[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel

CZ   / EN  

Odborná činnost

Výzkum jízdních a vodících vlastnosti kolejových vozidel

Zabýváme hodnocením a návrhy konstrukčních  skupin (např. vypružení vozidel, vedení dvojkolí, soustrojí trakční motor + nápravové převodovky),  používaných v pojezdech a pohonech kolejových vozidel s ohledem na splnění požadavků bezpečnosti provozu dle platných norem a TSI. Provádíme simulační výpočty jízdy kolejových vozidel. Spolupracujeme se Škoda Transportation, a.s. na vývoji komponent pro moderní kolejová vozidla.

Zkoumáme možnosti aplikace mechatronických prvků v pojezdu kolejového vozidla a problematiku vlivu nerovností koleje do torzní dynamiky pohonů dvojkolí.

Symbióza Ústavu automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel a Centra vozidel udržitelné mobility (CVUM)

Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel a CVUM (VTP Roztoky) spojují pracovníky a postgraduální studenty Fakulty strojní a Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze s dalšími výzkumnými a vývojovými pracovišti a průmyslovými partnery. Zabývají se optimalizačními postupy při výzkumu a vývoji pístových spalovacích motorů v oblasti termodynamiky, aerodynamiky, přeplňování, emisí, motor managementu, dynamiky motorů a pevnostní analýzy. Dále provádějí návrhy konstrukcí a optimalizaci převodovek vozidel (mechanické, hydraulické, elektrické hnací ústrojí), návrhy pérování vozidel včetně aktivních mechatronických prvků a jejich řízení, řeší problematiku aerodynamiky vozidel a pasivní bezpečnosti.