[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN
[pracoviste/12116/logo_12116.png]

Lidé

doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.

doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.

Vladimir.Zmrhal (zavináč) fs.cvut.cz

vedoucí / ústav techniky prostředí / Fakulta strojní
člen grémia / Fakulta strojní

(22 435) 2433

místnost: B1-814, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • SGS19/159/OHK2/3T/12  
  Vnitřní prostředí budov a energetická náročnost zařízení techniky prostředí – Zmrhal, V. (2019-2021)
 • TK02020006  
  Zvyšování účinnosti rotačních regeneračních výměníků – Zmrhal, V. (2019-2022)
 •  
  Vývoj energeticky úsporných větracích jednotek – Zmrhal, V. (????)
 •  
  Výběr stavů venkovního vzduchu pro dimenzování výměníků tepla ve větracích a klimatizačních zařízeních – Zmrhal, V. (2015)
 • SGS16/212/OHK2/3T/12  
  Modelování, řízení a navrhování zařízení techniky prostředí – Zmrhal, V. (2016-2018)
 • CTU0504812  
  Tepelný komfort a teplotní profily v místnosti se sálavým chladicím stropem – Zmrhal, V. (2005)
 • 1836/G1  
  Chladicí stropy – Zmrhal, V. (2001)
 • 300104912  
  Rozložení koncentrací plynných znečišťujících látek ve větraných prostorech – Zmrhal, V. (2001)
 • 552/G1  
  Vliv konvenčních proudů na teplotu vzduchu v místnosti – Zmrhal, V. (2000)

Článek v periodiku

2018

 • Dodržování názvosloví v oboru techniky prostředí – Bašta, J. - Drkal, F., - Zmrhal, V., 2018
 • Větrání komerčních kuchyní podle ČSN EN 16282 – Zmrhal, V. - Morávek, P. - Kott, T., - Foret, J., 2018
 • Přímé volné chlazení datových center – Zmrhal, V., 2018
 • Rotační výměníky a podmínky pro jejich bezporuchový provoz – Zmrhal, V. - Postupa, M., 2018

2017

 • Produkce tepla osob jako podklad pro energetické simulační výpočty – Zmrhal, V., 2017
 • Energy Demand and Operating Costs Associated with Mechanical Ventilation of Classrooms – Begeni, M. - Zmrhal, V., 2017
 • Koncept větrání – Zmrhal, V. - Drkal, F., - Šimánek, V., 2017

2016

 • Historie, současnost a budoucnost požadavků na větrání škol – Zmrhal, V., 2016
 • Koncept větrání – Zmrhal, V. - Drkal, F., - Šimánek, V., 2016
 • Historie, současnost a budoucnost požadavků na větrání škol – Zmrhal, V., 2016
 • Metodický pokyn pro návrh větrání škol – Zmrhal, V., 2016
 • Výběr stavů venkovního vzduchu při dimenzování výměníků tepla ve vzduchotechnice – Zmrhal, V., 2016
 • Nový pavilon ZŠ a ZUŠ v Líbeznicích aneb ve škole se musí větrat – Zmrhal, V. - Lain, M. - Hlaváček, O., - Halíř, A., 2016
 • Národní technická knihovna od návrhu k provozu – Zmrhal, V. - Lain, M., 2016

2015

 • Simulační analýza komplexního energetického systému - Případová studie pro téměř nulovou budovu Centra nízkoenergetických budov v Písku – Matuška, T. - Lain, M., - Zmrhal, V., 2015
 • Potřeba energie pro větrání učeben – Zmrhal, V. - Begeni, M., 2015
 • Dotazníkový průzkum stavu školských budov – Begeni, M. - Zmrhal, V., 2015
 • Simulační analýza komplexního energetického systému - případová studie pro téměř nulovou budovu Centra nízkoenergetických budov v Písku – Matuška, T. - Lain, M., - Zmrhal, V., 2015

2014

 • S nekvalitním větráním hrozí riziko infekčních onemocnění – Zmrhal, V., 2014
 • Větrání učebny základní školy – Begeni, M. - Zmrhal, V., 2014
 • Tlakové ztráty kapilárních rohoží - Analytický model (část 3) – Zmrhal, V., 2014
 • Tlakové ztráty kapilárních rohoží - CFD simulace (část 2) – Zmrhal, V., 2014
 • Riziko kondenzace u vysokoteplotních klimatizačních systémů – Zmrhal, V., 2014

