[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav konstruování a částí strojů

CZ  /EN

Projekty


V3S.

 • SGS21/110/OHK2/2T/12
  Technologie přesného lepení funkční kompozitové sestavy – Turek, O. (2021-2022)
 • SGS21/109/OHK2/2T/12
  Metodika návrhu polí clinchových spojů pro použití v konstrukční praxi – Štádler, M. (2021-2022)
 • SGS21/108/OHK2/2T/12
  Experimentální stanovení tuhosti ozubených převodů – Flek, J. (2021-2022)
 • TH04010143
  Tiskárna budov a prefabrikovaných komponent pro stavebnictví 4.0 – Křička, J. (2019-2021)
 • SGS20/115/OHK2/2T/12
  Využití kamerového systému pro řízení chodu dopravní linky. – Štoček, O. (2020-2021)
 • SGS20/114/OHK2/2T/12
  Zkoumání kvalitativních parametrů loupání olejnatých semen – Machač, M. (2020-2021)
 • SGS20/113/OHK2/2T/12
  Energicky úsporný elektrohydraulický pohon klikového lisu – Havlíček, M. (2020-2021)
 • SS01020189
  Obalování sadebního materiálu lesních dřevin technologickým systémem PostCont – Lopot, F. (2020-2023)
 • TH03010053
  Planetový spojitě měnitelný převod – Lopot, F. (2018-2020)
 • FV30279
  Výzkum a vývoj nových modelových řad vzorkovače zrnin – Dynybyl, V. (2018-2021)
 • FV30321
  Automatická terénní souprava pro měření infiltračních parametrů – Dynybyl, V. (2018-2020)