[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav konstruování a částí strojů

Výsledky

Navigace

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Stať ve sborníku

2017

  • Testing Measurement During The Shaft Assembly of The Oilseed Screw Press – Malý, P. - Starý, F. - Mossóczy, P. - Hoidekr, J., - Dynybyl, V., In: Proceedings of 58th International Conference of Machine Design Departments – ICMD 2017. 58th International Conference of Machine Design Departments. Praha, Horoměřice, 06.09.2017 - 08.09.2017. Praha-Suchdol: Technická fakulta. 2017, s. 214-217. ISBN 978-80-213-2769-6.
  • Testing Equipment for Complex Analysis of Screw Fasteners – Kanaval, J. - Cézová, E. - Klíma, V., - Starý, F., In: Proceedings of 58th International Conference of Machine Design Departments – ICMD 2017. 58th International Conference of Machine Design Departments. Praha, Horoměřice, 06.09.2017 - 08.09.2017. Praha-Suchdol: Technická fakulta. 2017, s. 140-143. ISBN 978-80-213-2769-6.
  • The Effect of Irregular Interfaces on the BDDC Method for the Navier-Stokes Equations – Hanek, M. - Šístek, J., - Burda, P., In: KIM, H.H., et al., eds. Domain decomposition methods in science and engineering XXIII. International conference on domain decomposition methods. Jeju Island, 06.07.2015 - 10.07.2015. Cham: Springer International Publishing. 2017, s. 171-178. ISSN 1439-7358. ISBN 978-3-319-52388-0.
  • Matematické modelování torzní dynamiky pohonu dvojkolí – Kolář, J. - Dub, M., In: MICHÁLEK, T., ed. Současné problémy v kolejových vozidlech 2017: XXIII. konference s mezinárodní účastí, sborník příspěvků. XXIII konference s mezinárodní účastí: Současné problémy v kolejových vozidlech 2017. Česká Třebová, 20.09.2017 - 22.09.2017. Pardubice: DF JP Univerzita Pardubice. 2017, s. 195-204. ISBN 978-80-7560-085-1.
  • Comparison of Different Construction Hoist Masts by FEM Analysis – Starý, F. - Petr, K. - Dub, M., - Dynybyl, V., In: Proceedings of 58th International Conference of Machine Design Departments – ICMD 2017. 58th International Conference of Machine Design Departments. Praha, Horoměřice, 06.09.2017 - 08.09.2017. Praha-Suchdol: Technická fakulta. 2017, s. 344-347. ISBN 978-80-213-2769-6. Dostupné z: http://2017.icmd.cz/proceedings/67_ICMD.pdf
  • Design of Test Rig for Bevel Gears – Petr, K. - Vosyka, J., In: Proceedings of 58th International Conference of Machine Design Departments – ICMD 2017. 58th International Conference of Machine Design Departments. Praha, Horoměřice, 06.09.2017 - 08.09.2017. Praha-Suchdol: Technická fakulta. 2017, s. 290-293. ISBN 978-80-213-2769-6. Dostupné z: http://2017.icmd.cz/proceedings/57_ICMD.pdf

Patent, užitný a průmyslový vzor

2017

  • Zařízení pro loupání, zejména rostlinných olejnatých semen – Hoidekr, J. - Dynybyl, V. - Hanuš, J., - Modrý, A., Farmet a. s.; České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Ústav konstruování a částí strojů. 306665. 15.03.2017.

Prototyp, funkční vzorek

2017

  • Zkušební zařízení pro komplexní testování šroubových spojů – Kanaval, J. - Klíma, V. - Starý, F., - Janda, M., [Funkční vzorek]. 2017

Software

2017

  • Software pro dynamické výpočty částečně odpruženého pohonu na kladkovém stavu – Dub, M. - Kolář, J., [Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2017, Dostupné z: http://fs12120.fsid.cvut.cz/ckdv_softlib/DriveAnalysis.zip

Zpráva

2017

  • Dynamický model plně odpruženého pohonu dvojkolí v kladkovém stendu ZČU – Dub, M. - Kolář, J., 2017, RTI-VZ-2017-8.