[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav přístrojové a řídicí techniky

Výsledky

Navigace

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2019

 • Noncentrosymmetric Sulfide Oxide MZnSO (M = Ca or Sr) with Strongly Polar Structure as Novel Nonlinear Crystals – Al-Jaary, A. - Abbass, NM, N.M. - Bíla, J. - Johan, M.R., - Kityk, I., Journal of Physical Chemistry C. 2019, 123(44), 27172-27180. ISSN 1932-7447.
 • Modelování budoucí bilanční (ne)rovnováhy – Mamula, O. - Hrycej, D., All for Power. 2019, 13(3), 39-43. ISSN 1802-8535.
 • Uplatnění agregované flexibility pro PpS a na trzích s energiemi bez negativního vlivu na provozní parametry sítí – Mamula, O. - Hrycej, D. - Střelec, M. - Pitner, T. - Kasl, F. - Stupka, V., - Procházka, F., Energetika. 2019, 69(5), 308-311. ISSN 0375-8842.
 • On the Suitability of Raman Spectroscopy to Monitor the Degree of Graphene Functionalization by Diazonium Salts – Sampathkumar, K. - Diéz, C.V. - Kovaříček, P. - del Corro, E. - Bouša, M. - Hošek, J. - Kalbac, M., - Frank, O., Journal of Physical Chemistry C. 2019, 123(36), 22397-22402. ISSN 1932-7447.
 • A simple system for thin rod bending measurement – Hošek, J. - Němcová, Š., International Journal of Mechatronics and Applied Mechanics. 2019, 2019(5), 273-278. ISSN 2559-4397.
 • Development of Urban Electric Bus Drivetrain – Sivkov, O. - Musálek, L. - Novák, J. - Novák, M. - Chyský, J., - Novák, L., Transaction on Electrical Engineering. 2019, 8(2), 17-21. ISSN 1805-3386.
 • Electronic, bonding and optical properties of the LiGaGe2X6 (X  =  S, Se, and Te) compounds: An ab initio study – Azzi, O. - Hacene, F.B. - Ferouani, A.K. - Ouahrani, T., - Al-Jaary, A., Optik : International Journal for Light and Electron Optics. 2019, 180 782-791. ISSN 0030-4026.
 • A model-based method to control temperature and humidity in intermittently heated massive historic buildings – Wessberg, M. - Vyhlídal, T., - Broström, T., Building and Environment. 2019, 159 1-16. ISSN 0360-1323.
 • OSQAR chameleon afterglow search experiment – Šulc, M. - Pugnat, P. - Ballou, R. - Deferne, G. - Hošek, J. - Kunc, Š., - Siemko, A., Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A, Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 2019,(936), 187-188. ISSN 0168-9002.
 • Increasing the Spatial Resolution of BTF Measurement with Scheimpflug Imaging – Havran, V. - Hošek, J. - Němcová, Š., - Čáp, J., COMPUTER GRAPHICS FORUM. 2019, 38(1), 592-609. ISSN 0167-7055.
 • Optimized design of robust resonator with distributed time-delay – Pilbauer, D. - Vyhlídal, T., - Michiels, W., Journal of Sound and Vibration. 2019, 443 576-590. ISSN 0022-460X.
 • Weight adaptation stability of linear and higher-order neural units for prediction applications – Rodriguez-Jorge, R. - Bíla, J. - Mizera-Pietraszko, J., - Martínez-Garcia, E.A., Advances in Intelligent Systems and Computing. 2019, 833 503-511. ISSN 2194-5357.
 • Phase transition in BaThO3 from Pbnm to Ibmm turn the fundamental energy band gap from indirect to direct – Al-Jaary, A. - Alahmed, Z.A., - Bíla, J., Journal of Alloys and Compounds. 2019, 771 607-613. ISSN 0925-8388.
 • Emergent Phenomena in Complex Systems – Bíla, J., Advances in Intelligent Systems and Computing. 2019, 837 262-270. ISSN 2194-5357.
 • Dynamic similarity approach to control system design: delayed PID control loop – Zítek, P. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., International Journal of Control. 2019, 92(2), 329-338. ISSN 0020-7179.

