[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel

CZ   / EN  

Projekty

Projekty Ústavu automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

 • SGS24/090/OHK2/2T/12
  Zvyšování účinnosti budoucích pohonných jednotek – Rudolf, J. (2024-2025)
 • SGS24/089/OHK2/2T/12
  Katapult na simulaci nárazových zkoušek mezi vozidlem a chodcem – Pánek, T. (2024-2025)
 • SGS23/161/OHK2/3T/12
  Zvýšení efektivity a bezpečnosti tramvajových vozidel – Vrba, J. (2023-2025)
 • SGS22/104/OHK2/2T/12
  Inovativní zubová řadící spojka – Bous, M. (2022-2023)
 • SGS21/155/OHK2/3T/12
  Optimalizace pohonného ústrojí a jeho částí – Pacoň, L. (2021-2023)

Projekty Centra vozidel udržitelné mobility

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

 • 101138220
  Green Intelligent Affordable New Transport Solutions – Heřmanová, J. (2024-2027)
 • TK04010099
  Modelová podpora čisté a udržitelné mobility v ČR – Macek, J. (2022-2024)
 • TN02000054
  Národnı́ centrum kompetence inženýrstvı́ pozemnı́ch vozidel Josefa Božka – Vítek, O. (2023-2028)
 • EG20_321/0024938
  Multifunkcionální pokročilý ventilový rozvod vznětového motoru nákladního automobilu – Tichánek, R. (2021-2023)

Multifunkcionální pokročilý ventilový rozvod vznětového motoru nákladního automobilu

Kód projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024938
Partner projektu: Eaton
Cíl projektu: Cílem projektu je návrh, konstrukce a experimentální ověření systému ventilového rozvodu vznětového spalovacího motoru pro nákladní automobily.
Projekt je financován ze zdrojů EU.

pracoviste/12120/EU_projekt_2024.jpg