2010
 • Zařízení na snímání taktilní informace – Volf, J. - Novák, M. - Vlček, J., - Trinkl, A., 2010
 • Elektronický obvod pro vyhodnocení informací ze senzorů s variabilním elektrickým odporem – Novák, M. - Volf, J., 2010

2009

 • Zařízení na snímání taktilní informace – Volf, J. - Novák, M. - Vlček, J., - Trinkl, A., 2009
 • Zařízení na snímání taktilní informace – Volf, J. - Novák, M. - Vlček, J., - Trinkl, A., 2009
 • Zařízení na snímání taktilní informace – Volf, J. - Novák, M. - Vlček, J., - Trinkl, A., 2009
 • Elektronický obvod pro vyhodnocení informací ze senzorů s variabilním elektrickým odporem – Novák, M. - Volf, J., 2009
 • Elektronický obvod pro vyhodnocení informací ze senzorů s variabilním elektrickým odporem – Novák, M. - Volf, J., 2009
 • Elektronický obvod pro vyhodnocení informací ze senzorů s variabilním elektrickým odporem – Novák, M. - Volf, J., 2009
 • Zařízení pro pájení v parách – Novák, M. - Uhlíř, I. - Do, M.L. - Gumalay, R., - Sigalingging, A.A., 2009

2008

 • Zařízení pro pájení v parách – Novák, M. - Uhlíř, I. - Do, M.L. - Gumalay, R., - Sigalingging, A.A., 2008

Prototyp, funkční vzorek

2018

 • Střídač s GaN tranzistory – Novák, M., 2018

2015

 • Frekvenční měnič s SiC prvky v2 – Novák, M. - Novák, J., - Sivkov, O., 2015
 • Frekvenční měnič s SiC prvky – Novák, M. - Novák, J., - Sivkov, O., 2015

2013

 • Vysokorychlostní synchronní motor s permanentními magnety s malým výkonem – Novák, M. - Novák, Z., 2013

2012

 • Vývojová deska C8051F12x – Novák, M., 2012
 • Datalogger pro dlouhodobý záznam analogových a digitálních vstupů – Kavale, L. - Novák, M., 2012

2011

 • Komunikační a řídicí jednotka pro inteligentní instalace – Novák, M., 2011
 • Vícekanálový měřič EKG – Novák, M. - Uhlíř, I., 2011
 • Vývojová deska C8051F04x – Novák, M., 2011

2010

 • Plantograf V09 – Volf, J. - Novák, M. - Vlček, J. - Trinkl, A. - Neděla, R., - Novák, P., 2010

2009

 • Interfejsová karta k pulsnímu usměrňovači – Novák, M. - Novák, J., 2009
 • Plantograf V08 – Volf, J. - Papežová, S. - Novák, P. - Novák, M. - Šťastný, J. - Vlček, J. - Trinkl, A., - Neděla, R., 2009
 • Ovládací Zigbee modul – Novák, M. - Kokeš, J., 2009
 • Komplexní Zigbee modul – Novák, M. - Kokeš, J., 2009
 • Řídící modul pro síť Zigbee – Novák, M. - Kokeš, J., 2009
 • Miniaturní modul Zigbee – Novák, M. - Kokeš, J., 2009
 • Výkonnový modul pro testování algoritmů řízení frekvenčních měničů – Novák, M., 2009

2008

 • Plantograf V08 elektronika beta verze – Novák, M. - Volf, J., 2008
 • Plošné elektrody – Vlček, J. - Novák, M. - Volf, J., - Neděla, R., 2008
 • Plantograf V08 – Novák, M., 2008
 • Modul pro přenos dat po Wifi rozhraní – Novák, M. - Volf, J., 2008
 • Universální regulátor MReg – Novák, M., 2008
 • Modul elektronického wattmetru – Novák, M., 2008
 • Měřící karta polohy pro vysokorychlostní pohony – Novák, J. - Novák, M., 2008
 • Frekvenční měnič pro vysokorychlostní pohony – Novák, J. - Novák, M., 2008

