[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav konstruování a částí strojů

CZ   / EN  

Předměty

kódnázevzakončenírozsahodkazy
E133021 Advanced Engineering Z 0P+1C [anotace] [dokumenty]
2136034 Autodesk Inventor I Z 0P+2C [anotace] [dokumenty]
2136035 Autodesk Inventor II Z 0P+2C [anotace] [dokumenty]
2136004 AutoLISP Z 0P+2C [anotace] [dokumenty]
E133992 Bachelor´s Thesis Z 0P+8C [anotace] [dokumenty]
2133994 Bakalářská práce Z 0P+6C [anotace] [dokumenty]
2133985 Bakalářská práce Z 0P+6C [anotace] [dokumenty]
2133999 Bakalářská práce Z 0P+8C+0L [anotace] [dokumenty]
2133992 Bakalářská práce Z 0P+8C [anotace] [dokumenty]
2133981 Bakalářská práce Z 0P+6C [anotace] [dokumenty]
2133991 Bakalářská práce - Ústav konstruování a částí strojů Z 0P+0C [anotace] [dokumenty]
2133997 Bakalářská práce - ISP Z 0P+6C [anotace] [dokumenty]
2132299 Bakalářský projekt KZ 0P+4C+0L [anotace] [dokumenty]
E132121 Branch Project I. KZ 0P+2C [anotace] [dokumenty]
E132122 Branch Project II. KZ 0P+4C+0L [anotace] [dokumenty]
E136031 CAD 1 Z 0P+2C [anotace] [dokumenty]
2136031 CAD 1 Z 0P+2C [anotace] [dokumenty]
2136032 CAD 2 Z 0P+2C [anotace] [dokumenty]
E136032 CAD 2 Z 0P+2C [anotace] [dokumenty]
2136033 CAD 3 Z 0P+2C [anotace] [dokumenty]
E136033 CAD 3 Z 0P+2C [anotace] [dokumenty]
2131042 Části a mechanismy strojů I. Z,ZK 3P+2C+0L [anotace] [dokumenty]
2131512 Části a mechanismy strojů I. Z,ZK 3P+2C [anotace] [dokumenty]
2131026 Části a mechanismy strojů II. ZK 3P+0C [anotace] [dokumenty]
2131517 Části a mechanismy strojů II. Z,ZK 3P+4C [anotace] [dokumenty]
2131519 Části strojů pro technology Z,ZK 2P+3C [anotace] [dokumenty]
E133025 Design Z 0P+4C [anotace] [dokumenty]
2133998 Diplomová práce Z 0P+3C [anotace] [dokumenty]
2133995 Diplomová práce Z 0P+3C [anotace] [dokumenty]
2133000 Diplomový projekt Z 0P+16C [anotace] [dokumenty]
E132001 Engineering Design I. KZ 1P+2C [anotace] [dokumenty]
E132031 Engineering Design I. KZ 1P+2C [anotace] [dokumenty]
E131002 Engineering Design II. Z,ZK 2P+3C [anotace] [dokumenty]
E131023 Engineering Design II. Z,ZK 2P+3C [anotace] [dokumenty]
E133013 Engineering Design III. Z 0P+2C [anotace] [dokumenty]
E133014 Engineering Design IV. Z 0P+2C+0L [anotace] [dokumenty]
W13A001 Experimentální identifikace vlastností strojních mechanismů ZK 4P+1C [anotace] [dokumenty]
W13A002 Geometrická přesnost částí strojů a mechanismů a jejich vazeb ZK 5P+0C [anotace] [dokumenty]
E131005 History of Technology ZK 2P+0C [anotace] [dokumenty]
E132030 History of Technology KZ 1P+2C [anotace] [dokumenty]
2133040 Inovace a statistické řízení procesů v konstrukci Z 1P+1C [anotace] [dokumenty]
E131061 Introduction to Transport Technology Z,ZK 2P+2C+0L [anotace] [dokumenty]
2131027 Konstrukce Z,ZK 2P+1C+0L [anotace] [dokumenty]
2131029 Konstrukce speciálních strojů Z,ZK 3P+2C [anotace] [dokumenty]
2131030 Konstrukce výrobků z plastů Z,ZK 2P+1C [anotace] [dokumenty]
2133025 Konstrukční cvičení Z 0P+4C [anotace] [dokumenty]
