[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav přístrojové a řídicí techniky

Výsledky

Navigace

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2020

 • Range control MPC with application to Vapor Compression Cycles – Prášek, J. - Trnka, P. - Havlena, V., - Mcgahan, P., Control Engineering Practice. 2020, 96 ISSN 0967-0661.
 • Data from long time testing of 18650 Lithium polymer batteries – Novák, M. - Chyský, J., - Novák, L., Data in Brief. 2020, 29 1-7. ISSN 2352-3409.

2019

 • Noncentrosymmetric Sulfide Oxide MZnSO (M = Ca or Sr) with Strongly Polar Structure as Novel Nonlinear Crystals – Al-Jaary, A. - Abbass, NM, N.M. - Bíla, J. - Johan, M.R., - Kityk, I., Journal of Physical Chemistry C. 2019, 123(44), 27172-27180. ISSN 1932-7447.
 • Modelování budoucí bilanční (ne)rovnováhy – Mamula, O. - Hrycej, D., All for Power. 2019, 13(3), 39-43. ISSN 1802-8535.
 • Uplatnění agregované flexibility pro PpS a na trzích s energiemi bez negativního vlivu na provozní parametry sítí – Mamula, O. - Hrycej, D. - Střelec, M. - Pitner, T. - Kasl, F. - Stupka, V., - Procházka, F., Energetika. 2019, 69(5), 308-311. ISSN 0375-8842.
 • Modeling of Complex systems by means of partial algebras – Bíla, J. - Rodríguez, R.J., - Novák, M., MENDEL - Soft Computing Journal. 2019, 25(1), 103-110. ISSN 1803-3814.
 • On the Suitability of Raman Spectroscopy to Monitor the Degree of Graphene Functionalization by Diazonium Salts – Sampathkumar, K. - Díez Cabanes, V. - Kovaříček, P. - del Corro, E. - Bouša, M. - Hošek, J. - Kalbac, M., - Frank, O., Journal of Physical Chemistry C. 2019, 123(36), 22397-22402. ISSN 1932-7447.
 • Analysis and design aspects of delayed resonator absorber with position, velocity or acceleration feedback – Vyhlídal, T. - Pilbauer, D. - Alikoc, B., - Michiels, W., Journal of Sound and Vibration. 2019, 459 ISSN 0022-460X.
 • A simple system for thin rod bending measurement – Hošek, J. - Němcová, Š., International Journal of Mechatronics and Applied Mechanics. 2019, 2019(5), 273-278. ISSN 2559-4397.
 • Development of Urban Electric Bus Drivetrain – Sivkov, O. - Musálek, L. - Novák, J. - Novák, M. - Chyský, J., - Novák, L., Transaction on Electrical Engineering. 2019, 8(2), 17-21. ISSN 1805-3386.
 • Electronic, bonding and optical properties of the LiGaGe2X6 (X  =  S, Se, and Te) compounds: An ab initio study – Azzi, O. - Hacene, F.B. - Ferouani, A.K. - Ouahrani, T., - Al-Jaary, A., Optik : International Journal for Light and Electron Optics. 2019, 180 782-791. ISSN 0030-4026.
 • A model-based method to control temperature and humidity in intermittently heated massive historic buildings – Wessberg, M. - Vyhlídal, T., - Broström, T., Building and Environment. 2019, 159 ISSN 0360-1323.
 • OSQAR chameleon afterglow search experiment – Šulc, M. - Pugnat, P. - Ballou, R. - Deferne, G. - Hošek, J. - Kunc, Š., - Siemko, A., Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A, Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 2019,(936), 187-188. ISSN 0168-9002.
 • Increasing the Spatial Resolution of BTF Measurement with Scheimpflug Imaging – Havran, V. - Hošek, J. - Němcová, Š., - Čáp, J., COMPUTER GRAPHICS FORUM. 2019, 38(1), 592-609. ISSN 0167-7055.
 • Optimized design of robust resonator with distributed time-delay – Pilbauer, D. - Vyhlídal, T., - Michiels, W., Journal of Sound and Vibration. 2019, 443 576-590. ISSN 0022-460X.
 • Weight adaptation stability of linear and higher-order neural units for prediction applications – Rodriguez-Jorge, R. - Bíla, J. - Mizera-Pietraszko, J., - Martínez-Garcia, E.A., Advances in Intelligent Systems and Computing. 2019, 833 503-511. ISSN 2194-5357.
 • Phase transition in BaThO3 from Pbnm to Ibmm turn the fundamental energy band gap from indirect to direct – Al-Jaary, A. - Alahmed, Z.A., - Bíla, J., Journal of Alloys and Compounds. 2019, 771 607-613. ISSN 0925-8388.
 • Emergent Phenomena in Complex Systems – Bíla, J., Advances in Intelligent Systems and Computing. 2019, 837 262-270. ISSN 2194-5357.
 • Dynamic similarity approach to control system design: delayed PID control loop – Zítek, P. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., International Journal of Control. 2019, 92(2), 329-338. ISSN 0020-7179.

