[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav přístrojové a řídicí techniky

CZ   / EN  

Zájemci o studium

Proč je lepší studovat řídicí a informační techniku na Fakultě strojní ČVUT v Praze, než na jiných fakultách?

Pro práci při navrhování řízení se nestačí naučit samotné řízení, ale je vždy nutné porozumět řízeným procesům a mechanismům, tj. i fyzikálním dějům a zákonitostem (dynamika, kinematika, mechanika tekutin, pružnost a pevnost, termomechanika, …) a znát základy návrhu systémů (strojů, mechanismů, měřících systémů). Řídicí systémy jsou ostatně v zásadě stavebnice a naučit se je používat není až tak složité. Jiná situace by byla, kdyby absolventi měli například programovatelné automaty navrhovat. Jenže ve většině případů se většina dílů kupuje hotových. Naši absolventi, kterým je blízká elektronika, samozřejmě umí mikropočítač i navrhnout a aplikovat. Přesto platí, že řízení má navrhovat ten, kdo rozumí řízenému objektu – například u výrobního stroje, návrhu provozu nebo jeho optimalizaci by měl tedy logicky být absolvent Fakulty strojní. Zabrání se tím mnohým nemilým i nebezpečným překvapením, plynoucím z nepochopení podstaty procesu.

S potěšením evidujeme zájem představitelů konkrétních firem o absolventy našich automatizačních a informatických oborů právě kvůli jejich vzdělání na Fakultě strojní – tedy se zaměřením i na chápání fyzikálních podstat jevů, se kterými se při řešení praktických úloh v zaměstnání budou potýkat.

Chci být inženýrem se zaměřením na řízení procesů a zařízení, návrhy přístrojů a optiku.