Správci subsítí

Správci subsítí mají na starosti připojení k síti na úrovni subsítě útvaru a pomoc při řešení problému s výpočetní technikou na daném útvaru. Starají se o registraci počítačových zařízení do počítačové sítě fakulty. Správce subsítě jmenuje vedoucí útvaru.

jméno a příjmení
(e-mail)
útvarfunkcetelefonmístnost (budova)
Ing. Tomáš Bodnár, Ph.D. (12101)
(Tomas.Bodnar (zavináč) fs.cvut.cz)
12101správce subsítě / ústav technické matematiky / Fakulta strojní
zaměstnanec / ústav technické matematiky / Fakulta strojní
pracovník / ústav technické matematiky / Fakulta strojní
pracovník (souhrn) / Fakulta strojní
(22 435) 7548
224 922 337
doc. Ing. Václav Vacek, CSc. (12102)
(Vaclav.Vacek (zavináč) fs.cvut.cz)
12102informační manažer / ústav fyziky / Fakulta strojní
správce subsítě / ústav fyziky / Fakulta strojní
zaměstnanec / ústav fyziky / Fakulta strojní
pracovník / ústav fyziky / Fakulta strojní
pracovník (souhrn) / Fakulta strojní
(22 435) 2741B2-239 (Dejvice)
Ing. Pavel Steinbauer, Ph.D. (12105)
(Pavel.Steinbauer (zavináč) fs.cvut.cz)
12105správce subsítě / ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky / Fakulta strojní
zaměstnanec / ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky / Fakulta strojní
pracovník / ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky / Fakulta strojní
pracovník (souhrn) / Fakulta strojní
(22 435) 7568
246 003 711
A2-155 (Dejvice)
311 (Přílepská 1920)
Ing. Jan Zavřel, Ph.D. (12105)
(Jan.Zavrel (zavináč) fs.cvut.cz)
12105informační manažer / ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky / Fakulta strojní
správce subsítě / ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky / Fakulta strojní
zaměstnanec / ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky / Fakulta strojní
pracovník / ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky / Fakulta strojní
pracovník (souhrn) / Fakulta strojní
(22 435) 7572A2-156 (Dejvice)
Ing. Karel Doubrava, Ph.D. (12105)
(Karel.Doubrava (zavináč) fs.cvut.cz)
12105informační manažer / ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky / Fakulta strojní
správce subsítě / ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky / Fakulta strojní
zaměstnanec / ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky / Fakulta strojní
pracovník / ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky / Fakulta strojní
pracovník (souhrn) / Fakulta strojní
(22 435) 2525B1-616 (Dejvice)
doc. Ing. Jan Chyský, CSc. (12110)
(Jan.Chysky (zavináč) fs.cvut.cz)
12110vedoucí / ústav přístrojové a řídící techniky / Fakulta strojní
prorektor pro rozvoj / České vysoké učení technické v Praze
člen vedení / České vysoké učení technické v Praze
člen kolégia / České vysoké učení technické v Praze
člen grémia / Fakulta strojní
člen grémia / České vysoké učení technické v Praze
člen vědecké rady / Fakulta strojní
správce subsítě / ústav přístrojové a řídící techniky / Fakulta strojní
zaměstnanec / ústav přístrojové a řídící techniky / Fakulta strojní
pracovník / ústav přístrojové a řídící techniky / Fakulta strojní
pracovník (souhrn) / Fakulta strojní
(22 435) 2469
(22 435) 3470
(22 435) 9996
B1-317 (Dejvice)
A-828 (Jugoslávských partyzánů 1580/3)
Ing. Vladimír Hlaváč, Ph.D. (12110)
(Hlavac (zavináč) fs.cvut.cz)
12110informační manažer / ústav přístrojové a řídící techniky / Fakulta strojní
