[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav konstruování a částí strojů

CZ   / EN  

Bakalářské

Bakalářské

 • Automatizovaný parametrický model pro návrh jednoduchých strojních součástí (včetně technické dokumentace) - více
  2301R000 - bez oboru, Eliška Cézová, téma k dispozici
 • Vlastní téma - více
  2301R000 - bez oboru, Eliška Cézová, rezervované téma
 • Návrh pohonu k 3D vytištěnému modelu čelní dvoustupňové převodovky - více
  2301R000 - bez oboru, Eliška Cézová, téma k dispozici
 • Návrh řetězového dopravníku pro šikmou dopravu kusového materiálu. - více
  2301R000 - bez oboru, Zdeněk Češpíro, téma k dispozici
 • Návrh otáčecího stolu pro válečkovou trať - více
  2301R000 - bez oboru, Zdeněk Češpíro, téma k dispozici
 • Vlastní / firemní téma - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Dub, téma k dispozici
 • Analýza torzních kmitů převodovky - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Dub, téma k dispozici
 • Vlastní / firemní téma - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Dub, téma k dispozici
 • Konstrukce parametrického modelu zadního víka AFD designu - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Dub, téma k dispozici
 • Návrh teleskopického stropního sušáku na prádlo - více
  2301R000 - bez oboru, Daniel Hadraba, téma k dispozici
 • 3D návrh autonomního nosiče nářadí pro zemědělství 4. - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Havlíček, téma k dispozici
 • Půdní vrták pro smykové nakladače - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Havlíček, téma k dispozici
 • Inovované technologie nového zakládání podsevu v porostu širokořádkových plodin s cílem maximálního zvyšování zadržování vody v půdě a mimimalizace eroze. - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Havlíček, téma k dispozici
 • Zpracování agrobiomasy - příprava agrobiomasy k peletizaci - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Havlíček, téma k dispozici
 • Konstrukční návrh EURO upínače pro rypadla ve váhové kategorii 5 – 8t. - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Havlíček, téma k dispozici
 • Nesené zařízení pro zlepšení infiltrace srážkové vody do hlubších vrstev půdy - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Havlíček, téma k dispozici
 • Vlastní téma (firemní téma) - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Hoidekr, téma k dispozici
 • Návrh koncepce rotační podebírací hlavice - více
  2301R000 - bez oboru, Josef Kamenický, téma k dispozici
 • Vlastní téma - více
  2301R000 - bez oboru, Josef Kamenický, téma k dispozici
 • Návrh konstrukčního řešení připojení odtokové trubky pro odvod kondenzátu z konvektorů - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Kanaval, téma k dispozici
 • Alternativní materiály pro podlahové konvektory - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Kanaval, téma k dispozici
 • Návrh připojení podlahových konvektorů - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Kanaval, téma k dispozici
 • Alternativní materiály pro samostojné konvektory - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Kanaval, téma k dispozici
 • Návrh konstrukčního řešení připojení odtokové trubky pro odvod kondenzátu z konvektorů - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Kanaval, téma k dispozici
 • Návrh připojení samostojných konvektorů - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Kanaval, téma k dispozici
 • Konstrukční vylepšení experimentálního zařízení pro testování šroubových spojů - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Kanaval, téma k dispozici
 • Experimentální ověření vlastností šroubových spojů 1 - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Kanaval, téma k dispozici
 • Experimentální ověření vlastností šroubových spojů 2 - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Kanaval, téma k dispozici
 • Vlastní téma BP 1 - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Kanaval, téma k dispozici
 • Návrh extrudované lamely a jejího spojení do mříže použitelné pro konvektory - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Kanaval, téma k dispozici
 • Návrh konstrukčních variant spojování trubek při výrobě konvektorů - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Kanaval, téma k dispozici
 • Alternativní napojení konvektorů v otopných systémech - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Kanaval, téma k dispozici
