[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav materiálového inženýrství

Bakalářské

Bakalářské

 • Základní návrh precipitačního modelu v prostřední MATLAB pro precipitaci sigma fáze - více
  2301R000 - bez oboru, Jakub Horváth, téma k dispozici
 • Stanovení přípustného defektu na základě dynamické lomové houževnatosti pro ocel HR3C - více
  2301R000 - bez oboru, Jakub Horváth, téma k dispozici
 • Vliv parametrů depozice na morfologii povlaků nanesených metodou PVD - více
  2301R000 - bez oboru, Stanislav Krum, téma k dispozici
 • Tribologické vlastnosti bioaktivních titanových povlaků - více
  2301R000 - bez oboru, Zdeněk Tolde, téma k dispozici
 • Tema pro studenta kombinovaného studia - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jiří Cejp, téma k dispozici
 • Povlaky pro vysokoteplotní tribologické aplikace - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Ladislav Cvrček, rezervované téma
 • Vliv přítomnosti DLC povlaku na drsnost povrchu deponovaného metodou PVD - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Stanislav Krum, téma k dispozici
 • Iontová nitridace povlaku titanu naneseného metodou PVD - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Stanislav Krum, téma k dispozici
 • Příprava apatitových vrstev na titanové slitiny - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Zdeněk Tolde, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12132/temata_ZP