[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav konstruování a částí strojů

CZ  /EN

Výsledky

Navigace

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2020

 • Experimental study of lubrication film monitoring in a roller bearing by utilization of surface acoustic waves – Chmelař, J. - Petr, K. - Mossóczy, P., - Dynybyl, V., Tribology International. 2020, 141 ISSN 0301-679X.

2019

 • Cylindrical Roller Bearing Lubrication Regimes Analysis At Low Speed And Pure Radial Load – Chmelař, J. - Petr, K. - Mikeš, P., - Dynybyl, V., Acta Polytechnica. 2019, 59(3), 272-282. ISSN 1805-2363.

Stať ve sborníku

2020

 • TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LEPENÍ FUNKČNÍ KOMPOZITOVÉ SESTAVY – Turek, O., In: Recenzovaný sborník příspěvků z 20. odborné konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků na téma Aplikace a využití moderních nástrojů, metod a technologií v praxi. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. ISBN 978-80-01-06775-8.
 • Dynamická analýza ozubených převodů – Flek, J. - Kolář, J., - Dub, M., In: Recenzovaný sborník příspěvků z 20. odborné konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků na téma Aplikace a využití moderních nástrojů, metod a technologií v praxi. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 30-36. ISBN 978-80-01-06775-8.
 • Sensor for In-time Identification of Deep Core Drilling Parameters – Dub, M. - Dynybyl, V., In: Current Methods of Construction Design, Proceedings of the ICMD 2018. Cham: Springer International Publishing, 2020. p. 243-249. ISSN 2195-4356. ISBN 978-3-030-33145-0.
 • Explanation of New Specifications Used in Geometric Dimensioning Model – Petr, K., In: Current Methods of Construction Design, Proceedings of the ICMD 2018. Cham: Springer International Publishing, 2020. p. 139-147. ISSN 2195-4356. ISBN 978-3-030-33145-0.
 • Bearing Test Rig: Setting Up and Lesson Learnt – Chmelař, J. - Mossóczy, P., - Dynybyl, V., In: Current Methods of Construction Design, Proceedings of the ICMD 2018. Cham: Springer International Publishing, 2020. p. 67-77. ISSN 2195-4356. ISBN 978-3-030-33145-0.

2019

 • Improvement in accuracy of strain gauge measurements for using in high precision measurements of gearboxes efficiency – Lopot, F. - Dub, M., - Kubový, P., In: EAN 2019 57th conference on experimental stress analysis CONFERENCE PROCEEDINGS. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2019. p. 258-263. ISBN 9788021457669.
 • Experimental evaluation of thread locking methods for secure connections – Kanaval, J., In: EAN 2019 57th conference on experimental stress analysis CONFERENCE PROCEEDINGS. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2019. p. 209-213. ISBN 9788021457669.
 • Design concept of sandwich beams deflection – Cézová, E., In: EAN 2019 57th conference on experimental stress analysis CONFERENCE PROCEEDINGS. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2019. p. 19-23. ISBN 9788021457669.
 • Analysis of internal forces in chassis of bucket wheel excavator – Křička, J., In: EAN 2019 57th conference on experimental stress analysis CONFERENCE PROCEEDINGS. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2019. p. 241-244. ISBN 9788021457669.
 • Stress analysis of a tank for bulk materials – Štádler, M. - Dub, M., In: EAN 2019 57th conference on experimental stress analysis CONFERENCE PROCEEDINGS. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2019. p. 512-516. ISBN 9788021457669.
 • Use of durometer to determine trapezius muscle relaxation – Štoček, O. - Havlíček, M. - Lopot, F., - Kubový, P., In: EAN 2019 57th conference on experimental stress analysis CONFERENCE PROCEEDINGS. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2019. p. 517-520. ISBN 9788021457669.
 • Optical analysis of low-floor tram drive motions – Havlíček, M. - Dub, M., - Lopot, F., In: EAN 2019 57th conference on experimental stress analysis CONFERENCE PROCEEDINGS. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2019. p. 115-120. ISBN 9788021457669.
 • Optická třídící linka pro zpracování vzorku olenatých semen – Prachenský, J. - Hoidekr, J., In: Studentská tvůrčí činnost 2019. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2019. ISBN 978-80-01-06564-8.
 • Determining coefficient of friction between oilseeds and rotor blade of hulling machine using equation of motion – Hoidekr, J. - Machač, M., - Turek, O., In: EAN 2019 57th conference on experimental stress analysis CONFERENCE PROCEEDINGS. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2019. p. 121-124. ISBN 9788021457669.
 • Multilevel BDDC method for incompressible flow – Hanek, M. - Burda, P., - Šístek, J., In: Abstracts Book. Sociedad Española de Matemática Aplicada, 2019.
 • Calculation of the container for municipal waste collection and simulation of welds using FEM – Petr, K., In: EAN 2019 57th conference on experimental stress analysis CONFERENCE PROCEEDINGS. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2019. p. 390-394. ISBN 9788021457669.
 • Monitoring of deep core drilling operational parameters – Dub, M. - Štoček, O. - Haas, F. - Veselý, T. - Kučera, L., - Dynybyl, V., In: EAN 2019 57th conference on experimental stress analysis CONFERENCE PROCEEDINGS. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2019. p. 58-65. ISBN 9788021457669.
 • Forces caused by vacuum spring bellows during pumping of the quadrupole magnet module – Rachač, M. - Dub, M. - Lopot, F. - Hošek, J., - Galimov, A., In: EAN 2019 57th conference on experimental stress analysis CONFERENCE PROCEEDINGS. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2019. p. 438-441. ISBN 9788021457669.

