[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav konstruování a částí strojů

Výsledky

Navigace

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2018

  • Statistical testing of availability for mining technological systems with air quality constraints – Stehlik, M. - Economou, P. - Papic, L. - Aronov, J., - Cézová, E., APPLIED STOCHASTIC MODELS IN BUSINESS AND INDUSTRY. 2018, 34(3), 278-292. ISSN 1524-1904.

Stať ve sborníku

2019

  • Monitoring of deep core drilling operational parameters – Dub, M. - Štoček, O. - Haas, F. - Veselý, T. - Kučera, L., - Dynybyl, V., In: EAN 2019 57th conference on experimental stress analysis CONFERENCE PROCEEDINGS. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2019. p. 58-65. ISBN 9788021457669.

2018

  • Paralle Domain Decomposition Solver for Flows in Hydrostatic Bearings – Hanek, M. - Burda, P., - Šístek, J.Š., In: Proceedings Topical Problems of Fluid Mechanics 2018. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2018. p. 137-144. ISSN 2336-5781. ISBN 978-80-87012-65-9.
  • Use of notches in the shafts loaded by torque for improvement in accuracy of strain gauge measurements – Lopot, F. - Dub, M. - Janda, M., - Berka, O., In: EAN 2018 56th conference on experimental stress analysis, Conference Proceedings. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2018. p. 239-244. ISBN 978-80-270-4062-9.
  • Analysis of experimental testing of clinched joint – Malý, P. - Lopot, F., In: EAN 2018 56th conference on experimental stress analysis, Conference Proceedings. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2018. p. 250-253. ISBN 978-80-270-4062-9.
  • Method For Vacuum Conductivity Estimation For Engineering Use – Rachač, M. - Hedbávný, P. - Hošek, J., - Lopot, F., In: EAN 2018 56th conference on experimental stress analysis, Conference Proceedings. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2018. p. 342-346. ISBN 978-80-270-4062-9.
  • Popis kmitání vibrační třídičky s více stupni volnosti pomocí numerických metod – Turek, O. - Hoidekr, J., In: Studentská tvůrčí činnost 2018. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2018. ISBN 978-80-01-06421-4.
  • Vyhodnocení experimentálního měření kmitání vibrační třídičky pomocí optické metody – Machač, M. - Hoidekr, J., In: Studentská tvůrčí činnost 2018. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2018. ISBN 978-80-01-06421-4.
  • Experimental investigation of friction relations in threaded joints – Cézová, E. - Kanaval, J., In: EAN 2018 56th conference on experimental stress analysis, Conference Proceedings. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2018. p. 31-35. ISBN 978-80-270-4062-9.
  • Experimental analysis of modern screw fasteners – Kanaval, J. - Cézová, E. - Starý, F. - Dynybyl, V., - Klíma, V., In: EAN 2018 56th conference on experimental stress analysis, Conference Proceedings. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2018. p. 184-191. ISBN 978-80-270-4062-9.
  • Dynamic response comparison of the wheelset partly and fully sprung drive – Dub, M. - Kolář, J., - Lopot, F., In: Railways 2018, The Fourth International Conference on Railway Technology: Research, Development and Maintenance. Edinburgh: Civil-Comp Press, 2018.
  • Measurement of response distribution on mass crossbeams in dependence on load position – Petr, K. - Starý, F. - Dub, M. - Dynybyl, V., - Češpíro, Z., In: EAN 2018 56th conference on experimental stress analysis, Conference Proceedings. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2018. p. 332-337. ISBN 978-80-270-4062-9.
  • Axle gearbox hinge as a diagnostic member for rail vehicle drive – Dub, M. - Kolář, J., - Lopot, F., In: EAN 2018 56th conference on experimental stress analysis, Conference Proceedings. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2018. p. 77-83. ISBN 978-80-270-4062-9.
  • Axle Gearbox Hinge Response During Dynamic Testing – Dub, M. - Kolář, J. - Lopot, F., - Dynybyl, V., In: First International Conference on Rail Transportation. Reston, Virginia: ASCE, 2018. p. 891-900. ISBN 9780784481257.

