[design/2014/cvut-logo-blue.png]

Ústav konstruování a částí strojů

Výsledky

Navigace

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Stať ve sborníku

2016

 • Literature Review of Bearing Element and Race Contact – Chmelař, J. - Dynybyl, V., In: Book of proceedings of the 57th International Conference of Machine Design Departments. 57th International Conference of Machine Design Departments. Železná ruda, 07.09.2016 - 09.09.2016. Plzeň: Západočeská universita. 2016, s. 225-230. ISBN 978-80-261-0609-8.
 • Verification of Clinched Joint Model – Malý, P. - Lopot, F., - Sojka, J., In: 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE RECENT TRENDS IN STRUCTURAL MATERIALS. COMTES FHT a.s.. 2016
 • Properties of The Clinched Joints Array in The Row – Malý, P. - Lopot, F., - Sojka, J., In: Book of proceedings of the 57th International Conference of Machine Design Departments. 57th International Conference of Machine Design Departments. Železná ruda, 07.09.2016 - 09.09.2016. Plzeň: Západočeská universita. 2016, ISBN 978-80-261-0609-8.
 • Mechanical Description of The Clinched Joint – Malý, P. - Lopot, F., - Sojka, J., In: 54th International Conference on Experimental Stress Analysis 2016. 54th International Conference on Experimental Stress Analysis 2014. Srní, 30.05.2016 - 02.06.2016. Plzeň: Západočeská univerzita. 2016, ISBN 978-80-261-0624-1.
 • Screw Connections Complex Analysis in the Application of Advanced Coatings and Lubricants – Kanaval, J. - Starý, F., - Cézová, E., In: Book of proceedings of the 57th International Conference of Machine Design Departments. 57th International Conference of Machine Design Departments. Železná ruda, 07.09.2016 - 09.09.2016. Plzeň: Západočeská universita. 2016, s. 83-86. ISBN 978-80-261-0609-8.
 • Anticorrosive Resistance of Corrosion-Resistant Steels in Food Industry – Červený, J. - Zajíc, M., - Brenner, O., In: KUDLÁČEK, J., ed. Technological forum 2016. Technological forum 2016. Červenohorské sedlo, 28.06.2016 - 30.06.2016. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček. 2016, s. 9-239. ISBN 978-80-87583-17-3.
 • THE PREDATOR (PRESSURE DIFFERENCE DEPENDENCY ON ALTITUDE VERIFICATOR) EXPERIMENT – Lukačevič, J. - Pačes, P. - Tůmová, Z. - Trojan, O. - Gabriel, M., - Hampl, M., In: 67th International Astronautical Congress. 67th International Astronautical Congresshttps://www.iac2016.org. Guadalajara, 26.09.2016 - 30.09.2016. International Astronautical Federation. 2016, Dostupné z: http://iafastro.directory/iac/archive/browse/IAC-16/E2/2/34258/
 • Testing of Disc Brake of Formula Student Car – Češpíro, Z. - Mossóczy, P. - Vokurka, M., - Kříž, J., In: Book of proceedings of the 57th International Conference of Machine Design Departments. 57th International Conference of Machine Design Departments. Železná ruda, 07.09.2016 - 09.09.2016. Plzeň: Západočeská universita. 2016, s. 433-436. ISBN 978-80-261-0609-8.
 • Application of Notches in Machine Elements for Measurement Sensitivity Increase – Janda, M. - Kamenický, J. - Berka, O. - Malý, P. - Lopot, F., - Dynybyl, V., In: 54th International Conference on Experimental Stress Analysis 2016. 54th International Conference on Experimental Stress Analysis 2014. Srní, 30.05.2016 - 02.06.2016. Plzeň: Západočeská univerzita. 2016, ISBN 978-80-261-0624-1.
