CZ/EN

Správci subsítí

Správci subsítí mají na starosti připojení k síti na úrovni subsítě útvaru a pomoc při řešení problému s výpočetní technikou na daném útvaru. Starají se o registraci počítačových zařízení do počítačové sítě fakulty. Správce subsítě jmenuje vedoucí útvaru.

jméno a příjmení
(e-mail)
útvarfunkcetelefonmístnost (budova)
Ing. Martin Barták, Ph.D. (12116)
(Martin.Bartak (zavináč) fs.cvut.cz)
12116správce subsítě / ústav techniky prostředí / Fakulta strojní(22 435) 2486B1-803 (Dejvice)
doc. Ing. Václav Vacek, CSc. (12102)
(Vaclav.Vacek (zavináč) fs.cvut.cz)
12102správce subsítě / ústav fyziky / Fakulta strojní(22 435) 2741B2-239 (Dejvice)
doc. Ing. Jan Chyský, CSc. (12114, 12137)
(Jan.Chysky (zavináč) cvut.cz)
12114
12137
vedoucí / odbor elektrotechniky / Fakulta strojní
člen rady pro komercializaci / České vysoké učení technické v Praze
člen vědecké rady / Fakulta strojní
informační manažer / ústav přístrojové a řídící techniky / Fakulta strojní
správce subsítě / ústav přístrojové a řídící techniky / Fakulta strojní
správce subsítě / odbor elektrotechniky / Fakulta strojní
(22 435) 2469
(22 435) 9996
420602380602
B1-317 (Dejvice)
Ing. Petr Žemlička (12138)
(Petr.Zemlicka (zavináč) fs.cvut.cz)
12138informační manažer / ústav řízení a ekonomiky podniku / Fakulta strojní
správce subsítě / ústav řízení a ekonomiky podniku / Fakulta strojní
(22 435) 7621B-316 (Karlovo náměstí)
Josef Zima (12932)
(Josef.Zima (zavináč) fs.cvut.cz)
12932informační manažer / oddělení ekonomické / Fakulta strojní
správce subsítě / oddělení ekonomické / Fakulta strojní
(22 435) 2600C1-211e (Dejvice)
Ing. Vladimír Hlaváč, Ph.D. (12137)
(Hlavac (zavináč) fs.cvut.cz)
12137informační manažer / ústav přístrojové a řídící techniky / Fakulta strojní
správce subsítě / ústav přístrojové a řídící techniky / Fakulta strojní
správce subsítě / odbor automatického řízení / Fakulta strojní
(22 435) 2980A1-305j (Dejvice)
Ing. Pavel Steinbauer, Ph.D. (12131)
(Pavel.Steinbauer (zavináč) fs.cvut.cz)
12131správce subsítě / ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky / Fakulta strojní(22 435) 7568
420246003711
420602819383
311 (Roztoky, Přílepská )
A2-155 (Dejvice)
Ing. Martin Dostál, Ph.D. (12118)
(Martin.Dostal (zavináč) fs.cvut.cz)
12118správce subsítě / ústav procesní a zpracovatelské techniky / Fakulta strojní(22 435) 8489G2-154 (Dejvice)
Ing. Pavel Zácha, Ph.D. (12115, 12921, 81312)
(Pavel.Zacha (zavináč) fs.cvut.cz)
12115
12921
81312
vedoucí / oddělení IS vědy a výzkumu / Výpočetní a informační centrum
člen kolégia / Výpočetní a informační centrum
informační manažer / ústav energetiky / Fakulta strojní
správce subsítě / ústav energetiky / Fakulta strojní
(22 435) 9809G3-126 (Dejvice)
doc. Ing. Tomáš Bodnár, Ph.D. (12101)
(Tomas.Bodnar (zavináč) fs.cvut.cz)
12101správce subsítě / ústav technické matematiky / Fakulta strojní(22 435) 7548D-303 (Karlovo náměstí)
Ing. Jan Zavřel, Ph.D. (12131)
(Jan.Zavrel (zavináč) fs.cvut.cz)
12131informační manažer / ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky / Fakulta strojní
správce subsítě / ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky / Fakulta strojní
správce subsítě / odbor mechaniky a mechatroniky / Fakulta strojní
(22 435) 7572A2-156 (Dejvice)
Ing. Jiří Čáp, Ph.D. (12136)
(Jiri.Cap (zavináč) fs.cvut.cz)
12136správce subsítě / ústav přístrojové a řídící techniky / Fakulta strojní
správce subsítě / odbor přesné mechaniky a optiky / Fakulta strojní
(22 435) 2585B1-21 (Dejvice)
Ing. Karel Doubrava, Ph.D. (12111)
(Karel.Doubrava (zavináč) fs.cvut.cz)
12111informační manažer / ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky / Fakulta strojní
informační manažer / odbor pružnosti a pevnosti / Fakulta strojní
správce subsítě / odbor biomechaniky / Fakulta strojní
správce subsítě / odbor pružnosti a pevnosti / Fakulta strojní
