[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel

Bakalářské

Bakalářské

 • Návrh úpravy setrvačníkového stanoviště - více
  2301R000 - bez oboru, Gabriela Achtenová, téma k dispozici
 • Měření účinnosti kabelů řazení - více
  2301R000 - bez oboru, Gabriela Achtenová, téma k dispozici
 • Převodovka pro elektromobil - více
  2301R000 - bez oboru, Gabriela Achtenová, rezervované téma
 • Tvorba učební pomůcky pro výuku automobilových převodů - více
  2301R000 - bez oboru, Gabriela Achtenová, téma k dispozici
 • Příprava dvou experimentálních cvičení. - více
  2301R000 - bez oboru, Gabriela Achtenová, téma k dispozici
 • Měření hydrodynamického měniče - více
  2301R000 - bez oboru, Gabriela Achtenová, téma k dispozici
 • Vývoj parametrů vozidel v posledních 25 letech - více
  2301R000 - bez oboru, Gabriela Achtenová, téma k dispozici
 • Reserse konceptu prestavby vozu Formula Student pro kategorii Driverless - více
  2301R000 - bez oboru, Nikita Astraverkhau, téma k dispozici
 • Měření průtoku vzduchu a spalin pro experimentální jednoválcový motor. - více
  2301R000 - bez oboru, Ivan Bortel, téma k dispozici
 • Měření spotřeby kapalného paliva pro dvoupalivový vznětový motor - více
  2301R000 - bez oboru, Ivan Bortel, téma k dispozici
 • Vyhodnocení zlepšení spotřeby v jízdním cyklu konceptu plynového motoru s chudou koncepcí - více
  2301R000 - bez oboru, Vít Doleček, téma k dispozici
 • Studie kloubového hřídele zcela odpruženého pohonu moderní lokomotivy - více
  2301R000 - bez oboru, Tomáš Fridrichovský, téma k dispozici
 • Studie kloubového hřídele částečně odpruženého pohonu moderní lokomotivy - více
  2301R000 - bez oboru, Tomáš Fridrichovský, téma k dispozici
 • Analýza namáhání nápravy dvojkolí v podvozku Y25 pro nákladní vozy - více
  2301R000 - bez oboru, Tomáš Heptner, téma k dispozici
 • Bezpečnost proti vykolejení na zborcené koleji dvounápravového nákladního vozu - více
  2301R000 - bez oboru, Tomáš Heptner, téma k dispozici
 • Vypružení pro pojezd dvounápravového železničního nákladního vozu - více
  2301R000 - bez oboru, Tomáš Heptner, téma k dispozici
 • Systémy detekce poloměru oblouku koleje - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Kalivoda, téma k dispozici
 • Systémy aktivního natáčení náprav elektrických lokomotiv - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Kalivoda, téma k dispozici
 • Konstrukční úpravy kladkového stavu ČVUT - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Kalivoda, téma k dispozici
 • Jízda vozidla s hydrodynamickým měničem - více
  2301R000 - bez oboru, Jaroslav Kaněra, rezervované téma
 • Návrh vedení dvojkolí a primárního vypružení u podvozku nízkopodlažní tramvaje - více
  2301R000 - bez oboru, Josef Kolář, téma k dispozici
 • Přehled systémů a předběžné zhodnocení potenciálu pulsního přeplňování automobilových spalovacích motorů - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Macek, téma k dispozici
 • Mapování tepelného zatížení v plynovém automobilovém motoru - více
  2301R000 - bez oboru, Zbyněk Syrovátka, téma k dispozici
 • Indikace tlaku ve válci plynového zážehového motoru - více
  2301R000 - bez oboru, Zbyněk Syrovátka, téma k dispozici
 • Konstrukční návrh směšovače pro plynový motor s využitím 3D tisku - více
  2301R000 - bez oboru, Zbyněk Syrovátka, téma k dispozici
 • Sekvenční středotlaká injektáž zemního plynu pro zážehový motor - více
  2301R000 - bez oboru, Michal Takáts, téma k dispozici
 • Výpočet průtokových vlastností hlavy válců motoru EA211 - více
  2301R000 - bez oboru, Oldřich Vítek, téma k dispozici
 • Výpočet průtokových vlastností hlavy válců experimentálního zážehového jednoválce - více
  2301R000 - bez oboru, Oldřich Vítek, téma k dispozici
 • Výpočet průtokových vlastností hlavy válců experimentálního zážehového jednoválce - více
  2301R000 - bez oboru, Oldřich Vítek, téma k dispozici
 • Termodynamická optimalizace velkého plynového motoru s dvoustupňovým přeplňováním - více
  2301R000 - bez oboru, Oldřich Vítek, téma k dispozici
 • Vliv motorizované dopravy na koncentrace částic ve školách - více
  2301R000 - bez oboru, Michal Vojtíšek, téma k dispozici
 • Detekce vozidel s nadměrnými emisemi (rámcové téma) - více
  2301R000 - bez oboru, Michal Vojtíšek, téma k dispozici
 • Dokončení měřicího stanoviště elastokinematiky nápravy - více
  3901R051 - Konstruování podporované počítačem, Gabriela Achtenová, téma k dispozici
 • Měření spotřeby kapalného paliva pro dvoupalivový vznětový motor - více
  3901R051 - Konstruování podporované počítačem, Ivan Bortel, rezervované téma
 • Měření průtoku vzduchu a spalin pro experimentální jednoválcový motor. - více
  3901R051 - Konstruování podporované počítačem, Ivan Bortel, rezervované téma
 • Speciální snímače a jejich použití ve vývoji spalovacích motorů - více
  3901R051 - Konstruování podporované počítačem, Miloslav Emrich, téma k dispozici
 • Zjednodušený 3D model samočinné převodovky ZF4HP20 - více
  3901R051 - Konstruování podporované počítačem, Jaroslav Kaněra, rezervované téma
 • Zjednodušený 3D model samočinné převodovky se soukolím typu Ravigneaux - více
  3901R051 - Konstruování podporované počítačem, Jaroslav Kaněra, rezervované téma
 • Způsoby vedení kolébky u otočného tramvajové podvozku - více
  3901R051 - Konstruování podporované počítačem, Josef Kolář, téma k dispozici
 • Chladící okruh mezichladiče pro plynový motor s pokročilým spalovacím systémem - více
  3901R051 - Konstruování podporované počítačem, Michal Takáts, rezervované téma
 • Návrh zdvihové křivky ventilu pomocí Beziérova splinu - více
  3901R051 - Konstruování podporované počítačem, Radek Tichánek, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12120/temata_ZP