 • Manipulator of the inner detector ITk of ATLAS experiment in CERN – Janda, M. - Malý, P. - Hadraba, D. - Dub, M. - Kamenický, J. - Lopot, F., - Dynybyl, V., In: Book of proceedings of the 57th International Conference of Machine Design Departments. 57th International Conference of Machine Design Departments. Železná ruda, 07.09.2016 - 09.09.2016. Plzeň: Západočeská universita. 2016, ISBN 978-80-261-0609-8.
 • Application of notches in machine elements for measurement sensitivity increase – Janda, M. - Kamenický, J. - Berka, O., - Malý, P., In: Experimental Stresss Analysis 2016. 54. konference Experimentální Analýza Napětí. Srní, 30.05.2016 - 02.06.2016. Plzeň: Západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd. 2016, ISBN 978-80-261-0624-1. Dostupné z: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84986329579&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=9117A7DA61A33D2E9A28BF13AFC7D5C3.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a480&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2856938197800%29&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=#
 • Cylindrical Roller Bearing Hertz Line Contact Modeling and Analysis in Plane – Chmelař, J., In: MORAVEC, J., ed. Studentská tvůrčí činnost 2016 - sborník konference. Konference studentské tvůrčí činnosti 2016. Praha, 19.04.2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. 2016, ISBN 978-80-01-05929-6. Dostupné z: http://stc.fs.cvut.cz/pdf16/6506.pdf?_=1460282556
 • Bearing race and roller line contact analysis in 2D – Chmelař, J. - Dynybyl, V., In: 54th International Conference on Experimental Stress Analysis 2016. 54th International Conference on Experimental Stress Analysis 2014. Srní, 30.05.2016 - 02.06.2016. Plzeň: Západočeská univerzita. 2016, s. 159-164. ISBN 978-80-261-0624-1. Dostupné z: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84986242749&origin=inward&txGid=5240619402574277534D0DEA30EA15A2.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a1
 • Complement of Calibration of Measuring Element Using FEA – Hoidekr, J. - Malý, P. - Starý, F. - Mossóczy, P., - Dynybyl, V., In: 54th International Conference on Experimental Stress Analysis 2016. 54th International Conference on Experimental Stress Analysis 2014. Srní, 30.05.2016 - 02.06.2016. Plzeň: Západočeská univerzita. 2016, s. 51-52. ISBN 978-80-261-0624-1.
 • Pulsation Tests of Gears with Different Nitrided Depth – Petr, K., In: Book of proceedings of the 57th International Conference of Machine Design Departments. 57th International Conference of Machine Design Departments. Železná ruda, 07.09.2016 - 09.09.2016. Plzeň: Západočeská universita. 2016, s. 453-456. ISBN 978-80-261-0609-8.
 • Conceptual Design of Gearbox for Kaplan Turbine – Petr, K. - Boroš, P., In: Book of proceedings of the 57th International Conference of Machine Design Departments. 57th International Conference of Machine Design Departments. Železná ruda, 07.09.2016 - 09.09.2016. Plzeň: Západočeská universita. 2016, s. 105-108. ISBN 978-80-261-0609-8.
 • FEM calculation of gear mesh on single-stage axle gearbox for trains – Petr, K., In: 54th International Conference on Experimental Stress Analysis 2016. 54th International Conference on Experimental Stress Analysis 2014. Srní, 30.05.2016 - 02.06.2016. Plzeň: Západočeská univerzita. 2016, ISBN 978-80-261-0624-1.
