[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav konstruování a částí strojů

CZ   / EN  

Aktuality ústavu

Možnost získání certifikátu SolidWorks CSWA Academic

Publikováno: 27. 10. 2016

Od akademického roku 2016/2017 máte možnost na Ústavu konstruování a částí strojů (Ú12113) zdarma získat časově neomezený mezinárodně uznatelný certifikát uživatele SolidWorks na úrovní CSWA – Academic (Certified SolidWorks Associate – Academic). Tento certifikát prokazuje, že uživatel je schopný samostatně zvládat základní operace modelování dílů, sestav a tvorby výkresů v programu SolidWorks.

[Capture1.jpg]

Jak certifikát získat?

Pro získání certifikátu je třeba úspěšně zvládnout online test u společnosti Dassault Systemes. Test probíhá v PC učebnách Ú12113. Během testu modelujete v SolidWorks díl dle pokynů v testu, správnost modelování je ověřována na základě hmotnosti vymodelovaného dílů. Vyhodnocení testu probíhá okamžitě po jeho odeslání, tzn. okamžitě víte, jestli jste uspěli nebo ne.

Po úspěšném absolvování testu obdržíte e-mailem od společnosti Dassault Systemes certifikát s unikátním kódem ve formátu pdf. Pravost certifikátu, místo, kde byl získán a s jakým výsledkem byl získán, je možné kdykoliv zpětně ověřit na základě jeho kódu.

Požadavky pro zvládnutí testu

 • Práce se skicami.
 • Tvorba a editace dílů - základní objemové operace.
 • Přiřazování materiálů.
 • Tvorba sestav – základní vazby typu sjednocení, tečnost, rovnoběžnost, kolmost atp.
 • Zobrazování fyzikálních vlastností.
 • Tvorba výkresů.
   

Další informace k průběhu testu

 • Doba trvání testu – 180min.
 • V případě nezvládnutí testu je možné zkoušku opakovat nejdříve 30 dní po prvním pokusu.
 • Minimální hranice pro zvládnutí testu (30 otázek) je 70%.
 • Pro úspěšné zvládnutí testu je potřeba, aby měl uživatel zažité základy práce s programem SolidWorks.
 • Certifikát je anglickém jazyce.
 • Test se skládá v českém jazyce.
 • Certifikátem je možné se prezentovat v životopise či při příjímacích pohovorech u zaměstnavatele.
 • Další informace je možné získat přímo na stránkách společnosti Dassault Systemes http://www.solidworks.com/sw/support/cswa-academic.htm.

Kdy bude možné certifikát získat?

Pokud máte zájem o získání certifikátu, kontaktujte, prosím, Ing. Martina Jandu (martin.janda@fs.cvut.cz). Termíny testů předpokládáme ve zkouškovém období a budou upřesněny dle zájmu studentů. V případě velkého zájmu studentů je možné uspořádat test i v semestru.