[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav konstruování a částí strojů

CZ   / EN  

Specializace

Náš ústav vyučuje specializaci Transportní technika magisterského studijního programu DOPRAVNÍ A TRANSPORTNÍ TECHNIKA. Ústav konstruování a částí strojů ve své samostatné existenci od roku 2008 úspěšně navazuje na tradiční výuku konstrukčních předmětů, které dále průběžně modernizuje napojením na nejmodernější dostupné technologie pro konstruktérskou činnost.

V současné době ústav zajišťuje teoretickou i praktickou výuku na všech stupních studia pro celou fakultu a současně vychovává ročně okolo 60 studentů ve vlastních bakalářských a magisterských předmětech. Velkými devizami ústavu jsou stabilní zázemí vlastních dílen a laboratoří, tři počítačové učebny s používanými CAD systémy a intenzivní spolupráce s podniky z různých oblastí průmyslu.