[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav materiálového inženýrství

Zájemci o studium

Jak se stát špičkovým inženýrem ve strojírenských oborech?

Vybuduj pevné teoretické základy: zvol si bakalářský studijní program TZSI
nebo , obor Technologie, materiály a ekonomika strojírenství.

Prohlub své znalosti v návazujícím magisterském studijním programu
Strojní inženýrství, obor Výrobní a materiálové inženýrství.

Obor Výrobní a materiálové inženýrství ti umožní:

  • získat hluboké znalosti kovových, polymerních, keramických i kompozitních materiálů, jejich zpracování i aplikace ve strojírenství i dalších oblastech jako je např. biomedicína,
  • poznat způsoby zpracování materiálů i hodnocení jejich užitných vlastností z pohledu vnitřní stavby materiálů, fyzikální chemie, termodynamiky i mechaniky.
Chci být inženýrem se zaměřením na oblast strojírenské technologie a technických materiálů!