[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav přístrojové a řídicí techniky

CZ   / EN  

Stručně

pracoviste/12110/20130410_013_Ryszawy.jpgStudenti, kteří ukončí studium na jednom z oborů nabízených Ústavem přístrojové a řídicí techniky - Informační a automatizační technika a Přístrojová a řídicí technika, naleznou uplatnění ve všech technických oborech, kde je třeba řídit technické procesy. Zejména se jedná o řízení technologických linek ve spotřebním, chemickém a potravinářském průmyslu, řízení prostředí a procesů..

V základní etapě bakalářského studia získáte oborově zaměřené znalosti strojírenství, mechaniky, dynamiky systémů, termo a hydrodynamiky, energetiky a samozřejmě matematiky, které jsou pro úspěšné aplikování řídicích systémů nezbytné a v případě studia na fakultě elektrotechnické byste si je museli pracně doplňovat.
V oborové etapě studia se pak seznámíte jak s klasickými tak moderními způsoby řízení, od PID regulátorů přes PLC automaty, fuzzy regulátory, neuronové sítě až po složité regulační systémy se strukturou a algoritmy šitými na míru dané aplikaci. Moderní řídicí systémy dnes využívají pro svoji činnost databázové a znalostní systémy, s jejichž tvorbou a aplikacemi budete mít možnost se seznámit.
Absolventi oborů našeho Ústavu nemají problém s uplatněním na trhu práce, i v letošním roce evidujeme větší poptávku našich průmyslových partnerů po absolventech našich oborů, než můžeme momentálně uspokojit.