Patent, užitný a průmyslový vzor

2019

  • Automatický infiltrometr – Dub, M. - Dynybyl, V. - Haas, F. - Budínský, A. - Špaček, P., - Pilný, V., Czech Republic. Utility Model CZ 32898. 2019-05-28.
  • Vůz pro přepravu velkoobjemových kontejnerů – Kolář, J. - Kalivoda, J. - Dynybyl, M., - Dynybyl, V., Czech Republic. Utility Model CZ 32691. 2019-03-19.
  • Pouzdro měřicího zařízení, zejména vrtné soupravy pro hlubinné vrtání – Dynybyl, V. - Dub, M. - Špaček, P., - Pilný, V., Czech Republic. Utility Model CZ 32680. 2019-03-19.
  • Pohyblivá naklápěcí hasicí tryska – Pechová, P. - Garlík, B. - Janda, M. - Houf, Z., - Hlinovský, V., Czech Republic. Patent CZ 307682. 2019-01-03.
  • Zařízení pro automatické plnění kontejnerů – Dynybyl, V. - Hoidekr, J. - Havlíček, M., - Nápravník, K., Czech Republic. Patent CZ 307922. 2019-07-10.

2018

  • Vůz pro přepravu velkoobjemových kontejnerů – Dynybyl, V. - Hoidekr, J. - Mrázek, J. - Petr, K. - Kolář, J., - Dlabač, J., Czech Republic. Utility Model CZ 32019. 2018-08-28.
  • Platforma pro transport kontejnerů – Kolář, J. - Dynybyl, M. - Kalivoda, J., - Dynybyl, V., Czech Republic. Utility Model CZ 32020. 2018-08-28.
  • Zařízení pro zdvih a příčný přesuv kompaktních břemen, zejména kontejneru – Dynybyl, V. - Mrázek, J. - Volf, V. - Stěhule, J., - Ježek, M., Czech Republic. Utility Model CZ 32163. 2018-10-09.
  • Linka na plnění kontejnerů, zejména s komunálním odpadem – Dynybyl, V. - Hoidekr, J. - Mrázek, J. - Petr, K. - Kolář, J., - Dlabač, J., Czech Republic. Utility Model CZ 32072. 2018-09-18.
  • Zařízení pro testování provozních parametrů kluzných i valivých ložisek – Chmelař, J. - Dynybyl, V., Czech Republic. Patent CZ 307380. 2018-05-30.
  • Přepravní kontejner – Dynybyl, V. - Petr, K. - Gruber, J. - Fabíni, M. - Kadlec, J., - Anděl, Š., Czech Republic. Utility Model CZ 32039. 2018-06-22.

Prototyp, funkční vzorek

2018

  • Stanoviště pro testování hřídelových těsnění - gufer – Petr, K. - Starý, F., - Dynybyl, V., [Functional Sample] 2018.

Zpráva

2018

  • Simulace torzního kmitání částečně odpruženého pohonu vozu metra s buzením od svislých nerovností koleje – Dub, M. - Kolář, J., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12120, 2018. Report no. CVUT FS U 12120 _ Z 18-23.
  • MODULÁRNÍ BOX PRO TERMICKOU DESORPCI – PRŮVODNÍ ZPRÁVA K VÝROBNÍ DOKUMENTACI – Dub, M. - Hoidekr, J., - Dynybyl, V., [Technical Report] 2018. Report no. Dekonta - 178308301700B037.
  • NÁVRH MODULÁRNÍHO BOXU PRO TERMICKOU DESORPCI – STUDIE PROVEDITELNOSTI – Dub, M. - Dynybyl, V., [Technical Report] 2018. Report no. Dekonta - 178308301700B037.

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2018

  • Explanation of New Specifications Used in Geometric Dimensioning Model – Petr, K., [Unpublished Lecture] Faculty of Mechanical Engineering of the University of Žilina. 2018-09-11.