CZ / EN

Řízení procesů a zařízení, návrhy přístrojů a optika

Průběh studia

1. KROK

Podání elektronické přihlášky ke studiu, podle podmínek pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech.

2. KROK

Bakalářský studijní program SI – Strojní inženýrství (3-letý), který je bez oboru.
Při pokračování studia v navazujícím magisterském studiu na FS ČVUT v Praze, nemusíte absolvovat přijímací zkoušku.

3. KROK

Studijní program navazujícího magisterského studia APT – Automatizační a přístrojová technika (2-letý).
Specializace:

  • Automatizace a průmyslová informatika
  • Přístrojová technika 

Zaměření studia

  • Řízení procesů a zařízení

  • Návrhy přístrojů

  • Optika

V tomto studijním oboru se zaměříte zejména na zvládnutí prostředků automatického řízení, informatiky a technologie přístrojové techniky, včetně programovacích jazyků a aplikací. Tyto zkušenosti pak budete využívat k samostatné práci při projekci složitých řídících zařízení.

Zdokonalíte také své znalosti z oblasti operačních a databázových systémů a počítačových modelů.