[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav materiálového inženýrství

Bakalářské

Bakalářské

 • Materiálové trendy a mechanismy provozní degradace u současných kolejnicových ocelí - více
  2301R000 - bez oboru, Libor Beneš, téma k dispozici
 • Hodnocení zabíhací fáze tribologických povlaků - více
  2301R000 - bez oboru, Ladislav Cvrček, téma k dispozici
 • Slitiny Ni a Co pro letecké aplikace - více
  2301R000 - bez oboru, Jakub Horník, téma k dispozici
 • Slitiny Al pro letecké aplikace - více
  2301R000 - bez oboru, Jakub Horník, téma k dispozici
 • Struktura a vlastnosti vybraných slitin Cu - více
  2301R000 - bez oboru, Jakub Horník, téma k dispozici
 • Slitiny Ti pro letecké aplikace - více
  2301R000 - bez oboru, Jakub Horník, téma k dispozici
 • Struktura a vlastnosti vysokopevnostní oceli s dobrou svařitelností - více
  2301R000 - bez oboru, Jana Sobotová, rezervované téma
 • Hodnocení parametrů struktury povrchu po zkoušce Pin on disk - více
  2301R000 - bez oboru, Jana Sobotová, téma k dispozici
 • 3D chakteristiky drsnosti povrchu pro biologické aplikace měřené moderními metodami - více
  2301R000 - bez oboru, Vladimír Starý, téma k dispozici
 • Problematika kompozitních materiálů připravovaných za normálního tlaku - technologie rotačního spékání a technologie 3D tisku - více
  2301R000 - bez oboru, Petr Špatenka, téma k dispozici
 • Lepení dílů z Al-slitin k uhlíkovým kompozitům - více
  2301R000 - bez oboru, Petr Špatenka, téma k dispozici
 • Studium mechanických vlastností povlaku hydroxyapatitu - více
  2301R000 - bez oboru, Zdeněk Tolde, téma k dispozici
 • Depozice hydroxyapatitu na titanové slitiny - více
  2301R000 - bez oboru, Zdeněk Tolde, téma k dispozici
 • Zvyšování životnosti extremně namáhaných dílů na důlních mechanismech - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Libor Beneš, rezervované téma
 • Povlaky pro vysokoteplotní tribologické aplikace - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Ladislav Cvrček, téma k dispozici
 • Opotřebení břitů povlakovaných nástrojů pro lékařské aplikace - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Ladislav Cvrček, rezervované téma
 • Hodnocení kvality odlitků na základě materiálových charakteristik - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Elena Čižmárová, rezervované téma
 • Diagnostika materiálů ve spolupráci s průmyslem - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Elena Čižmárová, rezervované téma
 • Strukturní charakteristiky slévárenských slitin Ni a Co - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jakub Horník, rezervované téma
 • Tribologické charakteristiky povrchově kalených litin - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jakub Horník, rezervované téma
 • Optimalizace parametrů vytvrzování slitin AlMgSi - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jakub Horník, téma k dispozici
 • Vliv parametrů tepelného zpracování na tvrdost nástrojové oceli X210Cr12 - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jana Sobotová, rezervované téma
 • Oxidické vrstvy v biomedicínských aplikacích - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jana Sobotová, rezervované téma
 • Stabilita oxidovaných vrstev titanových slitin - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Vladimír Starý, rezervované téma
 • Feroelektrické vrstvy na bázi BaTiO3 - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Zdeněk Tolde, téma k dispozici
 • Nanostrukturované multivrstvé povlaky Ag-In: příprava a charakterizace - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Zdeněk Tolde, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12132/temata_ZP