2013

 • Hygienické hodnocení škodlivin ve vnitřním ovzduší a návrh větrání – Zmrhal, V., 2013
 • Možnosti úspor energie při chlazení venkovního vzduchu – Zmrhal, V., 2013
 • Regulace chladivových klimatizačních systémů – Duška, M. - Zmrhal, V., - Krepindl, Jiří, 2013

2012

 • Větrání a klimatizace budov s téměř nulovou spotřebou energie – Zmrhal, V. - Drkal, F., 2012
 • Tlakové ztráty kapilárních rohoží - Experimentální měření (část 1) – Zmrhal, V., 2012
 • Využití počítačové simulace CFD pro stanovení součinitelů místních ztrát – Zmrhal, V. - Schwarzer, J., 2012
 • Normy z oboru větrání a klimatizace – Zmrhal, V., 2012
 • Požadavky na větrání obytných budov podle ČSN EN 15665 – Zmrhal, V., 2012
 • Potřeba energie pro větrání obytných budov – Zmrhal, V. - Duška, M., 2012

2011

 • Normalizační činnost na Ústavu techniky prostředí – Zmrhal, V. - Drkal, F., 2011
 • SYSTÉMY VĚTRÁNÍ OBYTNÝCH BUDOV – Zmrhal, V. - Petlach, J., 2011
 • Kolik stojí větrání domácnosti? – Zmrhal, V. - Duška, M., 2011
 • Nové požadavky na větrání obytných budov podle národní přílohy k ČSN EN 15665 – Zmrhal, V. - Šťávová, P., 2011
 • SPOTŘEBA ENERGIE VÍCEZÓNOVÝCH KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ – Zmrhal, V., 2011
 • Viaczónové klimatizačné systémy. Aká je ich energetická náročnosť – Zmrhal, V., 2011
 • Bilance vlhkosti v obytném prostředí – Zmrhal, V. - Šťávová, P., 2011
 • Nové požadavky na větrání obytných budov – Zmrhal, V., 2011

2010

 • Porovnání spotřeby energie vodních klimatizačních systémů – Zmrhal, V., 2010
 • ENERGETICKÁ NÁROČNOST VÍCEZÓNOVÝCH KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ – Zmrhal, V., 2010

2009

 • SÁLAVÉ CHLADIACE SYSTÉMY - 2.časť – Zmrhal, V., 2009
 • Otevřené - kovektivní chladicí stropy – Zmrhal, V., 2009
 • Chladicí stropy – Zmrhal, V., 2009
 • Kapilární rohože v praktických aplikacích – Zmrhal, V., 2009
 • Sálavé chladiace systémy - 1.část – Zmrhal, V., 2009
 • Sálavé chladicí systémy – Zmrhal, V., 2009
 • Stanovení vnitřní tepelné zátěže průmyslových hal – Zmrhal, V. - Drkal, F. - Lain, M., - Mareš, L., 2009

2008

 • Technické aspekty projektování chladivových systémů – Zmrhal, V. - Krepindl, J., - Duška, M., 2008
 • Kapilární rohože v praktických aplikacích – Zmrhal, V., 2008
 • Ověření přirozeného větrání spojovací lávky administrativních budov – Lain, M. - Zmrhal, V., 2008
 • Počítačová simulace přirozeně větraných lodžií bytového objektu – Zmrhal, V. - Lain, M., - Drkal, F., 2008
 • Low Energy Cooling of Buildings in Central Europe - Case Studies – Lain, M. - Zmrhal, V., - Hensen, J., 2008

2007

 • Větrání a klimatizace malých provozoven (I) a (II) – Zmrhal, V., 2007
 • Přípustné povrchové teploty sálavých ploch na základě asymetrie radiační teploty – Zmrhal, V., 2007
 • Stínění fasádních solárních kolektorů budovami – Matuška, T. - Zmrhal, V., 2007
 • Prvky větracích a klimatizačních zařízení (II) - distribuce vzduchu – Zmrhal, V., 2007
 • Zkoušení a dimenzování chladicích stropů – Zmrhal, V., 2007
 • Tepelné prostředí v prostoru s kapilárními rohožemi – Zmrhal, V., 2007

