[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav konstruování a částí strojů

Výsledky

Navigace

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Stať ve sborníku

2018

 • Axle Gearbox Hinge Response During Dynamic Testing – Dub, M. - Kolář, J. - Lopot, F., - Dynybyl, V., In: First International Conference on Rail Transportation. First International Conference on Rail Transportation. Chengdu, 10.07.2017 - 12.07.2017. Reston, Virginia: ASCE. 2018, s. 891-900. ISBN 9780784481257. Dostupné z: https://ascelibrary.org/doi/pdf/10.1061/9780784481257.090

2017

 • Strain gauge measurement on the oilseed screw press – Malý, P. - Starý, F. - Dynybyl, V., - Hoidekr, J., In: EAN 2017 - 55th Conference on Experimental Stress Analysis 2017. 55th International Scientific Conference Experimental Stress Analysis 2017. Nový Smokovec, 30.05.2017 - 01.06.2017. Košice: Technical University of Kosice. 2017, s. 625-628. ISBN 9788055331676.
 • Core drilling machine for perfectly vertical drills – Dub, M. - Janda, M. - Mrázek, J. - Kavka, M., - Dynybyl, V., In: Proceedings of 58th International Conference of Machine Design Departments – ICMD 2017. 58th International Conference of Machine Design Departments. Praha, Horoměřice, 06.09.2017 - 08.09.2017. Praha-Suchdol: Technická fakulta. 2017, ISBN 978-80-213-2769-6.
 • Experimental Measurement of Gears Impact in Transmission – Berka, O. - Dub, M., - Lopot, F., In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON GEARS 2017/ INTERNATIONAL CONFERENCE ON GEAR PRODUCTION/ INTERNATIONAL CONFERENCE ON HIGH PERFORMANCE PLASTIC GEARS 2017, VOLS 1 AND 2. International Conference on Gears. Tech Univ Munchen, Garching, GERMANY, 13.09.2017 - 15.09.2017. Düsseldorf: VDI Wissensforum IWB GmbH. 2017, s. 1119-1126. ISSN 0083-5560. ISBN 978-3-18-092294-2.
 • Testing Measurement During The Shaft Assembly of The Oilseed Screw Press – Malý, P. - Starý, F. - Mossóczy, P. - Hoidekr, J., - Dynybyl, V., In: Proceedings of 58th International Conference of Machine Design Departments – ICMD 2017. 58th International Conference of Machine Design Departments. Praha, Horoměřice, 06.09.2017 - 08.09.2017. Praha-Suchdol: Technická fakulta. 2017, s. 214-217. ISBN 978-80-213-2769-6.
 • Testing Equipment for Complex Analysis of Screw Fasteners – Kanaval, J. - Cézová, E. - Klíma, V., - Starý, F., In: Proceedings of 58th International Conference of Machine Design Departments – ICMD 2017. 58th International Conference of Machine Design Departments. Praha, Horoměřice, 06.09.2017 - 08.09.2017. Praha-Suchdol: Technická fakulta. 2017, s. 140-143. ISBN 978-80-213-2769-6.
 • Experimental analysis of welding tooling for ITk ATLAS – Rachač, M. - Dub, M. - Janda, M. - Malý, P. - Kamenický, J. - Berka, O. - Dynybyl, V. - Kubový, P., - Lopot, F., In: EAN 2017 - 55th Conference on Experimental Stress Analysis 2017. 55th International Scientific Conference Experimental Stress Analysis 2017. Nový Smokovec, 30.05.2017 - 01.06.2017. Košice: Technical University of Kosice. 2017, s. 620-624. ISBN 9788055331676.
 • The Effect of Irregular Interfaces on the BDDC Method for the Navier-Stokes Equations – Hanek, M. - Šístek, J., - Burda, P., In: WIDLUND, O.B., et al., eds. Domain decomposition methods in science and engineering XXIII. International conference on domain decomposition methods. Jeju Island, 06.07.2015 - 10.07.2015. Cham: Springer International Publishing. 2017, s. 171-178. ISSN 1439-7358. ISBN 978-3-319-52388-0.
 • Matematické modelování torzní dynamiky pohonu dvojkolí – Kolář, J. - Dub, M., In: MICHÁLEK, T., ed. Současné problémy v kolejových vozidlech 2017: XXIII. konference s mezinárodní účastí, sborník příspěvků. XXIII konference s mezinárodní účastí: Současné problémy v kolejových vozidlech 2017. Česká Třebová, 20.09.2017 - 22.09.2017. Pardubice: DF JP Univerzita Pardubice. 2017, s. 195-204. ISBN 978-80-7560-085-1.
 • Analytical Bearing Model for Analysis of Inner Load Distribution and Estimation of Operational Lubrication Regime – Chmelař, J. - Dynybyl, V., In: Proceedings of 58th International Conference of Machine Design Departments – ICMD 2017. 58th International Conference of Machine Design Departments. Praha, Horoměřice, 06.09.2017 - 08.09.2017. Praha-Suchdol: Technická fakulta. 2017, s. 118-123. ISBN 978-80-213-2769-6. Dostupné z: http://2017.icmd.cz/proceedings/23_ICMD.pdf
 • Rolling Element Bearing Test Rig Development – Chmelař, J. - Mossóczy, P., - Dynybyl, V., In: Proceedings of 58th International Conference of Machine Design Departments – ICMD 2017. 58th International Conference of Machine Design Departments. Praha, Horoměřice, 06.09.2017 - 08.09.2017. Praha-Suchdol: Technická fakulta. 2017, s. 114-117. ISBN 978-80-213-2769-6. Dostupné z: http://2017.icmd.cz/proceedings/22_ICMD.pdf
 • Experimental analysis of shearing power during chain production – Berka, O. - Lopot, F. - Dub, M., - Hoštička, V., In: EAN 2017 - 55th Conference on Experimental Stress Analysis 2017. 55th International Scientific Conference Experimental Stress Analysis 2017. Nový Smokovec, 30.05.2017 - 01.06.2017. Košice: Technical University of Kosice. 2017, s. 581-584. ISBN 9788055331676.
 • Resistance welding simulation – Dub, M. - Lopot, F. - Berka, O., - Sýkora, M., In: EAN 2017 - 55th Conference on Experimental Stress Analysis 2017. 55th International Scientific Conference Experimental Stress Analysis 2017. Nový Smokovec, 30.05.2017 - 01.06.2017. Košice: Technical University of Kosice. 2017, s. 377-381. ISBN 9788055331676.
 • Comparison of Different Construction Hoist Masts by FEM Analysis – Starý, F. - Petr, K. - Dub, M., - Dynybyl, V., In: Proceedings of 58th International Conference of Machine Design Departments – ICMD 2017. 58th International Conference of Machine Design Departments. Praha, Horoměřice, 06.09.2017 - 08.09.2017. Praha-Suchdol: Technická fakulta. 2017, s. 344-347. ISBN 978-80-213-2769-6. Dostupné z: http://2017.icmd.cz/proceedings/67_ICMD.pdf
 • Design of Test Rig for Bevel Gears – Petr, K. - Vosyka, J., In: Proceedings of 58th International Conference of Machine Design Departments – ICMD 2017. 58th International Conference of Machine Design Departments. Praha, Horoměřice, 06.09.2017 - 08.09.2017. Praha-Suchdol: Technická fakulta. 2017, s. 290-293. ISBN 978-80-213-2769-6. Dostupné z: http://2017.icmd.cz/proceedings/57_ICMD.pdf
 • Indication of Functional Dimension According ISO GPS – How Shall We Applicate? – Petr, K., In: Proceedings of 58th International Conference of Machine Design Departments – ICMD 2017. 58th International Conference of Machine Design Departments. Praha, Horoměřice, 06.09.2017 - 08.09.2017. Praha-Suchdol: Technická fakulta. 2017, s. 284-289. ISBN 978-80-213-2769-6. Dostupné z: http://2017.icmd.cz/proceedings/56_ICMD.pdf
 • Runtime testing of casehardened gears – Petr, K., In: EAN 2017 - 55th Conference on Experimental Stress Analysis 2017. 55th International Scientific Conference Experimental Stress Analysis 2017. Nový Smokovec, 30.05.2017 - 01.06.2017. Košice: Technical University of Kosice. 2017, s. 422-425. ISBN 9788055331676.
 • Remark on repairing of broken pipelines – Cézová, E. - Kanaval, J., - Starý, F., In: EAN 2017 - 55th Conference on Experimental Stress Analysis 2017. 55th International Scientific Conference Experimental Stress Analysis 2017. Nový Smokovec, 30.05.2017 - 01.06.2017. Košice: Technical University of Kosice. 2017, s. 107-114. ISBN 9788055331676.

