[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav konstruování a částí strojů

CZ   / EN  

Ústav konstruování a částí strojů

Základní informace o Ústavu konstruování a částí strojů - Interní stránky ústavu

Vzdělávání

Cílem ústavu je výchova univerzálně vzdělaných konstruktérů, kteří mají uplatnění v širokém spektru strojírenských firem. Oborová výuka ústavu je na obou stupních (bakalářském i magisterském) postavena na projektové činnosti studentů.

Projekty trvají vždy semestr a mohou na sebe navazovat, nebo se doplňovat i mezi více studenty a hlavně jsou z valné většiny zadávány ve spolupráci s podniky, které touto cestou navazují se studenty intenzivní kontakt a otevírají tak cestu k jejich rychlému odbornému růstu.

Často dochází již v průběhu studia k dohodě o spolupráci a studenti jsou tak mají jistotu uplatnění ještě před zakončením svých studií.

Výzkum a vývoj

V současnosti je řešen projekt dotovaný EU: Velkoobjemový transport a dočasné uchování směsného komunálního odpadu – SKOTRANS (Operační program Praha pól růstu; výzva 24: Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe).
Vedle představené projektové studentské činnosti vzdělávací stojí druhý pilíř práce ústavu, kterým je expertní činnost na poli konzultací, dynamometrických a tenzometrických měření, či zpracovávání soudně-znaleckých posudků. Firmy využívají nabízeného zázemí laboratoří a výpočetní techniky k dokončení vývoje připravovaných produktů nebo testování vlivu uplatněných konstrukčních změn stávající produkce.

Významné úspěchy

  • První zásadní úspěch vidíme v uplatnění našich absolventů v průmyslové praxi.
  • Druhý vidíme v každé úspěšné aplikaci.
  • Třetí úspěch vidíme v tom, že jsme stále žádáni průmyslovými partnery o nové spolupráce.