2018

 • Genetic programming with either stochastic or deterministic constant evaluation – Hlaváč, V., Neural Network World. 2018, 2018(2/2018), 119-131. ISSN 1210-0552.
 • AA- and ABA-stacked carbon nitride (C3N4): novel photocatalytic water splitting solar-to-hydrogen energy conversion – Al-Jaary, A., Physical Chemistry Chemical Physics. 2018, 20(35), 22972-22979. ISSN 1463-9076.
 • Laser Imaging Approach for Portable BTF Measurement System Automatic Alignment – Hošek, J. - Havran, V. - Němcová, Š., - Čáp, J., International Journal of Mechatronics and Applied Mechanics. 2018, 2(4), 232-237. ISSN 2559-4397.
 • Decentralizovaná energetika, cesta ke svobodě nebo závislosti – Mamula, O. - Hrycej, D., All for Power. 2018, 58-62. ISSN 1802-8535.
 • Automated system for remote defect inspection – Lopot, F. - Hadraba, D. - Kubový, P., - Hošek, J., International Journal of Mechatronics and Applied Mechanics. 2018, 2(3), 139-144. ISSN 2559-4397.
 • The THESEUS space mission concept: science case, design and expected performances – Amati, L. - O'Brien, P. - Gotz, D. - Bozzo, E. - Hudec, R. - Páta, P., - Zicha, J., Advances in Space Research. 2018, 62(1), 191-244. ISSN 0273-1177.
 • Concept drift robust adaptive novelty detection for data streams – Cejnek, M. - Bukovský, I., Neurocomputing. 2018, 309 46-53. ISSN 0925-2312.
 • APPLICATION OF FUZZY LOGIC FOR MONITORING OF APPEARANCE OF HEAT WAVES IN LARGE TOWNS – Bíla, J. - Jura, J., - Novák, M., MENDEL - Soft Computing Journal. 2018, 24(1), 165-172. ISSN 1803-3814.
 • CAPACITY OF SPACES OF PROPERTIES Formulae, Approximations and Qualitative shapes – Bíla, J., MENDEL - Soft Computing Journal. 2018, 24(1), 39-46. ISSN 1803-3814.
 • Failure Analysis of Current and Future Electricity Meters and their Components in Relation to the Costs of Ownership – Mamula, O. - Mejzrová, L., - Vodrážka, J., Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2018, 16(2), 218-225. ISSN 1336-1376.
 • An improved reactive power MRAS speed estimator with optimization for a hybrid electric vehicles application – Flah, A. - Novák, M., - Lassaad, S., Journal of Dynamic Systems, Measurement and Control, Transactions of the ASME. 2018, 140(6), ISSN 0022-0434.
 • Control design and experimental validation for flexible multi-body systems pre-compensated by inverse shapers – Pilbauer, D. - Michiels, W. - Bušek, J. - Osta, D., - Vyhlídal, T., Systems & Control Letters. 2018, 113 93-100. ISSN 0167-6911.
 • Further remarks on the effect of multiple spectral values on the dynamics of time-delay systems. Application to the control of a mechanical system – Boussaada, I. - Tliba, S. - Niculescu, S.-I. - Ünal, H.U., - Vyhlídal, T., Linear Algebra and Its Applications. 2018, 542 589-604. ISSN 0024-3795.

