[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel

Projekty

Projekty Ústavu automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

 • SGS20/120/OHK2/2T/12
  Modifikace a modernizace kladkového stavu a modelového rámu podvozku – Dybala, V. (2020-2021)
 • SGS19/161/OHK2/3T/12
  Výzkum pasivní bezpečnosti kolejových vozidel – Seidl, J. (2019-2021)
 • SGS19/160/OHK2/3T/12
  Zubová řadicí spojka bez obvodové vůle – Jasný, M. (2019-2021)
 • SGS19/104/OHK2/2T/12
  Pokročilé optimalizácie systémov budoucích hybridních pohonných jednotek – Toman, R. (2019-2020)
 • SGS18/130/OHK2/2T/12
  Analýza elektrických a mechanických dějů v pohonech moderních kolejových vozidel – Dybala, V. (2018-2019)
 • TE01020038
  Centrum kompetence drážních vozidel – Rus, L. (2012-2019)

Projekty Centra vozidel udržitelné mobility

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

 • 815002
  You can also reduce emissions – Vojtíšek, M. (2019-2022)
 • 814966
  City Air Remote Emission Sensing – Vojtíšek, M. (2019-2022)
 • FV40072
  Pokročilé materiály palivových článků pro udržitelnou energetiku – Macek, J. (2019-2021)
 • TN01000026
  Národní centrum kompetence Josefa Božka pro pozemní dopravní prostředky – Macek, J. (2019-2020)
 • GA19-04682S
  Biodostupnost antimonu a jeho interakce s prostředím v místech dopravních uzlů – Vojtíšek, M. (2019-2021)
 • TH04010199
  Komplexní systém pokročilého ventilového rozvodu pro motory osobních vozidel s elektro-mechanickou aktuací – Bolehovský, O. (2018-2022)
 • TITSMZP713
  Optimální využití obnovitelných zdrojů energie v dopravě – Macek, J. (2018-2020)
 • EG15_019/0000990
  Výzkum a vývoj vývojové řady dieselových leteckých motorů – Mareš, B. (2015-2019)
 • GA18-04719S
  Mechanismy toxicity emisí z benzinových motorů v 3D tkáňových kulturách a v modelové bronchiální epiteliální buněčné linii – Vojtíšek, M. (2018-2020)
 • 723970
  Future Research, Advanced Development and Implementation Activities for Road Transport – Macek, J. (2016-2019)
 • LO1311
  Rozvoj Centra vozidel udržitelné mobility – Mareš, B. (2014-2019)