2132501 Konstruování, CAD KZ 0P+2C [anotace] [dokumenty]
E131512 Machine Elements and Mechanisms I. Z,ZK 3P+2C [anotace] [dokumenty]
E131042 Machine Elements and Mechanisms I. Z,ZK 3P+2C+0L [anotace] [dokumenty]
E131026 Machine Elements and Mechanisms II. ZK 3P+0C+0L [anotace] [dokumenty]
E131517 Machine Elements and Mechanisms II. Z,ZK 3P+4C [anotace] [dokumenty]
2132040 Materiály a technologičnost konstrukcí KZ 3P+1C [anotace] [dokumenty]
2131040 Materiály a technologičnost konstrukcí ZK 4P+0C [anotace] [dokumenty]
2133012 Metodika konstruování v podmínkách CAD Z 0P+2C [anotace] [dokumenty]
2136013 Modelování v Autodesk Inventoru Z 0P+2C [anotace] [dokumenty]
2133021 Moderní strojírenství Z 0P+1C [anotace] [dokumenty]
2131050 Moderní technická dokumentace Z,ZK 2P+1C [anotace] [dokumenty]
W13A003 Moderní trendy v konstrukci strojních zařízení ZK 5P+0C [anotace] [dokumenty]
2132092 Oborový projekt KZ 0P+6C [anotace] [dokumenty]
2132991 Oborový projekt - ISP KZ 0P+2C [anotace] [dokumenty]
2132990 Oborový projekt - ISP KZ 0P+6C [anotace] [dokumenty]
2132091 Oborový projekt - Ústav konstruování a částí strojů KZ 0P+2C [anotace] [dokumenty]
2133121 Oborový projekt I. Z 0P+4C+0L [anotace] [dokumenty]
2132121 Oborový projekt I. KZ 0P+2C [anotace] [dokumenty]
2133120 Oborový projekt I k Oborovému předmětu I Z 0P+4C+0L [anotace] [dokumenty]
2132122 Oborový projekt II. KZ 0P+4C+0L [anotace] [dokumenty]
2132222 Oborový projekt II. KZ 0P+4C+0L [anotace] [dokumenty]
2136060 Odborná praxe Z 40XH [anotace] [dokumenty]
W13U001 Pedagogická praxe Z 0P+4C [anotace] [dokumenty]
W19U001 Pedagogická praxe Z 0P+4C [anotace] [dokumenty]
2133091 Prezentace projektu Z 4B [anotace] [dokumenty]
E132502 Project KZ 0P+6C [anotace] [dokumenty]
E132091 Project KZ 0P+2C [anotace] [dokumenty]
E132503 Project KZ 0P+2C [anotace] [dokumenty]
E132092 Project KZ 0P+6C [anotace] [dokumenty]
E133091 Project Presentation Z 4B [anotace] [dokumenty]
2132502 Projekt KZ 0P+6C [anotace] [dokumenty]
2132503 Projekt KZ 0P+2C [anotace] [dokumenty]
21325A2 Projekt A KZ 0P+6C [anotace] [dokumenty]
2133111 Projekt I. Z 0P+5C [anotace] [dokumenty]
2132111 Projekt I. KZ 0P+5C [anotace] [dokumenty]
2133112 Projekt II. Z 0P+5C [anotace] [dokumenty]
2132112 Projekt II. KZ 0P+5C [anotace] [dokumenty]
2133113 Projekt III. Z 0P+10C [anotace] [dokumenty]
2132113 Projekt III. KZ 0P+10C [anotace] [dokumenty]
2132110 Projekt III. KZ 0P+5C [anotace] [dokumenty]
2133114 Projekt IV. Z 0P+10C [anotace] [dokumenty]
2132114 Projekt IV. KZ 0P+10C [anotace] [dokumenty]
2131119 Projektování ocelových konstrukcí Z,ZK 3P+1C [anotace] [dokumenty]
2131120 Projektování ocelových konstrukcí Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
2131118 Projektování ocelových konstrukcí Z,ZK 3P+1C [anotace] [dokumenty]
2131121 Projektování ocelových konstrukcí Z,ZK 2P+2C+0L [anotace] [dokumenty]
W13A004 Převodové mechanizmy ZK 5P+0C [anotace] [dokumenty]