Patent, užitný a průmyslový vzor

2019

 • Planetový spojitě měnitelný převod s dvojitými kuželovými satelity – Petr, K. - Starý, F. - Řípa, V. - Štětina, J., - Liška, J., Czech Republic. Utility Model CZ 33546. 2019-12-17.
 • Automatický infiltrometr – Dub, M. - Dynybyl, V. - Haas, F. - Budínský, A. - Špaček, P., - Pilný, V., Czech Republic. Utility Model CZ 32898. 2019-05-28.
 • Vůz pro přepravu velkoobjemových kontejnerů – Kolář, J. - Kalivoda, J. - Dynybyl, M., - Dynybyl, V., Czech Republic. Utility Model CZ 32691. 2019-03-19.
 • Pouzdro měřicího zařízení, zejména vrtné soupravy pro hlubinné vrtání – Dynybyl, V. - Dub, M. - Špaček, P., - Pilný, V., Czech Republic. Utility Model CZ 32680. 2019-03-19.
 • Zařízení pro testování třecích dvojic variátorových převodů bez pružného členu – Petr, K. - Starý, F., - Liška, J., Czech Republic. Utility Model CZ 36643. 2019-12-04.
 • Pohyblivá naklápěcí hasicí tryska – Pechová, P. - Garlík, B. - Janda, M. - Houf, Z., - Hlinovský, V., Czech Republic. Patent CZ 307682. 2019-01-03.
 • Zařízení pro automatické plnění kontejnerů – Dynybyl, V. - Hoidekr, J. - Havlíček, M., - Nápravník, K., Czech Republic. Patent CZ 307922. 2019-07-10.

Prototyp, funkční vzorek

2020

 • Zařízení pro zkoumání kvalitativních parametrů loupání olejnatých semen – Hoidekr, J. - Přívozník, P. - Kohout, M., - Machač, M., [Functional Sample] 2020.

2019

 • Prototyp měřícího senzoru PULLIT – Dub, M. - Dynybyl, V. - Špaček, P., - Pilný, V., [Prototype] 2019.
 • Kontinuální třídící linka olejnatých semen – Hoidekr, J. - Machač, M. - Turek, O., - Prachenský, J., [Functional Sample] 2019.
 • Optická třídička olejnatých semen – Hoidekr, J. - Prachenský, J., [Functional Sample] 2019.

Zpráva

2020

 • Zhodnocení přístupů ke konstrukční podpoře experimentálního měření kvalitativních parametrů loupání olejnatých semen – Machač, M. - Hoidekr, J., - Přívozník, P., [Technical Report] 2020.

Kvalifikační zpráva

2019

 • Využití povrchových akustických vln pro monitorování mazací vrstvy mezi valivými elementy a dráhou ložiska – Chmelař, J. - Petr, K. supervisor, - Dynybyl, V. supervisor, Defense date 2020-03-06. PhD Thesis. CTU FME. Department of Designing and Machine Components. Supervised by K. PETR and V. DYNYBYL., 2019

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2019

 • Geometrické tolerance dle ISO GPS – Petr, K., Praha: Verlag Dashöfer, 2019. ISBN 978-80-7635-019-9.

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2020

 • Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků 2020 – Scholz, P. org. - Žilka, M. org. - Budský, P. org. - Petr, K. org. - Horejc, J. org. - Beran, T. org. - Lopot, F. org. - Weisser, P. org., - Freiberg, F. org., [Conference Hosting] 2020.