[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel

Výsledky

Výsledky Ústavu automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel

Výsledky Centra vozidel udržitelné mobility

Výsledky Ústavu automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel

Navigace

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2018

 • Застосування програмних комплексів при дослідженні стану транспортних засобів – Tatarinova, V. - Kalivoda, J., - Neduzha, L., 2018
 • Research of Locomotive Mechanics Behavior – Tatarinova, V. - Kalivoda, J., - Neduzha, L., 2018
 • Multi-Parametric and Multi-Objective Thermodynamic Optimization of a Spark-Ignition Range Extender ICE – Toman, R. - Brankov, I., 2018
 • Development of Adaptable CF RP Energy Absorbers for Car Crashes – Schmidová, N. - Zámečníková, T. - Vašíček, M. - Zavadil, F. - Růžička, M., - Rund, M., 2018
 • Identification of Cycle-to-Cycle Variability Sources in SI ICE based on CFD Modeling – Vítek, O. - Doleček, V. - Syrovátka, Z., - Macek, J., 2018

Stať ve sborníku

2018

 • Černé ovce – detekování vozidel, která nadměrně znečišťují emisemi tuhých částic za použití vzdáleného měření – Skácel, J. - Vojtíšek, M. - Beránek, V., - Pechout, M., 2018
 • Black Sheep - Detecting Polluting Vehicles on the Road Using Roadside Particle Measurement – Skácel, J. - Vojtíšek, M. - Beránek, V., - Pechout, M., 2018
 • STANOVIŠTĚ PRO TESTOVÁNÍ SYNCHRONIZAČNÍCH SPOJEK – Pakosta, J. - Achtenová, G., - Jasný, M., 2018
 • Representation of Two-Stroke Engine Scavenging in 1D Models Using 3D Simulations – Brynych, P. - Macek, J. - Novella, R., - Thein, K., 2018
 • Uzavřený zkušební stav pro zkoušky hřídelových převodovek – Kazda, L. - Achtenová, G., - Padovec, Z., 2018
 • EMISSION AND PERFORMANCE EFFECTS OF DUAL FUEL OPERATION ON TURBOCHARGED COMPRESSION IGNITION TRACTOR ENGINE – Bortel, I. - Takáts, M. - Beránek, V. - Jevič, P., - Pražan, R., 2018
 • Development of 4-stroke Engine Brake Using Thermodynamic and Mechanical Simulation Models – Bolehovský, O. - Tichánek, R., 2018
 • Zubová spojka bez obvodové vůle – Jasný, M. - Achtenová, G., - Pakosta, J., 2018
 • OPTIMIZATION TOOL FOR HYBRID VEHICLES – Macek, J. - Morkus, J. - Denk, P. - Steinbauer, P. - Vítek, O., - Toman, R., 2018
 • COMBUSTION IN GAS SI ICE EQUIPPED WITH SCAVENGED PRE-CHAMBER – Vítek, O. - Doleček, V., - Syrovátka, Z., 2018
 • Parameter optimization of the locomotive running gear – Klimenko, I. - Kalivoda, J., - Neduzha, L., 2018
 • Roller rig for simulation of a curved track – Kalivoda, J. - Bauer, P., 2018
 • Scavenged Pre-chamber Volume Effect on Gas Engine Performance and Emissions – Syrovátka, Z. - Vávra, J. - Takáts, M., - Vítek, O., 2018
 • Evaluation of a NOx Emission Model for a Turbocharged Natural Gas SI Engine – Toman, R., 2018
 • Cesty ke zlepšování přepravních schopností kolejových vozidel – Dybala, V. - Šulc, B., 2018
 • Skluz a adheze v Simulink modelu železničního dvojkolí navrženého k detekci jízdních podmínek pomocí neuronových sítí – Dybala, V. - Libenský, M. - Šulc, B., - Oswald, C., 2018
 • Dog Clutch Without Circular Backlash – Achtenová, G. - Jasný, M., - Pakosta, J., 2018
 • Dynamic response comparison of the wheelset partly and fully sprung drive – Dub, M. - Kolář, J., - Lopot, F., 2018
 • An electric vehicle with an internal combustion engine as a range extender – Brankov, I., 2018
 • Axle gearbox hinge as a diagnostic member for rail vehicle drive – Dub, M. - Kolář, J., - Lopot, F., 2018
 • Дослідження різних методів щодо можливості визначення сходу колісної пари з рейок – Kostritsa, S.A. - Kalivoda, J. - Kuzyshyn, A.Ya., - Batih, A.V., 2018
 • Використання автоматизованих систем при проектуванні та випробуванні рухомого складу – Kalivoda, J. - Neduzha, L. - Оchkasov, O., - Chernyaev, D., 2018
 • Utilization of the Roller Rig in the Development of Innovative Rolling Stock – Kalivoda, J., 2018
 • System of Axle-Box Force Measurement for Experimental Railway Bogie – Bauer, P. - Kalivoda, J., 2018
 • High Speed Stability of a Railway Vehicle Equipped with Independently Rotating Wheels – Kyryl'chuk, O. - Kalivoda, J., - Neduzha, L., 2018
 • Calibration study of a NOx emission model for natural gas spark-Ignition internal combustion engine – Toman, R., 2018
 • Axle Gearbox Hinge Response During Dynamic Testing – Dub, M. - Kolář, J. - Lopot, F., - Dynybyl, V., 2018