 • First Results of Driving Wheelset Dynamic Simulation – Dub, M. - Kolář, J. - Lopot, F., - Dynybyl, V., In: Book of proceedings of the 57th International Conference of Machine Design Departments. 57th International Conference of Machine Design Departments. Železná ruda, 07.09.2016 - 09.09.2016. Plzeň: Západočeská universita. 2016, s. 213-218. ISBN 978-80-261-0609-8.
 • Determination of Meshing Gears Quality in Transmissions – Berka, O. - Dub, M. - Lopot, F., - Dynybyl, V., In: Book of proceedings of the 57th International Conference of Machine Design Departments. 57th International Conference of Machine Design Departments. Železná ruda, 07.09.2016 - 09.09.2016. Plzeň: Západočeská universita. 2016, s. 423-426. ISBN 978-80-261-0609-8.
 • Dynamic simulation of a driving wheelset on the roller test rig – Dub, M. - Kolář, J. - Lopot, F., - Dynybyl, V., In: Civil-Comp Proceedings. Railways 2016, The Third International Conference on Railway Technology: Research, Development and Maintenance. Cagliari, 05.04.2016 - 08.09.2016. Stirling: Civil-Comp Press Ltd. 2016, ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-65-2. Dostupné z: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84964389023&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=39874384D0CF958582D9409C23FF9409.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a20&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2856330234300%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
 • Determination of transmission mechanical efficiency by strain gauges measurement – Berka, O. - Dub, M. - Lopot, F. - Janda, M. - Burda, P., - Dynybyl, V., In: 54th International Conference on Experimental Stress Analysis 2016. 54th International Conference on Experimental Stress Analysis 2014. Srní, 30.05.2016 - 02.06.2016. Plzeň: Západočeská univerzita. 2016, ISBN 978-80-261-0624-1. Dostupné z: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84986266732&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=F8A727ABD6090D0AB63BB5EEEC9B152F.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a90&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2856330294800%29&relpos=2&citeCnt=0&searchTerm=
 • Loading of the axle gearbox for metro during drive simulation – Dub, M. - Lopot, F. - Berka, O., - Dynybyl, V., In: 54th International Conference on Experimental Stress Analysis 2016. 54th International Conference on Experimental Stress Analysis 2014. Srní, 30.05.2016 - 02.06.2016. Plzeň: Západočeská univerzita. 2016, ISBN 978-80-261-0624-1. Dostupné z: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84986290454&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=39874384D0CF958582D9409C23FF9409.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a20&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2856330234300%29&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=
 • Load Capacity of Dynamically Loaded Gears with Different Case-Hardened Depth – Petr, K., In: PADEVĚT, P., ed. Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines II. Experimentální analýza napětí 2015. Český Krumlov, 01.06.2015 - 04.06.2015. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD. 2016, s. 193-196. Applied Mechanics and Materials vol. 827. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-531-1. Dostupné z: http://www.ttp.net/978-3-03835-531-1/5.html