2006

 • Kapilární systém pro vytápění a chlazení – Zmrhal, V. - Veselý, D., 2006
 • Prvky Větracích a klimatizačních zařízení (I) - Ventilátory – Zmrhal, V., 2006
 • Úpravy vzduchu v klimatizačních zařízeních (I) až (VII) – Zmrhal, V., 2006
 • Měření tepelného prostředí se sálavým chladicím stropem – Zmrhal, V., 2006
 • Sálavé chladicí systémy (I) a (II) – Zmrhal, V., 2006
 • Stanovení střední radiační teploty (II) – Zmrhal, V., 2006
 • Stanovení střední radiační teploty (I) – Zmrhal, V., 2006

2005

 • Chadicí stropy - moderní klimatizační systém – Zmrhal, V., 2005

2004

 • Hodnocení tepelného komfortu v prostoru s chladicím stropem – Zmrhal, V., 2004

2003

 • Modellering en Simulatie Ruimte Met Een Koelplafond – Zmrhal, V. - Drkal, F., - Hensen, J., 2003

Stať ve sborníku

2019

 • Numerical Analysis of Air Flow in a Modular Fan Unit Using CFD Simulation – Zelenský, P. - Barták, M. - Zavřel, V. - Zmrhal, V., - Krupa, R., 2019
 • Experimental Assessment of the Façade-Integrated Thermoelectric Air-Conditioning Unit towards Development of the Autonomous Curtain Walling Module – Matuška, T. - Zmrhal, V. - Zavřel, V., - Slanina, P., 2019

2018

 • Development of Solar Assisted Sorption Unit for Extraction of Water from Ambient Air in the Desert Climate – Matuška, T. - Zmrhal, V., - Šourek, B., 2018
 • Využití CFD simulací k optimalizaci ventilátorové komory sestavné klimatizační jednotky – Zelenský, P. - Barták, M. - Zavřel, V. - Zmrhal, V., - Krupa, R., 2018
 • Modelování jednotky pro získávání vody z pouštního vzduchu – Zmrhal, V. - Matuška, T., - Šourek, B., 2018
 • Získávání vody ze vzduchu s využitím sluneční energie v prostředí pouště – Matuška, T. - Zmrhal, V., 2018

2017

 • CFD model ventilátorové komory sestavné klimatizační jednotky – Zelenský, P. - Barták, M. - Zmrhal, V., - Krupa, R., 2017
 • CFD model ventilátorové komory sestavné klimatizační jednotky – Zelenský, P. - Barták, M. - Zmrhal, V., - Krupa, R., 2017
 • Přímé volné chlazení datových center – Zmrhal, V., 2017
 • Hodnocení provozních nákladů větracích systémů pro učebny škol – Begeni, M. - Zmrhal, V., 2017

2016

 • Výklad metodického pokynu OPŽP pro návrh větrání škol – Zmrhal, V., 2016
 • Požadavky na větrání škol – historie a současnost – Zmrhal, V., 2016
 • Potřeba energie a odhad provozních nákladů na nucené větrání učben – Begeni, M. - Zmrhal, V., 2016
 • Produkce tepla osob jako podklad pro energetické simulační výpočty – Zmrhal, V., 2016
 • Potřeba energie na větrání učeben a energetický přínos zpětného získávání teppla – Begeni, M. - Zmrhal, V., 2016
 • Ventilation – the key for adequate indoor air quality in classrooms – Begeni, M. - Zmrhal, V., 2016
 • VENTILATION REQUIREMENTS AND ENERGY DEMAND OF CLASSROOMS – Begeni, M. - Zmrhal, V., 2016

2015

 • RETROFIT OF BARRACKS TO NZEB WITH USE OF COMPLEX BUILDING AND SYSTEM SIMULATION – Zmrhal, V. - Lain, M., 2015

2014

 • TEPELNÁ ZÁTĚŽ VOZU MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY – Zmrhal, V., 2014
 • POTŘEBA TEPLA NA VĚTRÁNÍ PASIVNÍHO DOMU – Zmrhal, V. - Zbořil, V., - Procházka, J., 2014
 • Absorpční chlazení jako zdroj chladu pro klimatizaci autosalonu – Begeni, M. - Zmrhal, V., 2014
 • Souvislost mezi návrhem chladiče centrální VZT jednotky a rizikem kondenzace u vysokoteplotních klimatizačních systémů – Zmrhal, V., 2014
 • Možnosti využití absorpčního chlazení pro klimatizaci budovy – Begeni, M. - Zmrhal, V., 2014
 • Návrh chladiče venkovního vzduchu – Zmrhal, V., 2014

