[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN
[pracoviste/12132/logo_umi_zakladni.jpg]
CZ  /EN

Zájemci o studium

Jak se stát špičkovým inženýrem ve strojírenských oborech?

Vybuduj pevné teoretické základy: zvol si bakalářský studijní program TEORETICKÝ ZÁKLAD STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ. Po absolvování 1. ročníku můžeš přestoupit na bakalářský studijní program  VES, obor Technologie, materiály a ekonomika strojírenství.
Po skončení bakalářského studia můžeš své znalosti prohloubit v magisterském studijním programu  VÝROBNÍ INŽENÝRSTVÍ nebo  STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ, obor Konstrukce a výroba součástí z plastů a kompozitů.

Studium programu  VÝROBNÍ INŽENÝRSTVÍ ti umožní:

  • Získat odborné znalosti v oblasti materiálového inženýrství, o kovových, polymerních, keramických i kompozitních materiálech.
  • Rozšíříš si spektrum znalostí o technologiích používaných ve strojírenství a průmyslu.
  • Získat širší znalosti moderních výrobních procesů, které jsou zaručeny podrobným studiem technologií slévání, tváření, svařování, povrchových úprav i technologie obrábění včetně programování a metrologie. 

Studium programu  STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ, obor Konstrukce a výroba součástí z plastů a kompozitů ti umožní:

  • Získat znalosti o využití plastů v technické praxi, jak navrhnout, zkonstruovat a zpracovat výrobky i jaké jsou možnosti recyklace.
  • Navrhnout technologie výroby i výrobní linky včetně experimentálního zkoušení, vícekriteriální návrhy výrobků a jednotlivých dílů s ohledem na kvalitu výroby.
  • Porozumět řízení provozu a údržbě strojů pro zpracování plastů, bilancování výrobních linek a zpracování materiálů využívajících různé typy aditivních technologií jako jsou vrstvení, navíjení či 3D-tisk.

Chci být inženýrem se zaměřením na oblast strojírenské technologie a technických materiálů!

Chci být inženýrem se zaměřením na kompozity, plastové materiály a jejich aplikaci v průmyslu!