W19P001 Publikace k tématu disertační práce Z 0P+0C [anotace] [dokumenty]
W13P001 Publikace k tématu disertační práce Z 0P+0C [anotace] [dokumenty]
W13R001 Rešerše stavu problematiky DP Z 0P+10C [anotace] [dokumenty]
W19R001 Rešerše stavu problematiky DP Z 0P+10C [anotace] [dokumenty]
2136021 Seminář z Konstruování I. Z 0P+2C [anotace] [dokumenty]
2136022 Seminář z Konstruování II. Z 0P+2C [anotace] [dokumenty]
2136038 Solid Edge I Z 0P+2C [anotace] [dokumenty]
2136039 Solid Edge II Z 0P+2C [anotace] [dokumenty]
2136036 SolidWorks I Z 0P+2C [anotace] [dokumenty]
2136037 SolidWorks II Z 0P+2C [anotace] [dokumenty]
W13O001 Spojování strojních součástí ZK 5P+0C [anotace] [dokumenty]
2132001 Strojírenské konstruování I. KZ 1P+2C [anotace] [dokumenty]
2132031 Strojírenské konstruování I. KZ 1P+2C [anotace] [dokumenty]
2131002 Strojírenské konstruování II. Z,ZK 2P+3C [anotace] [dokumenty]
2131023 Strojírenské konstruování II. Z,ZK 2P+3C [anotace] [dokumenty]
2133013 Strojírenské konstruování III. Z 0P+2C [anotace] [dokumenty]
2133014 Strojírenské konstruování IV. Z 0P+2C [anotace] [dokumenty]
W13O002 Strojní součásti z plastů a polymerních materiálů ZK 5P+0C [anotace] [dokumenty]
W19S001 Studie disertační práce a rozprava k ní Z 0P+10C [anotace] [dokumenty]
W13S001 Studie disertační práce a rozprava k ní Z 0P+10C [anotace] [dokumenty]
W13O003 Teorie konstruování v podmínkách CAD ZK 5P+0C [anotace] [dokumenty]
W13T001 Teorie mechanismů ZK 5P+0C [anotace] [dokumenty]
2131035 Teorie transportních strojů I. Z,ZK 4P+2C [anotace] [dokumenty]
2131036 Teorie transportních strojů II. Z,ZK 2P+1C [anotace] [dokumenty]
2131033 Teorie transportních strojů II. Z,ZK 2P+1C [anotace] [dokumenty]
E133991 Thesis Z 0P+0C [anotace] [dokumenty]
E131060 Transport Technology Z,ZK 2P+2C+0L [anotace] [dokumenty]
2132020 Transportní technika KZ 2P+2C [anotace] [dokumenty]
2131060 Transportní technika Z,ZK 2P+2C+0L [anotace] [dokumenty]
W13T002 Tribologie ZK 5P+0C [anotace] [dokumenty]
2131034 Tribologie Z,ZK 3P+1C [anotace] [dokumenty]
2131061 Úvod do transportní techniky Z,ZK 2P+2C+0L [anotace] [dokumenty]
2131004 Vybrané statě z částí a mechanismů strojů Z,ZK 3P+1C [anotace] [dokumenty]
2131005 Vývoj techniky ZK 2P+0C [anotace] [dokumenty]
2132030 Vývoj techniky KZ 1P+2C [anotace] [dokumenty]
2132029 Vývoj techniky KZ 1P+0C+0L [anotace] [dokumenty]
2131505 Základy konstrukce strojů Z,ZK 2P+1C [anotace] [dokumenty]
2131020 Základy strojírenství I Z,ZK 3P+2C [anotace] [dokumenty]
2131101 Zemědělské stroje Z,ZK 2P+1C [anotace] [dokumenty]
2131102 Zemědělské stroje I. Z,ZK 2P+1C [anotace] [dokumenty]
2131103 Zemědělské stroje II. Z,ZK 2P+1C [anotace] [dokumenty]
2131039 Zkoušení transportních strojů Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
2131037 Zkoušení transportních strojů ZK 3P+0C [anotace] [dokumenty]
2131038 Zkoušení transportních strojů Z,ZK 2P+1C [anotace] [dokumenty]
2131041 Zpracování technické dokumentace ZK 2P+0C [anotace] [dokumenty]