2013

 • Centre of Low-Energy Buildings in Pisek - a Case Study for NZEB – Matuška, T. - Lain, M., - Zmrhal, V., 2013

2012

 • Větrání a klimatizace budov s téměř nulovou spotřebou energie – Zmrhal, V. - Drkal, F., 2012
 • Úspory energie při chlazení venkovního vzduchu – Zmrhal, V., 2012
 • Normy z oboru větrání a klimatizace – Zmrhal, V., 2012

2011

 • POTŘEBA ENERGIE PRO VĚTRÁNÍ OBYTNÝCH BUDOV – Zmrhal, V. - Duška, M., 2011
 • POŽADAVKY NA VĚTRÁNÍ OBYTNÝCH BUDOV PODLE ČSN EN 15665 – Zmrhal, V., 2011
 • VĚTRÁNÍ OBYTNÝCH BUDOV - ÚVOD DO PROBLEMATIKY – Zmrhal, V., 2011
 • POTŘEBA ENERGIE PRO VĚTRÁNÍ OBYTNÝCH BUDOV – Zmrhal, V. - Duška, M., 2011
 • POŽADAVKY NA VĚTRÁNÍ OBYTNÝCH BUDOV PODLE ČSN EN 15665 – Zmrhal, V., 2011
 • SYSTÉMY VĚTRÁNÍ OBYTNÝCH BUDOV – Zmrhal, V. - Petlach, J., 2011

2010

 • Analýza spotřeby energie vícezónových klimatizačních systémů – Zmrhal, V., 2010
 • Modelování tlakových ztrát kapilárních rohoží – Zmrhal, V. - Matuška, T., - Schwarzer, J., 2010
 • Stanovení součinitelů místních ztrát s využitím CFD – Zmrhal, V. - Schwarzer, J., 2010
 • POROVNÁNÍ VODNÍCH KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ Z HLEDISKA SPOTŘEBY ENERGIE – Zmrhal, V., 2010

2009

 • Příklady kontroly klimatizačních zařízení – Zmrhal, V. - Duška, M., - Drkal, F., 2009
 • Dokumentace klimatizačních systémů – Zmrhal, V., 2009
 • Normy ČSN EN o kontrolách klimatizačních systémů – Zmrhal, V., 2009
 • Detailed Modeling Of Solar Flat-Plate Collectors With Design Tool Kolektor 2.2 – Matuška, T. - Zmrhal, V., - Metzger, J., 2009
 • Numerical Simulation Of Local Loss Coefficients Of Ventilation Duct Fittings – Zmrhal, V. - Schwarzer, J., 2009
 • Computer simulation for better design and operation of large office building air-conditioning – Lain, M. - Hensen, J., - Zmrhal, V., 2009

2008

 • Shading Analysis of Façade Collectors in Urban Environment – Matuška, T. - Zmrhal, V., 2008
 • Design Tool KOLEKTOR 2.2 for Virtual Prototyping of Solar Flat-Plate Collectors – Matuška, T. - Metzger, J., - Zmrhal, V., 2008
 • Simulace přirozeného větrání administrativní budovy – Zmrhal, V. - Lain, M., - Drkal, F., 2008
 • Thermal Environment in a Space with Capillary Mats Large-area Cooling and Heating – Zmrhal, V. - Šťávová, P., 2008
 • Computer Simulation for Better Air-Cinditionings and Ventilation Design of Industrial Halls – Lain, M. - Drkal, F. - Hensen, J., - Zmrhal, V., 2008
 • Large Area Capillary Mats Heating and Cooling with Air-Water Heat Pump – Zmrhal, V., 2008
 • Kapilární rohože v praktických aplikacích – Zmrhal, V., 2008
 • Stanovení vnitřní tepelné zátěže průmyslových hal – Zmrhal, V. - Drkal, F. - Lain, M., - Mareš, L., 2008
 • Optimalizace klimatizace rozsáhlé administrativní budovy – Lain, M. - Ivanova, M. - Zmrhal, V., - Žemlička, J., 2008