Stať ve sborníku

2019

 • Process Identification Using Relay Shifting Method for Auto Tuning of PID Controller – Hofreiter, M. - Hornychová, A., In: MATEC Web of Conferences. MATEC, 2019. vol. 292.
 • Konstrukce brýlí pro rozšířenou realitu – Soukal, J. - Kovanda, D., In: Studentská tvůrčí činnost 2019. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2019. ISBN 978-80-01-06564-8.
 • SIMULACE VLIVU PŘÍČNÉHO POHYBU DVOJKOLÍ NA TORZNÍ KMITÁNÍ – Dybala, V. - Šulc, B., In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Archiv VŠB-TUO, 2019. p. 1-47.
 • Energy Consumption Calculation of an Electric Bus with a Variable or Fixed Gearbox – Novák, M. - Novák, J. - Morkus, J., - Sivkov, O., In: Proceedings of IECON 2019 - 45th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society. Piscataway, NJ: IEEE, 2019. p. 2512-2517. ISBN 978-1-7281-4878-6.
 • Use of the shifting method results for PID controllers parameters estimation – Hornychová, A. - Hofreiter, M., In: MATEC Web of Conferences. MATEC, 2019. vol. 292.
 • Adaptivní metody pro bezsenzorové vektorové řízení vysokorychlostního synchronního motoru s permanentními magnety – Novák, Z., In: Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky 2019. Praha: ČVUT FS, Ústav přístrojové a řídící techniky, 2019. p. 51-61. ISBN 978-80-01-06617-1.
 • Framework for discrete-time model reference adaptive control of weakly nonlinear systems with HONUs – Beneš, P. - Bukovský, I. - Veselý, M., - Voracek, J., In: 9th International Joint Conference, IJCCI 2017 Funchal-Madeira, Portugal, November 1-3, 2017 Revised Selected Papers. Springer, Cham, 2019. p. 239-262. Studies in Computational Intelligence. vol. 829. ISSN 1860-949X. ISBN 9783030164683.
 • Shifting method for relay feedback identification implemented in PLC Tecomat – Hornychová, A. - Hofreiter, M., In: 20th International Carpathian Control Conference (ICCC). Institute of electical and electronics engineers, 2019. p. 225-230. ISBN 978-1-7281-0701-1.
 • Konstrukce laboratorního modelu aktivního magnetického ložiska – Petráš, J.P., In: Studentská tvůrčí činnost 2019. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2019. ISBN 978-80-01-06564-8.
 • Predikce silových a momentových korekčních faktorů pro válcování kovů pomocí AI – Peichl, A. - Oswald, C., In: Studentská tvůrčí činnost 2019. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2019. ISBN 978-80-01-06564-8.
 • Machine vision object tracking for automatic metal sheet cutting – Cejnek, M. - Oswald, C., In: Studentská tvůrčí činnost 2019. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2019. ISBN 978-80-01-06564-8.
 • Řízení hydraulického standu neuro-regulátorem – Veselý, M. - Bukovský, I., In: AUTOMATIZÁCIA A RIADENIE V TEÓRII A PRAXI. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2019. p. 28-1-28-12. ISBN 978-80-553-3250-5.
 • Programové řešení releového řízení pro TECOMAT FOXTROT pomocí vývojového prostředí Mosaic – Houška, D., In: Studentská tvůrčí činnost 2019. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2019. ISBN 978-80-01-06564-8.
 • Řešení konkurenčního přístupu řídicího HW k řízenému laboratornímu modelu – Riedl, J. - Cahyna, M., In: Studentská tvůrčí činnost 2019. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2019. ISBN 978-80-01-06564-8.
 • Shifting method of relay feedback identification with use of PLC – Hornychová, A., In: Studentská tvůrčí činnost 2019. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2019. ISBN 978-80-01-06564-8.
 • Projekt MAF RI – Mamula, O. - Hrycej, D., In: Spolehlivost a bezpečnost provozu elektro soustav, decentralizace, adekvátnost, vyváženost, flexibilita, akumulace, kybernetická bezpečnost. Praha: EGU Praha Engineering, a.s., 2019. p. 100-129. vol. 3/2019. ISBN 978-80-87774-67-0.
 • Projekt SecureFlex – Mamula, O. - Hrycej, D. - Střelec, M. - Janeček, P. - Pitner, T. - Kasl, F. - Procházka, F., - Herman, J., In: Spolehlivost a bezpečnost provozu elektro soustav, decentralizace, adekvátnost, vyváženost, flexibilita, akumulace, kybernetická bezpečnost. Praha: EGU Praha Engineering, a.s., 2019. p. 72-99. vol. 3/2019. ISBN 978-80-87774-67-0.
 • Striktní stabilita adaptivních dynamických polynomiálních systémů – Beneš, P. - Bukovský, I., - Budík, O., In: AUTOMATIZÁCIA A RIADENIE V TEÓRII A PRAXI. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2019. p. 26-1-26-17. ISBN 978-80-553-3250-5.
 • Alignment issues for any sample direction BTF measurement – Hošek, J. - Havran, V. - Čáp, J., - Němcová, Š., In: Proceedings of the Regional Helix’18 Conference. Springer Nature, 2019. p. 487-493. Lecture Notes in Electrical Engineering. vol. 505. ISBN 978-3-319-91333-9.
 • An input to state stability approach for evaluation of nonlinear control loops with linear plant model – Beneš, P. - Bukovský, I., In: Cybernetics and Algorithms in Intelligent Systems. Basel: Springer Nature Switzerland AG, 2019. p. 144-154. Advances in Intelligent Systems and Computing. vol. 765. ISSN 2194-5357. ISBN 9783319911915.
 • The Options in Robotic Control of Rehabilitating Patient’s Lower Limbs – Vošahlík, K. - Hošek, J., In: World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018 (Vol. 2). Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2019. p. 621-624. IFMBE Proceedings. vol. 68/2. ISSN 1680-0737. ISBN 978-981-10-9037-0.

