[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav přístrojové a řídicí techniky

CZ  /EN

Magisterské

Magisterské

 • Aplikace biofeedbacku v technických systémech - více
  NE071TAPI - Automation and Industrial Informatics, Jakub Jura, téma k dispozici
 • Optimalizace parametrů vybraných regulátorů použitím GEA - více
  N071TAPI - Automatizace a průmyslová informatika, Milan Hofreiter, rezervované téma
 • Modelování vlastností elektromotoru pro elektromobil a jeho řízení fuzzy regulátorem - více
  2301T034 - Přístrojová a řídicí technika, Jiří Bíla, rezervované téma
 • Predikce ceny vybraných kryptoměn pomocí algoritmů strojového učení - více
  2301T034 - Přístrojová a řídicí technika, Matouš Cejnek, téma k dispozici
 • Návrh otočného stolku s výměnou difrakční mřížkou pro spektrometr - více
  2301T034 - Přístrojová a řídicí technika, Jiří Čáp, téma k dispozici
 • Noisy non-linear dynamics analysis and control design for the ball levitation set-up - více
  2301T034 - Přístrojová a řídicí technika, Jaromír Fišer, téma k dispozici
 • Návrh a řešení mikromechanických manipulátorů - více
  2301T034 - Přístrojová a řídicí technika, Jan Hošek, téma k dispozici
 • Mechanické vibrace v laboratorním prostředí - více
  2301T034 - Přístrojová a řídicí technika, Jan Hošek, rezervované téma
 • Algoritmus pro automatické seřízení interferometru - více
  2301T034 - Přístrojová a řídicí technika, Jan Hošek, téma k dispozici
 • Vytěžování dat (Data Mining) z environmentálních databází - více
  2301T034 - Přístrojová a řídicí technika, Jakub Jura, téma k dispozici
 • Optimalizace HMI (rozhraní člověk stroj) pomocí trasování očních pohybů - více
  2301T034 - Přístrojová a řídicí technika, Jakub Jura, téma k dispozici
 • Využití softwarového jazyka UML pro programování řídicích systémů PLC - více
  2301T034 - Přístrojová a řídicí technika, Jakub Jura, téma k dispozici
 • Návrh rozhraní (HMI) s pomocí kognitivního modelu - více
  2301T034 - Přístrojová a řídicí technika, Jakub Jura, téma k dispozici
 • Control and vizualization of the special pneumatic drive application - více
  2301T034 - Přístrojová a řídicí technika, Marie Martinásková, rezervované téma
 • Automatizace navíječky cívek - více
  2301T034 - Přístrojová a řídicí technika, Martin Novák, téma k dispozici
 • Řízení aktivního radiálního magnetického ložiska - více
  2301T034 - Přístrojová a řídicí technika, Martin Novák, téma k dispozici
 • Řízení humanoidního robota - více
  2301T034 - Přístrojová a řídicí technika, Martin Novák, téma k dispozici
 • Akustická kamera - více
  2301T034 - Přístrojová a řídicí technika, Martin Novák, téma k dispozici
 • Automation of a coil winding machine - více
  2301T034 - Přístrojová a řídicí technika, Martin Novák, téma k dispozici
 • Conceptual design of a BLDC motor for an electrically driven compressor (e-Charger) - více
  2301T034 - Přístrojová a řídicí technika, Martin Novák, téma k dispozici
 • Conceptual design of a control unit for an electricaly driven compressor (e-Charger) - více
  2301T034 - Přístrojová a řídicí technika, Martin Novák, téma k dispozici
 • Inženýrská simulace trakčních podmínek vysokorychlostních kolejových vozidel - více
  2301T034 - Přístrojová a řídicí technika, Bohumil Šulc, téma k dispozici
 • Úlohy pro virtuální laboratoř v JavaScriptu - více
  2301T034 - Přístrojová a řídicí technika, Stanislav Vrána, téma k dispozici
 • Pohonná jednotka hodinové osy speciálního astronomického dalekohledu - více
  2301T034 - Přístrojová a řídicí technika, Josef Zicha, rezervované téma
 • Konstrukce pointačního mechanizmu pro deklinační osu malého dalekohledu - více
  2301T034 - Přístrojová a řídicí technika, Josef Zicha, téma k dispozici
 • Dětské lůžko se stavitelnou ložnou plochou - více
  3901T008 - Biomedicínské a rehabilitační inženýrství, Jiří Čáp, téma k dispozici
 • Vývoj zdroje světla na bázi LED diod pro mikroskopy s pozorováním ve viditelném světle - více
  3901T008 - Biomedicínské a rehabilitační inženýrství, Jiří Čáp, téma k dispozici
 • Návrh zařízení pro autoflorescenční analýzu mozkové kůry potkana - více
  3901T008 - Biomedicínské a rehabilitační inženýrství, Jiří Čáp, téma k dispozici
 • Návrh modulární konstrukce lůžek pto zdravotnictví - více
  3901T008 - Biomedicínské a rehabilitační inženýrství, Jiří Čáp, téma k dispozici
 • Návrh nemocničního rehabilitačního lůžka pro uplatnění metody proprioceptivní neuromuskulární facilitace. - více
  3901T052 - Biomechanika a lékařské přístroje, Jiří Čáp, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12110/temata_ZP