[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
[pracoviste/12132/logo_umi_zakladni.jpg]
CZ   / EN  

Specializace

V bakalářském studijním programu si můžete, po absolvování prvního ročníku studijního programu , vybrat studijní program, obor . V navazujícím magisterském studiu můžete pokračovat studiem programu VÝROBNÍ INŽENÝRSTVÍ, který přímo navazuje na teoretický základ získaný bakalářským studiem.