 • Úsporné a výkonné motory použitelné pro konvektory - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Kanaval, téma k dispozici
 • Vlastní téma - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Machač, téma k dispozici
 • Problematika tolerančních analýz u montážních sestav - více
  2301R000 - bez oboru, Karel Petr, téma k dispozici
 • Vytvoření variant konstrukční úlohy (váleček dopravníku) včetně potřebných výpočtů - více
  2301R000 - bez oboru, Karel Petr, téma k dispozici
 • Problematika tolerování odlitků (TZSI nebo KPP) - více
  2301R000 - bez oboru, Karel Petr, téma k dispozici
 • Firemní nebo vlastní téma - více
  2301R000 - bez oboru, Karel Petr, téma k dispozici
 • Rozbor možností výkladu a meření tolerancí v laboratorních podmínkách - více
  2301R000 - bez oboru, Karel Petr, téma k dispozici
 • Všeobecné tolerance dle ISO 2768 vs. ISO 22081 - více
  2301R000 - bez oboru, Karel Petr, téma k dispozici
 • Tolerování dle ISO GPS s ohledem na porušení principu nezávislosti (TZSI nebo KPP) - více
  2301R000 - bez oboru, Karel Petr, téma k dispozici
 • Návrh hydraulického rozvaděče - více
  2301R000 - bez oboru, Karel Petr, téma k dispozici
 • Toleranční analýza vybraného konstrukčního celku - více
  2301R000 - bez oboru, Karel Petr, téma k dispozici
 • Vlastní téma - více
  2301R000 - bez oboru, David Skalický, téma k dispozici
 • Vlastní téma - více
  2301R000 - bez oboru, David Skalický, téma k dispozici
 • Návrh a konstrukce kuželového štípače - více
  2301R000 - bez oboru, Marek Štádler, téma k dispozici
 • Vlastní téma - více
  2301R000 - bez oboru, Marek Štádler, téma k dispozici
 • Návrh míchací stanice na papirovinou a rašelinu - více
  2301R000 - bez oboru, Ondřej Štoček, téma k dispozici
 • Návrh granulátoru pro výrobu pelet z biomasy - více
  2301R000 - bez oboru, Ondřej Štoček, téma k dispozici
 • Koncepční návrh automatické třídičky LEGO kostek - více
  2301R000 - bez oboru, Roman Uhlíř, téma k dispozici
 • Analýza funkce šoupátkového pulzátoru - více
  2301R000 - bez oboru, Roman Uhlíř, téma k dispozici
 • Návrh konstrukce elektromotorického přestavníku - více
  2301R000 - bez oboru, Roman Uhlíř, téma k dispozici
 • Analýza mechanismu pohonu parní lokomotivy - více
  2301R000 - bez oboru, Roman Uhlíř, téma k dispozici
 • Návrh kolejové brzdy - více
  2301R000 - bez oboru, Roman Uhlíř, téma k dispozici
 • Návrh mechanického odstraňovače kůry kmenů - více
  2301R000 - bez oboru, Roman Uhlíř, téma k dispozici
 • Návrh dvouhřídelové kontinuální míchačky (betonové směsi) - více
  2301R000 - bez oboru, Roman Uhlíř, téma k dispozici
 • Vlastní téma - máte nápad? přineste ho - více
  2301R000 - bez oboru, Roman Uhlíř, téma k dispozici
 • Návrh pohonu šroubových přímých česlí v ČOV - více
  2301R000 - bez oboru, Roman Uhlíř, téma k dispozici
 • Návrh pohonu odsuvného krytu pozorovací šterbiny kopule hvězdárny - více
  2301R000 - bez oboru, Roman Uhlíř, téma k dispozici
 • Návrh uchopovacího mechanismu harvestorové hlavy - více
  2301R000 - bez oboru, Roman Uhlíř, téma k dispozici
 • Analýza konstrukce pneumatického pulzátoru - více
  2301R000 - bez oboru, Roman Uhlíř, téma k dispozici
 • Konstrukční úprava extrudéru filamentu pro 3D tisk - více
  3901R051 - Konstruování podporované počítačem, Václav Čvančara, téma k dispozici
 • Vlastní téma (firemní téma) - více
  3901R051 - Konstruování podporované počítačem, Jan Hoidekr, téma k dispozici
 • Vlastní téma - více
  3901R051 - Konstruování podporované počítačem, Josef Kamenický, téma k dispozici
 • Přenosný mechanický zvedák pro osobní automobily do maximální hmotnosti 2 500 kg - více
  3901R051 - Konstruování podporované počítačem, Jan Kanaval, téma k dispozici
 • Návrh zkušebního zařízení pro realizaci Junkersova vibračního testu dle normy DIN 65151 - více
  3901R051 - Konstruování podporované počítačem, Jan Kanaval, téma k dispozici
 • Srovnání výpočtových postupů při návrhu šnekových převodů dle dostupných norem - více
  3901R051 - Konstruování podporované počítačem, Jan Kanaval, téma k dispozici
 • Firemní nebo vlastní téma - více
  3901R051 - Konstruování podporované počítačem, Karel Petr, téma k dispozici
 • Návrh uchopovací části harvestorové hlavy - více
  3901R051 - Konstruování podporované počítačem, Roman Uhlíř, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12113/temata_ZP

vygenerováno z KOS - 2024-07-16 (06:47)

►Nabídky závěrečných prací z firemní praxe