[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN
CZ  /EN

Stručně

pracoviste/12102/12102-vyuka-01.jpgVyučujeme fyzikální předměty v základním, navazujícím magisterském i doktorském studiu.
V základním kurzu se seznámíte s klasickou i­ moderní fyzikou. Ve spe­cia­li­­zovaném studiu můžete získat hlubší znalosti z oblasti pevných látek, difúze, vakuové techni­ky, použití plazmových metod ve strojírenství, fyziky povrchů a povlaků a diagnostiky povrchových vlastností. Při řešení závěrečné práce se můžete podílet na aktuálních tématech vycházejících z potřeb průmyslu v oblasti materiálových věd, nanotechnologií a termofyzikálních vlastností látek.

Spolupracujeme s tuzemskými a zahraničními univerzitami (UK v Praze, TU v Libereci, ZČU v Plzni, University of Barcelona, Petersburg State Transport University), s ústavy AV ČR (FZÚ, ÚFCH JH, ÚFE, ÚJF) podniky a výzkumnými institucemi (Safina a.s., Leco instrumente Plzeň s.r.o., Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Jožef Stefan institute ve Slovinsku, CERN Ženeva).