[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
[pracoviste/12132/logo_umi_zakladni.jpg]
CZ   / EN  

Vyučované předměty

Ústav materiálového inženýrství zajišťuje výuku P, PV a V předmětů v bakalařských, magisterských a doktorských programech v českém a anglickém jazyce.

Bakalářské studium

kódnázevzakončenírozsahodkazy
2323993 Bakalářská práce Z 0P+6C [anotace] [rozvrh]
2323992 Bakalářská práce Z 0P+8C [anotace] [rozvrh]
2326003 Biomateriály Z 2P+0C [anotace] [rozvrh]
E322121 Branch Project I. KZ 0P+2C [anotace] [rozvrh]
E322122 Branch Project II. KZ 0P+4C+0L [anotace] [rozvrh]
E322029 Materials Science I. KZ 2P+0C+1L [anotace] [rozvrh]
E321039 Materials Science II. Z,ZK 2P+2L [anotace] [rozvrh]
2323014 Materiály 21. století Z 0P+2C [anotace] [rozvrh]
2322029 Nauka o materiálu I. KZ 2P+1L [anotace] [rozvrh]
2321039 Nauka o materiálu II. Z,ZK 2P+2L [anotace] [rozvrh]
2322091 Oborový projekt - Ústav materiálového inženýrství KZ 0P+2C [anotace] [rozvrh]
2322121 Oborový projekt I KZ 0P+2C [anotace] [rozvrh]
2322122 Oborový projekt II. KZ 0P+4C+0L [anotace] [rozvrh]
2326060 Odborná praxe Z 0P+40C [anotace] [rozvrh]
2321501 Perspektivní materiály Z,ZK 3P+1C [anotace] [rozvrh]
2326002 Seminář pro materiálové inženýrství Z 0P+2C [anotace] [rozvrh]
E321500 Technical Materials I Z,ZK 2P+2C+0L [anotace] [rozvrh]
2321067 Technické aplikace materiálů Z,ZK 3P+1C [anotace] [rozvrh]
2321500 Technické materiály I Z,ZK 2P+2C+0L [anotace] [rozvrh]
2321503 Technické zkoušení materiálů Z,ZK 2P+2C+0L [anotace] [rozvrh]
2322041 Tepelné zpracování KZ 2P+1C [anotace] [rozvrh]

Magisterské studium

kódnázevzakončenírozsahodkazy
E321076 Aerospace Materials Z,ZK 2P+1C [anotace] [rozvrh]
2321079 Biomateriály a biotolerance ZK 2P+0C [anotace] [rozvrh]
E323998 Diploma Thesis Z 0P+10C [anotace] [rozvrh]
2323998 Diplomová práce Z 0P+10C [anotace] [rozvrh]
2323990 Diplomová práce Z 0P+10C [anotace] [rozvrh]
2323000 Diplomový projekt Z 0P+10C [anotace] [rozvrh]
2321505 Experimentální metody studia materiálů Z,ZK 2P+2L [anotace] [rozvrh]
2321071 Fyzikální metalurgie Z,ZK 3P+1C [anotace] [rozvrh]
E322043 Heat Treatment Project KZ 1P+4C [anotace] [rozvrh]
2321075 Integrita materiálu Z,ZK 2P+1C [anotace] [rozvrh]
2322056 Korozivzdorné a žárupevné materiály KZ 2P+1C [anotace] [rozvrh]
2321072 Kovové materiály Z,ZK 2P+2C [anotace] [rozvrh]
2321085 Letecké a kosmické materiály Z,ZK 2P+2C [anotace] [rozvrh]
2321078 Letecké a kosmické materiály Z,ZK 2P+1C [anotace] [rozvrh]
E321080 Material Engineering Z,ZK 2P+2C [anotace] [rozvrh]
2321084 Materiálové inženýrství Z,ZK 2P+2C [anotace] [rozvrh]
2321100 Materiály jaderných energetických zařízení Z,ZK 3P+1C [anotace] [rozvrh]
E321072 Metallic Materials Z,ZK 2P+2C [anotace] [rozvrh]
2321083 Nano a biomateriály Z,ZK 2P+2C [anotace] [rozvrh]
E321074 Nano and Biomaterials Z,ZK 2P+2C [anotace] [rozvrh]
2321073 Nekovové materiály Z,ZK 2P+2C [anotace] [rozvrh]
E321071 Physical Metallurgy Z,ZK 3P+1C [anotace] [rozvrh]
2322044 Plazma a materiály KZ 2P+1C [anotace] [rozvrh]
2322115 Projekt I KZ 0P+5C [anotace] [rozvrh]
2323011 Projekt I. Z 0P+5C [anotace] [rozvrh]
2323002 Projekt tepelného zpracování Z 1P+1C+2L [anotace] [rozvrh]
E321077 Surfaces and Interfaces Z,ZK 2P+2C [anotace] [rozvrh]

Doktorské studium

kódnázevzakončenírozsahodkazy
W32O001 Experimentální metody v nauce o materiálu ZK 0P+10C [anotace] [rozvrh]
W32OZ001 Experimentální metody v nauce o materiálu ZK 52P+26C [anotace] [rozvrh]
W32T001 Fyzika nekovových materiálů ZK 0P+10C [anotace] [rozvrh]
W32T002 Fyzikální metalurgie ZK 0P+10C [anotace] [rozvrh]
W32TZ001 Fyzikální metalurgie ZK 65P [anotace] [rozvrh]
W32O008 Chemie a fyzika polymerních materiálů pro strojírenství ZK 0P+10C [anotace] [rozvrh]
W32T003 Integrita materiálů ZK 0P+10C [anotace] [rozvrh]
W32TZ002 Kompozity a povrchy ZK 65P [anotace] [rozvrh]
W32OZ002 Letecké a kosmické materiály ZK 65P+13S [anotace] [rozvrh]
W32O003 Materiály pro biomedicínu ZK 0P+10C [anotace] [rozvrh]
W32OZ003 Materiály pro biomedicínu ZK 52P+26C [anotace] [rozvrh]
W32U001 Pedagogická praxe Z 0P+4C [anotace] [rozvrh]
W32O006 Perspektivní materiály ZK 0P+10C [anotace] [rozvrh]
W32O007 Plazma a materiály ZK 0P+10C [anotace] [rozvrh]
W32OZ004 Plazma a materiály ZK 52P+26C [anotace] [rozvrh]
W32OZ005 Povrchy a rozhraní ZK 52P+26C [anotace] [rozvrh]
W32P001 Publikace k tématu disertační práce Z 0P+10C [anotace] [rozvrh]
W32R001 Rešerše stavu problematiky DP Z 0P+10C [anotace] [rozvrh]
W32S001 Studie disertační práce a rozprava k ní Z 0P+10C [anotace] [rozvrh]
W32O004 Zpracování a kvalita kovových materiálů ZK 0P+10C [anotace] [rozvrh]