Patent, užitný a průmyslový vzor

2019

 • Vůz pro přepravu velkoobjemových kontejnerů – Kolář, J. - Kalivoda, J. - Dynybyl, M., - Dynybyl, V., 2019

2018

 • Vůz pro přepravu velkoobjemových kontejnerů – Dynybyl, V. - Hoidekr, J. - Mrázek, J. - Petr, K. - Kolář, J., - Dlabač, J., 2018
 • Platforma pro transport kontejnerů – Kolář, J. - Dynybyl, M. - Kalivoda, J., - Dynybyl, V., 2018
 • Linka na plnění kontejnerů, zejména s komunálním odpadem – Dynybyl, V. - Hoidekr, J. - Mrázek, J. - Petr, K. - Kolář, J., - Dlabač, J., 2018
 • Schaltungskupplung – Jasný, M. - Achtenová, G., - Pakosta, J., 2018
 • Řadicí spojka – Jasný, M. - Achtenová, G., - Pakosta, J., 2018
 • Zážehový plynový spalovací motor – Vávra, J. - Takáts, M. - Macek, J., - Syrovátka, Z., 2018

Prototyp, funkční vzorek

2018

 • Zubová řadicí spojka s aretačním mechanismem – Jasný, M. - Pakosta, J., - Achtenová, G., 2018

Software

2018

 • Computational Models for Two Stroke Engine Brake Simulations – Tichánek, R. - Bolehovský, O., 2018
 • Detailed CFD Model of gas SI ICE with Scavenged Pre-Chamber – Vítek, O. - Doleček, V. - Syrovátka, Z., - Macek, J., 2018

Zpráva

2018

 • Emise z lodní dopravy v oblasti Plavební komory Smíchov – Vojtíšek, M. - Skácel, J. - Beránek, V., - Pechout, M., 2018
 • Measurement of exhaust emissions of small motorcycles using a miniature portable on-board system – Vojtíšek, M. - Skácel, J. - Pechout, M., - Fenkl, M., 2018
 • Zjišťování důsledků konverze vznětového přeplňovaného motoru Zetor 1301 na dvoupalivový provoz na kapalné palivo a bio-metan při současném posouzení vlivu směsí obnovitelných paliv založených na HVO a to z hlediska emisních a energetických parametrů při čistě vznětovém i dvoupalivovém provozu. – Bortel, I. - Valášek, J. - Beránek, V. - Strapko, M., - Klír, V., 2018
 • High-speed and lightweight reducer of Electric Vehicle using composite materials. Pre-check report for the year 2018 – Sulitka, M. - Růžička, M. - Uher, O. - Achtenová, G. - Padovec, Z. - Poul, R. - Novotný, C. - Kulíšek, V. - Zámečníková, T., - Kazda, L., 2018
 • Zpráva o řešení projektu TF03000050 Vysokorychlostní lehká převodovka pro zástavbu do elektrovozidel za použití kompozitních materiálů v roce 2018 – Sulitka, M. - Růžička, M. - Uher, O. - Achtenová, G. - Padovec, Z. - Poul, R. - Novotný, C. - Kulíšek, V. - Zámečníková, T., - Kazda, L., 2018
 • Detekce vozidel s nadměrnými emisemi částic – Vojtíšek, M. - Skácel, J. - Beránek, V. - Pechout, M. - Jindra, P. - Turza, R., - Vomáčka, P., 2018
 • Odborný posudek Z18-11 – Kolář, J., 2018
 • Odborný posudek Z18-16 – Kolář, J., 2018
 • Simulace torzního kmitání částečně odpruženého pohonu vozu metra s buzením od svislých nerovností koleje – Dub, M. - Kolář, J., 2018
 • Vlivy přechodových jevů v napájení asynchronního motoru na torzní kmitání mechanické části pohonu kolejových vozidel – Dybala, V., 2018
 • Experimentální výzkum aktivních prvků ve vedení dvojkolí s využitím modelového kladkového stavu – Kalivoda, J., 2018
 • Závěrečný protokol ze zkoušek VI. stupně - série – Achtenová, G. - Miláček, O., 2018