Stať ve sborníku

2019

 • PID Controller Tuning via Dominant Pole Placement in Comparison with Ziegler-Nichols Tuning – Fišer, J. - Zítek, P., In: IFAC-PapersOnLine. Laxenburg: International Federation of Automatic Control, 2019. p. 43-48. vol. 52. ISSN 2405-8963.
 • ON CORRELATION OF BITCOIN AND ALTCOINS – Sunkesula, M. - Cejnek, M., In: Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky 2019. Praha: ČVUT FS, Ústav přístrojové a řídící techniky, 2019. p. 3-9. ISBN 978-80-01-06617-1.
 • INTERACTIVE JUPYTER NOTEBOOKS IN EDUCATION: CASE STUDY OF AN AIRCRAFT ENGINE COMPRESSOR – Kumer, N. - Cejnek, M., - Peichl, A., In: Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky 2019. Praha: ČVUT FS, Ústav přístrojové a řídící techniky, 2019. p. 24-31. ISBN 978-80-01-06617-1.
 • Damping a pendulum's swing by string length adjustment - Design and comparison of various control methods – Anderle, M. - Michiels, W. - Čelikovský, S., - Vyhlídal, T., In: Proceedings of the 2019 American Control Conference (ACC). NEW YORK, NY: IEEE, 2019. p. 4399-4405. ISSN 0743-1619. ISBN 978-1-5386-7926-5.
 • Astatism analysis of time delay controllers towards effective anti-windup schemes – Bušek, J. - Zítek, P., - Vyhlídal, T., In: Proceedings of the 22nd International Conference on Process Control. Piscataway, NJ: IEEE, 2019. p. 74-79. ISBN 978-1-7281-3758-2.
 • Reheating Furnace Modeling and Temperature Estimation based on Model Order Reduction – Skopec, P. - Vyhlídal, T., - Knobloch, J., In: Proceedings of the 22nd International Conference on Process Control. Piscataway, NJ: IEEE, 2019. p. 55-61. ISBN 978-1-7281-3758-2.
 • Optical laser reflection borometry – Hošek, J., In: Optical Measurement Systems for Industrial Inspection XI. Baltimore: SPIE, 2019. p. 110562Z-1-110562Z-8. vol. 11056. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-5106-2792-5.
 • Machine vision object measurement in difficult industry environment – Cejnek, M. - Oswald, C., In: 2019 Third World Conference on Smart Trends in Systems Security and Sustainablity (WorldS4). St. Paul, Minnesota: IEEE, 2019. p. 167-170. ISBN 978-1-7281-3780-3.
 • Vyhodnocení dat z dotykového víceparametrového měření ve strojírenské výrobě – Kuchař, M., In: Studentská tvůrčí činnost 2019. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2019. ISBN 978-80-01-06564-8.
 • Double Deployment of Delayed Resonator in Active Vibration Suppression – Kučera, V. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., In: IFAC-PapersOnLine. Laxenburg: International Federation of Automatic Control, 2019. p. 115-120. vol. 52. ISSN 2405-8963.
 • Vývoj pohonu městského elektrobusu – Novák, J. - Chyský, J. - Novák, M., - Novák, L., In: XXXVI. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE O ELEKTRICKÝCH POHONECH. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2019. p. IVC17_1-IVC17_8. ISBN 978-80-02-02860-4.
 • Changes in Emissivity of the Electrodes for Resistence Spot Welding Due to Their Wear – Forejtová, L. - Zavadil, T. - Kolařík, L. - Kolaříková, M., - Sova, J., In: METAL 2019 - Conference proceedings. Ostrava: Tanger Ltd., 2019. p. 657-662. ISBN 978-80-87294-92-5.
