[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
[pracoviste/12132/logo_umi_zakladni.jpg]
CZ   / EN  

Projekty

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

 • SGS23/164/OHK2/3T/12  
  Aplikace kovového 3D tisku pro komponenty přenášejíci tepelnou energii – Horváth, J. (2023-2025)
 • SGS23/163/OHK2/3T/12  
  Nano-modified piezoelectric composites for improved osseointegration and antibacterial behaviour in medical implants – Havaldar, D. (2023-2025)
 • SGS23/162/OHK2/3T/12  
  Hodnocení recyklovaných beta titanových slitin a jejich využití v aditivních technologiích – Galčíková, E. (2023-2025)
 • SGS23/109/OHK2/2T/12  
  Composites With Improved Interfacial Adhesion and Mechanical Properties – K S, A. (2023-2024)
 • TN02000010  
  Funkční materiály - dílčí projekt v rámci NCK MESTEC2 (TN02000010) – Špatenka, P. (2023-2025)
 • SGS22/107/OHK2/2T/12  
  Vysokoteplotní tribologické vlastnosti povlaků na bázi silicidů – Walter, J. (2022-2023)
 • SGS22/106/OHK2/2T/12  
  Tepelné zpracování hliníkových slitin připravených 3D tiskem a jejich aplikační potenciál – Džuberová, L. (2022-2023)
 • SGS22/105/OHK2/2T/12  
  Možnosti přípravy a diagnostika kovových skel – Hájková, P. (2022-2023)
 • SGS21/113/OHK2/2T/12  
  Functional composites based on thermoplastic matrix – Špatenka, P. (2021-2022)
 • GA20-01570S  
  Zlepšení osteointegrace kostních implantátů jejich pokrytím feroelektrickými vrstvami – Cvrček, L. (2020-2022)
 • FV40315  
  Kompozitní materiály pro beztlakové technologie – Vacková, T. (2019-2022)
 • FV40166  
  Hodnocení degradovaných ocelí pro stavbu turbín a přehříváků elektrárenských kotlů (pro potřebu predikce zbytkové životnosti a lokálních oprav) – Horváth, J. (2019-2022)
 • TH04020224  
  Příprava práškové slitiny na bázi TiNbTa pro výrobu kloubních náhrad s osteointegračním trabekulárním povrchem technologií 3D tisku. – Denk, F. (2019-2022)