2007

 • Aktivace betonu - Státní technická knihovna – Lain, M. - Zmrhal, V. - Drkal, F., - Hanák, V., 2007
 • Slab Cooling System Design Using Computer Simulation – Lain, M. - Zmrhal, V. - Drkal, F., - Hensen, J., 2007
 • Low Energy Cooling for Buildings in the Middle Europe - Case Studies – Lain, M. - Zmrhal, V., - Hensen, J., 2007
 • Using of Energy Simulation to Operative Temperature Evaluation – Zmrhal, V. - Drkal, F., 2007
 • Počítačový program kolektor 2.1 pro modelování solárních kolektorů – Matuška, T. - Zmrhal, V., 2007
 • Návrh a dimenzování chladivového klimatizačního systému – Zmrhal, V. - Drkal, F., 2007

2006

 • Počítačové simulace nově stavěné administrativní budovy – Lain, M. - Zmrhal, V. - Drkal, F., - Hensen, J., 2006
 • Počítačový program kolektor 2.1 pro modelování solárních kolektorů – Matuška, T. - Zmrhal, V., 2006
 • Stínění fasádních solárních kolektorů budovami – Matuška, T. - Zmrhal, V., 2006
 • Počítačová simulace přirozeně větraných lodžií bytového objektu – Zmrhal, V. - Lain, M., - Drkal, F., 2006
 • Využití akumulační schopnosti betonové konstrukce budovy pro snížení výkonu zdroje chladu – Lain, M. - Drkal, F. - Zmrhal, V., - Hensen, J., 2006
 • Hodnocení operativní teploty s využitím simulačního výpočtu – Zmrhal, V. - Drkal, F., 2006
 • Measurement of Thermal Comfort Parameters in a Space with Radiant Cooled Ceiling – Zmrhal, V. - Drkal, F., 2006
 • The Influence of Heat Convection on Room Air Temperature – Zmrhal, V. - Drkal, F., 2006
 • Experimental and Simulation Temperature Evaluation which Determine Thermal Comfort – Drkal, F. - Hargaš, Ľ., - Zmrhal, V., 2006
 • Thermal Comfort and Temperature Distribution in a Room with Radiant Cooled Ceiling – Zmrhal, V., 2006
 • Experimentální a simulační stanovení teplot určujících tepelný komfort – Hargaš, Ľ. - Drkal, F., - Zmrhal, V., 2006
 • Operativní teplota v prostoru s chladicím stropem – Zmrhal, V., 2006
 • Chladicí stropy – Zmrhal, V., 2006

2005

 • Sálavé chladicí systémy – Zmrhal, V., 2005
 • Thermal Comfort and Temperature Distribution in a Room with Radiant Cooled Ceiling – Zmrhal, V., 2005
 • Application of Cooled Ceiling – Zmrhal, V., 2005

2004

 • Thermal Comfort in a Space with Radiant Cooled Ceiling – Zmrhal, V., 2004
 • Mean Radiant Temperature in Space with Radiant Cooled Ceiling – Zmrhal, V., 2004
 • Možnosti využití nízkoenergetického chlazení v rekonstruovaných budovách – Zmrhal, V. - Drkal, F. - Hensen, J., - Lain, M., 2004
 • Low Energy Cooling Techniques for Retrofitted Office Buildings in Central Europe – Lain, M. - Drkal, F. - Hensen, J., - Zmrhal, V., 2004
 • Hodnocení tepelného komfortu v prostoru s chladicím stropem – Zmrhal, V. - Drkal, F., 2004

2003

 • Modelling and Simulation of a Room with a Radiant Coolong Ceiling – Zmrhal, V. - Hensen, J., - Drkal, F., 2003

2002

 • Teplotní a rychlostní pole v prostoru s chladicím stropem – Zmrhal, V. - Drkal, F., - Schwarzer, J., 2002
 • Cooling Ceilings – Zmrhal, V. - Drkal, F., - Schwarzer, J., 2002
 • Temperature Profiles in Ventilated Room - Comparison of CFD Model and Experimental Solution – Schwarzer, J. - Barták, M. - Lain, M., - Zmrhal, V., 2002
 • Concentration Distribution of Gaseous Contaminants in Ventilated Room – Zmrhal, V. - Barták, M. - Čermák, R. - Drkal, F. - Kužel, J. - Lain, M., - Majer, M., 2002