Kvalifikační zpráva

2018

 • Studie mechanismů zvýšení podílu EGR ve válci – Weiss, V. - Doleček, V., 2018
 • A 1-D Unsteady Model of a Twin Scroll Radial Centripetal Turbine for Turbocharging Optimization – Žák, Z. - Macek, J. supervisor, 2018

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2018

 • Комп’ютерне моделювання залізничних транспортних засобів: метод. вказівки до виконання практичних робіт, курсового та дипломного проектування – Kapitsa, M. - Kalivoda, J. - Neduzha, L. - Ochkasov, O., - Chernaev, D., 2018

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2018

 • Vznětový motor - od nafty k vodíku – Bortel, I. - Vávra, J., - Takáts, M., 2018
 • HYDROGEN USE IN A COMPRESSION IGNITION ENGINE - HydrogenDays 2018 – Bortel, I. - Vávra, J., - Takáts, M., 2018
 • Gearhift Clutches - New Design and Approach – Jasný, M. - Achtenová, G., 2018
 • Black Sheep - Detecting Polluting Vehicles on the Road Using Roadside Particle Measurement – Skácel, J. - Vojtíšek, M. - Beránek, V., - Pechout, M., 2018
 • Black sheep - detecting sooty vehicles on the road using roadside particle measurement – Skácel, J. - Vojtíšek, M. - Beránek, V., - Pechout, M., 2018
 • Detekce nadměrně emitujících vozidel v provozu – Vojtíšek, M. - Skácel, J., 2018
 • Multi-parametrická a vícecílová termodynamická optimalizace zážehové motoru pro prodlužovač dojezdu – Toman, R. - Brankov, I., 2018
 • Vývojové trendy v řešení podvozků nízkopodlažních tramvají – Kolář, J., 2018
 • Adaptive response of composite structure under impact loading – Vašíček, M. - Schmidová, N. - Zámečníková, T. - Zavadil, F., - Růžička, M., 2018

Výsledky Centra vozidel udržitelné mobility

Navigace

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2019

 • Content of metals in emissions from gasoline, diesel, and alternative mixed biofuels – Coufalík, P. - Matoušek, T. - Křůmal, K. - Vojtíšek-Lom, M. - Beránek, V., - Mikuška, P., 2019
 • Comparison of different image intensifiers used for combustion measurement – Kouba, J. - Novotný, J., - Mulenko, M., 2019
 • Effect of HVO fuel mixtures on emissions and performance of a passenger car size diesel engine – Bortel, I. - Vávra, J., - Takáts, M., 2019
 • Numerical simulation of unsteady flows through a radial turbine – Fürst, J. - Žák, Z., 2019
 • Optimized Driving Cycle Oriented Control for a Highly Turbocharged Gas Engine – Doleček, V. - Vávra, J., - Škarohlíd, M., 2019