 • Konstrukce a řízení dvoukolového autonomního robota – Kráčmar, F., In: Studentská tvůrčí a odborná činnost. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky, 2019. vol. 24.
 • Empirical Identification of Surface Parameters Affecting the Microclimate – Jura, J. - Trnka, P., - Novák, M., In: 2019 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2019. ISBN 978-1-7281-0497-3.
 • Simulační model a aplikace pokročilých algoritmů pro řízení kvadroptéry na pojezdu se zavěšeným břemenem – Hovorková, V., In: Studentská tvůrčí činnost 2019. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2019. ISBN 978-80-01-06564-8.
 • Analysis of Microclimatology Data as a Dynamic System – Jura, J. - Trnka, P., - Novák, M., In: Proceedings of the 22nd International Conference on Process Control. Piscataway, NJ: IEEE, 2019. p. 126-130. ISBN 978-1-7281-3758-2.
 • Návrh a realizace laboratorní soustavy modelu kvadrokoptéry – Novák, V. - Bušek, J., In: Studentská tvůrčí činnost 2019. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2019. p. 1-6. ISBN 978-80-01-06564-8.
 • Návrh konstrukce a řízení dvoukolového autonomního robota – Kráčmar, F., In: Studentská tvůrčí činnost 2019. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2019. p. 1-5. ISBN 978-80-01-06564-8.
 • Improved relay feedback identification using shifting method – Hofreiter, M., In: Proceedings of the 16th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO 2019). Madeira: SciTePress, 2019. p. 601-608. ISBN 978-989-758-380-3.
 • Relay Feedback Identification with Additional Integrator – Hofreiter, M., In: IFAC-PapersOnLine. Heidelberg: IFAC, 2019. p. 66-71. vol. 52. ISSN 2405-8963.
 • Measurement of mechanical properties of GRIN rod lens – Hošek, J. - Němcová, Š., In: Optics and Measurement International Conference 2019. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2019. p. 1138506-1-1138506-7. ISSN 0277-786X. ISBN 9781510635470.
 • Damping oscillation of suspended payload by up and down motion of the pivot base - time delay algorithms for UAV applications – Kuře, M. - Bušek, J. - Vyhlídal, T., - Niculescu, S., In: IFAC-PapersOnLine. Laxenburg: International Federation of Automatic Control, 2019. p. 121-126. vol. 52. ISSN 2405-8963.
 • Konstrukce laboratorního modelu aktivního magnetického ložiska – Petráš, J., In: Studentská tvůrčí činnost 2019. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2019. ISBN 978-80-01-06564-8.
 • Components selection for frequency inverter to control high speed electrical machines – Hedar, M., In: Studentská tvůrčí činnost 2019. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2019. p. 1-4. ISBN 978-80-01-06564-8.
 • Process Identification Using Relay Shifting Method for Auto Tuning of PID Controller – Hofreiter, M. - Hornychová, A., In: MATEC Web of Conferences. MATEC, 2019. vol. 292. ISSN 2261-236X.