2018

 • Rotation induction heating with external rotor – Musálek, L. - Novák, Z., In: Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky 2018. Praha: ČVUT FS, Ústav přístrojové a řídící techniky, 2018. p. 69-71. ISBN 978-80-01-06477-1.
 • Využití flexibility v decentralizované energetice – Hrycej, D. - Mamula, O., In: Trendy elektroenergetiky v evropském kontextu XIII.. Děčín: ČEZ Distribution, 2018.
 • Active Multidimensional Vibration Absorbers for Light Robots – Šika, Z. - Kraus, K. - Beneš, P. - Vyhlídal, T., - Valášek, M., In: Proceedings of The Fifth Joint International Conference on Multibody System Dynamics - IMSD 2018. Lisbon: Instituto Superior Técnico, Technical University of Lisbon, 2018. p. 1-12.
 • ČEPS a dostupná data o chování účastníků trhu – Mamula, O. - Hrycej, D., In: Elektrizační soustava 2018. Praha: AF Power agency, 2018.
 • Představení projektu SecureFlex – Mamula, O. - Hrycej, D., In: Cyklus E 2018. Praha: EGÚ Praha Engineering, a.s., 2018.
 • Pouze nové toky dat nám do budoucna umožní udržet bezpečné toky elektřiny – Mamula, O., In: Sborník abstraktů z "PODĚBRADY 2018". Praha: EGÚ Praha Engineering, a.s., 2018. ISBN 978-80-87774-61-8.
 • Vývoj pohonu elektrobusu – Novák, J. - Novák, M., - Novák, Z., In: Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky 2018. Praha: ČVUT FS, Ústav přístrojové a řídící techniky, 2018. p. 72-79. ISBN 978-80-01-06477-1.
 • URČOVÁNÍ ÚČINNOSTI ELEKTROMOTORU PŘI SIMULACI POHONU ELEKTROBUSU – Novák, J., In: Automatizace, robotizace a procesy. Praha: MM Publishing, 2018. p. 87-90. 14. ISBN 978-80-906310-9-0.
 • Comparison between Si IGBT and SiC MOSFET Inverters for AC Motor Drive – Sivkov, O. - Novák, M., - Novák, J., In: Proceedings of the 2018 18th International Conference on Mechatronics - Mechatronika (ME) 2018. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2018. p. 83-87. ISBN 978-80-214-5543-6.
 • Zkušenosti s přestavbou pohonu jeřábu 250 t na blocích 3 a 4 jaderné elektrárny Dukovany – Chyský, J. - Novák, J., In: Medzinárodná vedecká konferencia učitelov elektrotechniky SEKEL 2018. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2018. p. 111-116. ISBN 978-80-553-2740-2.
 • Time delay algorithms for control of a quadcopter with suspended load – Bušek, J. - Kuře, M. - Vyhlídal, T., - Hromčík, M., In: Proceedings of the 14th IFAC Workshop on Time Delay Systems. Heidelberg: IFAC, 2018. IFAC-PapersOnLine. vol. 51. ISSN 2405-8963.
 • Využití fuzzy hustoty pro detekci novosti v kvantitativních a kvalitativních datech – Peichl, A. - Oswald, C., In: Automatizace, robotizace a procesy. Praha: MM Publishing, 2018. p. 93-96. 14. ISBN 978-80-906310-9-0.
 • Rychlost adaptivních algoritmů pro detekci novosti – Cejnek, M. - Peichl, A., In: Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky 2018. Praha: ČVUT FS, Ústav přístrojové a řídící techniky, 2018. ISBN 978-80-01-06477-1.
 • Rychlé algoritmy pro adaptvní detekci novosti – Cejnek, M., In: Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky 2018. Praha: ČVUT FS, Ústav přístrojové a řídící techniky, 2018. ISBN 978-80-01-06477-1.