2018

 • Turbocharging of high performance compressed natural gas SI engine for light duty vehicle – Škarohlíd, M. - Vávra, J., 2018
 • Brief Overview about the Development of Torsional Vibration Calculation and Education of Methods for Their Calculation – Zoul, V. - Kováč, P., 2018
 • Multi-Parametric and Multi-Objective Thermodynamic Optimization of a Spark-Ignition Range Extender ICE – Toman, R. - Brankov, I., 2018
 • Development of Adaptable CF RP Energy Absorbers for Car Crashes – Schmidová, N. - Zámečníková, T. - Vašíček, M. - Zavadil, F. - Růžička, M., - Rund, M., 2018
 • The influence of material properties on highly time resolved particle formation for nanosecond laser ablation – Holá, M. - Ondráček, J. - Nováková, H. - Vojtisek-Lom, M. - Hadravová, R., - Kanický, V., 2018
 • Predictive control of commercial e-vehicle using a priori route information – Steinbauer, P. - Husák, J. - Denk, P. - Macek, J. - Šika, Z., - Pasteur, F., 2018
 • In-Cylinder Flow Characterization Using Vorticity Based Parameters – Hatschbach, P. - Vítek, O. - Tichánek, R., - Doleček, V., 2018
 • MODEL BASED NONLINEAR PREDICTIVE CONTROL OF IC ENGINE – Doleček, V. - Pelikán, J. - Denk, P., - Šika, Z., 2018
 • Application of Predictive Combustion Model to CI ICE based on LES and Chemical Kinetics – Vítek, O. - Doleček, V. - Diviš, M., - Macek, J., 2018
 • Identification of Cycle-to-Cycle Variability Sources in SI ICE based on CFD Modeling – Vítek, O. - Doleček, V. - Syrovátka, Z., - Macek, J., 2018
 • Transcriptional response to organic compounds from diverse gasoline and biogasoline fuel emissions in human lung cells – Libalova, H. - Rossner, P. - Vrbova, K. - Brzicova, T. - Vojtisek-Lom, M. - Beránek, V. - Kléma, J. - Cigánek, M. - Neča, J. - Machala, M., - Topinka, J., 2018
 • On-road and laboratory emissions of NO, NO2, NH3, N2O and CH4 from late-model EU light utility vehicles: Comparison of diesel and CNG – Vojtisek-Lom, M. - Beránek, V. - Klír, V. - Jindra, P. - Pechout, M., - Voříšek, T., 2018

Stať ve sborníku

2019

 • VISUALISATION OF COMBUSTION SPECIES IN GASEOUS MIXTURES – Mulenko, M. - Kouba, J., - Skočilas, J., 2019
 • Scavenged Pre-Chamber Volume Effect on Gas Engine Performance and Emissions – Syrovátka, Z. - Vítek, O. - Vávra, J., - Takáts, M., 2019
 • A dual fuel hydrogen - diesel compression ignition engine and its potential application in road transport – Vávra, J. - Bortel, I., - Takáts, M., 2019
 • Striktní stabilita adaptivních dynamických polynomiálních systémů – Beneš, P. - Bukovský, I., - Budík, O., 2019