správce subsítě / ústav přístrojové a řídící techniky / Fakulta strojní
zaměstnanec / ústav přístrojové a řídící techniky / Fakulta strojní
pracovník / ústav přístrojové a řídící techniky / Fakulta strojní
pracovník (souhrn) / Fakulta strojní
(22 435) 2980A1-305j (Dejvice)
Ing. Jiří Čáp, Ph.D. (12110)
(Jiri.Cap (zavináč) fs.cvut.cz)
12110správce subsítě / ústav přístrojové a řídící techniky / Fakulta strojní
zaměstnanec / ústav přístrojové a řídící techniky / Fakulta strojní
pracovník / ústav přístrojové a řídící techniky / Fakulta strojní
pracovník (souhrn) / Fakulta strojní
(22 435) 2585B1-21 (Dejvice)
Bc. Vojtěch Bukovanský (12112)
(Vojtech.Bukovansky (zavináč) fs.cvut.cz)
12112informační manažer / ústav mechaniky tekutin a termodynamiky / Fakulta strojní
správce subsítě / ústav mechaniky tekutin a termodynamiky / Fakulta strojní
zaměstnanec / ústav mechaniky tekutin a termodynamiky / Fakulta strojní
pracovník / ústav mechaniky tekutin a termodynamiky / Fakulta strojní
pracovník (souhrn) / Fakulta strojní
(22 435) 2893B1-230 (Dejvice)
Ing. František Starý (12113)
(Frantisek.Stary (zavináč) fs.cvut.cz)
12113správce subsítě / ústav konstruování a částí strojů / Fakulta strojní
zaměstnanec / ústav konstruování a částí strojů / Fakulta strojní
pracovník / ústav konstruování a částí strojů / Fakulta strojní
pracovník (souhrn) / Fakulta strojní
(22 435) 2415B2-351 (Dejvice)
Ing. Pavel Zácha, Ph.D. (12115, 12921)
(Pavel.Zacha (zavináč) fs.cvut.cz)
12115
12921
informační manažer / ústav energetiky / Fakulta strojní
správce subsítě / ústav energetiky / Fakulta strojní
zaměstnanec / oddělení pro vědu a výzkum / Fakulta strojní
zaměstnanec / ústav energetiky / Fakulta strojní
pracovník / oddělení pro vědu a výzkum / Fakulta strojní
pracovník / ústav energetiky / Fakulta strojní
pracovník (souhrn) / Fakulta strojní
(22 435) 9809G3-126 (Dejvice)
Ing. Martin Barták, Ph.D. (12116)
(Martin.Bartak (zavináč) fs.cvut.cz)
12116správce subsítě / ústav techniky prostředí / Fakulta strojní
zaměstnanec / ústav techniky prostředí / Fakulta strojní
pracovník / ústav techniky prostředí / Fakulta strojní
pracovník (souhrn) / Fakulta strojní
(22 435) 2486B1-803 (Dejvice)
Ing. Miloš Lain, Ph.D. (12116)
(Milos.Lain (zavináč) fs.cvut.cz)
12116informační manažer / ústav techniky prostředí / Fakulta strojní
správce subsítě / ústav techniky prostředí / Fakulta strojní
zaměstnanec / ústav techniky prostředí / Fakulta strojní
pracovník / ústav techniky prostředí / Fakulta strojní
pracovník (souhrn) / Fakulta strojní
(22 435) 2586B1-808 (Dejvice)
Ing. Martin Dostál, Ph.D. (12118)
(Martin.Dostal (zavináč) fs.cvut.cz)
12118správce subsítě / ústav procesní a zpracovatelské techniky / Fakulta strojní
zaměstnanec / ústav procesní a zpracovatelské techniky / Fakulta strojní
pracovník / ústav procesní a zpracovatelské techniky / Fakulta strojní
pracovník (souhrn) / Fakulta strojní
(22 435) 8489G2-154 (Dejvice)
Ing. Tomáš Čenský, Ph.D. (12122)
(Tomas.Censky (zavináč) fs.cvut.cz)
12122správce subsítě / ústav letadlové techniky / Fakulta strojní
zaměstnanec / ústav letadlové techniky / Fakulta strojní
pracovník / ústav letadlové techniky / Fakulta strojní
pracovník (souhrn) / Fakulta strojní
(22 435) 7208
(22 435) 7416
F-117 (KN)
B-202 (KN)
Pavel Sachr (12132)
(Pavel.Sachr (zavináč) fs.cvut.cz)