Patent, užitný a průmyslový vzor

2016

 • Zařízení pro rektifikaci vrtu – Špaček, P. - Pilný, V. - Mrázek, J. - Dub, M. - Janda, M., - Dynybyl, V., CHEMCOMEX Praha, a.s., Praha 5 - Zbraslav; České vysoké učení technické v Praze, Praha 6 - Dejvice. 29309. 22.03.2016.

Prototyp, funkční vzorek

2016

 • Čidlo pro měření Mk pro stend s kuželovými koly – Petr, K., [Funkční vzorek]. 2016

Zpráva

2016

 • Analýza příčin poruch převodovky David Brown G2130-etapa E3 – Berka, O. - Lopot, F. - Dub, M., - Dynybyl, V., PREOL a.s.. 2016, 121138301615/3.
 • Zpětná doprava přebytku vzorku na zařízení VV 5 – Janda, M., O.K. SERVIS BioPro s.r.o.. 2016
 • Analýza povlaků matic nerezových šroubových spojů opravných třmenů-1. dílčí VZ – Kanaval, J. - Cézová, E. - Starý, F. - Horník, J. - Krum, S., - Sachr, P., Jesenice u Prahy: HAWLE ARMATURY,s.r.o.. 2016, 1/2016/HAWLE ARMATURY.
 • Analýza povlaků matic nerezových šroubových spojů opravných třmenů-2.dílčí VZ – Kanaval, J. - Cézová, E., - Starý, F., Jesenice u Prahy: HAWLE ARMATURY,s.r.o.. 2016, 2/2016/HAWLE ARMATURY.
 • Analýza povlaků matic nerezových šroubových spojů opravných třmenů-3. dílčí VZ – Kanaval, J. - Cézová, E., - Starý, F., Jesenice u Prahy: HAWLE ARMATURY,s.r.o.. 2016, 3/2016/HAWLE ARMATURY.
 • Výzkumná zpráva o metodice testování převodovek při zátěži – Lopot, F. - Berka, O. - Janda, M., - Dynybyl, V., Hronov: Wikov MGI a.s.. 2016
 • Zaměření místnosti a komponent ozařovače. Vytvoření 3D modelu – Berka, O. - Dub, M., VF, a.s.. 2016
 • Kontrola svěrného spoje páky s hřídelkou u mechanismu natáčení lopatek – Janda, M. - Lopot, F., - Berka, O., ZVVZ Milevsko. 2016
 • Optimalizace-řešení HS 168308301613B001 – Dynybyl, V. - Petr, K. - Dub, M., - Kanaval, J., Sedlčany: STROS - Sedlčanské strojírny, a. s.. 2016, 04/2016/168308301613B001.
 • Tenzometrická měření na zkušebně STROS-řešení HS 168308301613B001 – Petr, K. - Dub, M. - Dynybyl, V., - Starý, F., Sedlčany: STROS - Sedlčanské strojírny, a. s.. 2016, 03/2016/168308301613B001.
 • Analýza použitého materiálu, svarů, postupů-řešení HS 168308301613B001 – Petr, K. - Dub, M. - Dynybyl, V. - Kanaval, J. - Starý, F., - Cejp, J., Sedlčany: STROS - Sedlčanské strojírny, a. s.. 2016, 02/2016/168308301613B001.
 • Pevnostní analýza stožáru-řešení HS 168308301613B001 – Petr, K. - Dub, M. - Dynybyl, V., - Starý, F., Sedlčany: STROS - Sedlčanské strojírny, a. s.. 2016, 01/2016/168308301613B001.
 • Analýza příčin poruch převodovky David Brown G2130-etapa E4,E5 – Dynybyl, V. - Kanaval, J., PREOL a.s.. 2016, 121138301615/4.
 • Analýza příčin poruch převodovky David Brown G2130-etapa E2 – Kanaval, J. - Dynybyl, V., PREOL a.s.. 2016, 121138301615/2b.
 • Analýza příčin poruch převodovky David Brown G2130-etapa E1 – Dynybyl, V. - Kanaval, J., PREOL a.s.. 2016, 121138301615/1.
 • Analýza deformací kontejneru a kontrola svarů XA 700230230 OR – Berka, O. - Dub, M., Brukov, s.r.o.. 2016, Z 3-2016.
 • Patentová rešerše polohovacích křesel pro seniory a jejich mechanismů – Dub, M. - Berka, O., TON, a.s.. 2016, Z 2-2016.
 • Posouzení vlivu odlišných parametrů kolejového vozidla na výsledky výkonnostní zkoušky ložisek dle EN 12082 – Dynybyl, V. - Chmelař, J., CZ LOKO a.s.. 2016, Z 1-2016.
 • Zpráva za rok 2015 k projektu TAČR TA04010992 – Malý, P. - Dynybyl, V. - Hoidekr, J. - Starý, F. - Mossóczy, P., - Uhlíř, R., Česká Skalice: Farmet a.s.. 2016, TAČR 4010992-2015.

