[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav konstruování a částí strojů

CZ   / EN  

Projekty

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

 • SGS23/108/OHK2/2T/12
  Třecí převody – Řípa, V. (2023-2024)
 • SGS23/107/OHK2/2T/12
  Experimentální výzkum zdrojů vnitřního buzení pro dynamické modely ozubených převodů – Flek, J. (2023-2024)
 • SGS23/054/OHK2/1T/12
  Únavová analýza tenkostěnných svařovaných konstrukcí za ohybu – Machač, M. (2023)
 • FW06010592
  Upscale technologie 3D tisku pro komerční využití ve Stavebnictví 4.0 – Štádler, M. (2023-2025)
 • CK04000248
  ESO - Vozidlo kategorie N1 s pohonem na vodíkové palivové články – Dub, M. (2023-2025)
 • SGS22/101/OHK2/2T/12
  Experimentální bezosý šnekový dopravník – Štoček, O. (2022-2023)
 • SGS22/100/OHK2/2T/12
  Optimalizace vstupních parametrů elektrohydraulického lisu pomocí virtuálního modelu – Havlíček, M. (2022-2023)
 • LUABA22078
  Metoda generativního designu pro návrh nosných konstrukcí s extrémními požadavky na tuhost a nejistými okrajovými podmínkami: aplikace pro Future Circular Collider (FCC), CERN – Lopot, F. (2022-2024)
 • SS01020189
  Obalování sadebního materiálu lesních dřevin technologickým systémem PostCont – Lopot, F. (2020-2023)