[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel

CZ   / EN  

Stručně

[zamereni_studia/dopravni_technika/autom_2019.jpg]

Studium na Ústavu automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel vás připraví na činnost vysoce kvalifikovaného odborníka pro vývoj a konstrukci vozidel, spalovacích motorů a mechatronických systémů. Budete schopni analyzovat a specifikovat konstrukční problém, tvůrčím způsobem navrhovat koncepty řešení, provést detailní návrh a optimální dimenzování stroje nebo strojního zařízení, určit jeho životnost a spolehlivost.

Uplatnění najdete jako výzkumně vývojoví pracovníci, vedoucí konstruktéři či projektanti nebo vedoucí zkušební inženýři v oblasti silničních, terénních i kolejových vozidel, v oblasti transportních, stavebních a zemědělských strojů, v oblasti letadel, leteckých konstrukcí a leteckého provozu a v oblasti pístových spalovacích motorů vozidlových, lodních, letadlových a energetických a leteckých turbínových motorů.

Můžete si vybrat studium v češtině ve studijním programu  DOPRAVNÍ A TRANSPORTNÍ TECHNIKA ve specializacích  Motorová vozidla, Kolejová vozidla a Spalovací motory, nebo v angličtině v programu MASTER OF AUTOMOTIVE ENGINEERING.

V rámci konstrukčních projektů a diplomové práce máte možnost spolupracovat na tématech zadávanými výrobními podniky a zúčastnit se projektů reálných vozidel a jejich komponent.