2007

 • Universal control panel for dynamometer – Chyský, J. - Novák, J. - Novák, L. - Novák, M., - Uhlíř, I., 2007
 • Pájecí zařízení pro SMT s inertními parami – Uhlíř, I. - Novák, M., - Novák, L., 2007

2006

 • Fiskální jednotka – Novák, M. - Chyský, J., 2006

Software

2015

 • Model frekvenčního měniče s SiC prvky – Novák, M., 2015

2011

 • Programové vybavení pro řízení vysokorychlostního synchronního stroje s využitím FPGA – Novák, M. - Novák, J., 2011

2009

 • Programové vybavení pro řízení pulsního usměrňovače s napájením z elektrického děliče výkonu – Čeřovský, Z. - Novák, M., 2009

2008

 • Programové vybavení pro vektorovou regulaci momentu vysokootáčkového synchronního stroje – Novák, J. - Novák, M., 2008

Zpráva

2016

 • Návrh a optimalizace bateriových elektrických vozidel se zvýšenou operabilitou – Mindl, P. - Novák, M., 2016
 • WP19 Návrh a optimalizace bateriových elektrických vozidel se zvýšenou operabilitou – Mindl, P. - Novák, M., 2016

2014

 • Inteligentní microventil (IMV) – Andruš, J. - Novák, M. - Lebduška, J., - Dynybyl, V., 2014

2008

 • Studie elektrovýzbroje pro hybridní mulčovač VARI F-700 HYBRID – Novák, M. - Čambál, M. - Novák, J. - Šťastný, J., - Uhlíř, I., 2008

Kvalifikační zpráva

2012

 • Stability issues of electromechanical systems with high-speed permanent magnet machines – Novák, M., 2012
 • Research Setup for Special Purpose Permanent Magnet Synchronous Machines – Novák, M., 2012

2008

 • Nové metody pro určření okamžité úhlové rychlosti zpracováním analogového signálu – Novák, M., 2008

2004

 • Vyhodnocení nerovnoměrnosti úhlové rychlosti ze signálů indukčních snímačů – Novák, M., 2004

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2018

 • Technická měření – Novák, M., 2018

2017

 • Collection of examples from electronics, electrical machines and drives – Novák, M., 2017
 • Sbírka příkladů z elektrotechniky, elektroniky a elektrických strojů a pohonů – Novák, M. - Chyský, J. - Uhlíř, I., - Novák, L., 2017

2010

 • Sbírka příkladů z elektrotechniky, elektroniky a elektrických strojů a pohonů – Novák, M. - Chyský, J. - Uhlíř, I., - Novák, L., 2010

Kapitola v knize

2011

 • Microturbine Power Generator – Novák, M. - Novák, J. - Stanke, O., - Chyský, J., 2011

Sborník

2012

 • Proceedings of the annular meeting New Methods and Procedures in Automatic Control, Instrumentation and Informatics – Novák, M. ed., 2012

2006

 • Sborník odborného semináře Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky – Novák, M. ed. - Petrová, R. ed., - Hošek, J. ed., 2006

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2016

 • Test setup with a permanent magnet synchronous traction drive – Novák, M. - Novák, J. - Novák, Z. - Sivkov, O., - Chyský, J., 2016
 • Využití 3D tisku ve výuce robotiky – Novák, M., 2016

2015

 • Electronic circuits and controllers for high speed motors – Novák, M., 2015

2014

 • Vývoj vysokootáčkového generátoru a výkonové elektroniky – Novák, M., 2014

2013

 • Vývoj elektročásti mikroturbín na ČVUT – Novák, M., 2013
 • Vývoj elektročásti mikroturbín na ČVUT – Novák, M., 2013

2005

 • Utilisation du réseau logique programmable pour le stockage en mémoire des données d'un capteur avec une haute fréquence d`échantillonnage – Novák, M., 2005

2004

 • Simplified Simulation Model of Internal Combustion Engine for Emerging Fault Influence Assessment to the Instantaneous Angular Velocity – Novák, M., 2004
 • Le traitement numérique du signal pour déterminer la inégalité de la marche d'un moteur a combustion interne – Novák, M., 2004