CZ / EN

Aktuality

AJ-certifikáty

Publikováno: 03. 06. 2024

Studenti, kteří mají doklad o úspěšně složených mezinárodně uznávaných zkouškách z angličtiny ze zemí EU či anglofonních zemí (např. FCE, CAE, CPE, TOEFL apod.) na úrovni B2-C2 nebo o státní zkoušce na české jazykové škole, se podrobí pouze ústní části zkoušky z anglického jazyka.

Platnost certifikátů je omezena na 3 roky. V případě nejasností ohledně platnosti certifikátů kontaktujte své vyučující.