[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav konstruování a částí strojů

CZ   / EN  

Výuka

pracoviste/12113/DSC_4778.jpg

Cílem ústavu je výchova univerzálně vzdělaných konstruktérů, kteří mají uplatnění v širokém spektru strojírenských firem. Oborová výuka ústavu je na obou stupních (bakalářském i magisterském) postavena na projektové činnosti studentů.

 

Projekty trvají vždy semestr a mohou na sebe navazovat, nebo se doplňovat i mezi více studenty. Většinou jsou zadávány ve spolupráci s podniky, které touto cestou navazují se studenty intenzivní kontakt a otevírají tak cestu k jejich rychlému odbornému růstu. Často dochází již v průběhu studia k dohodě o spolupráci a studenti tak mají jistotu uplatnění ještě před zakončením svých studií.

Rozvrhář ústavu je Ing. Roman UHLÍŘ, Ph.D.

Odborně je ústav zaměřen na problematiku zpracování technické dokumentace, částí a mechanismů strojů, transportní, zemědělské a stavební techniky a techniky na těžbu a zpracování nerostných surovin.

Vyhlášky

pracoviste/12113/vyhlaska.jpgVyhlášky a předpisy k jednotlivým předmětům Ú12113 vydané vedoucím Ústavu konstruování a částí strojů ve spoluprýci s garanty předmětů.

Státní závěrečné zkoušky - SZZ

pracoviste/12113/szz.jpgInformace k průběhu Státní závěrečné zkoušky (SZZ) na Ú12113, harmonogramy, zkušební okruhy.

Témata prací - BP, DP a DIS

pracoviste/12113/temata_bp.jpgInformace k průběhu Státní závěrečné zkoušky (SZZ) na Ú12113, harmonogramy, zkušební okruhy.

SEPS - Systém elektronické podpory studia

pracoviste/12113/seps.pngV SEPSu studeni naleznou všechny podklady k výuce předmětů vyučovaných na Ú12113 (nutno použít login jako do KOSu).

Bakalářské studium - BS

pracoviste/12113/bakalarske_studium.jpgInformace o povinných a volitelných předmětech Bakalářského studia vzučovaných Ú12113. Informace o výuce CADů.

Magisterské studium - MGR

pracoviste/12113/magisterske_studium.jpgInformace o předmětech navazujícího magisterského studia vyučovaných Ú12113 v programu Strojní inženýrství - obor Dopravní, letadlová a transportní technika.

Doktorské studium

pracoviste/12113/doktorske_studium.jpgDoktorský studijní program je určen pro absolventy magisterského (inženýrského) studijního programu. Doktorské studium je další, vyšší a náročnější formou vzdělání.