CZ/EN

Řízení procesů a zařízení, návrhy přístrojů a optika

Průběh studia

1. KROK

Podání elektronické přihlášky ke studiu, podle podmínek pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu nebo v bakalářském studijním programu .

2. KROK

Společný 1. ročník bakalářského studia pro všechny bakalářské studijní programy.

3. KROK – má dvě varianty!

 1. varianta    
  Bakalářský studijní program TZSI – Teoretický základ strojního inženýrství (3-letý), který je bez oboru.
  Při pokračování studia v navazujícím magisterském studiu na FS ČVUT v Praze, nemusíte absolvovat přijímací zkoušku.

 2. varianta
  Bakalářský studijní program STR – Strojírenství (4-letý), KPP – Konstruování podporované počítačem
  a obor IAT – Informační a automatizační technika.
  Při pokračování studia v navazujícím magisterském studiu na FS ČVUT v Praze, musíte absolvovat přijímací zkoušku.

4. KROK  

Studijní program navazujícího magisterského studia SI – Strojní inženýrství (2-letý), Obory: PŘT – Přístrojová a řídicí technika a MCH – Mechatronika.

Zaměření studia

 • Řízení procesů a zařízení

 • Návrhy přístrojů

 • Optika

V tomto studijním oboru se zaměříte zejména na zvládnutí prostředků automatického řízení, informatiky a technologie přístrojové techniky, včetně programovacích jazyků a aplikací. Tyto zkušenosti pak budete využívat k samostatné práci při projekci složitých řídících zařízení.

Zdokonalíte také své znalosti z oblasti operačních a databázových systémů a počítačových modelů.