 • Active multidimensional vibration absorbers for light structures – Kraus, K. - Šika, Z. - Beneš, P. - Vyhlídal, T., - Valášek, M., In: 34th conference with international participation Computational Mechanics - Book of Extended Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2018. p. 41-42. ISBN 978-80-261-0819-1.
 • Hydrometeorological measurements to assess the effect of vegetation on urban microclimate – Jura, J. - Novák, M. - Bíla, J. - Pokorny, J., - Jirka, V.J., In: 2018 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2018. p. 1-5. ISBN 978-1-5386-5017-2.
 • MULTI-DOF ACTIVE ABSORBER FOR SERIAL ROBOTS – Kraus, K. - Šika, Z. - Beneš, P. - Vyhlídal, T., - Valášek, M., In: 24th WORKSHOP OF APPLIED MECHANICS - BOOK OF PAPERS. Praha: CTU FME. Division of strength and elasticity, 2018. p. 25-28. ISBN 978-80-01-06453-5.
 • Chytré brýle – detekce a vizualizace zvuku okolí v reálném čase – Kovanda, D. - Gróf, O., In: Konference studentské tvůrčí činnosti. ČVUT v Praze, fakulta strojní, 2018. ISBN 978-80-01-06421-4.
 • Method For Vacuum Conductivity Estimation For Engineering Use – Rachač, M. - Hedbávný, P. - Hošek, J., - Lopot, F., In: EAN 2018 56th conference on experimental stress analysis, Conference Proceedings. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2018. p. 342-346. ISBN 978-80-270-4062-9.
 • Control design with inverse feedback shaper for quadcopter with suspended load – Bušek, J. - Kuře, M. - Hromčík, M., - Vyhlídal, T., In: Proceedings of ASME 2018 Dynamic Systems and Control Conference. Michigan: ASME Dynamic Systems and Control Division, 2018. vol. 3. ISBN 978-0-7918-5191-3.
 • Robust PID Controller Design for Plants with Delay Using Similarity Theory – Fišer, J. - Zítek, P., - Vyhlídal, T., In: Proceedings of the 14th IFAC Workshop on Time Delay Systems. Heidelberg: IFAC, 2018. p. 236-241. IFAC-PapersOnLine. vol. 51. ISSN 2405-8963.
 • Neutral PID Control Loop Investigated in Terms of Similarity Theory – Fišer, J. - Zítek, P., - Vyhlídal, T., In: Proceedings of the 14th IFAC Workshop on Time Delay Systems. Heidelberg: IFAC, 2018. p. 212-217. IFAC-PapersOnLine. vol. 51. ISSN 2405-8963.
 • Non-destructive inspection by infrared thermography of resistence spot welds used in automotive industry – Forejtová, L. - Zavadil, T. - Kolařík, L. - Kolaříková, M. - Sova, J., - Vávra, P., In: Technological forum 2018 Book of Proceeding. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2018. ISBN 978-80-87583-26-5.
 • Spectral design of robust delayed resonator by double-root assignment – Kuře, M. - Vyhlídal, T. - Michiels, W., - Boussaada, I., In: Proceedings of the 14th IFAC Workshop on Time Delay Systems. Heidelberg: IFAC, 2018. p. 72-77. IFAC-PapersOnLine. vol. 51. ISSN 2405-8963.
 • Input shaping for infinite dimensional systems with application on oil well drilling – Pilbauer, D. - Bresch-Pietri, D. - Di Meglio, F. - Prieur, Ch., - Vyhlídal, T., In: Proceedings of 16th European Control Conference (ECC18). New York: IEEE, 2018. p. 1183-1188. ISBN 978-3-9524269-8-2.