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2016

 • The Latest Methods of Construction Design – Dynybyl, V. ed. - Berka, O. ed. - Petr, K. ed. - Lopot, F. ed., - Dub, M. ed., 1. vyd. Cham: Springer International Publishing. 2016, ISBN 978-3-319-22761-0. Dostupné z: http://www.springer.com/gp/book/9783319227610

Kapitola v knize

2016

 • Experimental Analysis of Prototype Rubber Suspension for Agricultural Machine – Syrovátka, P. - Lopot, F., - Janda, M., In: DUB, M., et al., eds. The Latest Methods of Construction Design. Cham: Springer International Publishing. 2016, s. 497-500. ISBN 978-3-319-22761-0. Dostupné z: http://www.springer.com/gp/book/9783319227610
 • Experimental Measurements and Development of Agricultural Trailer – Mossóczy, P. - Uhlíř, R., - Malý, P., In: DUB, M., et al., eds. The Latest Methods of Construction Design. Cham: Springer International Publishing. 2016, s. 471-474. ISBN 978-3-319-22761-0.
 • Design of Experiment for Load Gear Solution in Planetary Transmission – Berka, O. - Lopot, F., - Dub, M., In: DUB, M., et al., eds. The Latest Methods of Construction Design. Cham: Springer International Publishing. 2016, s. 385-391. ISBN 978-3-319-22761-0.
 • Investigation of Tram Gearbox Hinge Behaviour – Dub, M. - Kolář, J. - Lopot, F. - Dynybyl, V., - Berka, O., In: DYNYBYL, V., et al., eds. The Latest Methods of Construction Design. Cham: Springer International Publishing. 2016, s. 393-398. ISBN 978-3-319-22761-0.
 • Design of the Vibration Separatory Apparatus – Dub, M. - Šádek, Š. - Hendrych, J., - Špaček, P., In: PETR, K., et al., eds. The Latest Methods of Construction Design. Cham: Springer International Publishing. 2016, s. 15-18. ISBN 978-3-319-22761-0.
 • System of Low Profile Roller Conveyors – Starý, F. - Hanus, V., In: DYNYBYL, V., et al., eds. The Latest Methods of Construction Design. Cham: Springer International Publishing. 2016, s. 349-352. ISBN 978-3-319-22761-0.
 • Method of Experimental Measurement of a Bucket in Laboratory Conditions – Kříbala, P. - Dynybyl, V., - Křička, J., In: DUB, M., et al., eds. The Latest Methods of Construction Design. Cham: Springer International Publishing. 2016, s. 433-436. ISBN 978-3-319-22761-0.
 • Reading of Operating Values of End Effector during Goods Manipulation – Starý, F. - Dynybyl, V., - Mrázek, J., In: BERKA, O., et al., eds. The Latest Methods of Construction Design. Cham: Springer International Publishing. 2016, s. 99-102. ISBN 978-3-319-22761-0.
 • The Mathematical Description of Sunflower Seed’s Hulling Process Using Impact Huller – Hoidekr, J. - Andruš, J., - Dynybyl, V., In: LOPOT, F., et al., eds. The Latest Methods of Construction Design. Cham: Springer International Publishing. 2016, s. 203-206. ISBN 978-3-319-22761-0.
 • Overview on the clinched joint method – Malý, P. - Dynybyl, V. - Sojka, J., - Lopot, F., In: The Latest Methods of Construction Design. Cham: Springer International Publishing. 2016, s. 299-303. ISBN 978-3-319-22761-0.
 • Application of Statistical Methods to Analysis of Parallel Structure of Gearbox Test Rig – Chmelař, J. - Petr, K., - Dynybyl, V., In: DUB, M., et al., eds. The Latest Methods of Construction Design. Cham: Springer International Publishing. 2016, s. 215-220. ISBN 978-3-319-22761-0. Dostupné z: http://www.springer.com/gp/book/9783319227610
 • FEM Simulations on Gears with Different Carbonized Depth – Petr, K. - Dynybyl, V., - Křepela, J., In: LOPOT, F., et al., eds. The Latest Methods of Construction Design. Cham: Springer International Publishing. 2016, s. 269-275. ISBN 978-3-319-22761-0.