[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav konstruování a částí strojů

CZ   / EN  

Výsledky

Navigace

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Článek v periodiku

2023

 • Description of Pressure-Multiplying Efficiency Model Creation Used for Pressure Intensifiers Based on Rotary Flow Dividers – Hradecký, J., Energies. 2023, 16(10), ISSN 1996-1073.

2022

 • Tools for Advanced Control Processes in Plastic Injection Moulding Technology – Cézová, E., Manufacturing Technology. 2022, 22(6), 660-668. ISSN 1213-2489.
 • Experimental Measurements on a Stand for a Grain Sampler – Cézová, E. - Lopot, F. - Machač, M., - Kamenický, J., Manufacturing Technology. 2022, 22(4), 401-407. ISSN 1213-2489.
 • Characterisation of the dip-bump structure observed in proton-proton elastic scattering at root s=8 TeV – Antchev, G. - Aspell, P. - Atanassov, X. - Avati, X. - Doubek, M. - Janda, M., - Vacek, V., European Physical Journal C. 2022, 82(3), ISSN 1434-6044.
 • First Search for Exclusive Diphoton Production at High Mass with Tagged Protons in Proton-Proton Collisions at root s=13 TeV – Tumasyan, A. - Adam, W. - Bergauer, T. - Dragicevic, M. - Doubek, M. - Janda, M., - Vacek, V., Physical Review Letters. 2022, 129(1), ISSN 0031-9007.
 • PRESSURE INTENSIFIER BASED ON THE CONCEPT OF A ROTARY FLOW DIVIDER – Hradecký, J., MM Science Journal. 2022, 2022-9 5729-5737. ISSN 1805-0476.
 • Evaluation Methodology of Rotary Flow Dividers Used as Pressure Intensifiers with Creation of a New Pressure Multiplying Efficiency – Hradecký, J. - Bubák, A., - Dub, M., Energies. 2022, 15(6), ISSN 1996-1073.

Stať ve sborníku

2023

 • Advancements in Lightweight Structural Design using Generative Design and Topological Optimization – Dub, M. - Brajer, J. - Lopot, F., - Malý, P., In: Experimentální a výpočtové metody v inženýrství, 10. ročník konference pro mladé vědecké pracovníky, 14. - 16. června, Ústí nad Labem, Česká republika, Sborník příspěvků. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Knihkupectví UJEP, 2023. p. 142-149. ISBN 978-80-7561-411-7.
 • Ověření provozních parametrů průmyslových brzd v nekonvenčním uspořádání – Češpíro, Z. - Lopot, F., - Havlíček, M., In: Experimentální a výpočtové metody v inženýrství, 10. ročník konference pro mladé vědecké pracovníky, 14. - 16. června, Ústí nad Labem, Česká republika, Sborník příspěvků. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Knihkupectví UJEP, 2023. p. 92-97. ISBN 978-80-7561-411-7.
 • New and innovative design of the drive unit for a forming press – Havlíček, M. - Dub, M., - Bubák, A., In: Experimentální a výpočtové metody v inženýrství, 10. ročník konference pro mladé vědecké pracovníky, 14. - 16. června, Ústí nad Labem, Česká republika, Sborník příspěvků. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Knihkupectví UJEP, 2023. p. 134-141. ISBN 978-80-7561-411-7.
 • Experimentální analýza tuhosti ozubení – Karas, T. - Flek, J., In: Recenzovaný sborník příspěvků z 23. odborné konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků na téma Inteligentní výrobní systémy a jejich management v době digitalizace. Praha: Czech Technical University in Prague, 2023. p. 80-91. ISBN 978-80-01-07243-1.
 • The Mechanical Properties of Concrete Lintel Produced by 3D Printing – Machovec, J. - Štádler, M. - Kamenický, J., - Reiterman, P., In: SPECIAL CONCRETE AND COMPOSITES 2021: 18th International Conference. Melville, NY: AIP Publishing, 2023. vol. 2780. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-4514-7.
 • Experimental verification of theoretical models of the mesh stiffness of gearing – Flek, J. - Karas, T. - Dub, M. - Lopot, F., - Kolář, J., In: Experimentální a výpočtové metody v inženýrství, 10. ročník konference pro mladé vědecké pracovníky, 14. - 16. června, Ústí nad Labem, Česká republika, Sborník příspěvků. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Knihkupectví UJEP, 2023. p. 98-111. ISBN 978-80-7561-411-7.

2022

 • Tram-pedestrian collisions: The severity of head injuries due to secondary impact with the surrounding infrastructure (ground) – Tomsovsky, L. - Lopot, F. - Kubovy, P., - Jezdik, R., In: 2022 International Conference on Electrical, Computer, Communications and Mechatronics Engineering, ICECCME 2022. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2022. ISBN 9781665470957.
 • Analysis of clinched joints manufacturing residual stress – Štádler, M. - Lopot, F., In: 60th annual international conference on Experimental Stress Analysis - Book of Extended Abstracts. Praha: CTU FME. Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2022. ISBN 978-80-01-07010-9.
 • Návrh konstrukce experimentálního zařízení pro identifikaci tuhosti ozubení – Flek, J. - Dub, M., - Kolář, J., In: Recenzovaný sborník příspěvků z 22. odborné konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků na téma Udržitelné moderní výrobní systémy v praxi průmyslových podniků. Praha: Czech Technical University in Prague, 2022. p. 25-33. ISBN 978-80-01-07054-3.
 • Scissor Lift Structural Analysis – Dub, M. - Havlíček, M., - Lopot, F., In: EAN 2021 59th conference on experimental stress analysis. Praha: CTU FCE. Department of Mechanics, 2022. p. 11-15. ISBN 978-80-01-06885-4.
 • Fatigue Analysis of Thin-Walled Welded Hollow Section Joints – Machač, M. - Papuga, J. - Doubrava, K., - Fišer, J., In: Fatigue and Fracture of Materials and Structures. Cham: Springer, 2022. p. 49-55. Structural Integrity. vol. 24. ISBN 978-3-030-97822-8.
 • Torque Tightening Process Qualification – Kanaval, J. - Cézová, E., In: EAN 2021 59th conference on experimental stress analysis. Praha: CTU FCE. Department of Mechanics, 2022. p. 91-98. ISBN 978-80-01-06885-4.
 • Reduction of Gearing Pressure Pulsations and Noise Level in Gear Pumps using Non-standard Gearings and FEA Analysis – Hradecký, J. - Dub, M., In: EAN 2021 59th conference on experimental stress analysis. Praha: CTU FCE. Department of Mechanics, 2022. p. 64-74. ISBN 978-80-01-06885-4.
 • Functionality Validation of New Three-point Hitch Dynamometer with Close Six Measuring Rods to Measure the Draft Requirement of Mounted Implements – Havlíček, M. - Pražan, R. - Lopot, F., - Jílek, L., In: EAN 2021 59th conference on experimental stress analysis. Praha: CTU FCE. Department of Mechanics, 2022. p. 39-43. ISBN 978-80-01-06885-4.

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2022

 • Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků 2022 – Lhota, J. org. - Kalina, V. org. - Scholz, P. org. - Žilka, M. org. - Horejc, J. org. - Michalec, V. org. - Petr, K. org. - Freiberg, F. org. - Lopot, F. org., - Aneltová, K. org., [Conference Hosting] 2022.

Ostatní nezařazené

2022

 • New methods in side sled crash testing – Jelínek, J. - Růžička, M., - Kafková, A., International Journal of Crashworthiness. 2022, Vol. 27(Issue 4), 1067-1074. ISSN 1754-2111.