[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav konstruování a částí strojů

CZ   / EN  

Zájemci o studium

Jak se stát špičkovým inženýrem ve strojírenských oborech?

Vybuduj pevné teoretické základy: zvol si bakalářský studijní program STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ.

Prohlub znalosti v navazujícím magisterském studijním programu: DOPRAVNÍ A TRANSPORTNÍ TECHNIKA.

SpecializaceTransportní technika:

  • je určen pro studenty se zájmem o konstruování,
  • je zaměřen na univerzální vzdělání strojního inženýra-konstruktéra (projektování strojů – koncepce strojů, 3D i 2D konstruování, výpočtářská dovednost včetně MKP, přehled o technologiích, materiálech i o tom jak to v praxi opravdu chodí včetně ekonomických souvislostí),
  • je úzce spjat s průmyslovou praxí, tj. studenti zpracovávají průmyslem zadané projekty a diplomové práce, účastní se exkurzí do průmyslových firem, probíhají přednášky odborníků z praxe.

Chci být inženýrem se zaměřením na návrh a konstrukci veškeré dopravní techniky!