2001

 • Porovnání teplotního pole vypočteného pomocí CFD s hodnotami obdrženými na modeli v měřítku 1:1 – Schwarzer, J. - Barták, M. - Lain, M., - Zmrhal, V., 2001
 • Experimental and Numerical Investigation of Temperature Distribution in Room with Displacement Ventilation – Stankov, P. - Denev, J. - Barták, M. - Drkal, F. - Lain, M. - Schwarzer, J., - Zmrhal, V., 2001
 • Convective Fluid Effect on Room Temperature – Zmrhal, V. - Drkal, F., 2001

Patent, užitný a průmyslový vzor

2018

 • Autonomní zařízení pro získávání vody ze vzduchu – Matuška, T. - Zmrhal, V., 2018

Prototyp, funkční vzorek

2011

 • Experimentální komora – Barták, M. - Drkal, F. - Lain, M. - Mareš, L. - Schwarzer, J., - Zmrhal, V., 2011

Software

2015

 • Metodický pokyn pro návrh větrání škol - výpočetní pomůcka – Zmrhal, V., 2015

2012

 • Tepelná zátěž 1.1 – Duška, M. - Zmrhal, V., 2012

2010

 • Bilance vlhkosti v obytných budovách – Zmrhal, V. - Šťávová, P., 2010

2009

 • Chladicí stropy – Zmrhal, V., 2009
 • Tepelný komfort 2.1 – Zmrhal, V., 2009

2008

 • Computer Program for Efficiency Calculation of Flat-Plate Solar Collectors KOLEKTOR 2.2 – Matuška, T. - Zmrhal, V., 2008

2007

 • Tepelný Komfort – Zmrhal, V., 2007

2006

 • MRT Analysis – Zmrhal, V., 2006
 • Počítačový program pro výpočet účinnosti plochých solárních kolektorů KOLEKTOR 2.1 – Matuška, T. - Zmrhal, V., 2006

Zpráva

2016

 • Technická normalizace - Vzduchotechnika a vytápění 2016 – Zmrhal, V., 2016
 • Koncept větrání – Zmrhal, V. - Drkal, F., - ŠIMÁNEK, V., 2016
 • SNÍŽOVÁNÍ AKUSTICKÉHO VÝKONU KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK FLEX-GEKO – Zmrhal, V. - Kučera, M., 2016
 • Vývoj indukční jednotky – Zmrhal, V. - Vavřička, R., - Boháč, J., 2016
 • INOVACE SÁLAVÝCH PANELŮ PRO VYTÁPĚNÍ PRŮMYSLOVÝCH PROSTOR – Zmrhal, V. - Vavřička, R., 2016

2015

 • Technická normalizace - Vzduchotechnika a vytápění 2015 – Zmrhal, V., 2015
 • CHOVÁNÍ ZÁŘIČŮ PRO OHŘEV POTRAVINÁŘSKÝCH STŘÍVEK – Zmrhal, V. - Vavřička, R., 2015

2014

 • Specifikace metody výběrů parametrů venkovního vzduchu pro dimenzování výměníků tepla ve větracích a klimatizačních zařízeních – Zmrhal, V. - Barták, M. - Lain, M., - Drkal, F., 2014

2013

 • CENTRUM TECHNICKÉ NORMALIZACE - Vzduchotechnika a vytápění 2013 – Zmrhal, V., 2013

2012

 • CENTRUM TECHNICKÉ NORMALIZACE - Vzduchotechnika a vytápění 2012 – Zmrhal, V., 2012

2010

 • Zpracování národní přílohy k ČSN EN 15665 - rozbor požadavků na větrání obytných budov – Zmrhal, V. - Drkal, F. - Šťávová, P., - Mathauserová, Z., 2010

2009

 • Operativní teplota ve větraných a klimatizovaných místnostech – Zmrhal, V. - Drkal, F., - Hemzal, K., 2009

2007

 • Studie energetické simulace haly vypalovacích pecí Heinz Glas Decor s.r.o – Lain, M. - Zmrhal, V., - Drkal, F., 2007