 • Smart Glasses – Kovanda, D. - Soukal, J., In: Proceedings of the International Conference of Mechatronics and Cyber-MixMechatronics – 2019. Springer Nature, 2019. p. 64-74. Lecture Notes in Networks and Systems. vol. 85. ISSN 2367-3370. ISBN 978-3-030-26990-6.
 • Konstrukce brýlí pro rozšířenou realitu – Soukal, J. - Kovanda, D., In: Studentská tvůrčí činnost 2019. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2019. ISBN 978-80-01-06564-8.
 • SIMULACE VLIVU PŘÍČNÉHO POHYBU DVOJKOLÍ NA TORZNÍ KMITÁNÍ – Dybala, V. - Šulc, B., In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Archiv VŠB-TUO, 2019. p. 1-47.
 • Energy Consumption Calculation of an Electric Bus with a Variable or Fixed Gearbox – Novák, M. - Novák, J. - Morkus, J., - Sivkov, O., In: Proceedings of IECON 2019 - 45th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society. Piscataway, NJ: IEEE, 2019. p. 2512-2517. ISBN 978-1-7281-4878-6.
 • Use of the shifting method results for PID controllers parameters estimation – Hornychová, A. - Hofreiter, M., In: MATEC Web of Conferences. MATEC, 2019. vol. 292. ISSN 2261-236X.
 • A Simple Loading System Applied for Needle Bending Measurement – Hošek, J. - Němcová, Š., In: Proceedings of the International Conference of Mechatronics and Cyber-MixMechatronics – 2019. Springer Nature, 2019. p. 1-10. Lecture Notes in Networks and Systems. vol. 85. ISSN 2367-3370. ISBN 978-3-030-26990-6.
 • Adaptivní metody pro bezsenzorové vektorové řízení vysokorychlostního synchronního motoru s permanentními magnety – Novák, Z., In: Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky 2019. Praha: ČVUT FS, Ústav přístrojové a řídící techniky, 2019. p. 51-61. ISBN 978-80-01-06617-1.
 • Forces caused by vacuum spring bellows during pumping of the quadrupole magnet module – Rachač, M. - Dub, M. - Lopot, F. - Hošek, J., - Galimov, A., In: EAN 2019 57th conference on experimental stress analysis CONFERENCE PROCEEDINGS. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2019. p. 438-441. ISBN 9788021457669.
 • Framework for discrete-time model reference adaptive control of weakly nonlinear systems with HONUs – Beneš, P. - Bukovský, I. - Veselý, M., - Voracek, J., In: 9th International Joint Conference, IJCCI 2017 Funchal-Madeira, Portugal, November 1-3, 2017 Revised Selected Papers. Springer, Cham, 2019. p. 239-262. Studies in Computational Intelligence. vol. 829. ISSN 1860-949X. ISBN 978-3-030-16468-3.
 • Shifting method for relay feedback identification implemented in PLC Tecomat – Hornychová, A. - Hofreiter, M., In: 20th International Carpathian Control Conference (ICCC). Institute of electical and electronics engineers, 2019. p. 225-230. ISBN 978-1-7281-0701-1.
 • Návrh řízení aktivního magnetického ložiska – Krofta, J.K., In: Studentská tvůrčí činnost 2019. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2019. ISBN 978-80-01-06564-8.
 • Konstrukce laboratorního modelu aktivního magnetického ložiska – Petráš, J.P., In: Studentská tvůrčí činnost 2019. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2019. ISBN 978-80-01-06564-8.