 • Design of High-Speed Permanent Magnet Synchronous Motor for Advanced and Sensorless Control Techniques Validation – Novák, Z. - Novák, M., In: Proceedings of the 2018 18th International Conference on Mechatronics - Mechatronika (ME) 2018. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2018. p. 171-178. ISBN 978-80-214-5542-9.
 • Alternative Identification Method using Biased Relay Feedback – Hofreiter, M., In: Proceedings of 16th IFAC Symposium on Information Control Problems in Manufacturing (INCOM). Lausanne: Elsevier, 2018. p. 891-896. IFAC-PapersOnLine. vol. 51. ISSN 2405-8963.
 • Cesty ke zlepšování přepravních schopností kolejových vozidel – Dybala, V. - Šulc, B., In: Automatizace, robotizace a procesy. Praha: MM Publishing, 2018. p. 91-92. 14. ISBN 978-80-906310-9-0.
 • Skluz a adheze v Simulink modelu železničního dvojkolí navrženého k detekci jízdních podmínek pomocí neuronových sítí – Dybala, V. - Libenský, M. - Šulc, B., - Oswald, C., In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Archiv VŠB-TUO, 2018. p. 1-14. 1. ISSN 1804-0993.
 • On the Advancement of BTF Measurement on Site – Havran, V. - Hošek, J. - Němcová, Š., - Čáp, J., In: MAM2018 - Workshop on Material Appearance Modeling. Aire-la-Ville: Eurographics Association, 2018. ISSN 2309-5059. ISBN 978-3-03868-055-0.
 • Birefringence test for basic load case – Hošek, J. - Tichý, P. - Němcová, Š., - Úlehla, L., In: Proceedings Volume 10743, Optical Modeling and Performance Predictions X. Bellingham: SPIE, 2018. SPIE PROCEEDINGS. vol. 10743. ISSN 1996-756X. ISBN 9781510620582.
 • Test Setup with a Permanent Magnet Synchronous Machine for Efficiency Maps of an Electric Vehicle – Novák, M. - Novák, J., In: Proceedings of the The International Conference on Electrical Machines (ICEM) 2018. The International Conference of Electrical Machines Association, 2018. p. 1698-1703. ISBN 9781538624777.
 • Genetické algoritmy s genomem tvořeným reálnými čísly – Hlaváč, V., In: Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky 2018. Praha: ČVUT FS, Ústav přístrojové a řídící techniky, 2018. pp. 41-51. ISBN 978-80-01-06477-1.
 • Vyvážený bayesovský klasifikátor – Trnka, P., In: Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky 2018. Praha: ČVUT FS, Ústav přístrojové a řídící techniky, 2018. p. 52-58. ISBN 978-80-01-06477-1.
 • Predictive System Control Using Bat Algorithm – Mazurenko, N. - Hofreiter, M., In: Studentská tvůrčí činnost 2018. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2018. ISBN 978-80-01-06421-4.
 • Realizace a porovnání samoladících regulátorů za použití systému Tecomat Foxtrot – Hylmar, F., In: Studentská tvůrčí činnost 2018. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2018. ISBN 978-80-01-06421-4.
 • Reléová identifikace v uzavřené regulační smyčce pomocí programovatelného automatu Tecomat Foxtrot – Hornychová, A., In: Studentská tvůrčí činnost 2018. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2018. ISBN 978-80-01-06421-4.
 • Efficiency Mapping of a Small Permanent Magnet Synchronous Motor – Novák, M. - Novák, J., - Novák, Z., In: Recent Technological and Scientific Advances. Springer, Cham, 2018. p. 185-193. ISSN 2194-5357. ISBN 978-3-319-65959-6.

