CZ / EN

Služby a dokumenty

Služby projektové kanceláře

Projektová kancelář nabízí široké služby v rámci přípravy, realizace a ukončování projektů národních i evropských poskytovatelů.

V současné době především nabízí spolupráci při přípravě projektů v programech OP PIK a OP VVV. V rámci realizace již podpořených projektů poskytuje konzultace týkající se změnových řízení, součinnost při monitoringu projektu ze strany poskytovatele a revizi způsobilosti nákladů projektu.

Dále nabízí konzultace v rámci aktuální problematiky veřejné podpory, resp. nepovolené státní podpory, v oblasti vědy a výzkumu a to nejen na půdě Fakulty strojní ČVUT v Praze, ale i u partnerů projektu. Důležitým pojítkem mezi povolenou a nepovolenou podporou je způsob rozdělení výsledků projektu mezi partnery včetně rozdělení práv duševního vlastnictví.

Po předchozí domluvě je možné připravit semináře s různými tématy. Například současné možnosti získání dotace, management projektu, obecné zásady způsobilosti nákladů, současná právní úprava výzkumných projektů, ochrana duševního vlastnictví, veřejná podpora apod.

Dokumenty projektové kanceláře

V této složce je uveden seznam základních legislativních dokumentů, které se týkají výzkumu, vývoje a inovací. Jsou zde uvedeny dokumenty schválené Evropskou unií platné ve všech jejích členských státech a dále zde naleznete dokumenty s aktuálním znění zákonů České republiky, které se týkají výzkumu, vývoje a inovací.
Pro úplnost jsou uvedeny další dokumenty, které se pojí s touto problematikou.