 • Predikce silových a momentových korekčních faktorů pro válcování kovů pomocí AI – Peichl, A. - Oswald, C., In: Studentská tvůrčí činnost 2019. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2019. ISBN 978-80-01-06564-8.
 • Machine vision object tracking for automatic metal sheet cutting – Cejnek, M. - Oswald, C., In: Studentská tvůrčí činnost 2019. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2019. ISBN 978-80-01-06564-8.
 • Řízení hydraulického standu neuro-regulátorem – Veselý, M. - Bukovský, I., In: AUTOMATIZÁCIA A RIADENIE V TEÓRII A PRAXI. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2019. p. 28-1-28-12. ISBN 978-80-553-3250-5.
 • Programové řešení releového řízení pro TECOMAT FOXTROT pomocí vývojového prostředí Mosaic – Houška, D., In: Studentská tvůrčí činnost 2019. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2019. ISBN 978-80-01-06564-8.
 • Řešení konkurenčního přístupu řídicího HW k řízenému laboratornímu modelu – Riedl, J. - Cahyna, M., In: Studentská tvůrčí činnost 2019. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2019. ISBN 978-80-01-06564-8.
 • Shifting method of relay feedback identification with use of PLC – Hornychová, A., In: Studentská tvůrčí činnost 2019. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2019. ISBN 978-80-01-06564-8.
 • Projekt MAF RI – Mamula, O. - Hrycej, D., In: Spolehlivost a bezpečnost provozu elektro soustav, decentralizace, adekvátnost, vyváženost, flexibilita, akumulace, kybernetická bezpečnost. Praha: EGU Praha Engineering, a.s., 2019. p. 100-129. vol. 3/2019. ISBN 978-80-87774-67-0.
 • Projekt SecureFlex – Mamula, O. - Hrycej, D. - Střelec, M. - Janeček, P. - Pitner, T. - Kasl, F. - Procházka, F., - Herman, J., In: Spolehlivost a bezpečnost provozu elektro soustav, decentralizace, adekvátnost, vyváženost, flexibilita, akumulace, kybernetická bezpečnost. Praha: EGU Praha Engineering, a.s., 2019. p. 72-99. vol. 3/2019. ISBN 978-80-87774-67-0.
 • Striktní stabilita adaptivních dynamických polynomiálních systémů – Beneš, P. - Bukovský, I., - Budík, O., In: AUTOMATIZÁCIA A RIADENIE V TEÓRII A PRAXI. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2019. p. 26-1-26-17. ISBN 978-80-553-3250-5.
 • Alignment issues for any sample direction BTF measurement – Hošek, J. - Havran, V. - Čáp, J., - Němcová, Š., In: Proceedings of the Regional Helix’18 Conference. Springer Nature, 2019. p. 487-493. Lecture Notes in Electrical Engineering. vol. 505. ISBN 978-3-319-91333-9.
 • An input to state stability approach for evaluation of nonlinear control loops with linear plant model – Beneš, P. - Bukovský, I., In: Cybernetics and Algorithms in Intelligent Systems. Basel: Springer Nature Switzerland AG, 2019. p. 144-154. Advances in Intelligent Systems and Computing. vol. 765. ISSN 2194-5357. ISBN 9783319911915.
 • The Options in Robotic Control of Rehabilitating Patient’s Lower Limbs – Vošahlík, K. - Hošek, J., In: World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018 (Vol. 2). Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2019. p. 621-624. IFMBE Proceedings. vol. 68/2. ISSN 1680-0737. ISBN 978-981-10-9037-0.