Patent, užitný a průmyslový vzor

2019

 • Systém pro monitorování maximální teploty dosahované na segmentu urbánního prostředí velkoměsta v letních měsících – Bíla, J. - Jura, J. - Novák, M. - Pokorný, J., - Jirka, V., Czech Republic. Utility Model CZ 32501. 2019-01-30.
 • Zařízení pro rozklad vzduchu na kyslík a dusík – Novák, M., Czech Republic. Patent CZ 307921. 2019-07-10.

2018

 • 3D krokový motor – Novák, M., Czech Republic. Patent Application., 2018
 • Zarízení pro rozklad vzduchu na kyslík a dusík – Novák, M., Czech Republic. Patent Application., 2018
 • Přenosné zařízení pro měření geometrie objektu a prostorově proměnné funkce odrazivosti na povrchu vzorku s multiplikací prvků podílejících se na zobrazování a snímacích systémů na pohyblivých ramenech umožňující terénní měření – Havran, V. - Hošek, J. - Bittner, J. - Němcová, Š., - Čáp, J., Czech Republic. Patent CZ CZ307214B6. 2018-02-14.

Prototyp, funkční vzorek

2018

 • Střídač s GaN tranzistory – Novák, M., [Functional Sample] 2018.
 • Jednorozměrný model zjednodušené dynamiky helikoptery se zavěšeným závažím – Čech, M. - Bušek, J., - Vyhlídal, T., [Functional Sample] 2018.
 • Vysokorychlostní motor s permanentními magnety – Novák, Z., [Functional Sample] 2018.

Zpráva

2018

 • Overview paper for the high speed electrical machines – Hedar, M., [Research Report] 2018.
 • Testovací pracoviště vysokorychlostních motorů – Novák, Z., [Technical Report] 2018.
 • Analýza užití termokamery pro monitorování zdraví a pohody posádky automobilu – Hofreiter, M. - Vrána, S., - Sova, J., [Technical Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2018.
 • Analýza stavu řešení systému pro detekci a signalizaci hrozící srážky s jiným tramvajovým vozem v kolejové síti – Hofreiter, M. - Vrána, S. - Trnka, P., - Papežová, S., [Technical Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2018.
 • NEW METHODS OF CONTROL FOR HIGH-SPEED MACHINES – Dusane, P., [Research Report] 2018.

Kvalifikační zpráva

2018

 • Řízení modelu vrtulníku se zavěšeným břemenem – Čech, M. - Bušek, J., - Anderle, M. opon., Praha: 2018. Master Thesis. CTU. Czech Technical University Publishing House.
 • Samoladicí regulace pomocí PLC Tecomat Foxtrot – Hylmar, F. - Hofreiter, M., 2018. Master Thesis. CTU FME. Department of Instrumentation and Control Engineering.
 • Reléová identifikace pro PLC Tecomat Foxtrot – Hornychová, A. - Hofreiter, M., 2018. Master Thesis. CTU FME. Division of automatic control.

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2018

 • Technická měření – Novák, M., Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2018. ISBN 978-80-01-06388-0.
 • Vědci, vynálezci a podnikatelé v českých zemích 5 – Šolcová, A. ed. - Kraus, I. ed., - Volf, J. ed., Praha: Jonathan Livigston s.r.o., 2018. Vědci, vynálezci a podnikatelé v českých zemích. vol. 5. ISBN 978-80-7551-096-9.

Kapitola v knize

2019

 • Introduction and Application Aspects of Machine Learning for Model Reference Adaptive Control With Polynomial Neurons – Bukovský, I. - Beneš, P., - Veselý, M., In: Artificial Intelligence and Machine Learning Applications in Civil, Mechanical, and Industrial Engineering. Hershey: IGI Global Disseminator of Knowledge, 2019. p. 58-83. ISBN 9781799803034.

Sborník

2019

 • Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky 2019 – Hlaváč, V. ed., Zvíkovské Podhradí, 2019-05-27/2019-05-29. Praha: ČVUT FS, Ústav přístrojové a řídící techniky, 2019. ISBN 978-80-01-06617-1.
 • Components selection for frequency inverter to control high speed electrical machines – Hedar, M. ed., Technická 4, Praha 6, 2019-04-09. Prague: CTU Mechanical Faculty, 2019. ISBN 978-80-01-06564-8.

2018

 • Automatizace, robotizace a procesy – Trnka, P. ed. - Šulc, B. ed., Praha, 2018-11-13/2018-11-14. Praha: MM Publishing, 2018. 14. ISBN 978-80-906310-9-0.
 • Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky 2018 – Hlaváč, V. ed., Příbram - Podlesí, 2018-05-28/2018-05-30. Praha: ČVUT FS, Ústav přístrojové a řídící techniky, 2018. ISBN 978-80-01-06477-1.

...

2018

 • EMERGENT PHENOMENA IN COMPLEX SYSTEMS – Bíla, J., Advances in Intelligent Systems and Computing. 2018, ISSN 2194-5357.