[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav přístrojové a řídicí techniky

CZ   / EN  

Magisterské

Magisterské

 • Aplikace biofeedbacku v technických systémech - více
  NE071AP - Automation and Industrial Informatics, Jakub Jura, téma k dispozici
 • Řídící systém pohybu a napínání drátořezu - více
  N071TAPI - Automatizace a průmyslová informatika, Jan Hošek, téma k dispozici
 • Grafické rozhraní pro náčrt průchodu paprsku optikou - více
  N071TAPI - Automatizace a průmyslová informatika, Jan Hošek, téma k dispozici
 • Řízení decentralizovaných systémů na sdílené oblasti - více
  N071TAPI - Automatizace a průmyslová informatika, Pavel Skopec, téma k dispozici
 • Návrh konstrukce stavebnice pro realizaci optických experimentů. - více
  N071TPTE - Přístrojová technika, Jan Hošek, téma k dispozici
 • Návrh konstrukce hranolového korektoru atmosférické disperze - více
  N071TPTE - Přístrojová technika, Jan Hošek, téma k dispozici
 • Řídící systém pohybu a napínání drátořezu - více
  N071TPTE - Přístrojová technika, Jan Hošek, téma k dispozici
 • Miniaturní pohony pro konstrukci strojů a přístrojů - více
  N071TPTE - Přístrojová technika, Jan Hošek, téma k dispozici
 • Konstrukce duté planetové převodovky pro optomechanické využití - více
  N071TPTE - Přístrojová technika, Jan Hošek, téma k dispozici
 • Konstrukce prostorové vačky pro axiální pohyb optických podsestav. - více
  N071TPTE - Přístrojová technika, Jan Hošek, téma k dispozici
 • Generace umělých optických povrchů pro toleranční analýzu optických soustav - více
  N071TPTE - Přístrojová technika, Jan Hošek, téma k dispozici
 • Generace umělých optických povrchů pro toleranční analýzu optických soustav - více
  N071TPTE - Přístrojová technika, Jan Hošek, téma k dispozici
 • Rozšířený model zpětnovazebního řízení motoru s permanentními magnety - více
  N071TPTE - Přístrojová technika, Zdeněk Novák, téma k dispozici
 • Modelování vlastností elektromotoru pro elektromobil a jeho řízení fuzzy regulátorem - více
  2301T034 - Přístrojová a řídicí technika, Jiří Bíla, rezervované téma
 • Noisy non-linear dynamics analysis and control design for the ball levitation set-up - více
  2301T034 - Přístrojová a řídicí technika, Jaromír Fišer, téma k dispozici
 • Měření polohy a natočení optomechanických dílů - více
  2301T034 - Přístrojová a řídicí technika, Jan Hošek, téma k dispozici
 • Algoritmus pro automatické seřízení interferometru - více
  2301T034 - Přístrojová a řídicí technika, Jan Hošek, téma k dispozici
 • Mechanické vibrace v laboratorním prostředí - více
  2301T034 - Přístrojová a řídicí technika, Jan Hošek, rezervované téma
 • Využití softwarového jazyka UML pro programování řídicích systémů PLC - více
  2301T034 - Přístrojová a řídicí technika, Jakub Jura, téma k dispozici
 • Optimalizace HMI (rozhraní člověk stroj) pomocí trasování očních pohybů - více
  2301T034 - Přístrojová a řídicí technika, Jakub Jura, téma k dispozici
 • Vytěžování dat (Data Mining) z environmentálních databází - více
  2301T034 - Přístrojová a řídicí technika, Jakub Jura, téma k dispozici
 • Návrh rozhraní (HMI) s pomocí kognitivního modelu - více
  2301T034 - Přístrojová a řídicí technika, Jakub Jura, téma k dispozici
 • Inženýrská simulace trakčních podmínek vysokorychlostních kolejových vozidel - více
  2301T034 - Přístrojová a řídicí technika, Bohumil Šulc, téma k dispozici
 • Pohonná jednotka hodinové osy speciálního astronomického dalekohledu - více
  2301T034 - Přístrojová a řídicí technika, Josef Zicha, rezervované téma
 • Konstrukce pointačního mechanizmu pro deklinační osu malého dalekohledu - více
  2301T034 - Přístrojová a řídicí technika, Josef Zicha, téma k dispozici
 • Návrh nemocničního rehabilitačního lůžka pro uplatnění metody proprioceptivní neuromuskulární facilitace. - více
  3901T052 - Biomechanika a lékařské přístroje, Jiří Čáp, téma k dispozici
 • Návrh a vlastnosti membránové optiky - více
  NE071PT - Instrumentation Engineering, Jan Hošek, téma k dispozici
 • Identifikace a řízení dvou-rozměrové hydraulicko-pneumatické soustavy s vnitřními interakcemi - více
  N071TAPI - Automatizace a průmyslová informatika, Milan Hofreiter, rezervované téma
 • Reléové řízení tepelných soustav s pasivním chlazením - více
  N071TAPI - Automatizace a průmyslová informatika, Milan Hofreiter, téma k dispozici
 • Řízení dynamometru v prostředí LabView - více
  N071TAPI - Automatizace a průmyslová informatika, Jan Chyský, téma k dispozici
 • Objektově orientovén programování PLC - více
  N071TAPI - Automatizace a průmyslová informatika, Jakub Jura, téma k dispozici
 • Navigace zemědělského robota v ovocném sadu - více
  N071TAPI - Automatizace a průmyslová informatika, Jakub Jura, téma k dispozici
 • Řízení aktivního radiálního magnetického ložiska - více
  N071TAPI - Automatizace a průmyslová informatika, Martin Novák, téma k dispozici
 • Akustická kamera - více
  N071TAPI - Automatizace a průmyslová informatika, Martin Novák, téma k dispozici
 • Měření polohy a natočení optomechanických dílů - více
  N071TPTE - Přístrojová technika, Jan Hošek, téma k dispozici
 • Zpětnovazební řízení BLDC motoru - více
  N071TPTE - Přístrojová technika, Zdeněk Novák, téma k dispozici
 • Koncepční návrh řešení platformy pro simulátor helikoptéry - více
  N071TTTE - Transportní technika, Josef Kamenický, téma k dispozici
 • Systém pro prediktivní ovládání fotovoltaického nabíjení baterií - více
  3901T000 - bez oboru, Matouš Cejnek, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12110/temata_ZP

vygenerováno z KOS - 2024-05-26 (22:44)

►Nabídky závěrečných prací z firemní praxe