2006

 • Technická pomoc při realizaci zlepšení vnitřního prostředí ve výrobní hale č.1 – Lain, M. - Zmrhal, V. - Mareš, L., - Drkal, F., 2006
 • Studie energetické simulace objektu budovy fakulty architektury Praha 6, Dejvice – Lain, M. - Drkal, F., - Zmrhal, V., 2006
 • Studie energetické simulace výrobní haly KURZ KS Katalog Servis ŠŤÁHLAVY – Zmrhal, V. - Lain, M., 2006
 • Studie energetické simulace objektu KS Katalog Servis ŠŤÁHLAVY – Zmrhal, V. - Lain, M., - Drkal, F., 2006

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2017

 • Energeticky vědomá rekonstrukce systémů TZB v bytových domech – Straková, R. ed. - Mrázek, K. ed. - Horáková, A. ed. - Vavřička, R. ed. - Zmrhal, V. ed. - Galád, V. ed., - Matějček, J. ed., 2017
 • Větrání škol v souvislostech – Zmrhal, V. - Kučera, M. - Hemerka, J. - Jiránek, M. - Begeni, M., - Skácel, František, 2017

2015

 • Klimatizace – Drkal, F. - Lain, M., - Zmrhal, V., 2015

2014

 • Větrání rodinných a bytových domů – Zmrhal, V., 2014

2013

 • Větrání – Drkal, F. - Zmrhal, V., 2013

2009

 • Sálavé chladicí systémy – Zmrhal, V., 2009

Kapitola v knize

2017

 • Energeticky vědomá rekonstrukce systémů TZB v bytových domech – Straková, R. - Mrázek, K. - Horáková, A. - Vavřička, R., - Zmrhal, V., 2017

Sborník

2016

 • Větrání škol v souvislostech – Zmrhal, V. ed., 2016

2014

 • 21. konference Klimatizace a větrání 2014 – Zmrhal, V. ed. - Schwarzer, J. ed., - Lain, M. ed., 2014

2012

 • 20. konference Klimatizace a větrání 2012 – Zmrhal, V. ed. - Schwarzer, J. ed., 2012

2011

 • Nové požadavky na větrání obytných budov – Zmrhal, V. ed., 2011

2010

 • 19. Konference klimatizace a větrání 2010 – Schwarzer, J. ed. - Zmrhal, V. ed., 2010

2008

 • 18. Konference Klimatizace a větrání 2008 – Schwarzer, J. ed. - Zmrhal, V. ed., 2008

2007

 • Chladivové klimatizační systémy – Zmrhal, V. ed., 2007

Poloprovoz, ověřěná technologie, odrůda, plemeno

2018

 • Ověřená technologie Jednotka pro získávání vody ze vzduchu – Zmrhal, V. - Šourek, B., - Matuška, T., 2018

Právní předpisy a směrnice

2017

 • Koncept větrání – Zmrhal, V. - Drkal, F., - Šimánek, V., 2017

2010

 • Operativní teplota v praxi – Zmrhal, V. - Drkal, F., - Mathauserová, Z., 2010

Certifikovaná metodika, památkový postup

2015

 • Metodický pokyn pro návrh větrání škol – Zmrhal, V. - Drkal, F. - Mathauserová, Z. - Šimánek, V., - Jiranová, J., 2015

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2015

 • Větrání škol - Obecné požadavky – Zmrhal, V., 2015
 • Výběr stavů venkovního vzduchu pro dimenzování výměníků tepla ve větracích a klimatizačních zařízeních – Zmrhal, V., 2015
 • Větrání obytných budov - povinnost či nikoliv? – Zmrhal, V., 2015

...

2016

 • Parametry venkovního vzduchu pro dimenzování výměníků tepla – Zmrhal, V. - Drkal, F., 2016

2014

 • Vzduchotechnická zařízení - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení - Obecná ustanovení – Zmrhal, V. - Drkal, F., 2014

2012

 • Změna Z3 ČSN 73 4301 - obytné budovy – Zmrhal, V., 2012

2011

 • Národní příloha ČSN EN 15 665 – Zmrhal, V., 2011

2005

 • Tepelný komfort a energetická bilance systému s chladicím stropem – Zmrhal, V., 2005