správce subsítě / ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky / Fakulta strojní
(22 435) 2525
(22 435) 2691
B1-616 (Dejvice)
E3-138c (Dejvice)
H3-61 (Dejvice)
Ing. Pavel Novák, Ph.D. (12134)
(P.Novak (zavináč) fs.cvut.cz)
12134informační manažer / ústav technologie obrábění, projektování a metrologie / Fakulta strojní
správce subsítě / ústav technologie obrábění, projektování a metrologie / Fakulta strojní
(22 435) 2611
(22 435) 2609
B1-125 (Dejvice)
Ing. Jiří Šolc (12375)
(Jiri.Solc (zavináč) fs.cvut.cz)
12375informační manažer / centrum počítačových služeb / Fakulta strojní
správce subsítě / centrum počítačových služeb / Fakulta strojní
(22 435) 9966
420711000000
C1-209 (Dejvice)
C1-211b (Dejvice)
Ing. Bohumil Mareš, Ph.D. (12201)
(Bohumil.Mares (zavináč) cvut.cz)
12201vedoucí / centrum vozidel udržitelné mobility Josefa Božka / Fakulta strojní
zástupce vedoucího / ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel / Fakulta strojní
člen grémia / Fakulta strojní
člen AS - zaměstnanec / Fakulta strojní
člen ekonomické komise AS / Fakulta strojní
informační manažer / centrum vozidel udržitelné mobility Josefa Božka / Fakulta strojní
správce subsítě / centrum vozidel udržitelné mobility Josefa Božka / Fakulta strojní
správce subsítě / ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel / Fakulta strojní
(22 435) 2502
420246003700
420603507194
305 (Roztoky, Přílepská )
B1-721 (Dejvice)
Ing. Tomáš Čenský, Ph.D. (12122, 13135)
(Tomas.Censky (zavináč) cvut.cz)
12122
13135
správce subsítě / ústav letadlové techniky / Fakulta strojní(22 435) 7416
(22 435) 9752
F-117 (Karlovo náměstí)
B-202 (Karlovo náměstí)
Ing. Miroslav Ondráček, Ph.D. (12135)
(Miroslav.Ondracek (zavináč) fs.cvut.cz)
12135správce subsítě / ústav výrobních strojů a zařízení / Fakulta strojní420221990902
420605205902
A-143 (Horská)
Ing. René Dub (12375)
(Rene.Dub (zavináč) fs.cvut.cz)
12375správce subsítě / ústav jazyků / Fakulta strojní(22 435) 9948A1-205a (Dejvice)
Ing. Jan Tomíček, Ph.D. (12134)
(Jan.Tomicek (zavináč) fs.cvut.cz)
12134správce subsítě / ústav technologie obrábění, projektování a metrologie / Fakulta strojní(22 435) 2601
420602557359
(22 435) 2706
B1-114 (Dejvice)
F3-114 (Dejvice)
Ing. Karel Petr, Ph.D. (12113)
(Karel.Petr (zavináč) fs.cvut.cz)
12113informační manažer / ústav konstruování a částí strojů / Fakulta strojní
správce subsítě / ústav konstruování a částí strojů / Fakulta strojní
(22 435) 2415
420776017566
B2-351 (Dejvice)
Ing. František Starý ()správce subsítě / ústav konstruování a částí strojů / Fakulta strojní(22 435) 2415B2-351 (Dejvice)
Ing. Vladimír Mára (12132, 12132)
(Vladimir.Mara (zavináč) fs.cvut.cz)
12132
12132
správce subsítě / ústav materiálového inženýrství / Fakulta strojní
správce subsítě / inovační centrum diagnostiky a aplikace materiálů / Fakulta strojní
(22 435) 7249A-442 (Karlovo náměstí)
Pavel Sachr ()správce subsítě / ústav materiálového inženýrství / Fakulta strojní(22 435) 7529
420606711076
B-119 (Karlovo náměstí)
Ing. Jan Syblík (12115, 12115)
(Jan.Syblik (zavináč) fs.cvut.cz)
12115
12115
správce subsítě / ústav energetiky / Fakulta strojní(22 435) 2727
420778728297
G3-128 (Dejvice)
Ing. Tomáš Gurčík (12133, 12133)
(Tomas.Gurcik (zavináč) fs.cvut.cz)
12133
12133
informační manažer / ústav strojírenské technologie / Fakulta strojní
správce subsítě / ústav strojírenské technologie / Fakulta strojní
(22 435) 2630B1-26 (Dejvice)
Tomáš Vávra (12375)
(tomas.vavra (zavináč) fs.cvut.cz)
12375správce subsítě / centrum leteckého a kosmického výzkumu / Fakulta strojní(22 435) 9989A1-204c (Dejvice)
D1-267 (Dejvice)
Bc. Jindřich Paur (12112)
(Jindrich.Paur (zavináč) fs.cvut.cz)
12112informační manažer / ústav mechaniky tekutin a termodynamiky / Fakulta strojní
správce subsítě / ústav mechaniky tekutin a termodynamiky / Fakulta strojní