CZ / EN

Vytlačovací reometr

Úvod

Když chceme navrhnout zařízení, které dopravuje materiál (tekutinu) z jednoho místa do druhého, neobejdeme se bez informací o tokových vlastnostech daného materiálu. Reologie je vědní obor, který se zabývá zkoumáním vlivu napětí na deformaci tělesa – látky. Reometr je potom měřicí zařízení, kterým lze stanovit například viskozitu kapaliny v dané geometrii a rozsahu deformací (rychlosti deformace). Vytlačovací reometr slouží ke sledování tokových vlastností látek při jejich extruzi, příkladem může být výroba plastových trubek, hadic apod.

Popis

pracoviste/12118/projekty/02/image1.jpegVytlačovací reometr pro vysokoviskózní látky je robustní zařízení, které se skládá z hydromotoru vyvozující sílu na píst potřebnou k vytlačení látky ze zásobníku tvaru válce do úzkého kanálku (kapiláry), který může mít tvar plného kruhového průřezu, mezikruží či pracoviste/12118/projekty/02/image2.pngobdélníkového profilu. Zařízení měří tlakovou ztrátu podél kapiláry (úměrná pracoviste/12118/projekty/02/image4.jpgnapětí) a rychlost posuvu resp. změnu rychlosti posuvu pístu neboli průtok látky kapilárou (úměrný rychlosti deformace). Tlak v kapiláře je měřen přímo senzory tlaku v případě obdélníkové štěrbiny nebo kalibrovanými tenzometry. Poloha pístu je sledována potenciometrickým snímačem vzdálenosti.

 

pracoviste/12118/projekty/02/image3.jpgVyužití

Identifikace tokových vlastností vysokosviskózních kapalin a nenwtnoských látek tedy látek s  konzistencí podobnou těstu, roztoky polymerů a biopolymerů apod.