2018

 • XaaS - Anything-as-a-Service? – Jirovský, V., 2018
 • Different Ways of Intake Port Flow Description – Hatschbach, P., 2018
 • Černé ovce – detekování vozidel, která nadměrně znečišťují emisemi tuhých částic za použití vzdáleného měření – Skácel, J. - Vojtíšek, M. - Beránek, V., - Pechout, M., 2018
 • Black Sheep - Detecting Polluting Vehicles on the Road Using Roadside Particle Measurement – Skácel, J. - Vojtíšek, M. - Beránek, V., - Pechout, M., 2018
 • Optimized Driving Cycle Oriented Control of a Highly Turbocharged Gas Engine – Doleček, V. - Vávra, J., - Škarohlíd, M., 2018
 • STANOVIŠTĚ PRO TESTOVÁNÍ SYNCHRONIZAČNÍCH SPOJEK – Pakosta, J. - Achtenová, G., - Jasný, M., 2018
 • Representation of Two-Stroke Engine Scavenging in 1D Models Using 3D Simulations – Brynych, P. - Macek, J. - Novella, R., - Thein, K., 2018
 • Uzavřený zkušební stav pro zkoušky hřídelových převodovek – Kazda, L. - Achtenová, G., - Padovec, Z., 2018
 • EMISSION AND PERFORMANCE EFFECTS OF DUAL FUEL OPERATION ON TURBOCHARGED COMPRESSION IGNITION TRACTOR ENGINE – Bortel, I. - Takáts, M. - Beránek, V. - Jevič, P., - Pražan, R., 2018
 • Development of 4-stroke Engine Brake Using Thermodynamic and Mechanical Simulation Models – Bolehovský, O. - Tichánek, R., 2018
 • SOFTWARE FOR DESIGNING OF ASYMMETRIC INVOLUTE GEARING – Miláček, O., 2018
 • Zubová spojka bez obvodové vůle – Jasný, M. - Achtenová, G., - Pakosta, J., 2018
 • OPTIMIZATION TOOL FOR HYBRID VEHICLES – Macek, J. - Morkus, J. - Denk, P. - Steinbauer, P. - Vítek, O., - Toman, R., 2018
 • COMBUSTION IN GAS SI ICE EQUIPPED WITH SCAVENGED PRE-CHAMBER – Vítek, O. - Doleček, V., - Syrovátka, Z., 2018
 • Scavenged Pre-chamber Volume Effect on Gas Engine Performance and Emissions – Syrovátka, Z. - Vávra, J. - Takáts, M., - Vítek, O., 2018
 • Development of a Pre-Chamber Ignition System for Light Duty Truck Engine – Vávra, J. - Syrovátka, Z. - Vítek, O. - Takáts, M., - Macek, J., 2018
 • Evaluation of a NOx Emission Model for a Turbocharged Natural Gas SI Engine – Toman, R., 2018
 • Comparison of different image intensifiers used for combustion measurement – Kouba, J. - Novotný, J., - Mulenko, M., 2018
 • The study of possibilities towards to extending the Hybrid Electric Vehicle mathematical model by predictive control algorithm – Denk, P. - Šika, Z. - Steinbauer, P. - Macek, J., - Morkus, J., 2018
 • THE CONCEPT OF THE PREDICTIVE CONTROL ALGORITHM DESIGNED FOR THE HYBRID ELECTRIC VEHICLE ENERGY CONSUMPTION OPTIMIZATION – Denk, P. - Šika, Z. - Steinbauer, P. - Macek, J., - Morkus, J., 2018
 • THE DETAILED VIEW ON THE HYBRID ELECTRIC VEHICLE MATHEMATICAL MODEL USED FOR THE ENERGY CONSUMPTION OPTIMIZATION – Denk, P. - Šika, Z. - Steinbauer, P. - Macek, J., - Morkus, J., 2018
 • Dog Clutch Without Circular Backlash – Achtenová, G. - Jasný, M., - Pakosta, J., 2018
 • CFD analysis of a twin scroll radial turbine – Fürst, J. - Žák, Z., 2018
 • Experimentální popis chování řídící strategie hybridního vozidla – Tesárek, J. - Beránek, V., 2018

Patent, užitný a průmyslový vzor

2019

 • Zapalovací komůrka pro nepřímý zážeh v plynovém pístovém zážehovém spalovacím motoru – Vávra, J. - Syrovátka, Z. - Takáts, M., - Macek, J., 2019

2018

 • Zubová spojka – Achtenová, G. - Pakosta, J., 2018
 • Schaltungskupplung – Jasný, M. - Achtenová, G., - Pakosta, J., 2018
 • Řadicí spojka – Jasný, M. - Achtenová, G., - Pakosta, J., 2018
 • Zážehový plynový spalovací motor – Vávra, J. - Takáts, M. - Macek, J., - Syrovátka, Z., 2018

Prototyp, funkční vzorek

2018

 • Separátor Duplex II – Novotný, J. - Hatschbach, P., 2018
 • Zkušební stav pro přímé a šikmé ozubení – Achtenová, G., 2018
 • Zubová řadicí spojka s aretačním mechanismem – Jasný, M. - Pakosta, J., - Achtenová, G., 2018

Software

2018

 • Computational Models for Two Stroke Engine Brake Simulations – Tichánek, R. - Bolehovský, O., 2018
 • INTEQv2018 – Takáts, M. - Vávra, J., 2018
 • Detailed CFD Model of gas SI ICE with Scavenged Pre-Chamber – Vítek, O. - Doleček, V. - Syrovátka, Z., - Macek, J., 2018
 • Detailed CFD Model of CI ICE - Tabulated Chemistry (TABKIN) – Vítek, O. - Doleček, V., 2018