12132správce subsítě / ústav materiálového inženýrství / Fakulta strojní
zaměstnanec / ústav materiálového inženýrství / Fakulta strojní
pracovník / ústav materiálového inženýrství / Fakulta strojní
pracovník (souhrn) / Fakulta strojní
(22 435) 7529B-119 (KN)
Ing. Michal Pakosta, Ph.D. (12133)
(Michal.Pakosta (zavináč) fs.cvut.cz)
12133informační manažer / ústav strojírenské technologie / Fakulta strojní
správce subsítě / ústav strojírenské technologie / Fakulta strojní
zaměstnanec / ústav strojírenské technologie / Fakulta strojní
pracovník / ústav strojírenské technologie / Fakulta strojní
pracovník (souhrn) / Fakulta strojní
(22 435) 2625B1-22 (Dejvice)
Ing. Pavel Novák, Ph.D. (12134)
(P.Novak (zavináč) fs.cvut.cz)
12134zástupce vedoucího / ústav technologie obrábění, projektování a metrologie / Fakulta strojní
informační manažer / ústav technologie obrábění, projektování a metrologie / Fakulta strojní
správce subsítě / ústav technologie obrábění, projektování a metrologie / Fakulta strojní
zaměstnanec / ústav technologie obrábění, projektování a metrologie / Fakulta strojní
pracovník / ústav technologie obrábění, projektování a metrologie / Fakulta strojní
pracovník (souhrn) / Fakulta strojní
(22 435) 2609
(22 435) 2611
B1-125 (Dejvice)
Ing. Miroslav Ondráček, Ph.D. (12135)
(Miroslav.Ondracek (zavináč) fs.cvut.cz)
12135správce subsítě / ústav výrobních strojů a zařízení / Fakulta strojní
zaměstnanec / ústav výrobních strojů a zařízení / Fakulta strojní
pracovník / ústav výrobních strojů a zařízení / Fakulta strojní
pracovník (souhrn) / Fakulta strojní
221 990 902
mobilní telefon: 605 205 902
A-143 (Horská 3)
Ing. Petr Žemlička (12138)
(Petr.Zemlicka (zavináč) fs.cvut.cz)
12138informační manažer / ústav řízení a ekonomiky podniku / Fakulta strojní
správce subsítě / ústav řízení a ekonomiky podniku / Fakulta strojní
zaměstnanec / ústav řízení a ekonomiky podniku / Fakulta strojní
pracovník / ústav řízení a ekonomiky podniku / Fakulta strojní
pracovník (souhrn) / Fakulta strojní
(22 435) 7621B-316 (KN)
Ing. Bohumil Mareš, Ph.D. (12201)
(Bohumil.Mares (zavináč) fs.cvut.cz)
12201vedoucí / centrum vozidel udržitelné mobility Josefa Božka / Fakulta strojní
člen grémia / Fakulta strojní
člen AS - zaměstnanec / Fakulta strojní
člen ekonomické komise AS / Fakulta strojní
informační manažer / centrum vozidel udržitelné mobility Josefa Božka / Fakulta strojní
správce subsítě / ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel / Fakulta strojní
zaměstnanec / centrum vozidel udržitelné mobility Josefa Božka / Fakulta strojní
pracovník / centrum vozidel udržitelné mobility Josefa Božka / Fakulta strojní
pracovník (souhrn) / Fakulta strojní
(22 435) 2502
246 003 700
B1-721 (Dejvice)
305 (Přílepská 1920)
Josef Zima (12932)
(Josef.Zima (zavináč) fs.cvut.cz)
12932správce subsítě / oddělení ekonomické / Fakulta strojní
zaměstnanec / oddělení ekonomické / Fakulta strojní
pracovník / oddělení ekonomické / Fakulta strojní
pracovník (souhrn) / Fakulta strojní
(22 435) 2600C1-211e (Dejvice)
 ()
Ing. Jaroslav Jirásek ()
(J.Jirasek (zavináč) fs.cvut.cz)
správce subsítě / ústav výrobních strojů a zařízení / Fakulta strojní
zaměstnanec / ústav výrobních strojů a zařízení / Fakulta strojní
pracovník / ústav výrobních strojů a zařízení / Fakulta strojní
pracovník (souhrn) / Fakulta strojní
(22 435) 9193A-155 (Horská 3)