[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav přístrojové a řídicí techniky

Projekty

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

 • SGS19/158/OHK2/3T/12  
  Algoritmy pro automatické řízení, identifikaci a detekci poruch – Hofreiter, M. (2019-2021)
 • TH03010053  
  Planetový spojitě měnitelný převod – Lopot, F. (2018-2020)
 • CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0014475  
  Využití strojového vidění pro automatické odměřování při stříhání válcovaných plechů – Jura, J. (2018-2019)
 • TN01000008  
  Centrum elektronové a fotonové optiky – Hošek, J. (2018-2019)
 • SGS18/177/OHK2/3T/12  
  Inteligentní algoritmy pro detekci a potlačování nežádoucích dynamických jevů při řízení technických procesů – Oswald, C. (2018-2020)
 • SGS18/176/OHK2/3T/12  
  Vysokorychlostní elektrické stroje pro automobilové aplikace - řízení, výkonová elektronika – Novák, M. (2018-2020)
 • CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010281  
  Vývoj opthalmo-endoskopu – Němcová, Š. (2017-2020)
 • FV30213  
  Výzkum a vývoj trakčního systému elektrobusu s vyšší účinností – Novák, M. (2018-2020)
 • TH03010406  
  Vývoj a validace algoritmů řízení vysokorychlostního elektrického stroje – Novák, M. (2018-2020)
 • SGS17/176/OHK2/3T/12  
  Algoritmy a přístroje pro komplexní systémy distribuovaného charakteru – Vyhlídal, T. (2017-2019)
 • GA17-20943S  
  Aktivní vícerozměrné hltiče vibrací složitých mechanických konstrukcí založené na metodě zpožděného rezonátoru – Vyhlídal, T. (2017-2019)
 • SGS16/210/OHK2/3T/12  
  Vývoj algoritmů pro samonastavující se regulátor a pro detekci poruch s ověřením na reálných soustavách – Hofreiter, M. (2016-2018)
 • TE01020197  
  Centrum aplikované kybernetiky 3 – Vyhlídal, T. (2012-2019)