Zpráva

2018

 • Emise z lodní dopravy v oblasti Plavební komory Smíchov – Vojtíšek, M. - Skácel, J. - Beránek, V., - Pechout, M., 2018
 • Measurement of exhaust emissions of small motorcycles using a miniature portable on-board system – Vojtíšek, M. - Skácel, J. - Pechout, M., - Fenkl, M., 2018
 • Chladnoucí křivky vozidel v souvislosti s ATCT – Beránek, V. - Klír, V., 2018
 • Experimentální popis emisních a výkonových vlastností malého užitkového vozidla – Beránek, V. - Strapko, M. - Bortel, I., - Klír, V., 2018
 • Cylinder pressure analysis by means of simulation model – Bolehovský, O. - Klír, V., 2018
 • Zařízení pro spalování fumigantu - konstrukční návrh – Strapko, M. - Světlík, D., - Klír, V., 2018
 • Znalecký posudek č.j. 07/VaV-ZP/2018 – Doleček, V. - Macek, J., 2018
 • Závěrečný protokol ze zkoušek 6. stupně - polierschleifen – Achtenová, G. - Miláček, O., 2018
 • Zjišťování důsledků konverze vznětového přeplňovaného motoru Zetor 1301 na dvoupalivový provoz na kapalné palivo a bio-metan při současném posouzení vlivu směsí obnovitelných paliv založených na HVO a to z hlediska emisních a energetických parametrů při čistě vznětovém i dvoupalivovém provozu. – Bortel, I. - Valášek, J. - Beránek, V. - Strapko, M., - Klír, V., 2018
 • High-speed and lightweight reducer of Electric Vehicle using composite materials. Pre-check report for the year 2018 – Sulitka, M. - Růžička, M. - Uher, O. - Achtenová, G. - Padovec, Z. - Poul, R. - Novotný, C. - Kulíšek, V. - Zámečníková, T., - Kazda, L., 2018
 • Zpráva o řešení projektu TF03000050 Vysokorychlostní lehká převodovka pro zástavbu do elektrovozidel za použití kompozitních materiálů v roce 2018 – Sulitka, M. - Růžička, M. - Uher, O. - Achtenová, G. - Padovec, Z. - Poul, R. - Novotný, C. - Kulíšek, V. - Zámečníková, T., - Kazda, L., 2018
 • Detekce vozidel s nadměrnými emisemi částic – Vojtíšek, M. - Skácel, J. - Beránek, V. - Pechout, M. - Jindra, P. - Turza, R., - Vomáčka, P., 2018
 • Závěrečný protokol ze zkoušek VI. stupně - série – Achtenová, G. - Miláček, O., 2018

Kvalifikační zpráva

2018

 • A 1-D Unsteady Model of a Twin Scroll Radial Centripetal Turbine for Turbocharging Optimization – Žák, Z. - Macek, J. supervisor, 2018

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2019

 • Addressing the last frontier of clean diesel engines: Measurement of real-world emissions of reactive nitrogen compounds and greenhouse gases using portable on-board systems – Vojtíšek, M., 2019

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2018

 • Vznětový motor - od nafty k vodíku – Bortel, I. - Vávra, J., - Takáts, M., 2018
 • HYDROGEN USE IN A COMPRESSION IGNITION ENGINE - HydrogenDays 2018 – Bortel, I. - Vávra, J., - Takáts, M., 2018
 • The aim for realistic assessment of health effects of combustion engine emissions reduction efforts: real-world emissions, unregulated pollutants, and exhaust toxicity – Vojtíšek, M., 2018
 • Gearhift Clutches - New Design and Approach – Jasný, M. - Achtenová, G., 2018
 • Black Sheep - Detecting Polluting Vehicles on the Road Using Roadside Particle Measurement – Skácel, J. - Vojtíšek, M. - Beránek, V., - Pechout, M., 2018
 • Black sheep - detecting sooty vehicles on the road using roadside particle measurement – Skácel, J. - Vojtíšek, M. - Beránek, V., - Pechout, M., 2018
 • Detekce nadměrně emitujících vozidel v provozu – Vojtíšek, M. - Skácel, J., 2018
 • Multi-parametrická a vícecílová termodynamická optimalizace zážehové motoru pro prodlužovač dojezdu – Toman, R. - Brankov, I., 2018
 • Kompozitové absorbéry pro pohlcování energie nárazu vozidel – Růžička, M. - Schmidová, N. - Zámečníková, T. - Vašíček, M. - Kulíšek, V. - Sháněl, V. - Bogomolov, S., - Pavlata, P., 2018
 • Adaptive response of composite structure under impact loading – Vašíček, M. - Schmidová, N. - Zámečníková, T. - Zavadil, F., - Růžička, M., 2018