Patent, užitný a průmyslový vzor

2019

 • Univerzální zkušební zařízení pro pádové zkoušky – Steinbauer, P. - Němcová, Š. - Denk, P. - Zicha, J. - Hynek, P., - Vtípil, J., Czech Republic. Utility Model CZ 2019-36317. 2019-12-03.
 • Zařízení pro bezdotykové měření teploty svarových čoček – Sova, J. - Hofreiter, M. - Kolařík, L. - Kovář, J. - Kolaříková, M., - Švestka, A., Czech Republic. Utility Model CZ 33128. 2019-08-20.
 • Systém pro monitorování maximální teploty dosahované na segmentu urbánního prostředí velkoměsta v letních měsících – Bíla, J. - Jura, J. - Novák, M. - Pokorný, J., - Jirka, V., Czech Republic. Utility Model CZ 32501. 2019-01-30.
 • Zařízení pro rozklad vzduchu na kyslík a dusík – Novák, M., Czech Republic. Patent CZ 307921. 2019-07-10.

Prototyp, funkční vzorek

2019

 • Zkušební zařízení pro pádové zkoušky zbraní – Steinbauer, P. - Němcová, Š. - Denk, P. - Zicha, J. - Hynek, P., - Vtípil, J., [Functional Sample] 2019.

Zpráva

2019

 • Zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích projektu FV40133 za rok 2019 – Pitrmuc, Z. - Beránek, L. - Sommer, J. - Slaný, M. - Podaný, J. - Novák, P. - Mikeš, P. - Hošek, J. - Bartyzal, J., - Jiran, L., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Machining, Process Planning and Metrology, 2019.
 • Statistická analýza příznaků astmatického záchvatu – Hofreiter, M., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2019.

Kvalifikační zpráva

2019

 • ŘÍZENÍ AKTIVNÍHO RADIÁLNÍHO MAGNETICKÉHO LOŽISKA – Krofta, J. - Novák, M., Defense date 2019-06-26. Master Thesis. CTU FME. Division of electrotechnics.
 • Zařízení pro konkurenční ovládání laboratorního modelu – Riedl, J. - Trnka, P., - Novák, Z. opon., 2019. Master Thesis. CTU FME. Division of automatic control.
 • Parameter identification and filter design for a repetitive controller of hot rolling mills – Yuksel, C. - Vyhlídal, T., Praha: Defense date 2019-06-27. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní.
 • Návrh a realizace laboratorní soustavy modelu kvadrokoptéry – Novák, V. - Bušek, J., Praha: Defense date 2019-06-27. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní.
 • Design and analysis of time delay algorithms for vibration suppression – Kučera, V. - Vyhlídal, T. supervisor, Praha: Defense date 2019-06-04. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. Supervised by T. VYHLÍDAL.
 • Saturation effect and anti-windup schemes for time-delay systems – Bušek, J. - Zítek, P. supervisor, Praha: Defense date 2019-09-17. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. Supervised by P. ZÍTEK.
 • Design and analysis of energy efficient indoor-climate control methods for historic buildings – Wessberg, M. - Vyhlídal, T. supervisor, Praha: Defense date 2019-08-21. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. Supervised by T. VYHLÍDAL.
 • Laboratorní model elektromotoru s aktivními magnetickými ložisky – Petráš, J., 2019. Master Thesis. CTU FME. Division of electrotechnics.

Kapitola v knize

2019

 • A Comparison of Shaper-Based and Shaper-Free Architectures for Feedforward Compensation of Flexible Modes – Pilbauer, D. - Michiels, W., - Vyhlídal, T., In: Delays and Interconnections: Methodology, Algorithms and Applications. Springer Nature, 2019. p. 233-247. Advances in Delays and Dynamics. vol. 10. ISSN 2197-117X. ISBN 978-3-030-11553-1.
 • Introduction and Application Aspects of Machine Learning for Model Reference Adaptive Control With Polynomial Neurons – Bukovský, I. - Beneš, P., - Veselý, M., In: Artificial Intelligence and Machine Learning Applications in Civil, Mechanical, and Industrial Engineering. Hershey: IGI Global Disseminator of Knowledge, 2019. p. 58-83. ISBN 9781799803034.

Sborník

2019

 • Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky 2019 – Hlaváč, V. ed., Zvíkovské Podhradí, 2019-05-27/2019-05-29. Praha: ČVUT FS, Ústav přístrojové a řídící techniky, 2019. ISBN 978-80-01-06617-1.

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2019

 • High-speed electric machines - the future in weight sensitive applications – Novák, M., [Unpublished Lecture] Université de Franche-Compté. 2019-09-18.
 • Time delay controllers and compensators for vibration suppression - neutrality, spectral design and applications – Vyhlídal, T., [Unpublished Lecture] Prof. Vladimir Rasvan, Dept. Automatic Control and Electronics, University of Craiova. 2019-09-10.