CZ / EN

Počítačové učebny

CPS provozuje počítačové učebny v lokalitě Dejvice a Karlovo náměstí. Některé učebny jsou veřejně přístupné a určené pro práci studentů, některé slouží pouze pro výuku (nebo mají smíšený režim). Technickým správcem učeben je Václav Hrubý. Technické požadavky zadávejte výhradně prostřednictvím helpdesku. Požadavky na rezervaci domlouvejte prostřednictvím fakultního rozvrháře jako u ostatních učeben. V učebnách je dostupný systém Linux a Windows s nainstalovanými aplikacemi, požadavky na změny a instalace zadávejte v helpdesku.

učebny Dejvice

Hlavní učebny v Dejvicích jsou ve 4.patře bloku A1. V učebnách je možno provádět tisk dokumentů.

 

Provozní doba (změna vyhrazena):

po-čt 7-20
7-19:30

Plánek učeben Dejvice

učebna rozvrh status vybavení
A1-404 rozvrh volně přístupná mimo výuku 16 PC, lektorské PC, dataprojektor
A1-405a rozvrh výuka 28 PC, lektorské PC, dataprojektor
A1-405b rozvrh výuka 28 PC, lektorské PC, dataprojektor
A1-406   volně přístupná 10 PC
A1-407   volně přístupná místa pro práci s notebookem
A1-207 rozvrh výuka, volně přístupná mimo výuku 17 PC, lektorské PC, dataprojektor

učebny Karlovo náměstí

Hlavní učebny na Karlově náměstí jsou ve 4.patře bloku A. V učebnách není možnost tisku (pouze učebny Dejvice).

Provozní doba (změna vyhrazena):

po-čt 7-19:30
7-15:30

budovy/orientace_KN/4patroA_11_2015.png

učebna rozvrh status vybavení
A-424 rozvrh pouze výuka 27 PC, dataprojektor
A-447 rozvrh pouze výuka 35 PC, dataprojektor
A-419   volně přístupná 36 PC, místa pro práce s ntb.
Speciální učebny virtuální reality
A-421 pouze výuka  Laboratoř virtuální reality  16 PC s brýlemi pro VR a 3D skenerem
A-422 pouze výuka  Laboratoř virtuální reality  4kanálový 3D cave a 4 nositelné PC s brýlemi pro VR
Manuál pro učebnu s frontální výukou
Manuál pro učebnu s 3D cavem
Manuál pro prostor se 4 nositelnými PC s brýlemi pro VR
Manuál pro propojení a sdílení všech pracovišť laboratoře VR
Vzorový příklad použití laboratoře VR pro výuku v předmětech typu projekt
Vzorový příklad použití laboratoře VR pro výuku předmětů prezenčního typu

Systémy a aplikace v učebnách

V učebnách je možné pracovat na systému LTS, WTS nebo EL.

LTS - Linux terminal services

Slouží k interaktivní práci v prostředí linux s aplikacemi v linuxu (Matlab, LibreOffice...). K serveru lze přistoupit i z jiného místa než v učebně, ale je určen především pro provoz učeben.

  • připojte se nejprve přes VPN (ssh k LTS serverům je omezeno pouze na sítě fakulty)
  • přístup - protokolem ssh na adrese lts1.fsid.cvut.cz
  • přihlášení - login, například novakjan, jako heslo použijte vaše hlavní heslo ČVUT
  • disky FSH - /home

WTS/RDS - Windows terminal services (Remote desktop services)

Slouží k interaktivní práci v prostředí Microsoft Windows aplikacemi v tomto prostředí (Word, Excel, Powerpoint, AutoCAD, Matlab...)

  • přístup - protokolem vzdálené plochy (RDP) na adrese rds.fsid.cvut.cz
  • přihlášení - MS\login, například MS\novakjan, jako heslo použijte vaše hlavní heslo ČVUT
  • disky FSH - N:

EL - Výpočtové servery

Slouží především pro náročné technické aplikace a náročné výpočty, je v prostředí linux. Více o serverech se můžete dočíst el