Patent, užitný a průmyslový vzor

2017

 • Pohyblivá naklápěcí hasicí tryska – Pechová, P. - Garlík, B. - Janda, M. - Hlinovský, V., - Houf, Z., České vysoké učení technické v Praze, Praha 6, CZ. 30396. 28.02.2017.
 • Zařízení pro loupání, zejména rostlinných olejnatých semen – Hoidekr, J. - Dynybyl, V. - Hanuš, J., - Modrý, A., Farmet a. s.; České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Ústav konstruování a částí strojů. 306665. 15.03.2017.

Prototyp, funkční vzorek

2017

 • Optická separace loupaného materiálu – Hoidekr, J., [Funkční vzorek]. 2017
 • Zkušební zařízení pro komplexní testování šroubových spojů – Kanaval, J. - Klíma, V. - Starý, F., - Janda, M., [Funkční vzorek]. 2017

Software

2017

 • Software pro dynamické výpočty částečně odpruženého pohonu na kladkovém stavu – Dub, M. - Kolář, J., [Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2017, Dostupné z: http://fs12120.fsid.cvut.cz/ckdv_softlib/DriveAnalysis.zip

Zpráva

2017

 • Dynamický model částečně odpruženého pohonu dvojkolí na kladkovém stendu ZČU - realizace zkušebních výpočtů – Dub, M. - Kolář, J., 2017, Z17-21.
 • Testování hřídelových těsnění - gufer – Petr, K. - Starý, F., - Dynybyl, V., Litoměřice: HENNLICH s.r.o.. 2017, 01/2017/12113/8301738.
 • Dynamický model plně odpruženého pohonu dvojkolí v kladkovém stendu ZČU – Dub, M. - Kolář, J., 2017, RTI-VZ-2017-8.